Георги Сотиров — Езикът на Константин Велики (2/4)

Георги Сотиров — Езикът на Константин Велики (2/4)

4. Мъчат се да ни убедят, че тракийският език е изчезнал, както и самите траки.1 Както и това, че траките никога не са имали книги,2 да се каже, че езикът на Константин е бил тракийски, би било все едно да се замени една непозната величина с друга. И така би било наистина, ако можеше да Още »

Георги Сотиров — Езикът на Константин Велики (1/4)

1. В своята книга, озаглавена “De Magistratibus”, Йоан Лидийски (Ioannes Lydus) съобщава, че Константин Велики бил писал на своя роден език (oiketa) няколко „Беседи“, които той оставил на потомството.1 Внимателно избягвайки да определи какъв точно е бил родният език на Константин, Лидийски – преднамерено или не – ни е оставил една нишка. Очевидно Константиновият „домашен“ Още »