Симпозиум „Мегалити на Балканите“

На 27 март 2009 г. в Дома на архитектите, София, ул. Кракра, залата на І етаж, от 11 до 17 часа, ще се проведе първи симпозиум под надслов „Мегалити на Балканите“. Подготвен е сборник с докладите, които ще бъдат изнесени на симпозиума. Той ще се продава в деня на сбирката, а впоследствие и в някои Още »

Законът на Грешам и демократичните закони

Автор: Ростислав Иванов Питали ли сте се някога защо като дойдат избори се купуват гласове? И защо броят на избирателите, които гласуват заради получени банкноти, става все по-голям? А питали ли сте се защо нашите политици не защитават правата на образованите и трудещи се

Покана за фотоизложба

Автор: Любомир Цонев (Институт по физика на твърдото тяло „Акад. Г. Наджаков”, БАН); в сътрудничество с Димитър Колев и Веселина Колева (Институт по астрономия, БАН) и Антонио Сезар Гонзалес Гарсия (Институт по астрофизика, Тенерифе, Испания). На 9 март 2009 г. от 17 ч. в Дома на архитектите, София, ул. Кракра, в залата на

Връзката между инфлация, цени и жизнен стандарт

Автор: Ростислав Иванов За да разберем връзката между инфлация, цени и жизнен стандарт, трябва да започнем с изясняване на същността на инфлацията. Повечето съвременни автори под инфлация разбират „процес на увеличаване на общото равнище на цените на всички стоки и услуги” или „процес на спад на покупателната способност на парите”, което на практика е едно Още »

Колко народа покръства Борис

Автор: Никола Иванов Статията в PDF формат Из увода: Периодът на християнизация на България е разглеждан като един от най-значимите в българската средновековна история. Според почти всички изследователи на тази тема, българското общество било разделено на “славяни и прабългари, обособени и по религиозен признак”. След като вече приемат за сигурно наличието на поне два отделни Още »

Бисерът на Странджа

Или сказание за Мишкова нива Автор: Любомир Цонев І. Днешните български реалности и куполните гробници край М. Търново Край Малко Търново са разкрити две подобни съоръжения, за които обикновено се употребява терминът „гробници”, макар че погребения там не са намирани и е по-уместно да се назоват „храмове”. Да видим какво пише в малкото източници, достъпни Още »

Aethicus Philosophus Cosmographus

Aethicus Philosophus Cosmographus

Етик Истер – нашенец или ирландец? Автор: д-р Божидар Пейчев Едва ли при изследването на старобългарската и старославянската традиция в областта на философията може да възникне по-труден, заплетен, но пък толкова по-интересен и значителен въпрос от този, който се поставя в настоящата студия. Трудността идва не само от предмета на проучването в случая, а и Още »

Ново предизвикателство на девташларите

Още за древните менхири край Плиска Автор: Любомир Цонев Не мога да не споделя с любознателните читатели едно ново обстоятелство, свързано с менхирите-девташлари край Плиска, регистрирани от К. Шкорпил в 1905г . и официално датирани в 8-9 в. сл. Хр. Става дума за още един факт, който доста убедително свидетелства за старинния произход на тези Още »

Отвъдокеански комунизъм

Автор: Ростислав Иванов Българските комунисти имат от кого да се доучат В последните седмици основна тема в медиите беше ипотечната криза в САЩ. Междувременно проблемът се превърна в световен. Медиите отвсякъде гърмят за „световна финансова криза” и се питат „дали ще ни засегне”. Най-различни предавания канеха „експерти”, които да обяснят случващото се. Те обаче говореха Още »

Обичта: най-голямото тракийско съкровище

Автор: Любомир Цонев Ще припомня някои факти за прочутата Казанлъшка гробница, които е полезно да се знаят от всеки българин. Гробницата е открита случайно през 1944 г. при изкопни работи в хълма Тюлбето, в северния край на град Казанлък. Иззидана е от тухли с хоросан – подобни тухли са били използвани и при строежите в Още »