„Покушението над Юстиниан“ — приложение 7: Краткият вандалски речник

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 7: Краткият вандалски речник

Приложение 7 Краткият вандалски речник Доколкото ни е известно, това е вторият път, когато краткият вандалски речник на Мавро Орбини се публикува някъде. За първи път речникът се появява през 1601 година на страници 99-101 от 473-страничната книга на Орбини — Il Regno degli Slavi, написана във формат фолио. Оттогава книгата не е преиздавана, въпреки Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 6: Езикът на Авксентий

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 6: Езикът на Авксентий

Приложение 6 Езикът на Авксентий — ученик на Улфила Указания, че готският език не е бил германски език, могат да се намерят в готския танц, описан от Константин Багрянородни в De Ceremoniis. Други указания за това се откриват в топонимията на южна Франция. Тези теми бяха разгледани накратко в две мои статии: Onomastic and Lexical Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 5: Надписът за Одоакър в Залцбург

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 5: Надписът за Одоакър в Залцбург

Приложение 5 Надписът за Одоакър в Залцбург За този надпис научих от статията Древнейшее точное сообщение о руссах (Плита об Одоакре)1 на Сергей Лесной, публикувана в книгата му История «руссов» в неизвращенном виде, №. 4, Париж, 1955, с. 336-344. Източниците на Лесной са следните: 1) Dr. Franz Martin: Stift St. Peter in Salzburg. Osterreichische Kunstbücher, Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 4: Гети и готи

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 4: Гети и готи

Приложение 4 Гети и готи В четвъртата книга De Mensibus, монография на Йоан Лидийски, пише следното: „Изправената колона на Фортуна във Византион е поставена там от Помпей Велики. На това място той обсадил Митридат и неговите готи и след като ги победил, завладял Византион. Това се потвърждава от надписа на латински на спираловидната облицовка на Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 3: Бележки върху тракийската ономастика

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 3: Бележки върху тракийската ономастика

Приложение 3 Бележки върху тракийската ономастика Пълното унищожаване на тракийските архиви от езическата епоха и всеобхватното горене на славянски книги през войните на седемнадесети век (и не само тогава) ни принуждават да се заемем с внимателно претърсване на наличните гръцки и латински източници, за да открием следи от ранната славянска история. Такива следи откриваме при Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 2: Красноречието на липсите

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 2: Красноречието на липсите

Приложение 2 Красноречието на липсите Съществуват четири красиво илюстрирани средновековни български ръкописа, съхранявани в различни европейски библиотеки. Четвероевангелието на цар Иван Александър (1356) е в Лондон. Манасиевата хроника (ок. 1335-1340) е във Ватикана. Томичовият псалтир (от средата на четиринадесети век) е в Москва. Болонският псалтир (ок. 1230-1241) е в Университетската библиотека на град Болоня, от Още »

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 1: Iustiniani Vita

„Покушението над Юстиниан“ — приложение 1: Iustiniani Vita

Приложение 1 Iustiniani Vita / Житието на Юстиниан1 Това е резюме на книга, съдържаща житието на император Юстиниан до тридесетата година на неговото imperium.2 Написана е с илирийски думи и букви от Богомил, пастор или абат на манастира Свети Александър Мъченик в Дардания, близо до град Призрен, родна земя на същия Юстиниан. Въпросната книга е Още »

„Покушението над Юстиниан“ — 19: Епилог

„Покушението над Юстиниан“ — 19: Епилог

Епилог Настоящата книга вече беше подготвена за печат, когато ми попадна една статия на Фердо Шишич, озаглавена Kako je vizantinski car Justinijan postao Slaven.1 В нея резюмето на житието е препечатано на латински, като е даден и хърватски превод. Откриваме и много подробна биография на Мърнавич, последвана от преразказ на „аргументите“ на Брайс, както и Още »

„Покушението над Юстиниан“ — 18: Заключения

„Покушението над Юстиниан“ — 18: Заключения

Заключения – 98 – Джеймс Брайс тръгна да доказва, че Теофил/Богомил е измислено лице, което не е писало житието на Юстиниан или която и да било друга книга. Но всъщност доказва, че собствените му знания за късната Римска империя са недостатъчни. Той показва и силна склонност да манипулира правилата на логиката. А именно: 1. Брайс Още »

„Покушението над Юстиниан“ — 17: Новите данни

„Покушението над Юстиниан“ — 17: Новите данни

VI. Новите данни – 87 – Историята има своите начини наново да повдига въпросите, смятани отдавна за приключени. От времето, когато Брайс и Иречек са обменяли кореспонденция за творбата на Теофил (Богомил), са се случили някои нови събития, които реабилитират Мърнавич и които би трябвало да накарат скептиците да преосмислят въпроса за юстиниановия етнически произход. Още »