Беинса Дуно

Беседи, сказки и тематични цитати от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Учителя за Школата на Всемирното Бяло Братство (1/2)

Аз правя един опит с вас. Вие сте свободни. Никога в миналото не се е допускало това, както сега съм ви събрал и съм ви оставил свободни. И в християнството не са правили този опит. Вие мислите, че може да влезете в Царството Божие – мислите, че много лесно може да влезете. Аз ви казвам: Още »

Учителя Беинса Дуно: И някои от вас Бог постави…

Ще ви говоря върху 28. стих от прочетената глава [ап. Павел, 12. глава на Първо послание до коринтяните]: „И някои от вас Бог постави в църквата за апостоли, други – за пророци, трети – за учители, някои определи да притежават чудотворни сили, други – дарбата да лекуват, или да оказват помощ на нуждаещите се, или Още »

Учителя Беинса Дуно: Новият живот

Най-важното в този свят е животът. Имайте добрината да ме изслушате. Моето учение не е една теория, то не е възникнало и в резултат на диспут, а е основано на научен опит – аз съм подложил и най-малките му детайли на най-строг контрол и ние сме готови да изправим всичките му грешки. Едно учение никога Още »

Беинса Дуно: Учителят за Словото (сборник)

От съставителя: Текстът на цитатите от Учителя е даден предимно според първите издания на беседите и лекциите. Изключение са тези от протоколите на годишните срещи на Веригата (1906-1915 г.), цитатите от съборните беседи (1919-1928 г.), лекциите пред сестрите (1917-1932 г.) и пред Общия окултен клас (1936-1938). Тези изключения са дадени според тяхното берлинско издание (1994-1998 Още »

По случай трети март: Новият и старият живот

Аз приветствам всички братя-гости с добре дошли! Желая едно нещо от вас – всяко предубеждение и всяка измама да изчезнат. Хиляди години хората са живели в един лъжлив живот и този живот не е допринесъл никому нещо добро – нито на държавите, нито на църквите, нито на домовете, нито на братята и сестрите, нито на Още »

Учителя Беинса Дуно за Новото човечество – втора част

От гледището на Новото човечество нас не ни очаква никаква голяма катастрофа. Действително в света иде една голяма катастрофа, но тя е за всички ония здания, които нямат солидни основи, за всички онези гнили дървета, които нямат здрави корени. Иде една Велика идея, която ще ги събори, но това е един закон, едно проветряване, което ще изчисти всичко гнило, а ще остане само здравото в света.

Като ви дойде някое страдание, не питайте коя е причината за това нещо. Аз казвам: Слънцето е причина за всички нещастия на Земята, за нашите страдания и за нашите радости. То ражда наводненията, епидемиите и всички болести в света, то предизвиква земетресенията, изобщо – то е причина за всичко, което става в цялата Природа. Но Слънцето казва: „Ако ти си умен, ще можеш да използваш разумно моята енергия, аз ще ти принеса всичката си благодат; а ако ти не си умен, ще ти причиня най-големите страдания.“

Учителя Беинса Дуно за Новото човечество – първа част

Темата на моята беседа ще бъде Новото човечество. Аз ще разгледам този въпрос от ново становище. Новото в света, това е изгряващото слънце, а старото – слънцето, което залязва. Това е закон в Природата. Този закон не го твърдя само аз, но и всяка майка и всеки баща. Когато младата мома и младият момък се Още »

Несортирани практически правила от Учителя – трета част

Какво е нужно на ученика? Всеки ден да употребява по 10-20 минути, най-много половин час, да съсредоточи мисълта си и да размишлява върху великото и съвършеното като идеал за своя живот. Мислете и вие за оня идеален свят, в който живеят ангелите, светиите, напредналите същества. Стремете се поне половин час да живеете в светлия, възвишен Още »

Вместо новогодишни честитки: За естеството на Любовта

Изпращаме поредната година и посрещаме нова. Спомням си, че в края на 2009-а направих някои прогнози за 2010-а. Някои от тях се оправдаха, други – не, трети явно ще са валидни и за дълго време напред, тоест тепърва ще проверяваме дали са били основателни, или са били просто проявеното ми черногледство. Не ми се правят Още »

Несортирани практически правила от Учителя – втора част

Не мисли, че си глупав. И не мисли, че онзи, комуто говориш, е глупав. Мисли, че си в състояние да предадеш и най-великата Божествена Мисъл; мисли, че този най-близък твой брат, комуто говориш, е в състояние да възприеме тази истина. Тези са двете най-велики правила, които аз зная. И друго: ще бъдете конкретни и предметни Още »