Духовното

Раздел за вяра, философия, духовни учения и религии

Идването на Ариман

Идването на Ариман

През 1997 година излезе “Идването на Ариман – есе за тъмните сили зад световната криза”. То е основано на лекциите от Рудолф Щайнер за това важно събитие, което ще се случи в нашето трето хилядолетие. Есето беше преведено на няколко езика, като авторът се надява тази практика и изследванията да продължат.

Държава и вероизповедания

През месец август 2009 г. ще излезе от печат книгата на Хр. Беров (съст.), Държава и вероизповедания – нормативна уредба на религията и религиозните общности в България, Сиела 2009. Изданието представлява пръв систематизиран и досега единствен по обема си изследователски разрез на българските държавно-правни източници, свързани с вероизповедна тематика. То обхваща извлечения и цялостни текстове Още »

Рудолф Щайнер при освещаването на антропософския (теософския) клон „Кристиян Розенкройц“

Днес ние сме се събрали тук, за да измолим благословията на онези духовни Същества, които бдят над нашето духовно-научно движение; благословията за една нова работна група, която за най-дълбоко задоволство създаде едно свое място за работа, която чрез най-разнообразни символи изразява импулсите на нашата воля. А именно импулсите на преданост към духовните Същества, волята да Още »

Духовете на мрака – лекция 14: Към бъдещето

Теми: Ангели и Архангели – участието им в историята и в човешкия организъм. Прекратяване на физическото размножение през 6 и 7 хилядолетие. Духовете на Мрака и дарвинизма. Противоречието между мисловния и волевия живот – отражението върху съвременната демокрация. Метерлинк. Поанкаре като пример за политическо поведение, диктувано от финансови съображения.

Духовете на мрака – лекция 13: Действията на тъмните Духове сега и в бъдеще

Теми: Духовете на мрака и намеренията им – триумфа на човешкото остроумие и спиритизма. Още за ваксините на бъдещето. Победата на Михаил и духовното причастие на човека. Борбата срещу Духовете на мрака. Освалд Марбах и „Фауст“. Удроу Уилсън като „попечител на света“. Събитията от 19 век – продължение на борбата в духовния свят.

Духовете на мрака – лекция 12: Обратът в задачите на Духовете

Теми: Духовете на мрака и свалянето им на Земята – причина за съвременните събития. Духовете на Светлината и задачата им в миналото. Духовете на Мрака и тяхната задача. Коренната промяна в задачите им, настъпила през 19 век. Учението на Дарвин. Учението на Гьоте. Освобождаване от наследствените връзки. Индианизиране на американските европейци.

Духовете на мрака – лекция 11: Задълбочаване в човешкото същество

Теми: Душевната природа на човека ще става все по-интровертна, науката – все по-екстровертна. Новите импулси във възпитателното изкуство като ариманизация на душевния живот. Отношението на животните и човека към Слънчевите и Лунните течения. Опустошителното въздействие на специализираната терминология. Приносът на Роман Боос.

Духовете на мрака – лекция 10: Влиянието на падналите ангели

Теми: Предразсъдъците и страхът като помощници на ариманичните сили. За негодността на повечето идеали. Защо днешните естествени науки не могат да проникнат в бъдещето. Ариманичните сили като вдъхновители на монизма. За необходимостта от нов вид възпитание. Значението на радостните детски спомени за живота на възрастния човек.

Духовете на мрака – лекция 9: Битката между Михаил и Дракона

Теми: Борбата между Архангел Михаил и ариманичните сили от 1841 г. до 1879 г. Духовете на мрака и свалянето им на Земята. Човекът като проводник на материалистичните импулси. Бактериалните инфекции и Лунните влияния. Ариманичният начин на мислене. Влиянието на духовния свят върху поведението на човека. Земното отражение на духовните събития. Соловьов и руския народностен Дух.

Духовете на мрака – лекция 8: Абстракции и реалности

Теми: За противоположността между интелектуалното мислене и реалното мислене. Абстрактното мислене – приложение в сетивния свят или в социалния живот. Характеристика на съвременните понятия. Кийлен и „Държавата като форма на живот“. Политическият живот през 16 век. Принципната противоположност между Запада и Изтока. Ани Безант и Теософското общество.