Беинса Дуно

Беседи, сказки и тематични цитати от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Избрани цитати от Учителя за Шестата раса и бъдещето

Един ден вие ще се събудите и вашите мозъци ще бъдат изменени. В шестата раса българинът няма да бъде българин, англичанинът няма да бъде англичанин, евреинът няма да бъде евреин, французинът няма да бъде французин, германецът няма да бъде германец, негърът няма да бъде негър. Българинът ще съблече своята българска дреха и ще я остави Още »

Беинса Дуно: «Да се оправи светът» (2/2)

След сто години няма да остане и помен от сегашния ред и порядък на нещата. Друг ред, коренно различен от този, ще има на Земята. Като дойдете след сто години, вие ще намерите Европа съвсем друга, другояче устроена – границите ще бъдат махнати и вие ще пътувате без паспорт. Ще пътувате през океаните с намалени Още »

Беинса Дуно: «Да се оправи светът» (1/2)

Хората питат как ще се оправи светът. Светът е оправен, остава само едно: хората да се оправят те самите. Защото един закон с нищо не допринася за това – ограничението само ограничава. Да кажем, затварят един престъпник в затвора – това с нищо не допринася за оправянето му. Една змия може да я ограничите, един Още »

Беинса Дуно: Подбрани цитати на еврейска тема (2/2)

Като вземете Библията, ще видите, че еврейските пророци са канонизирани. Европейските народи нямат канонизирани пророци. Но питам: Тия пророци, като дойдоха в израилския народ, донесоха ли му избавление? Няма народ по-нещастен от еврейския народ, който от две хиляди години навсякъде e постоянно гонен, гонен, гонен. Защо? Защото този народ не е изпълнил своите задължения и Още »

Беинса Дуно: Подбрани цитати на еврейска тема (1/2)

Евреите казаха на Христа: «Слушай, с твоето учение ти искаш да ни заблуждаваш, но знай, че ние сме материалисти — не искаме никому да се подчиняваме, не искаме да търпим чуждо иго.» Христос им отговори: «Аз мога да ви дам всичко, каквото имам, но убийството не поддържам. Моето учение абсолютно забранява убийството. Тъй че вие можете Още »

Добро и зло: подбрани мисли – vol.5

Гладът подтиква хората към придобиване на знания, изкуства, музика и т. н. Днес хората се стремят към знание не толкова от Любов, колкото от страх да не гладуват. Гладът е велик остен в живота и под напора на тази остен хората учени стават, красиви стават, добри стават. Всички добрини в света са резултат на този Още »

Добро и зло: подбрани мисли – vol.4

Ето къде е знанието да знаеш кое е добро и кое е зло. Гледайте дали вашето сърце се пълни с добро и дали се изпразва от зло. Това значи да знаете какво е празнене и какво е пълнене. Знаете, че месечината употребява четиринадесет дни за пълнене и четиринадесет дни за празнене. Така че вашето сърце Още »

Добро и зло: подбрани мисли – vol.3

Когато говорим за злото и за доброто, ние ги разглеждаме като принципи в природата, съществуването на които е необходимо. Ние не ги разглеждаме като грешки или като добри постъпки на хората. Грешките на хората не ни занимават. Злото е като киселина, а доброто – като основа. Те са необходими в природата. Те раждат солта, преходно, Още »

Предопределение (детерминизъм) и съдба – избрани мисли (2)

Сполуките и несполуките в живота се обуславят от един вътрешен закон. Например точно определено е колко кораба трябва да потънат в една година. Всичко е изчислено математически. Колко деца трябва да се родят и умрат през годината – и това е точно определено. Също така е определено колко време трябва човек да яде и колко Още »

Предопределение (детерминизъм) и съдба – избрани мисли (1)

Светът, в който живеете, не е свят на произволи. Той е разумен свят и ние сме заобиколени от множество разумни същества. Не мислете, че като ходите тук-там, вие сте свободни да вършите каквото си искате. Трябва да знаете, че каквото вършите и дето ходите, вие не сте сами. За всяка ваша работа са определени множество Още »