Беинса Дуно

Беседи, сказки и тематични цитати от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Беинса Дуно: За светската наука и Духовната наука (1/2)

Учените казват, че науката е открила нови методи, нови теории, с които може да подмлади човека. Например чрез внасяне на някакви жлези в организма човек се подмладява. Същевременно науката, и по-специално медицината, е дошла до положението да поставя на мястото на някои пострадали удове от организма нови, здрави части. Ако носът на някой човек е пострадал, отрязват здраво парче месо от тялото и го поставят на болното място. Това не е нещо ново. Това е присаждане, което науката отдавна познава. Ново нещо би било, ако учените изнамерят серум, в който се развиват такива клетки, каквито са нужни за целта. Например ако е нужно парче кожа за присаждане на някое болно място, да не режат от здраво място, а изкуствено да произведат кожа. Това значи наука. Един ден и това ще се постигне.

Беинса Дуно: Отношенията с Природата и лични случки

Аз искам да ви науча на езика на Светлината – той е езикът на природата, чрез която Слънцето ни говори. Когато хората научат езика на Слънцето, тогава ще дойде Новата култура. Там е спасението на човечеството. Не можем ли да разберем езика на Светлината, ние постоянно ще страдаме, ще боледуваме, ще ни затварят, ще ни Още »

Сентенции от Учителя Беинса Дуно – трета част

Който се готви за духовния свят, трябва да изучава неговите Закони. Духовният свят има отношение към чувствата. Ако една духовна мома обича светски момък, страданията й ще бъдат големи. Щом страданията й са големи, и радостите са големи; и обратно: когато радостите са големи, и страданията са големи. Този Закон има отношение към чувствата на Още »

Сентенции от Учителя Беинса Дуно – втора част

Добър човек е онзи, които не се сломява от нещастията, от страданията  който може да устои на всички страдания, той е добър човек. А лош човек е онзи, който не може да устои на страданията. Който може да приеме страданията на хората, той всякога може да ви приеме и вкъщи, той може да бъде гостолюбив. Още »

Сентенции от Учителя Беинса Дуно – първа част

Изправяйте отношенията си към Бога, без да се самоосъждате. Радвайте се на оная благост и доброта, които Бог проявява чрез хората. Радвайте се на всеки човек като на запалена свещ ­– проява на Слънцето. Колкото по-силен е токът на инсталацията, толкова по-силно свети свещта. Пазете инсталацията си никой да не се докосне до нея. Никой Още »

Космогонията в Словото на Учителя – трета част

Мнозина се спират пред въпроса за съществуванието на Бога и дали има друг свят или не.  Бог изпълва цялото пространство и всички светове се поддържат от Неговата Сила. Че един или втори философ отрича Неговото Съществуване, с това нищо не Му се придава, нито отнема. Не е въпросът дали съществува Бог или не – кардиналният Още »

Космогонията в Словото на Учителя – втора част

За това, как е създаден светът, съществуват различни възгледи. Ето какво аз мисля по този въпрос: Всичката Божествена Енергия се движи по една права линия. Следователно в това движение не може да се получи еднакъв резултат; но понеже Бог променя посоката с пречупване линиите на движението под един определен ъгъл, те започват да се кръстосват, Още »

Космогонията в Словото на Учителя – първа част

Преди създаването на света Земята беше неустроена и пуста. Всичко по нея беше в замръзнало състояние – навсякъде само ледове и снегове. Всички живи същества, както и човекът, прекарвали в дълбок сън. В деня, в който Бог решил да създаде света, Слънцето на Живота изгряло в своето великолепие и блясък. В този момент снеговете и Още »

Беинса Дуно: Избрани цитати и пророчества за бъдещето (3/3)

На земята ще настъпят основни промени: духовни, умствени и физически. Русия има бъдеще заради Северния полюс – той е святата земя, където никой досега не е ходил и която никой не може да превземе. Всеки, който е отивал там, си е счупвал краката. Промени ще настъпят също и на Небето – на Слънцето и на Още »

Беинса Дуно: Избрани цитати и пророчества за бъдещето (2/3)

Един англичанин написал една книга „Отравяне на Земята“, която предизвикала голям шум и подигравки. Като правил своите научни изследвания, англичанинът дошъл до заключението, че Земята ще мине през един етерен пласт, в която атмосфера хората ще се задушат, не ще могат да живеят. Вестниците пишат за тази книга подигравателно. Те казват, че хората ще заспят Още »