Духовете на мрака – лекция 13: Действията на тъмните Духове сега и в бъдеще

Теми: Духовете на мрака и намеренията им – триумфа на човешкото остроумие и спиритизма. Още за ваксините на бъдещето. Победата на Михаил и духовното причастие на човека. Борбата срещу Духовете на мрака. Освалд Марбах и „Фауст“. Удроу Уилсън като „попечител на света“. Събитията от 19 век – продължение на борбата в духовния свят.

Духовете на мрака – лекция 12: Обратът в задачите на Духовете

Теми: Духовете на мрака и свалянето им на Земята – причина за съвременните събития. Духовете на Светлината и задачата им в миналото. Духовете на Мрака и тяхната задача. Коренната промяна в задачите им, настъпила през 19 век. Учението на Дарвин. Учението на Гьоте. Освобождаване от наследствените връзки. Индианизиране на американските европейци.

Духовете на мрака – лекция 11: Задълбочаване в човешкото същество

Теми: Душевната природа на човека ще става все по-интровертна, науката – все по-екстровертна. Новите импулси във възпитателното изкуство като ариманизация на душевния живот. Отношението на животните и човека към Слънчевите и Лунните течения. Опустошителното въздействие на специализираната терминология. Приносът на Роман Боос.

Духовете на мрака – лекция 10: Влиянието на падналите ангели

Теми: Предразсъдъците и страхът като помощници на ариманичните сили. За негодността на повечето идеали. Защо днешните естествени науки не могат да проникнат в бъдещето. Ариманичните сили като вдъхновители на монизма. За необходимостта от нов вид възпитание. Значението на радостните детски спомени за живота на възрастния човек.

Духовете на мрака – лекция 9: Битката между Михаил и Дракона

Теми: Борбата между Архангел Михаил и ариманичните сили от 1841 г. до 1879 г. Духовете на мрака и свалянето им на Земята. Човекът като проводник на материалистичните импулси. Бактериалните инфекции и Лунните влияния. Ариманичният начин на мислене. Влиянието на духовния свят върху поведението на човека. Земното отражение на духовните събития. Соловьов и руския народностен Дух.

Духовете на мрака – лекция 8: Абстракции и реалности

Теми: За противоположността между интелектуалното мислене и реалното мислене. Абстрактното мислене – приложение в сетивния свят или в социалния живот. Характеристика на съвременните понятия. Кийлен и „Държавата като форма на живот“. Политическият живот през 16 век. Принципната противоположност между Запада и Изтока. Ани Безант и Теософското общество.

Духовете на мрака – лекция 7: Работа с духовните реалности

Теми: Материализмът не познава „духовната тежест“. Празната историческа наука. Херман Грим и книгата му за Гьоте. Мартин Лутер. Инстинктивното разширяване на сетивните усещания. Изпитанието с огън през миналата епоха. Мъртвите и живите истини. Душевната конфигурация на бъдещите педагози. Разумът не се култивира с разум. Кога антропософията се превръща в пътепоказател.

Духовете на мрака – лекция 6: Новата духовност

Теми: Описание на елементарния мисловен свят. Мисловните трупове. Луцифер и Ариман. Елохимите или Духовете на формата. За висшата и низша човешка природа. Предпоставки за човешката свобода. Хармония и ред в социалния и политически живот чрез духовния свят. Една типична имагинация. Пророческите дарби на бъдещите педагози. Възпитанието на децата като област, засегната силно от материализма.

Духовете на мрака – лекция 5: Промени в духовната нагласа на хората

Теми: Душевните способности на човека през гръцката епоха. Загадките на душата. Човешката гениалност в бъдеще. Подготовката за Бъдещия Юпитер. Отказът от физическото тяло. Защо жените ще престанат да раждат. Августин и Калвин. Евгениката. Един от абсурдите на нашето време: Христос от психиатрична гледна точка. Абсурдите на бъдещето: Премахване на душата чрез ваксини.

Духовете на мрака – лекция 4: Духовете на раждането и смъртта

Теми: Елементарните Духове на раждането и смъртта. За злоупотребата с окултни сили през Атлантската епоха. За моралната нагласа на днешните хора. Абсолютни идеали не съществуват. Ариманическите Същества и необходимостта от разрушение. Рикарда Хух и защо хората отново трябва да опознаят дявола. Поклонниците на Ницше и характеристика на ницшеанството.

Духовете на мрака – лекция 3: В търсене на съвършения свят

Теми: Илюзиите на социализма. Окултна характеристика на партийните програми. Доктрината Удроу Уилсън. За събитията в граничната област на свръхсетивния свят. За някои от нападките срещу Рудолф Щайнер. Вътрешната смелост и Антропософското общество. Отказ от частните разговори с членовете на Антропософското общество.

Духовете на мрака – лекция 2: Дисхармония между интелект и морал

Теми: Дисхармонията между интелектуалното и морално развитие на човечеството. Изграждане на социална общност с мъртвите. Основните съставни части на човешкото същество. Миналите и бъдещи инкарнации на Земята. Христовият Импулс. Йохан Валентин Андреа и „Химическата сватба на Кристиан Розенкройц през 1459 г.“. За възрастовата граница от 27 години, която повечето хора днес не надхвърлят.