Бисерът на Странджа

Или сказание за Мишкова нива Автор: Любомир Цонев І. Днешните български реалности и куполните гробници край М. Търново Край Малко Търново са разкрити две подобни съоръжения, за които обикновено се употребява терминът „гробници”, макар че погребения там не са намирани и е по-уместно да се назоват „храмове”. Да видим какво пише в малкото източници, достъпни Още »

Aethicus Philosophus Cosmographus

Aethicus Philosophus Cosmographus

Етик Истер – нашенец или ирландец? Автор: д-р Божидар Пейчев Едва ли при изследването на старобългарската и старославянската традиция в областта на философията може да възникне по-труден, заплетен, но пък толкова по-интересен и значителен въпрос от този, който се поставя в настоящата студия. Трудността идва не само от предмета на проучването в случая, а и Още »

Ново предизвикателство на девташларите

Още за древните менхири край Плиска Автор: Любомир Цонев Не мога да не споделя с любознателните читатели едно ново обстоятелство, свързано с менхирите-девташлари край Плиска, регистрирани от К. Шкорпил в 1905г . и официално датирани в 8-9 в. сл. Хр. Става дума за още един факт, който доста убедително свидетелства за старинния произход на тези Още »

Отвъдокеански комунизъм

Автор: Ростислав Иванов Българските комунисти имат от кого да се доучат В последните седмици основна тема в медиите беше ипотечната криза в САЩ. Междувременно проблемът се превърна в световен. Медиите отвсякъде гърмят за „световна финансова криза” и се питат „дали ще ни засегне”. Най-различни предавания канеха „експерти”, които да обяснят случващото се. Те обаче говореха Още »

Обичта: най-голямото тракийско съкровище

Автор: Любомир Цонев Ще припомня някои факти за прочутата Казанлъшка гробница, които е полезно да се знаят от всеки българин. Гробницата е открита случайно през 1944 г. при изкопни работи в хълма Тюлбето, в северния край на град Казанлък. Иззидана е от тухли с хоросан – подобни тухли са били използвани и при строежите в Още »

Архитектурни обекти по българските земи

12 в.пр.Хр – 2 в.сл.Хр. Автор: Любомир Цонев 1. УВОД: Твърде много информация ни се поднася напоследък за златни, бронзови, керамични и какви ли не археологични находки от нашите земи – съдове, бижута, аплици, оръжия, конски такъми, украси за колесници, знаци за царско и жреческо достойнство, монети, глинени фигурки (евентуално идоли) и т.н. Всичките споменати Още »

Пантеона: роден от Слънцето и Земята

Автор: Любомир Цонев Въведение от стопанина: Възможно ли е древен соларно-хтоничен култ да стои в основата на римския Пантеон? Или по-точно, не в основата, а на върха на тази постройка. Поредното археологическо пътешествие на Любомир Цонев ни отвежда до положителен отговор на този въпрос, като в хода на изследването се предлагат интересни данни за разпространението Още »

Предизвикателството на девташларите

Автор: Любомир Цонев Най-напред ще поговорим за скални блокове (мегалити), после за народи, доколкото е коректно (траки, българи), и накрая ще дискутираме как една голяма група от любопитни каменни обекти край Плиска (т.н. девташлари) неочаквано изисква от нас да прецизираме досегашната популярна представа за населението по нашите земи в началото на ерата след Христа.

Знакът на Мъдрата змия

Автори: Юлия Боева и Любомир Цонев Неолитната култура, начало на която археолозите виждат в Близкия Изток и Мала Азия, разраствайки се, достига до Балканите и постепенно обхваща цяла Европа. Независимо от локалните различия, тя, поради своята еднородност и поради икономическата и духовна стабилност на неолитното общество, в много голяма степен запазва една обща неизменна основа Още »

Тракийската Мона Лиза

Автор: Любомир Цонев Прекрасният стенопис, за който ще разкажа тук, е публикуван от Георги Китов в книжката “Долината на тракийските царе”, изд. Славена, в 2003 г. Тракийските подмогилни зидани постройки, обикновено наричани в България гробници, са не повече от сто и повечето от тях са полуразрушени. Двайсетина такива гробници са открити в казанлъшкото поле. Това Още »