Учителя за отношенията между духа и материята

Учителя за отношенията между духа и материята

Животът има трояко проявление: материален, духовен и Божествен. Под материален живот разбирам външната изява на живота — неговата външна форма, т.е. онзи живот, който всички разбират. Другата страна на живота е духовният живот, който днес претърпява голяма криза — думата духовен живот губи вече своя смисъл. Духовният живот представлява един капиталист, който вече е изгубил Още »

Учителя за отношенията в Братството (25)

Учителя за отношенията в Братството (25)

Утешителното, което ще ви кажа, е, че сте много невежи. Ще ме извините за тази искреност, но трябва да знаете Истината. За този свят вие сте много учени, но за онзи сте много невежи. Щом сте много невежи, вие сте и много нещастни. Нека това невежество ви послужи като импулс за влизане в Божественото Училище. Още »

Учителя за отношенията в Братството (24)

Учителя за отношенията в Братството (24)

Мнозина от вас постоянно казват „тъй рече Учителя, тъй или иначе рече нашият Учител“. Вие си служите с мене, за да си създадете авторитет ли, какво ли?! Ако Любовта, Мъдростта и Истината са цел на живота ви, тогава може да кажете „тъй рече нашият Учител“. Но ако в това се колебаете, Словото с нищо няма Още »

Учителя за отношенията в Братството (23)

Учителя за отношенията в Братството (23)

Знаете ли какво напрежение изпитвам, когато нося вашите нечисти мисли и желания? Всякога ли трябва да ги нося? До кога ще търпя това? Всяко нещо си има край. Мислите ли, че аз ще нося вашите нечистотии? Докато обичате Бога и вършите Волята Му, аз ще бъда между вас. Откажете ли се от Бога, аз ще Още »

Учителя за отношенията в Братството (22)

Учителя за отношенията в Братството (22)

Туй учение, което аз проповядвам в днешната си беседа, не е за света, а е за вас. […] Знаете ли колко задължения имате? И когато държа последната си беседа в България, ще донеса пълната си архива, на всички ученици, ще ви я прочета и ще ви питам: Готови ли сте или не? Ако не сте Още »

Учителя за отношенията в Братството (21)

Учителя за отношенията в Братството (21)

Това, че мнозина от вас спят, е хубаво. Понякога ми е приятно да видя, че някой спи, защото ако гощавам десет души и девет от тях спят, ще нахраня само единия, а другите няма да нахраня. Затова ми е приятно другите по-дълго да спят. Който е буден, той се ползва. Някой път ще ви обясня Още »

Асен Чилингиров: „Готи и гети в историческите извори“

Асен Чилингиров: „Готи и гети в историческите извори“

Предговор от автора: Наред с археологическите изследвания върху старото население на нашата родина, втора главна тема на сборника „Готи и гети ІІ“ беше изследването на историческите извори за миналото на нашия народ, поместено в същия сборник. Отделна публикация на това изследване в интернет и като книжно издание се оправдава само дотолкова, доколкото дава възможност на Още »

Учителя за отношенията в Братството (20)

Учителя за отношенията в Братството (20)

Казвал съм ви много пъти: Не искам да се занимавам с вашите глупости, нито да ги нося. Не искам да нося и вашите престъпления, нито вашите лоши мисли и чувства. Вие трябва да се определите или ще сте мои ученици, или не. Сега сте на лъжлив път и това няма до никъде да ви заведе. Още »

Учителя за отношенията в Братството (19)

Учителя за отношенията в Братството (19)

Вие говорите за Любовта. Но има ли някой от вас, когото Любовта да го е пипнала едва с малкия си пръст? Ако тя се допре до вас с малкия си пръст, вие поне един месец ще се чувствате за нещо повече от цар — всичко пред теб ще се отвори, светът ще засияе, защото Любовта Още »

Учителя за отношенията в Братството (18)

Учителя за отношенията в Братството (18)

Като дойдохме тук, на Изгрева, поляната беше свободна, всички можеха да минат откъдето искат, да отидат за вода. После туриха телове, прегради, и сега не можеш да минеш направо. Трябва да търсиш уличка, откъдето да минеш. Някой път можеш да се закачиш за тела, да си скъсаш дрехата. Първоначално навсякъде беше свободно, по поляната можеше Още »