Беинса Дуно

Беседи, сказки и тематични цитати от Учителя Беинса Дуно (Петър Дънов)

Учителя Беинса Дуно за отношенията с Църквата (5)

Учителя Беинса Дуно за отношенията с Църквата (5)

Казвате: «Елате в църквата!» В коя църква? Църквата — това сме ние, живите хора, това са нашите умове и сърца. Можеш ли да ме приемеш в твоето сърце? В твоя дом аз ще дойда, но в твоята каменна църква не мога да дойда. Това казвам само за разумните от вас, които разбират. Тъй трябва да Още »

Учителя Беинса Дуно за отношенията с Църквата (4)

Учителя Беинса Дуно за отношенията с Църквата (4)

Когато Тит превзел Йерусалим, 60,000 евреи били разпънати на кръст. По този начин трябвало евреите да докажат, че Христовото учение не е право. Днес и българското духовенство, заедно с учени и философи, казва, че учението, което проповядвам, не е верно. Нека знаят, че и с тях ще се случи същото, както с евреите — и Още »

Учителя Беинса Дуно за отношенията с Църквата (3)

Учителя Беинса Дуно за отношенията с Църквата (3)

Във всички църкви определението за Христа е криво — вярването за Христа е криво. Аз им казвам право в очите: Криво е! Не че няма истина там, има истина, но казвам: Бог не е Бог на мъртвите, а на живите. Бог не е Бог на заблужденията. * * * За всяко учение и за всяка Още »

Учителя Беинса Дуно за отношенията с Църквата (2)

Учителя Беинса Дуно за отношенията с Църквата (2)

Преди няколко години дойде един свещеник от варненските села да ме ръси. Казах му: Почакай малко, ако е за пеене, аз пея по-добре от тебе. Защо носиш този златен кръст в ръката си? Отвори сърцето си да ти покажа любовта си. Готов съм по-скоро тебе да целуна, отколкото кръста. Ти си живият кръст, когото всеки Още »

Учителя Беинса Дуно за отношенията с Църквата (1)

Учителя Беинса Дуно за отношенията с Църквата (1)

Когато Давид след своята победа взе трона на израилевите царе, искаше да създаде храм на Бога. Бог му каза: „Няма да съградиш храм, понеже много кръв си пролял“. А Давид наричат Слънце на Бога. Бог казва: „Твоите ръце са оцапани с кръв, ти не можеш да ми съградиш храм, а синът ти, който е излязъл Още »

Учителя Беинса Дуно: Което вие виждате

Учителя Беинса Дуно: Което вие виждате

Обърна се после особено към учениците и рече: блажени очите, които виждат това, което вие видите. Лука 10:23 Съдържателните думи в този стих са: блажени очите, които виждат това, което вие видите. Виждането — това е процес на съзнанието. То подразбира будно съзнание, а степента на тази будност показва степента на разумността. Разумността пък показва Още »

Учителя Беинса Дуно за молитвата (4)

Учителя Беинса Дуно за молитвата (4)

Мнозина говорят за молитвата, очакват да ги науча да се молят. Аз мога да ви науча, но ще съжалявате. […] Казвам: Всички страдания на хората се дължат на нежеланието им да се молят. Няма да се мине много време и те ще се научат да се молят. Как? Бедни ще станат, болни ще бъдат, гладни Още »

Учителя Беинса Дуно за молитвата (3)

Учителя Беинса Дуно за молитвата (3)

Молитвата е най-приятното нещо, което човек може да направи. Няма нищо по-красиво за човека от молитвата, от разговора му с Бога. * * * Молиш се по 2-3 пъти на ден, произнасяш Името Божие, но не получаваш отговор на молитвата си. Защо? Защото Бог отговаря само един път. * * * Как се моли мъдрецът? Още »

Учителя Беинса Дуно за молитвата (2)

Учителя Беинса Дуно за молитвата (2)

Няма нищо по-красиво от молитвата на човек, чието съзнание се е пробудило. Този човек има правилна мисъл, правилни чувства, правилни действия. Това са трите области, от които човек черпи своите богатства. Мъдростта се проявява в мисълта, Любовта  в чувствата, а Истината — в действията. * * * Щом разберем дълбокия смисъл на молитвата, ще знаем, Още »

Учителя Беинса Дуно за молитвата

Учителя Беинса Дуно за молитвата

Няма защо човек да се моли много дълго време — като се помоли искрено, нека прекрати молитвата си и да чака отговор. * * * Молитвата е акт на сърцето, а не на ума. Тя принадлежи към особен свят. Понеже учените живеят в съвсем друг свят, те трябва да правят превод, за да разберат какво Още »