Рудолф Щайнер

Антропософски лекции и тематични цитати от Рудолф Щайнер или негови продължители

Духовната инициатива според кармичните взаимовръзки и съдбата

Отделният човек, намиращ се в антропософското движение, долавя нещо от особеното кармично положение, което поражда стремежа на човека към антропософските въпроси. Трябва да си признаем, че в обикновените условия на живота човекът долавя малко от своята карма и че той застава в живота така, сякаш нещата, които за него се превръщат в преживявания, стават по Още »

Задачите на човечеството през съвременната епоха

Рудолф Щайнер. Лекция 6 от цикъла «Отношението на звездния свят към човека». Изнесена на 17 декември 1922 г. в Дорнах. Основни теми: Одухотворяване на знанието, което човек извлича от пространството. Мисията на Михаил. * * * Скъпи мои приятели, често съм споменавал пред вас, че от първата третина на 15 век в развитието на човечеството Още »

Коледният празник в променящия се ход на времето

Скъпи мои приятели, когато по това време на годината вървим по улиците на големите градове, ние ги намираме пълни с всякакви видове неща, които нашите съвременници искат да имат на своето тържество по случай наближаващия Коледен празник. Наистина, той е един от най-големите празници на годината, които човечеството може да празнува: празникът, който чества най-могъщия импулс в еволюцията на човечеството. И ако съзерцаваме онова, което ще се случи в близките дни в големите градове като нашия, можем да се запитаме: Всичко това правилно ли съответства на онова, което е предназначено да протича в душите и сърцата на хората?

Ако не се отдадем на илюзии, а просто се изправим пред истината, тогава вероятно не можем да не си признаем: От една страна, всички тези приготовления и чествания на Коледния празник, които виждаме в наше време, пасват много малко с всички други събития на съвременната цивилизация около нас; а от друга страна, те подхождат също толкова малко на онова, което би трябвало да живее в дълбините на човешкото сърце като възпоменателна мисъл за най-великия импулс, който човечеството е получило в хода на своята еволюция.

Книга от Рудолф Щайнер: Духовете на мрака

Книгата „Духовете на мрака и тяхното сваляне на Земята“ се състои от 14 взаимосвързани лекции. Те са изнесени в края на 1917 година – това е четири години след началото на Първата световна война и преди нейния край. Рудолф Щайнер говори за духовните причини зад тази война и за опитите на човечеството да изгради теоретично Още »

Човекът като арена на борбата между Луцифер и Ариман

Постепенно навлизаме в такава епоха, при която в човешкото развитие се намесват съвсем други духовни сили, а не древните ангелски същества. Човекът стои по средата между царството на ангелите и царството на животните. Днешните геолози и палеонтолози се ровят в своите разкопки и търсят човешки черепи и крайници, като вярват, че ще открият свързващите звена Още »

Рудолф Щайнер за Манихеите – тяхното минало и бъдеще

За да разберем свободното масонство, трябва да проучим първоначалните духовни течения, с които то е свързано. Едно от тези духовни течения, което е дори по-важно от розенкройцерството, е това на манихейството. Темата за Фауст е свързана с него. Манихейството е основано от Мани около третото столетие след Христа, а негов най-изявен противник е Августин. Манихейството Още »

Влиянията на Луцифер и Ариман – лекция 3

+ Вметка за българите от лектора Лектор: Рудолф Щайнер Превод: Иван Стаменов Еволюционната фаза, започваща в наше време, е от изключително важно значение. Разбира се, същото може да се каже за всяка епоха, като нещата опират до ясно определяне на съответните отличителни характеристики. Настоящата фаза на еволюция като цяло може да се охарактеризира с това, Още »

Аримановата измама

Лектор: Рудолф Щайнер Превод от немски: Димо Даскалов Като държим тази публична беседа по най-важния въпрос на нашето съвремие, има голямо значение дали говорим с едно познание за по-дълбоките сили на световно-историческата еволюция, тоест като посветени, или без такова знание. Сравнително лесно е да говорим по съвременни въпроси, ако се основаваме само върху данни от Още »

Идването на Ариман

Идването на Ариман

През 1997 година излезе “Идването на Ариман – есе за тъмните сили зад световната криза”. То е основано на лекциите от Рудолф Щайнер за това важно събитие, което ще се случи в нашето трето хилядолетие. Есето беше преведено на няколко езика, като авторът се надява тази практика и изследванията да продължат.

Рудолф Щайнер при освещаването на антропософския (теософския) клон „Кристиян Розенкройц“

Днес ние сме се събрали тук, за да измолим благословията на онези духовни Същества, които бдят над нашето духовно-научно движение; благословията за една нова работна група, която за най-дълбоко задоволство създаде едно свое място за работа, която чрез най-разнообразни символи изразява импулсите на нашата воля. А именно импулсите на преданост към духовните Същества, волята да Още »