Беинса Дуно

Беседи, сказки и тематични цитати от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Беинса Дуно: Подбрани цитати на еврейска тема (2/2)

Като вземете Библията, ще видите, че еврейските пророци са канонизирани. Европейските народи нямат канонизирани пророци. Но питам: Тия пророци, като дойдоха в израилския народ, донесоха ли му избавление? Няма народ по-нещастен от еврейския народ, който от две хиляди години навсякъде e постоянно гонен, гонен, гонен. Защо? Защото този народ не е изпълнил своите задължения и Още »

Беинса Дуно: Подбрани цитати на еврейска тема (1/2)

Евреите казаха на Христа: «Слушай, с твоето учение ти искаш да ни заблуждаваш, но знай, че ние сме материалисти — не искаме никому да се подчиняваме, не искаме да търпим чуждо иго.» Христос им отговори: «Аз мога да ви дам всичко, каквото имам, но убийството не поддържам. Моето учение абсолютно забранява убийството. Тъй че вие можете Още »

Добро и зло: подбрани мисли – vol.5

Гладът подтиква хората към придобиване на знания, изкуства, музика и т. н. Днес хората се стремят към знание не толкова от Любов, колкото от страх да не гладуват. Гладът е велик остен в живота и под напора на тази остен хората учени стават, красиви стават, добри стават. Всички добрини в света са резултат на този Още »

Добро и зло: подбрани мисли – vol.4

Ето къде е знанието да знаеш кое е добро и кое е зло. Гледайте дали вашето сърце се пълни с добро и дали се изпразва от зло. Това значи да знаете какво е празнене и какво е пълнене. Знаете, че месечината употребява четиринадесет дни за пълнене и четиринадесет дни за празнене. Така че вашето сърце Още »

Добро и зло: подбрани мисли – vol.3

Когато говорим за злото и за доброто, ние ги разглеждаме като принципи в природата, съществуването на които е необходимо. Ние не ги разглеждаме като грешки или като добри постъпки на хората. Грешките на хората не ни занимават. Злото е като киселина, а доброто – като основа. Те са необходими в природата. Те раждат солта, преходно, Още »

Предопределение (детерминизъм) и съдба – избрани мисли (2)

Сполуките и несполуките в живота се обуславят от един вътрешен закон. Например точно определено е колко кораба трябва да потънат в една година. Всичко е изчислено математически. Колко деца трябва да се родят и умрат през годината – и това е точно определено. Също така е определено колко време трябва човек да яде и колко Още »

Предопределение (детерминизъм) и съдба – избрани мисли (1)

Светът, в който живеете, не е свят на произволи. Той е разумен свят и ние сме заобиколени от множество разумни същества. Не мислете, че като ходите тук-там, вие сте свободни да вършите каквото си искате. Трябва да знаете, че каквото вършите и дето ходите, вие не сте сами. За всяка ваша работа са определени множество Още »

Добро и зло: подбрани мисли – vol.2

Слабите хора създадоха злото и противоречията в света. Силните хора – хората на безсмъртието – създадоха доброто. Когато в човек се явят лоши, отрицателни чувства, той трябва да знае, че е слаб. Как може човек да се освободи от тия чувства? Като стане силен. Когато в сърцето на човека се явяват положителни, красиви, мощни чувства, Още »

Добро и зло: подбрани мисли – vol.1

Сегашните хора живеят в един свят на големи противоречия, в който злото царува, а доброто слугува. Докато злото царува, страданията и нещастията са неизбежни. Сега се създава нов свят с нов ред и порядък, в който доброто ще царува, а злото ще слугува. Някои очакват вече да дойде този свят, очакват го да дойде преждевременно. Още »

Букет ценни мисли из Книгата на великия живот

Не поверявай другиму ръчката, с която вадиш вода. Не давай другиму кофата, с която си започнал да вадиш вода. Спуснал ли си веднъж кофата, не я давай другиму, докато ти не извадиш вода с нея. Като си свършиш работата, дай кофата на други да си вадят вода. Не давай на други да ти направят това, Още »