Анжел Вагенщайн сравнява студентите с кръвожадни нацисти