Духовното

Раздел за вяра, философия, духовни учения и религии

Беинса Дуно: Подбрани цитати на еврейска тема (1/2)

Евреите казаха на Христа: «Слушай, с твоето учение ти искаш да ни заблуждаваш, но знай, че ние сме материалисти — не искаме никому да се подчиняваме, не искаме да търпим чуждо иго.» Христос им отговори: «Аз мога да ви дам всичко, каквото имам, но убийството не поддържам. Моето учение абсолютно забранява убийството. Тъй че вие можете Още »

Добро и зло: подбрани мисли – vol.5

Гладът подтиква хората към придобиване на знания, изкуства, музика и т. н. Днес хората се стремят към знание не толкова от Любов, колкото от страх да не гладуват. Гладът е велик остен в живота и под напора на тази остен хората учени стават, красиви стават, добри стават. Всички добрини в света са резултат на този Още »

Добро и зло: подбрани мисли – vol.4

Ето къде е знанието да знаеш кое е добро и кое е зло. Гледайте дали вашето сърце се пълни с добро и дали се изпразва от зло. Това значи да знаете какво е празнене и какво е пълнене. Знаете, че месечината употребява четиринадесет дни за пълнене и четиринадесет дни за празнене. Така че вашето сърце Още »

Добро и зло: подбрани мисли – vol.3

Когато говорим за злото и за доброто, ние ги разглеждаме като принципи в природата, съществуването на които е необходимо. Ние не ги разглеждаме като грешки или като добри постъпки на хората. Грешките на хората не ни занимават. Злото е като киселина, а доброто – като основа. Те са необходими в природата. Те раждат солта, преходно, Още »

Трагедията на България с православие като това…

Православният богослов Ивайло Франц пише в блога си: Днес, 14 май 2010 година от Р. Хр. на националния стадион на Правослална България, който носи името на Православният монах Йеродякон Игнатий, почитан от всички българи като апостолът на националната свобода Васил Левски, е издигнато чудовищно изображение на ДЯВОЛА, на което хиляди православни българи се готвят да Още »

Предопределение (детерминизъм) и съдба – избрани мисли (2)

Сполуките и несполуките в живота се обуславят от един вътрешен закон. Например точно определено е колко кораба трябва да потънат в една година. Всичко е изчислено математически. Колко деца трябва да се родят и умрат през годината – и това е точно определено. Също така е определено колко време трябва човек да яде и колко Още »

Предопределение (детерминизъм) и съдба – избрани мисли (1)

Светът, в който живеете, не е свят на произволи. Той е разумен свят и ние сме заобиколени от множество разумни същества. Не мислете, че като ходите тук-там, вие сте свободни да вършите каквото си искате. Трябва да знаете, че каквото вършите и дето ходите, вие не сте сами. За всяка ваша работа са определени множество Още »

Единствените истински оръжия са Любовта и Светлината

“Хората мислят, че като се счепкват с врага си, ще го победят. Точно обратното – ако искате да извлечете най-доброто от врага си, трябва да се отдръпнете, да се издигнете до по-високо ниво, за да си изградите различен образ за него, който да преобразува първоначалният вреден образ в съзнанието ви. Не може да победите враговете Още »

Добро и зло: подбрани мисли – vol.2

Слабите хора създадоха злото и противоречията в света. Силните хора – хората на безсмъртието – създадоха доброто. Когато в човек се явят лоши, отрицателни чувства, той трябва да знае, че е слаб. Как може човек да се освободи от тия чувства? Като стане силен. Когато в сърцето на човека се явяват положителни, красиви, мощни чувства, Още »

Рудолф Щайнер за Манихеите – тяхното минало и бъдеще

За да разберем свободното масонство, трябва да проучим първоначалните духовни течения, с които то е свързано. Едно от тези духовни течения, което е дори по-важно от розенкройцерството, е това на манихейството. Темата за Фауст е свързана с него. Манихейството е основано от Мани около третото столетие след Христа, а негов най-изявен противник е Августин. Манихейството Още »