Беинса Дуно

Беседи, сказки и тематични цитати от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Космогонията в Словото на Учителя – първа част

Преди създаването на света Земята беше неустроена и пуста. Всичко по нея беше в замръзнало състояние – навсякъде само ледове и снегове. Всички живи същества, както и човекът, прекарвали в дълбок сън. В деня, в който Бог решил да създаде света, Слънцето на Живота изгряло в своето великолепие и блясък. В този момент снеговете и Още »

Беинса Дуно: Избрани цитати и пророчества за бъдещето (3/3)

На земята ще настъпят основни промени: духовни, умствени и физически. Русия има бъдеще заради Северния полюс – той е святата земя, където никой досега не е ходил и която никой не може да превземе. Всеки, който е отивал там, си е счупвал краката. Промени ще настъпят също и на Небето – на Слънцето и на Още »

Беинса Дуно: Избрани цитати и пророчества за бъдещето (2/3)

Един англичанин написал една книга „Отравяне на Земята“, която предизвикала голям шум и подигравки. Като правил своите научни изследвания, англичанинът дошъл до заключението, че Земята ще мине през един етерен пласт, в която атмосфера хората ще се задушат, не ще могат да живеят. Вестниците пишат за тази книга подигравателно. Те казват, че хората ще заспят Още »

Беинса Дуно: Избрани цитати и пророчества за бъдещето (1/3)

Ако кажем на съвременните хора, че сме в края на века, ще кажат: “Туй е само заплаха.” Ако на японците бяха казали преди шест месеци, че ще дойде едно голямо земетресение, в което Япония ще остане като второстепенна държава, те щяха да се присмеят, но сега това е факт. Един американец [Едгар Кейси] е предсказал Още »

Избрани цитати от Учителя за Шестата раса и бъдещето

Един ден вие ще се събудите и вашите мозъци ще бъдат изменени. В шестата раса българинът няма да бъде българин, англичанинът няма да бъде англичанин, евреинът няма да бъде евреин, французинът няма да бъде французин, германецът няма да бъде германец, негърът няма да бъде негър. Българинът ще съблече своята българска дреха и ще я остави Още »

Беинса Дуно: «Да се оправи светът» (2/2)

След сто години няма да остане и помен от сегашния ред и порядък на нещата. Друг ред, коренно различен от този, ще има на Земята. Като дойдете след сто години, вие ще намерите Европа съвсем друга, другояче устроена – границите ще бъдат махнати и вие ще пътувате без паспорт. Ще пътувате през океаните с намалени Още »

Беинса Дуно: «Да се оправи светът» (1/2)

Хората питат как ще се оправи светът. Светът е оправен, остава само едно: хората да се оправят те самите. Защото един закон с нищо не допринася за това – ограничението само ограничава. Да кажем, затварят един престъпник в затвора – това с нищо не допринася за оправянето му. Една змия може да я ограничите, един Още »

Беинса Дуно: Подбрани цитати на еврейска тема (2/2)

Като вземете Библията, ще видите, че еврейските пророци са канонизирани. Европейските народи нямат канонизирани пророци. Но питам: Тия пророци, като дойдоха в израилския народ, донесоха ли му избавление? Няма народ по-нещастен от еврейския народ, който от две хиляди години навсякъде e постоянно гонен, гонен, гонен. Защо? Защото този народ не е изпълнил своите задължения и Още »

Беинса Дуно: Подбрани цитати на еврейска тема (1/2)

Евреите казаха на Христа: «Слушай, с твоето учение ти искаш да ни заблуждаваш, но знай, че ние сме материалисти — не искаме никому да се подчиняваме, не искаме да търпим чуждо иго.» Христос им отговори: «Аз мога да ви дам всичко, каквото имам, но убийството не поддържам. Моето учение абсолютно забранява убийството. Тъй че вие можете Още »

Добро и зло: подбрани мисли – vol.5

Гладът подтиква хората към придобиване на знания, изкуства, музика и т. н. Днес хората се стремят към знание не толкова от Любов, колкото от страх да не гладуват. Гладът е велик остен в живота и под напора на тази остен хората учени стават, красиви стават, добри стават. Всички добрини в света са резултат на този Още »