Рудолф Щайнер: „Моят жизнен път“ (цяла книга)

Рудолф Щайнер: „Моят жизнен път“ (цяла книга)

Наричат Рудолф Щайнер „най-добре пазената тайна на двадесети век“. Коя е забележителната индивидуалност, криеща се зад тази личност? Кой е човекът, дал на света духовния път на Антропософията? Какво лежи зад идеите, познати днес като Валдорфско образование? Изтегли: Рудолф Щайнер: „Моят жизнен път“ (PDF | 2.6 MB | 374 стр.) В тази автобиографична книга Щайнер Още »

Светият дух в мирогледа на духовната наука (2)

Светият дух в мирогледа на духовната наука (2)

Поради това, че луциферически духове се вмъкват в човешкото астрално тяло, човекът е слязъл в сетивния свят, така че тогава и Ариман е можел да навлезе в етерното тяло, в разсъдъчната душа. Но с Христос се появява и тази сила, която отново може да издигне човека в духовния свят. Но човекът, ако иска, още сега Още »

Светият дух в мирогледа на духовната наука

Светият дух в мирогледа на духовната наука

В момента, когато Христос напуска носителя на Христос на кръста и се отдава на света, той възпламенява студенината на духа със своя свещен огън и чрез това превръща духа в Свети дух. Цялото съзнание на света живее и в човека, в абстрактното мислене. В себе си човекът го нарича «дух», доколкото той действа навън в Още »

Любовта в антропософията (7)

Любовта в антропософията (7)

Точно в нашата епоха трябва правилно да се разглежда моралната страна на любовта. Защото материализмът извънредно силно превърна любовта в едностранна представа. И понеже материализмът вижда любовта предимно като полова любов, така той приравнява всички други прояви на любов до скрита полова любов. И дори при много психоаналитици имаме приравняване на извънредно много жизнени явления Още »

Любовта в антропософията (6)

Любовта в антропософията (6)

Може да се каже, че човешката душа се събужда в духовния свят чрез свръхсетивното съзнание; може обаче също да се каже, че духовността се събужда всред сетивния свят в любовта. Където любовта, състраданието се прояви в живота, се усеща вълшебният полъх на духа, проникващ в сетивния свят. Затова правилно развитото ясновидство никога не може да Още »

Любовта в антропософията (5)

Любовта в антропософията (5)

Любовта на хората е въздухът или храната, която приемат боговете. В гръцката митология са я наричали нектар и амброзия. * * * Решаващо за избора на детето, дали повече се насочва към бащата или повече към майката, е — ако мога така да се изразя — възникващата привързаност в живота към въпросното същество, на което Още »

Любовта в антропософията (4)

Любовта в антропософията (4)

Възловата точка, същевременно повратният момент в човешкото развитие е времето на раздялата на полове. Чрез това разделение в света се появява новият, мощен елемент: любовта. Между човешкия свят и божествения свят става нещо подобно, както между човешкото царство и растителното царство. Човекът вдишва кислород и издишва въглерод. Както растителното царство издишва кислород, така човешкият свят Още »

Любовта в антропософията (3)

Любовта в антропософията (3)

Както човекът обитава Земята и постепенно усвоява любовта, така други, по-висши същества обитават Слънцето, понеже то е достигнало до по-висша степен на съществуване. Човекът е земен жител, а земен жител означава да бъде същество, което усвоява любовта по време на земното си време. Един слънчев обитател през нашето време е същество, което може да възпламенява Още »

Любовта в антропософията (2)

Любовта в антропософията (2)

Сетивната любов е произходът на творческото, на пораждащото се. Без сетивната любов не би имало нищо сетивно в света; без духовната любов не се поражда нищо духовно в развитието. Когато упражняваме любов, грижим се за любовта, в света се изливат сили на пораждането, творчески сили. Естествено, че като егоисти можем да отнемем творческите сили от Още »

Любовта в антропософията (1)

Любовта в антропософията (1)

Окултно разглеждано, всичко, извършено от любов, не получава възнаграждение, а е отплата за вече изразходвано добро. Единствените дела, от които нищо не получаваме в бъдещето, са онези, които извършваме от истинска, действителна любов. Човек може да се стресне пред такава истина. За щастие, хората не знаят за това в тяхното горно съзнание. В подсъзнанието си Още »