Беинса Дуно

Беседи, сказки и тематични цитати от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Сентенции от Учителя Беинса Дуно – трета част

Който се готви за духовния свят, трябва да изучава неговите Закони. Духовният свят има отношение към чувствата. Ако една духовна мома обича светски момък, страданията й ще бъдат големи. Щом страданията й са големи, и радостите са големи; и обратно: когато радостите са големи, и страданията са големи. Този Закон има отношение към чувствата на Още »

Сентенции от Учителя Беинса Дуно – втора част

Добър човек е онзи, които не се сломява от нещастията, от страданията  който може да устои на всички страдания, той е добър човек. А лош човек е онзи, който не може да устои на страданията. Който може да приеме страданията на хората, той всякога може да ви приеме и вкъщи, той може да бъде гостолюбив. Още »

Сентенции от Учителя Беинса Дуно – първа част

Изправяйте отношенията си към Бога, без да се самоосъждате. Радвайте се на оная благост и доброта, които Бог проявява чрез хората. Радвайте се на всеки човек като на запалена свещ ­– проява на Слънцето. Колкото по-силен е токът на инсталацията, толкова по-силно свети свещта. Пазете инсталацията си никой да не се докосне до нея. Никой Още »

Космогонията в Словото на Учителя – трета част

Мнозина се спират пред въпроса за съществуванието на Бога и дали има друг свят или не.  Бог изпълва цялото пространство и всички светове се поддържат от Неговата Сила. Че един или втори философ отрича Неговото Съществуване, с това нищо не Му се придава, нито отнема. Не е въпросът дали съществува Бог или не – кардиналният Още »

Космогонията в Словото на Учителя – втора част

За това, как е създаден светът, съществуват различни възгледи. Ето какво аз мисля по този въпрос: Всичката Божествена Енергия се движи по една права линия. Следователно в това движение не може да се получи еднакъв резултат; но понеже Бог променя посоката с пречупване линиите на движението под един определен ъгъл, те започват да се кръстосват, Още »

Космогонията в Словото на Учителя – първа част

Преди създаването на света Земята беше неустроена и пуста. Всичко по нея беше в замръзнало състояние – навсякъде само ледове и снегове. Всички живи същества, както и човекът, прекарвали в дълбок сън. В деня, в който Бог решил да създаде света, Слънцето на Живота изгряло в своето великолепие и блясък. В този момент снеговете и Още »

Беинса Дуно: Избрани цитати и пророчества за бъдещето (3/3)

На земята ще настъпят основни промени: духовни, умствени и физически. Русия има бъдеще заради Северния полюс – той е святата земя, където никой досега не е ходил и която никой не може да превземе. Всеки, който е отивал там, си е счупвал краката. Промени ще настъпят също и на Небето – на Слънцето и на Още »

Беинса Дуно: Избрани цитати и пророчества за бъдещето (2/3)

Един англичанин написал една книга „Отравяне на Земята“, която предизвикала голям шум и подигравки. Като правил своите научни изследвания, англичанинът дошъл до заключението, че Земята ще мине през един етерен пласт, в която атмосфера хората ще се задушат, не ще могат да живеят. Вестниците пишат за тази книга подигравателно. Те казват, че хората ще заспят Още »

Беинса Дуно: Избрани цитати и пророчества за бъдещето (1/3)

Ако кажем на съвременните хора, че сме в края на века, ще кажат: “Туй е само заплаха.” Ако на японците бяха казали преди шест месеци, че ще дойде едно голямо земетресение, в което Япония ще остане като второстепенна държава, те щяха да се присмеят, но сега това е факт. Един американец [Едгар Кейси] е предсказал Още »

Избрани цитати от Учителя за Шестата раса и бъдещето

Един ден вие ще се събудите и вашите мозъци ще бъдат изменени. В шестата раса българинът няма да бъде българин, англичанинът няма да бъде англичанин, евреинът няма да бъде евреин, французинът няма да бъде французин, германецът няма да бъде германец, негърът няма да бъде негър. Българинът ще съблече своята българска дреха и ще я остави Още »