Истинското изкуство не забавлява, а има задача да повдига