Учителя Беинса Дуно (говори) за себе си – трета част

Един ден, след беседа, излизам от салона. Идва при мене един от правоверните християни, голям критик, и ми казва: «Вие не проповядвате Христа!» Аз се отказах да Го проповядвам като вас – видях резултата от вашите проповеди и се отказах от тях. Как проповядвате днес Христа? На първо място е парáта. Ако отидете в Америка, Още »

Учителя Беинса Дуно (говори) за себе си – втора част

Бог никога не насилва хората – ако ти затвориш кепенците на своята стая, Божествената Светлина никога няма да влезе там; друга светлина може да влезе, но не и тази. Твоите очи винаги ще бъдат затворени за Божествената Светлина. Отвориш ли кепенците, тя сама ще влезе. (НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, Неделни беседи, 1924-25) Няма същество в Още »

Учителя Беинса Дуно (говори) за себе си – първа част

Мнозина ме питат каква е целта ми, като проповядвам на хората. Отговарям: Ако аз съм дошъл на Земята да проповядвам такова учение, каквото другите проповядват, нямаше нужда да идвам. Аз проповядвам едно учениe, което трябва да се приложи в живота поне в малък размер, а именно, в отношението между бащи и майки, синове и дъщери, Още »

Георги Сотиров — Езикът на Константин Велики (4/4)

27. Налице са голям брой факти от историята, лингвистиката, археологията, нумизматиката и фолклора извън споменатите в тази студия, които подчертават извода, че езикът на Константин Велики е бил една по-стара форма на славянския език, който е станал известен като български език. Събирайки и класифицирайки тези факти, може да се получи един интересен изследователски проект. Все Още »

Георги Сотиров — Езикът на Константин Велики (3/4)

Георги Сотиров — Езикът на Константин Велики (3/4)

19. Това, че Константин Велики е говорел славянски диалект, е потвърдено от множество лингвистични данни за онези, които желаят да видят това. За да види това, човек трябва преди всичко да разбере, че езикът, оставен сам на себе си, се променя много бавно. Павзаний (IV.27.9-11) е записал една разказвана случка. „Странстванията на месинците извън Пелопонес Още »

Георги Сотиров — Езикът на Константин Велики (2/4)

Георги Сотиров — Езикът на Константин Велики (2/4)

4. Мъчат се да ни убедят, че тракийският език е изчезнал, както и самите траки.1 Както и това, че траките никога не са имали книги,2 да се каже, че езикът на Константин е бил тракийски, би било все едно да се замени една непозната величина с друга. И така би било наистина, ако можеше да Още »

Георги Сотиров — Езикът на Константин Велики (1/4)

1. В своята книга, озаглавена “De Magistratibus”, Йоан Лидийски (Ioannes Lydus) съобщава, че Константин Велики бил писал на своя роден език (oiketa) няколко „Беседи“, които той оставил на потомството.1 Внимателно избягвайки да определи какъв точно е бил родният език на Константин, Лидийски – преднамерено или не – ни е оставил една нишка. Очевидно Константиновият „домашен“ Още »

Георги Сотиров – „Орбини и Одисей в Огигия-Преслав“ (3/3)

Георги Сотиров – „Орбини и Одисей в Огигия-Преслав“ (3/3)

(Продължава от първа и втора част) 32. Класическата литература е изпълнена с намеци и откъслечна информация, клоняща към една точка: доказателство, че преди идването на гърците от Египет1 югоизточната част на Европа е била населена от хора с висока култура. Някой ден може да научим как са се наричали тези хора на собствения си език. Още »

Георги Сотиров – „Орбини и Одисей в Огигия-Преслав“ (2/3)

Георги Сотиров – „Орбини и Одисей в Огигия-Преслав“ (2/3)

(Продължение от първа част) 15. Няма идеални книги и Il Regno на Мавро Орбини също си има своите недостатъци. Но тя е една откровена и честна книга. Когато Орбини пише, че цар Симеон е построил своята столица Преслав на мястото на древния Огигия, той искрено е вярвал, че това е истина. Понеже ни беше невъзможно Още »

Георги Сотиров – „Орбини и Одисей в Огигия-Преслав“ (1/3)

Георги Сотиров – „Орбини и Одисей в Огигия-Преслав“ (1/3)

1. От времето, в което тези редове излизат от печат, ще са изминали 70 години от разгорещената лекция, посветена на Мавро Орбини и изнесена от Луиджи Рава пред Академията на науките в Болоня.1 Предполага се, че Рава е избрал темата заради приближаването на 300-годишнината от смъртта на Мавро Орбини.2 Болонският учен може да е бил Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 11: Виждал ли е Алеман славянския текст в житието

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 11: Виждал ли е Алеман славянския текст в житието

Приложение 11 Виждал ли е Алеман славянското житие Брайс ни осведомява, че Алеман бил scrittore1 във Ватиканската библиотека и че е превел Anecdota на Прокопий от два гръцки ръкописа, които открил в същата библиотека. Книгата е публикувана в Лион. Докладът на теолозите, които са я одобрили за издаване, е с дата 3 януари 1623 година. Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 10: Бележка за сборника, съдържащ Iustiniani Vita

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 10: Бележка за сборника, съдържащ Iustiniani Vita

Приложение 10 Бележка за сборника, съдържащ Iustiniani Vita Днес сборникът, съдържащ ръкописа на житието, е собственост на Ватиканската библиотека, в чийто каталог е описан както следва: XXXVII. 49 Lat. 3033 Codex chart, in f° sæculi XVII. Constat foliis N.A. Opuscula quæ erant inter schedas Josephi Mariæ Suaresii, alienis manibus exarata. Сборникът съдържа 12 различни трудове, Още »