Георги Сотиров – „Орбини и Одисей в Огигия-Преслав“ (1/3)

Георги Сотиров – „Орбини и Одисей в Огигия-Преслав“ (1/3)

1. От времето, в което тези редове излизат от печат, ще са изминали 70 години от разгорещената лекция, посветена на Мавро Орбини и изнесена от Луиджи Рава пред Академията на науките в Болоня.1 Предполага се, че Рава е избрал темата заради приближаването на 300-годишнината от смъртта на Мавро Орбини.2 Болонският учен може да е бил Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 11: Виждал ли е Алеман славянския текст в житието

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 11: Виждал ли е Алеман славянския текст в житието

Приложение 11 Виждал ли е Алеман славянското житие Брайс ни осведомява, че Алеман бил scrittore1 във Ватиканската библиотека и че е превел Anecdota на Прокопий от два гръцки ръкописа, които открил в същата библиотека. Книгата е публикувана в Лион. Докладът на теолозите, които са я одобрили за издаване, е с дата 3 януари 1623 година. Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 10: Бележка за сборника, съдържащ Iustiniani Vita

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 10: Бележка за сборника, съдържащ Iustiniani Vita

Приложение 10 Бележка за сборника, съдържащ Iustiniani Vita Днес сборникът, съдържащ ръкописа на житието, е собственост на Ватиканската библиотека, в чийто каталог е описан както следва: XXXVII. 49 Lat. 3033 Codex chart, in f° sæculi XVII. Constat foliis N.A. Opuscula quæ erant inter schedas Josephi Mariæ Suaresii, alienis manibus exarata. Сборникът съдържа 12 различни трудове, Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 9: Юстиниан и „Енциклопедия Британика“

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 9: Юстиниан и „Енциклопедия Британика“

  Приложение 9 Юстиниан и „Енциклопедия Британика“ В деветото издание на „Енциклопедия Британика“, публикувано през 1881 година, намираме статия за Юстиниан, която е подписана не от друг, а от самия Джеймс Брайс. От нея научаваме, цитираме дословно, че „юстиниановото семейство, ако се съди по имената, които са носили членовете му, е било или тевтонско, или Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 8: Славянската писменост преди девети век

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 8: Славянската писменост преди девети век

Приложение 8 Славянската писменост преди девети век Проблемът със славянската писменост в античността е сложен не толкова заради оскъдната информация, а поради това, че тя е разпиляна в различни документи, които нямат общо един с друг, както може да се види от следните примери. На един прием, даден от папа Климент VII (1523-1534) на Димитри Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 7: Краткият вандалски речник

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 7: Краткият вандалски речник

Приложение 7 Краткият вандалски речник Доколкото ни е известно, това е вторият път, когато краткият вандалски речник на Мавро Орбини се публикува някъде. За първи път речникът се появява през 1601 година на страници 99-101 от 473-страничната книга на Орбини — Il Regno degli Slavi, написана във формат фолио. Оттогава книгата не е преиздавана, въпреки Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 6: Езикът на Авксентий

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 6: Езикът на Авксентий

Приложение 6 Езикът на Авксентий — ученик на Улфила Указания, че готският език не е бил германски език, могат да се намерят в готския танц, описан от Константин Багрянородни в De Ceremoniis. Други указания за това се откриват в топонимията на южна Франция. Тези теми бяха разгледани накратко в две мои статии: Onomastic and Lexical Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 5: Надписът за Одоакър в Залцбург

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 5: Надписът за Одоакър в Залцбург

Приложение 5 Надписът за Одоакър в Залцбург За този надпис научих от статията Древнейшее точное сообщение о руссах (Плита об Одоакре)1 на Сергей Лесной, публикувана в книгата му История «руссов» в неизвращенном виде, №. 4, Париж, 1955, с. 336-344. Източниците на Лесной са следните: 1) Dr. Franz Martin: Stift St. Peter in Salzburg. Osterreichische Kunstbücher, Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 4: Гети и готи

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 4: Гети и готи

Приложение 4 Гети и готи В четвъртата книга De Mensibus, монография на Йоан Лидийски, пише следното: „Изправената колона на Фортуна във Византион е поставена там от Помпей Велики. На това място той обсадил Митридат и неговите готи и след като ги победил, завладял Византион. Това се потвърждава от надписа на латински на спираловидната облицовка на Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 3: Бележки върху тракийската ономастика

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 3: Бележки върху тракийската ономастика

Приложение 3 Бележки върху тракийската ономастика Пълното унищожаване на тракийските архиви от езическата епоха и всеобхватното горене на славянски книги през войните на седемнадесети век (и не само тогава) ни принуждават да се заемем с внимателно претърсване на наличните гръцки и латински източници, за да открием следи от ранната славянска история. Такива следи откриваме при Още »