Беинса Дуно

Беседи, сказки и тематични цитати от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Предопределение (детерминизъм) и съдба – избрани мисли (1)

Светът, в който живеете, не е свят на произволи. Той е разумен свят и ние сме заобиколени от множество разумни същества. Не мислете, че като ходите тук-там, вие сте свободни да вършите каквото си искате. Трябва да знаете, че каквото вършите и дето ходите, вие не сте сами. За всяка ваша работа са определени множество Още »

Добро и зло: подбрани мисли – vol.2

Слабите хора създадоха злото и противоречията в света. Силните хора – хората на безсмъртието – създадоха доброто. Когато в човек се явят лоши, отрицателни чувства, той трябва да знае, че е слаб. Как може човек да се освободи от тия чувства? Като стане силен. Когато в сърцето на човека се явяват положителни, красиви, мощни чувства, Още »

Добро и зло: подбрани мисли – vol.1

Сегашните хора живеят в един свят на големи противоречия, в който злото царува, а доброто слугува. Докато злото царува, страданията и нещастията са неизбежни. Сега се създава нов свят с нов ред и порядък, в който доброто ще царува, а злото ще слугува. Някои очакват вече да дойде този свят, очакват го да дойде преждевременно. Още »

Букет ценни мисли из Книгата на великия живот

Не поверявай другиму ръчката, с която вадиш вода. Не давай другиму кофата, с която си започнал да вадиш вода. Спуснал ли си веднъж кофата, не я давай другиму, докато ти не извадиш вода с нея. Като си свършиш работата, дай кофата на други да си вадят вода. Не давай на други да ти направят това, Още »

Израил и Българин

“Това е живот вечен, да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога.” Като махнем думата “вечен”, остава стихът: “Това е живот, да позная Тебе, Единнаго, Истиннаго Бога.” “Каквото вържете на Небето, вързано ще бъде и на Земята; каквото развържете на Небето, развързано ще бъде и на Земята.” Това се отнася за онези хора, които са познали Бога, Още »

Сказки – vol.2

В света трябва да се воюва. Но с кого? Със смъртта. Обаче трябва да се разбира правилно това изкуство. Иначе постоянно ще ни следват грешките. Ще ви кажа как: Една майка, българка, праща сина си, мисля, в Германия да се учи. Била доста заможна жена, всеки месец пращала на сина си по 3–4–500 лева, но Още »

Сказки – vol.1

Един ден докато се разхождал из царството си, царят видял на полето една крава. Тя му се сторила толкова красива, че пожелал да я купи. Изпратил един от слугите си да говори със собственика. Собственикът се оказал влъхва, мъдър старец, който отказал да продаде кравата, тъй като млякото, което давала, било единствената му храна. Слугата Още »

Учителя Беинса Дуно (говори) за себе си – пета част

Един път пътувам с трамвая и един господин ми казва: «Много зле пишат вестниците за вас. Защо не ги дадете под съд?» Нищо, аз се радвам. «Защо?» Радвам се, че за да пишат вестниците зле срещу мене, това говори, че не съм ги подкупил. Ако пишеха добре, щяха да ме обвинят, че съм ги подкупил. Още »

Учителя Беинса Дуно (говори) за себе си – четвърта част

Мнозина ме питат: «Ти вярваш ли в това, което проповядваш? Ходил ли си на оня свят, та говориш за него?» В оня свят не съм ходил, а живея в него. При Бога ходил ли си? Не съм ходил, а в Него живея и Го изучавам във всичко – в камъните, в растенията, в животните, във Още »

Учителя Беинса Дуно (говори) за себе си – трета част

Един ден, след беседа, излизам от салона. Идва при мене един от правоверните християни, голям критик, и ми казва: «Вие не проповядвате Христа!» Аз се отказах да Го проповядвам като вас – видях резултата от вашите проповеди и се отказах от тях. Как проповядвате днес Христа? На първо място е пар?та. Ако отидете в Америка, Още »