Развитието в „Мита за Батак“ според доклад за Хумболтовия университет

Д-р Асен Чилингиров пише: Преди няколко дни в една от залите на Хумболтовия университет в Берлин беше изнесен публичен доклад на българската историчка на изкуството Мартина Балева. Госпожицата се прочу, след като попадна в центъра на вниманието и на българската, и на германската общественост – нейният  научен проект за клането в Батак през 1876 г. Още »

Покръстването на русите и България – допълнение (2/5)

Автор: д-р Асен Чилингиров Публикацията на материалите за покръстването на русите трябваше да завърши с приложените илюстрации. Тези илюстрации обаче нямат предназначение само да украсят и разнообразят на места сложния за разбиране текст, а същевременно да покажат нагледно, че съществуват и други, конкретни материални доказателства в подкрепа на изложената теза – извън посочените документи, като Още »

Урфил – Учителят на гетите

Автор: д-р Асен Чилингиров Едва ли в цялата съвременна историография би могла да се посочи някоя друга тема – или по-скоро комплекс от теми, свързан с тъй много заблуждения и неверни интерпретации на исторически извори и документи, но също и на паметници на материалната култура – като комплексът от теми, на който е посветено настоящото Още »

Покръстването на русите и България – допълнение (1/5)

Обещаното приложение От стопанина: Д-р Асен Чилингиров пише в предисловието на “Покръстването на русите и България”, че, доколкото му е известно, на “почти всичките стенописи от Водоча досега не са публикувани цветни репродукции”. След това добавя, че в приложението на книгата ще бъдат разпространени за пръв път. Настоящата новина е това обещано приложение. По-надолу ще Още »

Покръстването на русите и България – изследвания

Автор: д-р Асен Чилингиров Изледванията в PDF формат – три части: 1. Предисловие 2. Агиографията на Борис и Глеб 3. Покръстването на Русия и България ПРЕДИСЛОВИЕ: В края на октомври или първите дни на ноември 1979 година – точната дата вече не мога да си спомня – се състоя един телефонен разговор, който трябваше да Още »

Кой е ктиторът на Ивановските стенописи

+ БЕЛЕЖКИ ВЪРХУ ПАЛЕОГРАФИЯТА Автор: д-р Асен Чилингиров (Ексклузивно допълнение към електронното издание на „Ивановските стенописи и техните изследователи“) Стенописите в пещерните църкви и параклиси по долината на река Русенски Лом между Червен и село Иваново, също и в пещерата, известна под името „Църквата“, се споменават за пръв път в научната литература от Карел Шкорпил. Още »

Монетите на киевските князе и монетите на българския цар Петър I

Автор: д-р Асен Чилингиров „Монетите на киевските князе и монетите на българския цар Петър I“ – статия (PDF, 1.3 MB, 20 стр.) | Таблици с илюстрации (900 KB) | Приложение (210 KB) Преди да обърна вниманието на българския читател от третото хилядолетие на една моя статия, писана и напечатана преди 25 години, са нужни няколко Още »

Ивановските стенописи и техните изследователи

Автор: Иван Стаменов Това, че българската история е била жертва и все още подлежи на гротескни изопачавания и откровени фалшификации, не е новост. Историята се пише от победителите, гласи едно прозрение, превърнало се в клише. Но не е задължително властолюбците, кариеристите и останалите лица, отговорни за манипулациите, да са непременно представители на чужд народ – Още »

Загадката на старите морски карти

Автор: д-р Асен Чилингиров През 1929 година в султанския дворец в Цариград била открита една географска карта, която възбудила особен интерес у изследователите, но също и сред широката публика. Тази карта – на която в действителност е запазена само лявата половина – е нарисувана върху пергамент, а твърде обширният и подробен надпис върху нея я Още »

Светите братя са реформирали анатемосаната глаголица

Автор: Илия Илиев (из интервюто му с д-р Асен Чилингиров за в. „Политика“) — Г-н Чилингиров, какъв е поводът да публикувате сборника „Готи и гети“? — Поводът е излизането преди две години на друг сборник със заглавието „Готи“. Твърденията, съдържащи се там, не отговарят на сведенията, които идват от историческите извори и които получаваме при Още »