Рудолф Щайнер за последствията от лъчистото електричество и електромагнитните технологии

Преводен материал. Rudolf Steiner on the Effects of Radiant Electricity and Electromagnetic Technology, февруари 2018 г., Our Spirit – Reflections

Чрез непрекъснатите ни усилия да извадим наяве реалните последствия от електричеството и електромагнетизма от гледна точка на Рудолф Щайнер, представяме тези извадки от неговата работа по отношение на електричеството и неговата връзка с човешкото духовно развитие. Долното резюме предлага помощ за дефиниране природата на електричеството във връзка с Духовната наука и ни беше пратен като допълнение към дискусията от един наш приятел. Изпращаме ме му нашите благодарности и се надяваме, че читателят ще намери тези указания за толкова въздействащи, колкото и ние.

Злото демонично естество на електричеството

GA-152:

„…ние нямаме смелостта да схванем истински света чрез нашите души… Моралността няма обиталище в нашия свят; това е само абстракция… ние нямаме никакъв капацитет, за да разберем, че основата, която поставяме днес чрез нашите морални импулси, се превръща в основата за моралните последици на бъдещето…

…Ние нямаме никаква представа как една нова планета може да израсне от нашата упадъчна, разлагаща се Земя; нито разбираме, че новата Земя ще се разгърне от импулсите, развивани от човечеството в наши дни. Днес ни липсва смелостта да мислим, да си представяме, че моралните импулси са семената на бъдещето…

…Сега ще разгледаме другата страна на природния ред. От другата страна на моралния ред се намира природният ред, който е породил нашата внушаваща благоговение съвременна естествена наука… [Откриването на електричеството] се случи преди по-малко от 150 години. А сега електричеството е централна съставна част на съвременната цивилизация… На никого не му беше още хрумвало, че атомът ще бъде описван като електрон, все едно е елемент, състоящ се изцяло от електричество. Това последното обаче е нещото, което се преподава в училищата днес…

…Степента, до която човешкото мислене се насити с електричество, е сравнително скорошно явление. Сега ние говорим за атомите така, сякаш те са малки слънца, заобиколени от орбитални електрони. Когато погледнем всемирните сили около нас, ние предполагаме, че електричеството е навсякъде. То прониква цялата ни култура, включително и нашия начин на мислене. Ако не се возехме толкова често на влакове, може би нямаше толкова бързо да асоциираме атомите с електричеството…

…Ако разглеждахме идеите, които човечеството имаше преди епохата на електричеството, щяхме да можем да видим, че в миналото наблюдателят на природата все още е имал свободата да разпознава духовния аспект на природата, поне до степента да мисли за нея по абстрактен начин. Един малък остатък от научния реализъм беше все още налице, за да улесни този начин на възприятие. Но електричеството е толкова широко разпространено в живота на съвременните човешки същества, че то влияе на нервите ни. Нашата чувствителност спрямо електричеството направи невъзможно поддържането на връзка с Духовното…

…Последствията от това се простират дори още по-далеч. Чистотата на истинската светлина, която залива пространството на нашата вселена, е все повече изложена на риск и тя дори страда от моралното падение на това, че бива разглеждана като нещо подобно на изкуствено създадената светлина. Когато започнем да говорим открито за тези неща, всеки, който е напълно отдаден на ценностите на електрическата култура, смята, че ние не сме на себе си. Но това е така, защото човекът, който мисли, че критиката спрямо електричеството е глупост, е някой, който е обременен от прекомерен историзъм и който не може да направи връзка с непосредственото настояще [едно по-рано обсъдено състояние]…

…Чрез електричеството ние навлизаме в една сфера, която представя нещо различно от имагинативното наблюдение, което получаваме от другите изражения на природата. Докато се занимавате само със светлината и звука (т.е. оптиката и акустиката), тогава не е нужно да правите морална преценка за света на звука като тон, защото все още може да възприемете слабото ехо на реалността зад тези идеи и концепции. Електричеството обаче прогонва това ехо. Ако от една страна не можем да разкрием реалността на моралните импулси, тогава от друга страна, ние също така няма да успеем да възприемем моралната същност в самата природа…

…Ако приписвате истинска мощ и влияние на моралните импулси, така че тези импулси да имат вроден потенциал и сила, точно както семето вече съдържа зародиша на напълно развитото растение, тогава вие ще бъдете наречен половин глупак. Ако трябва да стигнете още по-далеч и да припишете морални импулси на природните процеси, тогава ще бъдете наречен пълен глупак. Ако някога усетите духовната природа на електрическия ток, нахлуващ през вашата нервна система, бихте знаели, че електричеството не е просто една природна сила; електричеството е също така нещо морално. Всеки път, когато навлизаме в сферата на електричеството, ние се отдаваме на нещо морално. Ако поставите пръста си в затворена електрическа верига, веднага чувствате, че сте разширили сферата на вътрешното ядро на човешкото същество, от която произтича това, което е морално. Електричеството, което се намира в човешкото същество, също така е и сферата, от която произлизат вашите морални импулси. Който изживее пълнотата на електричеството, в същото време преживява морала в природата… [Съвременните физици] теоретизират, че атомът има електрическа природа и са забравили, поради обичайното съвременно съзнание, че когато представят атома като електрически по природа, те приписват морален импулс и следователно морална природа в него. Като превръщате атома в нещо електронно, вие не му придавате морален аспект, а по-скоро неморална същност. В областта на електричеството плуват всякакви видове природни морални импулси; но всъщност те са неморални, инстинктивно зли импулси, които трябва да бъдат преодолени с помощта на висшите светове…

…Най-голямата противоположност на електричеството е естествената светлина. Като наблюдаваме електрическата светлина, ние виждаме смесица от добро и зло. Ние сме загубили истинското възприятие за злото в природния ред. Не забелязваме, че когато се привнася електричеството при формирането на концепцията за атомите, тогава те се превръщат в носители на злото. Аз описах в скорошния ми естествено-научен курс, че приписвайки електричеството на устройството на атома, то кара атомите да стават носители на смърт… Веднага щом атомната форма на материята се идентифицира с електричество, тя също така идентифицира природата със злото. В този случай атомите, съставени от електрони, са малки, зли демони…

…Когато физиците обявяват, както лекомислено го правят днес, че природата е съставена от електрони, тогава те всъщност казват, че природата се състои от малки демони на злото. Доколкото приемаме това обяснение за природата, дотолкова тогава ние също трябва да приемем, че злото се приписва на Създателите на Вселената… електричеството в природата е също така и моралност. Ако наблюдаваме днешната ни околна среда, ние виждаме образи на морална дейност, която е обвита в зло…

…Ако антропософията беше или фанатична, или аскетична, щеше да се задейства голяма буря срещу културата на електричеството. Разбира се, това би било абсурдно, защото единствените хора, които биха могли да говорят по този начин, имат светоглед, който не взема предвид реалността. Те биха могли да кажат: „О, това е дело на Ариман! Махнете го!“ Но вие може да направите това само в абстрактното… цялата буря по отношение на Ариман, която звучи като заемането една толкова добродетелна позиция, е глупост. Вие не можете да избегнете факта, че трябва да се научите да живеете с Ариман. Обаче вие трябва да намерите правилния начин да живеете с него; защото не можете да си позволите да бъдете надвити от него…

…Прочетете отново тази сцена (последната сцена на първата ми мистерийна драма, Портата на посвещението) и ще разберете разликата между това да сте в присъствието на Ариман по несъзнателен начин и това да се изправите срещу него в пълно съзнание. Ариман и Луцифер имат своята най-голяма власт над човешките същества, когато сме неосъзнати за тяхното присъствие, защото тогава можем да бъдем манипулирани от тези същества, без дори да сме наясно с това. По този начин силата на ариманичния аспект на електричеството може да се утвърди над човешките същества в нашата култура само докато сме неосъзнати и незнаещи по отношение значението на привнасянето на електричество в атома и предполагаме сляпо, че електричеството е безвредно. По този начин ние ще останем незащитени от факта, че природата, бидейки свързвана с електричеството, произвежда природа, която е съставена от малки демони, свързани със злото. Плашещо е да станем свидетели на това, до каква степен днешното научно изследване представлява демонично идолопоклонничество — една работилница за демони или тяхното почитане. Трябва да осъзнаем това, защото събуждайки вътрешното си съзнание, ние също осъзнаваме, че живеем във времето на Съзнателната душа…

…Защо не осъзнаваме, че живеем в епохата на Съзнателната душа? От една страна, ние сме обременени от вътрешна парализа и от предпочитание към обясненията и идеите генерирани от миналото; а от друга страна, не желаем да работим с нови идеи и да се потопим в разбиранията, които отварят пътя към едно здраво бъдеще.“

Речта на Ариман за новата му връзка със сега напълно Съзнателните души на Йоханес и Мария, сцена 11, стр. 151:

Трябва да се отрека от техния дух.
Сега те се обръщат към светлината.
И все пак няма да ми се отнеме
още повече да донеса наслада на душите им
чрез блясъка на външното.
Те вече няма да вярват,
че това е истина,
но те ще имат силата да видят
как външното истината проявява.

GA–157:

„…Критичният въпрос… да се признае, че днешният природен ред, заедно с електричеството му, е както морален ред, така и аморален ред, свързан със злото…

…Днес ние говорим в материален смисъл за усвояването на кислорода и за много други примери на абсорбиране. Но вие никога не чувате за това, че електричеството в човешкото тяло поглъща неморалните импулси вътре в нас и че това явление е природен закон като другите природни закони…

…Ние вече не живеем вътре в самите наши думи; в противен случай, следвайки звука на думите, те биха ни предали нещо живо.“

GA-160:

„Трябва да съберем куража си, така че когато говорим за електричество, да можем да използваме морални и аморални понятия в нашите дискусии. Човешките същества в съвременната епоха потръпват от такива мисли. Смятаме за неприятно да разберем, че когато влезем в електрически влак, трябва да седнем на седалката на Ариман… Всъщност най-важната задача, която имаме, е да знаем, че от сега нататък развитието на земното съществуване изисква интегрирането на природните сили в културния живот. Това означава, че активните влияния на Ариман трябва да бъдат взети предвид като реалност. Трябва да сме напълно осъзнати за това, за да се поставим в правилната взаимовръзка с него.“

Извадките са от книгата: Awake! For the Sake of the Future, trans. Jann. W. Gates (Great Barrington: SteinerBooks, 2015; CW 220)

Ариманичните електрически сили ограбват от тялото и хуманността ни

„Имайте предвид, че във Ваймар, който Гьоте посещаваше, и на другите места, където той ходеше, нямаше никакви телеграфни жици, никакви телеграфни кабели или нещо подобно. Там атмосферното пространство не беше изпъстрено с телеграфни жици и електропроводи. А сега просто се замислете колко фино са направени инструментите около нас, в които се провежда електричеството. Човешките същества имат устройства като тези пред тях и около тях. Там, в Америка, хората започват да подозират, че това оказва влияние и върху физическото човешко същество — фактът, че около тях бръмчат всички тези електропроводи и тем подобни. Когато Гьоте пътуваше по света, в тялото нямаше индуцирани електрически токове. Днес вие можете да пътувате надлъж и нашир, но никога не можете да стигнете толкова далеч, че тези електрически кабели да не ви преследват. Те постоянно индуцират токове във вас. Гьоте не беше изложен на такива токове. Всичко това ограбва човешките същества от физическото им тяло; то довежда физическото тяло до състояние, в което душата просто не може да влезе в него. Трябва да сме съвсем наясно с това: в дните, когато нямаше електрически токове, когато нямаше електрически проводници във въздуха, беше по-лесно да си човек. В онези дни тези ариманични сили не бяха налице, за да ни лишават непрекъснато от телата ни, дори когато сме будни. Тогава не беше нужно хората да полагат такива усилия, за да се приближат до Духа. Ето защо днес, в сравнение с преди сто години, е необходимо да се натрупат много по-мощни духовни сили, само и само за да останем човешки същества.“1

Алтернативен частичен превод с допълнителни изречения от Малкълм Гарднър (в Agriculture, бележка 5, стр. 279):

„Във времената, когато нямаше електрически токове, когато въздухът не гъмжеше от електрически влияния, беше по-лесно да си човек… Поради тази причина, за да бъдем въобще хора в наши дни, е необходимо изявяването на много по-силни духовни способности, отколкото е било необходимо преди един век.“

„Но на мен не ми идва наум да бъда реакционер и кажа нещо като: „Е, тогава трябва да заличим всички тези съвременни постижения!“ Това не е целта. Съвременните човешки същества се нуждаят от достъп до Духа, който Духовната наука осигурява, така че чрез това силно изживяване на Духа, те също да могат да станат по-силни по отношение на силите, които съпътстват модерната култура, силите, които втвърдяват физическото ни тяло и го отнемат от нас.“

Лъчистото електричество и неговите последствия за живота и мисленето

Емберсон отбелязва, че количеството електромагнитно и гравитационно електричество през 1923 г., в сравнение с наши дни, е било микроскопично по-малко и е „потиснало“ човешката интелигентност, увреждайки мозъка и нервната ни система и ограбвайки ни от способността да мислим духовните мисли по начина, по който Гьоте го е правил.

„Тук, разбира се, трябва да се вземе предвид цялата роля на електричеството в природата. Донякъде е успокояващо, че поне в Америка, където хората развиват по-добри наблюдателни способности, отколкото в Европа, могат да се чуят гласове, които казват, че човешките същества вече няма да могат да растат и да се развиват така, както преди, след като сега цялата атмосфера е изпълнена с електрически токове и лъчения, които преминават през нея. Това оказва влияние върху цялостното развитие на човешкото същество. Дори има значение дали влаковете в даден район имат парни двигатели или са електрифицирани. Въздействието на парата може да се разпознае, но електричеството има ужасно несъзнателен начин на работа — хората просто не могат да разберат произхода на някои неща. Днес лъчистото електричество и електричеството в проводниците се използва над земята, за да пренася новини възможно най-бързо от едно място на друго. Ефектът на лъчистото електричество върху хората, живеещи заобиколени от него, ще бъде такъв, че те вече няма да могат да разберат новините, които се препредават толкова бързо. Електричеството постепенно изтрива способността ни да схващаме. Този ефект вече се забелязва в наши дни; вече можете да видите, че на хората им е все по-трудно да разбират нещата, с които се сблъскват, в сравнение с преди няколко десетилетия. Това е обнадеждаващ знак, че поне в Америка се забелязва някакво прозрение относно тези неща…

…Появяват се хора и правят всякакви безумни пророчества за лечебната сила на електричеството, макар че по-рано това изобщо нямаше да им дойде наум. По този начин нещата идват на мода. Докато електричеството не беше открито, не беше възможно да се мисли за изцеление чрез електричество. Сега изведнъж това е метод на лечение, не само защото го има, а защото е станал моден. Понякога лъчистото електричество не е много по-лековито, отколкото ако бяхте взели малки, тънки игли и бодяхте пациента с тях. Всяко настъпило излекуване се дължи не на електричеството, а на шоковия ефект…

…Не трябва да забравяте, че електричеството действа винаги най-силно върху организацията на главите на хората и на животните (и съответно върху коренната организация на растенията). Ако консервирате фуража, прокарвайки електричеството през него, животните, които го ядат, в крайна сметка ще станат склеротични. Това е бавен процес — няма да забележите това веднага. Може първо да забележите тенденцията, че животните умират по-рано, отколкото би трябвало, но ще приписвате вината на всякакви други неща; няма да стигнете до електричеството като причина. Всъщност електричеството не е нещо, което може да действа върху живите същества и да има какъвто и да е положителен ефект. Разбирате ли, електричеството се намира на едно ниво по-ниско от живата природа, а колкото по-напреднала е определена форма на живот, толкова повече се опитва тя да избегне електричеството. Ако непрекъснато карате един организъм да се защитава ненужно, постепенно той става нервен, неспокоен и склеротичен.

Извадки от: “Fourth Discussion”, June 16, 1924, Koberwitz, in Spiritual Foundations for the Renewal of Agriculture, trans. Catherine E. Creeger and Malcolm Gardner (Kimberton, PA: Bio-Dynamic Farming and Gardening Association, Inc., 1993; GA 327), pp. 173-175.

Електричеството и трите сфери на подприродата

GA-82:

„Той [Христос] ще става видим за все по-голям брой хора. Това неизбежно ще се случи в естествения ход на еволюцията. Че това ще се случи, е толкова истинно, колкото и свързаните с електричеството постижения на 19 век. Определен брой хора ще видят етерния Христос и сами ще преживеят събитието, което се състоя в Дамаск.“2

GA-84:

„В тази следатлантска епоха светлината се саморазрушава. Преди атлантския период Земята е била част от един възходящ, прогресивен процес. Оттогава тя е в процес на разпад. Какво представлява светлината? Светлината се разпада и разлагащата се светлина представлява електричество. Това, което познаваме като електричество, е светлина, която се саморазрушава в материята. А химическата сила, която претърпява трансформация в процеса на земното развитие, е магнетизмът. И все пак една трета сила ще стане активна; и ако изглежда, че електричеството върши чудеса в наши дни, то тази трета сила ще повлияе на цивилизацията по още по-чудотворен начин. Колкото повече използваме тази сила, толкова по-бързо Земята ще се превръща в труп, така че духовната ѝ част да може да си пробие път до Юпитерово въплъщение. Силите трябва да бъдат използвани с цел унищожение, за да може човек да се освободи от Земята и тялото на Земята да отпадне. Докато Земята участваше в прогресивната еволюция, не се случваше никакво такова унищожение, защото големите постижения на електричеството могат да служат само на една разпадаща се Земя… Като разбираме еволюционния процес, ние ще се научим да преценяваме нашата култура по правилния начин. Ще научим също така, че е необходимо Земята да бъде унищожена, защото иначе Духовното няма да може да бъде освободено. Ние ще се научим и да ценим това, което е положително, а именно проникването на духовните сили в нашето земно съществуване.“

GA-91:

„Това, което ние наричаме химическо действие, се проектира във физическия свят от света на Девакана — царството на хармонията на сферите… Числените съотношения в химията са израз на числените съотношения на хармонията на сферите, които са притъпени и станали тихи заради на сгъстяването на материята. Ако човекът можеше да етеризира материалната субстанция и да възприема вътрешния формиращ принцип в атомните числа, щеше да чува хармонията на сферите…

…Имаме физически свят, астрален свят, нисш Девакан и висш Девакан. Ако тялото бъде изтласкано дори по-ниско надолу от физическия свят, човек влиза в подфизическия свят — в низшия астрален свят, в долния (или злия) низш Девакан и в долния (или злия) висш Девакан. Злият астрален свят е сферата на Луцифер, злият нисш Девакан е сферата на Ариман и злият висш Девакан е сферата на асурите. Когато химическото действие бива изтласквано надолу под физическия план — в злия деваканичен свят, възниква магнетизъм. Когато светлината бива изтласквана надолу в подматериалното — т.е. на едно ниво по-ниско от материалния свят — възниква електричество. Ако онова, което живее в хармонията на сферите, бива изтласквано надолу още по-надалеч, в сферата на асурите, ще се генерира още по-ужасна сила, която няма да бъде възможно да бъде държана скрита още много дълго. Може да се надяваме, че когато тази сила стане позната — сила, която трябва да възприемаме като далеч, далеч по-голяма от най-мощния електрически разряд — може само да се надяваме, че преди някой изобретател да даде тези сили в ръцете на човечеството, човешките същества вече няма да имат нищо неморално останало в тях.“

GA-92:

„Електричеството е светлина в подфизическо състояние. Там светлината бива сгъстявана в най-висока степен. Едно вътрешно качество също трябва да бъде приписано на светлината; сама по себе си светлината е във всяка точка на пространството. Топлината може да се разшири в трите измерения на пространството. В светлината има четвърто измерение; тя има четворно разпространение — тя има качеството на вътрешната същина като четвърто измерение.“

Подфизически свeтове:

„Жизнен етер → подфизически висш Девакан — ужасни сили на унищожението

Химически етер → подфизически нисш Девакан — магнетизъм

Светлинен етер → подфизически астрален свят — електричество“

Извадки от: October 1, 1911, Basel, “The Etherisation of the Blood” in Esoteric Christianity and the Mission of Christian Rosenkreutz, trans. rev. Matthew Barton (London: Rudolf Steiner press, 2000; GA 130).

Демоничната магия в технологиите и сакраментализмът3

Щайнер говори за „демонична магия, която често изпълва модерните технологии“, използвайки примера за създадения (ариманически) вакуум, който позволи на Джеймс Ват да разработи парния двигател, и също така, че Ват е бил вдъхновен от Коперниковата концепция за това, как планетите се въртят около слънцето, като един образец за движение, който би могъл да се внедри в машината му:

„Разбира се, никой не трябва да смята, че това, което току-що казах, означава, че парните двигатели трябва да бъдат премахнати. В такъв случай човек би трябвало да се отърве от много повече, защото те в никакъв случай не са най-демоничното нещо. Всеки път, когато се използва електричество — а освен това и в много други случаи, — има много повече демонична магия, защото се работи с напълно различни сили, които имат съвсем различно значение за Космоса… демоничната магия обозначава напредък и Земята ще продължи да напредва все повече. Прогресът в света скоро ще направи възможно генерирането на огромни влияния, простиращи се навън във Вселената. Нашата цел не е да се отървем от тези неща или да ги осъждаме, защото очевидно съществуването им е оправдано. Обаче това, което трябва да се има предвид, е, че понеже те трябва да се появяват от едната страна в хода на човешкия прогрес, то от другата страна трябва да бъдат създадени контрасили, за да се възстанови отново равновесието. Контрасилите трябва да бъдат създадени. Те трябва да доведат до баланс, който може да бъде създаден само ако човечеството отново започне да разбира Христовия принцип, ако човечеството намери пътя към Христос… Точно както ние постепенно се приближаваме към физическите звезди и космоса чрез демоните на машините, така трябва да намерим духовния път към световете, в които човешките същества живеят между смъртта и новото раждане — където могат да бъдат намерени съществата от по-висшите йерархии…

…Всъщност напълно излишно е да се спорим дали Христос е прокуждал демони. По-важно е да се научим да възпроизвеждаме чудесата Му и по този начин сега да прогонваме демоните, където можем. Ние все още имаме малко сила, за да прогонваме демоните във висшия смисъл, тъй като в древността знаеха как да извършват това чрез атавизма си.4 Това е съдбата, кармата на нашата епоха. Но ние можем да започнем да прогонваме тези демони, за които говорих вчера; те са там и да се предполага, че не са там, е едно негативно суеверие.5 Как да ги прогоним? Човечеството ще се убеди, че те биват изгонени, когато това, което днес е несвята служба, стане свято; тоест пропито с Христовото съзнание. С други думи, това означава, че трябва да се преориентираме към сакраментализъм, при който човешките дела са пропити от съзнанието, че навсякъде Христос стои до човека. Следователно, човек не трябва да прави нищо в света освен това, в което Христос може да му помогне. Ако човек прави нещо друго, Христос пак ще трябва да му помогне, но така Той бива разпъван отново и отново в човешките дела. Разпятието не е просто единичен акт; това е акт, който продължава. Докато не изгоним демоните чрез онова, което живее в душите ни, като променим външните механични действия в святи деяния, ние ще продължим да разпъваме Христос… Това, което беше символично практикувано в древните култове на християнството и някога е било извършвано само на олтара, трябва да завладее целия свят. Човечеството… трябва да се научи не да конструира машини по един апатичен начин, а да извършва божествена служба и да внася сакраментализма във всичко, което бива произвеждано…

Човешките същества могат да започнат да развиват сакраментализма преди всичко в две сфери. Първата е тази на образоването и на преподаването на деца. Ние ще започнем да одухотворяваме това, което религиите наричат „кръщение“, когато гледаме на всяко човешко същество, което идва в света чрез раждането, като на носещо със себе си своите Христови сили. По този начин ще имаме правилното благоговение пред израстващото човешко същество и след това ще можем да насочим цялото образование и особено преподаването на детето в този дух, за да осъществим сакраментализма в това преподаване… И най-накрая, когато се стремим да внесем в нашето съзнание това, което наричаме познание, по такъв начин, че докато нашите души биват изпълвани с идеи за духовния свят, да осъзнаваме, че духовният свят влиза в нас и че ние биваме обединени с Духовното; когато гледаме на това като на „причастие“; когато можем да осъзнаем истинското знание в едно изречение, което откривате изразено преди 1887 година: „Мисленето е истинското причастие на човечеството“; когато символичното причастие на олтара ще се превърне във всеобщо сакраментално изживяване на познанието. Именно в тази посока трябва да се развива християнизирането на човека.“

Извадки от: November 26 and 27, 1916, Dornach, in The Karma of Vocation, trans. Olin D. Wannamaker, rev. Gilbert Church (Spring Valley: Anthroposophic Press, 1984), pp. 187-188, 205-207.

Чисто Ариманичната подприрода и човешката съпротива

„Далеч по-голямата част от това, което работи в съвременната цивилизация чрез техническите науки и промишлеността — в което животът на човека е толкова интензивно вплетен — не е изобщо природа, а подприрода. Това е свят, който се еманципира от природата — еманципира се в низходяща посока…

…Но досега в епохата на техническата наука възможността за намиране на истинска връзка с ариманичната цивилизация е убягвала на човека. Той трябва да намери силата, вътрешната сила на знанието, за да не бъде завладян от Ариман в тази техническа цивилизация. Той трябва да разбира подприродата като това, което всъщност е тя. Той може да направи това само ако се издигне в духовното познание поне толкова далеч в надземната свръхприрода, колкото е слязъл в техническите науки — в подприродата. Епохата изисква едно познание, достигащо отвъд границите на природата, защото в своя вътрешен живот, то трябва да се справи с едно животосъдържание, което е потънало далеч под природата — едно животосъдържание, чието влияние е опасно…

…Все още има твърде малко хора, които поне да усещат величието на духовните задачи, които се приближават към човека от тази посока. Например електричеството, възхвалявано от самото му откриване като същинската душа на природния живот, трябва да бъде разпознато откъм истинския му характер — в своята особена сила да води от природата към подприродата. Човек сам трябва да внимава, за да не би да се плъзне надолу заедно с него…

…В епохата, когато все още не съществуваше техническа индустрия, която да е независима от истинската природа, човекът намираше Духа в своето възприятие за природата. Обаче техническите процеси, еманципиращи се от природата, го накараха да се взира все по-втренчено в механично-материалното, което сега за него се превърна в истинската научна сфера. В тази област на механично-материалното напълно отсъства всичко божествено-духовно, което е свързано с произхода на човешката еволюция. Чисто Ариманичното доминира тази сфера…

…В науката за Духа сега ние създаваме друга сфера, в която няма ариманичен елемент. Просто придобивайки като познание тази духовност, до която ариманичните сили нямат достъп, човек бива уякчен, за да се изправи срещу Ариман в рамките на света…

…Техническите науки и индустрията се превръщат в подприрода. Това налага човек спешно да намери начин за изживяване на духовното познание в будно съзнание, в което той ще се издигне толкова високо над природата, колкото потъва под нея чрез подприродните технически дейности. По този начин той ще създаде в себе си вътрешната сила, за да не пропадне.“

Извадки от: March 1925, in Anthroposophical Leading Thoughts, trans. George and Mary Adams (London: Rudolf Steiner Press, 1973; GA 313), pp. 217-219.

Електричество и живот след смъртта

GA-37:

„Какво означава например да се качите в трамвай, в сравнение с факта, че не толкова отдавна електрическите трамваи не съществуваха? Това означава, че сме заобиколени от неща, сглобени по чисто механичен начин. Това създава имагинация, която обаче може да остане несъзнателна; но тя е там, като влияе на душата и е способна да ни лиши от нашата вяра в живота след смъртта. Този живот е изтръгнат из основите си. Тази вяра все още може да се справя с каляските, дърпани от коне в миналото, но не може да направи това, когато става дума за модерните форми на транспорт. Те пораждат нуждата за по-големи, по-мощни сили…

…експертните мнения не могат да спрат прогреса; той напредва въпреки съпротивата. Железниците всъщност направиха хората по-нервни и човечеството се измени заради тях. Цялата тъкан на вътрешния живот се измени и без железниците хората все още биха имали по-голяма вглъбеност.

…Еволюцията на Земята се развива по такъв начин, че това трябваше да се случи по начина, по който се случи. В антропософията нямаме желание да върнем часовника назад, но ще стане ясно, че вярата можеше да отстоява позицията си срещу старите каляски, но не срещу железниците.“

GA-38:

„Антропософията е активна в подсъзнанието и вярата в духовния свят ще бъде важен фактор при по-нататъшното развитие на човечеството. Вярата сред много хора днес вече не е искрена. Затова доводите, идващи от антропософията, трябва да бъдат пуснати в действие. Ако вземем предвид това, ще открием, че в по-ранните времена хората са имали тази духовна връзка с мъртвите и са могли да им дават достатъчно сила. Днес е нужно духовно прозрение и разбираме, че духовната мисъл на душата, която продължава да живее, трябва да бъде запалена от прозрение… Не е нужно да бъдем отчаяни от това, че сме изостанали, защото ние можем да бъдем помощници на мъртвите…

…От друга страна, мъртвите могат да бъдат и наши помощници. Някои хора много добре знаят какво дължат на мъртвите… Често децата, които умират млади, са напреднали души в духовния свят и могат да ни кажат много.“

GA-67, GA-68:

„Ако хората имаха орган за директно възприятие на електричеството и на магнетизма, те биха притежавали не само този орган, който би бил възприемателен орган, но и силата да убият друг човек или да го разболеят. Такъв орган би дал директно тази сила…

…защото прозрението на духовния изследовател показва, че е много добре човешките същества да не притежават електрическите и магнитните органи, защото по този начин няма да могат да навредят с тях на другите. Техните по-низши инстинкти и желания, следователно, не могат първоначално да се изявяват свободно, за да предизвикват катастрофи за тях самите и за другите хора. Човешките същества са заобиколени от свят, който ги учи бавно и постепенно да овладяват тези по-низши сили и едва тогава да напредват към по-висшите сили.“

Извадки от: How the Spiritual World Projects into Physical Existence: The Influence of the Dead, trans. Anna R. Meuss (Forest Row: Rudolf Steiner Press, 2014; GA 150)

Влиянието на електрическата светлина върху пчелите

GA-81:

„Вие също така можете да забележите, че слънчевата светлина, която има способността да предизвика химически промени — а вие казахте, че пчелите забелязват това — има много различно влияние спрямо електрическата светлина. Електрическата светлина има много по-втвърдяващ ефект върху всички вещества, тя не разтваря или разгражда веществата така, както го прави слънчевата светлина. Поради това, пчелите изпитват много слаба скованост или парализа, когато са изложени на електрическа светлина — реакция, която те нямат на слънчева светлина.“

Извадка от: Bees, trans. Thomas Braatz (Hudson: Anthroposophic Press, 1998; GA 351).

Двойникът, ариманическото електрическо тяло и Христовият импулс

GA-56

„Малко преди да се родим… има възможност и за едно друго духовно същество, освен нашата душа, да завладее нашето тяло, а именно подсъзнателната част на нашето тяло. Това е факт. Малко преди да се родим, едно друго същество се вселява в нас; с терминологията, която използваме днес, ние бихме нарекли това: „ариманическо същество“…

…Тези същества съществуват, като използват хората, за да получат възможността да населяват сферата, в която желаят да живеят. Те имат изключително висока степен на интелигентност и много силно развита воля, но нямат качествата на душата — нищо подобно на това, което бихме нарекли човешките качества на душата, сърцето и ума. И така ние продължаваме през нашия живот едновременно имайки душата си, но също така и един двойник, който е далеч по-умен, далеч по-умен от нас, много интелигентен, но с… ариманична интелигентност, и в допълнение също и с ариманична воля, много силна воля — воля, която е много по-близо до силите на природата, отколкото нашата човешка воля, която се управлява от нашето сърце и ум…

…През 19 век науката откри, че нашата нервна система е осеяна със силите на електричеството. Науката беше съвсем права. Обаче учените грешат, ако вярват, че нервната сила, която принадлежи на нас и която осигурява основата за нашия вътрешен свят на образи и мислене, има нещо общо с електрическите токове, които протичат по нашите нерви. Тези електрически токове са силите, които се внасят в нашето същество от съществото, което описах току-що. Те въобще не принадлежат на нашето същество. В нас има електрически токове, но те са от чисто ариманическо естество…

…Тези същества с висока интелигентност… са решили по своя воля, че не искат да живеят в света, който им е бил отреден от мъдрите богове на горните йерархии. Те искат да завладеят Земята, така че те имат нужда от тела. Нямайки свои собствени тела, те използват колкото се може повече от човешките тела, тъй като човешката душа не може изцяло да изпълни човешкото тяло.“

GA-58:

„Но има един аспект от човешкия живот, който те не могат да понасят, и това е смъртта. Следователно, те винаги трябва да напускат човешкото тяло, в което са нахлули, преди то да бъде засегнато от смъртта. Това отново и отново е горчиво разочарование за тях…

…Ако Мистерията на Голгота не се беше случила, ако Христос не беше преминал през Мистерията на Голгота, тези същества отдавна щяха да са придобили земната способност да остават в човешкото тяло след кармично предопределената смърт. Тогава те щяха да са придобили контрол върху човешката еволюция на Земята и щяха да са станали господари на човешката еволюция на Земята.“

GA-188

„Миналия път споменах, че един определен кръг се опитва да премахне от света импулса от Мистерията на Голгота, като внесе един друг импулс от Запада, един вид Антихрист, и че идвайки от Изтока, Христовият импулс, така както се изявява в 20 век, трябва да бъде парализиран, отвличайки вниманието на хората от идването на Христос в етерния свят…

…От тези среди, откъдето ще има стремеж Антихриста да се представи за Христос, ще се използва това, което може да действа особено чрез най-материалните сили, но чрез най-материалните сили да действа именно духовно. От тази страна ще има стремеж преди всичко да се използва електричеството и именно земният магнетизъм, за да се предизвикат въздействия над цялата Земя. Показах ви как земни сили се издигат в това, което наричам човешкия двойник. Тази тайна ще се разкрие. Ще бъде американска тайна да се използва северният и южният магнетизъм така, че да се изпращат управляващи сили над Земята, които действат духовно. Погледнете магнитните сили на Земята и ги сравнете с това, което ще кажа сега — протичането на магнитните линии, където стрелката на компаса сочи изток и запад и където изобщо не се отклонява. За тези неща не мога да дам нищо повече от указания…

…От определена небесна посока постоянно действат духовни същества. Нужно е тези духовни същества само да се поставят в служба на земното битие и ще може — понеже тези духовни, действащи от космоса същества могат да бъдат посредници на тайната за земния магнетизъм — да се разкрие тази тайна и по отношение на трите неща — злато, здраве и продължение на живота — да се стигне до много голям групов егоизъм.“

GA-190:

„Духовните тайни, които от Земята могат да накарат Духа да потече от Космоса — с помощта на дуалните сили на положителния и отрицателния магнетизъм — тези духовни тайни произтичат от посоката на [съзвездието] Близнаци.“

Извадки от: Secret Brotherhoods and the Mystery of the Human Double, trans. Johanna Collis (Forest Row: Rudolf Steinr Press, 2004; GA 178)

Електромагнитната терапия

GA-42:

„Влиянията, включващи електричеството и магнетизма, обхващат един процес на Земята или сбор от процеси на Земята, които са вътрешно свързани с това, което трябва да наречем едновременно земно и неземно. Сферата на електричеството и магнетизма е такава, която наистина трябва да се изучава по-задълбочено във връзка с човешкото здраве и заболявания… явленията на електричеството и магнетизма имат тясна връзка с това, което в своята природа е неразривно земно.“

GA-43:

„Можем да кажем, че електричеството и магнетизмът като цяло са съставени от нещо, което е едновременно извън Земята и вътре в нея. Но Земята придобива електричество и съдържа електрически влияния, които всъщност произхождат извън Земята. Фактически, електрическите, а също така и магнитните влияния могат да бъдат задържани в атмосферната периферия на Земята, без да бъдат придобити от Земята…

…Ако намагнетизираме желязо, по отношение на Земята това означава да превърнем магнита в един малък крадец. Ние му даряваме способността да ограбва Земята и да запазва това, което тя би искала да поеме от Космоса, преди тя да може да го направи. Ние превръщаме магнита в един малък крадец. Магнитът си присвоява онова, което Земята иска, и той има вътрешната сила да го задържи за себе си. Всички електрически и магнитни полета, които сме създали на Земята, са всъщност откраднати от Земята за наша собствена полза; и по този начин ние подмамваме природата в кражба, учим я да държи извън сферата на Земята това, което идва извън Земята. И тук ние имаме нещо крайно неземно, което ние ловко задържаме над Земята, въпреки че Земята се стреми да го поеме вътре в себе си с цялата си сила, за да му позволи отново да потече извън нея. Но ние не ѝ позволяваме да направи това и вместо това предотвратяваме тази дейност. И затова ние трябва да гледаме на електрическите и на магнитните полета като на отлични опоненти на аритмичните процеси в нас. Следователно, наистина трябва да се разработи една форма на терапия, която специфично се фокусира върху острите аритмии или върху всякакви други тежки или леки нарушения на ритмичната система. При по-леките случаи, като се държи силен магнит близо до човешкото тяло, без действително той да го докосва, на такова разстояние, което трябва да се определи експериментално, тя работи дори по-добре.“

GA-44:

„Човек може да изследва какво се случва, като положи силен магнит на гърба на някого, да кажем, с турберкулоза в начална фаза, позволявайки по този начин на този човек да бъде облъчен с магнитното поле и засилвайки това въздействие чрез напречното преместване на магнита в ръката отгоре надолу и отдолу нагоре. По този начин, цялата гръдна система постепенно ще бъде изпълнена от магнитното поле. При прилагането на това магнитно поле не е необходимо едновременно и едно светлинно поле, тъй като това само би нарушило ефекта… Така че виждате, че човек може да постави пациента в тъмна стая и скоро би могъл да възприеме отчетливи излъчвания, излизащи от тези пръсти.“ (GA-45 продължава с описание на магнитотерапията като средство за борба с някои заболявания като туберкулозата).

GA-45:

„Трябва да се обърнем към заобикалящата ни среда и да използваме нещо, което принадлежи на външния за нас свят: светлината, климатичните влияния, завеждането на пациента на по-голяма надморска височина и всеки аспект на магнитното поле. Това е вярно и за електрическото поле, но тук трябва да обърнем специално внимание на начина на лечение. Поставяйки електрически полюс директно върху човешкия организъм и позволявайки на електричеството да преминава през него, е съвсем различно от това, първо да се създаде електрическо поле и да се постави човек в това поле, без да преминава през него електрическа верига от единия полюс към другия. Ще бъде необходимо да експериментирате с такива неща, които са изключително важни. При определени обстоятелства могат да се получат и благоприятни резултати, като се позволи на електрическата верига да премине между два полюса в човека. Но действието в този случай ще бъде само едно, което да работи от метаболитната към ритмичната система. Когато аз провеждам електричеството през човека, прокарвайки го от единия полюс до другия, както беше с включването на човека в електрическата верига, е засегната само метаболитната система. Ако от друга страна поставя човека в електрическо поле, ще забележа навсякъде по него същите излъчвания, които бяха гарантирани при експериментите в тъмната стая — заострените лъчи от пръстите на краката и ръцете му и т.н. — и аз ще открия, че мога да лекувам пациентите по този начин.“

GA-81:

„Днес външните сили се използват за целите на изцелението по начин, който издава определена липса на преценка — такива сили като електротерапията, лечението чрез студена вода и т.н. Много светлина би могла да бъде хвърлена от Духовната наука по отношение пригодността на един или друг метод, ако първо се заключаваше дали бива лекувано луциферично или ариманическо заболяване. Например електротерапията не трябва да се използва при заболявания, породени от луциферични причини, а само при ариманични форми на заболявания, защото електричеството, което няма никаква връзка с дейностите на Луцифер, е безполезно при лечението на луциферични болестни форми; то принадлежи на сферата на ариманическите същества, въпреки че, разбира се, и други същества освен ариманическите използват силите на електричеството. От друга страна, топлината и студът принадлежат на сферата на Луцифер.“

Извадки от: “Illness and Therapy: Spiritual Scientific Aspects of Healing”, trans. Matthew Barton (Forest Row: Rudolf Seiner Press, 2013)

Седмият вътрешен слой от огледалната/отразяваща Земя (от 9 слоя)

GA-11:

„Седмият слой се нарича Огледална Земя или Отражателна Земя… Той съдържа всички сили на природата, но те са превърнати в дух. Нека се опитам да го обясня по следния начин. Помислете за магнетизма, електричеството, топлината, светлината или която и да е природна сила, но превърната в нещо духовно. Например магнитът привлича желязото, което е неорганичен ефект. Сега помислете за това по духовен начин, като че ли магнитът привлича желязото поради вътрешната симпатия. Помислете за електрическите проводници като трансформирани в нещо духовно и морално, сякаш природните сили не са механични, индеферентни сили, а работеха морално. Помислете за силите на топлината, на отблъскването и на привличането като за душевни и морални качества – като че ли те искат да направят нещо хубаво за хората и затова имат вътрешно усещане в тази посока. Първо, представете си цялата природа от морална гледна точка. После помислете за цялата природа като за нещо неморално. Помислете за всичко, което можете да си представите като морал в човешката природа, но превърнато в неговата противоположност. Най-мощните дейности там са обратното на това, което хората наричат „добро“. Такива са качествата на този слой. Първоначално Земята съдържаше много повече от тях, но те постепенно се усъвършенстваха наред с прогресивното развитие на моралността. Моралното развитие на нашата Земя означава, че силите в Огледалната Земя напълно ще се изменят от това да са неморални към това да са морални. Моралният процес в човешкото общество не е важен само за самото общество, но и за цялата планета. Той намира проявление в начина, по който силите на този слой се превръщат в морални сили на природата. Когато нашата човешка раса достигне до там, че е създала най-висшата моралност, тогава всичко аморално в Огледалната Земя ще бъде преодоляно и превърнато в нещо морално. Това е целта на седмия слой.“ [Паралелно на 7-ма степен на християнското посвещение — „Възкресението“, стр. 6]

Извадка от: April 16, 1906, from Original Impulses for the Science of the Spirit (Lower Beachmont, Australia: Completion Press, 2001; GA 96, lecture 2, trans. A.R. Meuss);

GA-21:

„Седмият слой се нарича Земното огледало, точно защото всичко, което се случва в най-външния слой, се отразява тук, въпреки че трябва да мислите за него като за случващо се по различен начин. Всичко пасивно тук е активно горе и обратното. Ако тук удариш нещо метално, за да го накараш да се зазвъни, там долу металът ще зазвъни по свое собствено усмотрение.“

Извадка от: April 21, 1906, “The Interior of the Earth” from The Christian Mystery (Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1998; GA 97, lecture 27)

GA-26:

„Следните слоеве са достъпни само за едно съзнателно наблюдение, което не е само това на спането без сънуване, но на едно съзнателно възприятие по време на дълбок сън“ (предходното изречение от Езотерична космология, стр. 113).

„Този слой е Огледалната Земя. Тя прилича на призма, която разлага всичко, отразено в нея, и отразява своя полярен двойник. Един изумруд би изглеждал червен, ако се наблюдава през огледалната Земя.“

Извадка от: June 12, 1906, revised from An Esoteric Cosmology trans. Rene Querido from the French of Edouard Schuré (New York: Spiritual Science Library, 1987; GA 94, lecture 16, p. 113)

GA-31:

„Земното Огледало или Рефлекторната Земя. Името на този слой произхожда от факта, че ако човек се концентрира върху него, той изменя всички характеристики на Земята в техните противоположности. Ако ясновидецът пренебрегне всичко, което лежи над този слой и погледне директно надолу в него и ако след това например постави нещо зелено пред себе си, зеленото ще изглежда като червено. Всеки цвят изглежда като собствената му допълваща го противоположност. Появява се диаметрално противоположно отражение — преобръщане на оригинала. Чрез тази субстанция, скръбта се превръща в радост.“

Извадка от: September 4, 1906, from At the Gates of Spiritual Science trans. E.H.G. & C.D. (London: Rudolf Steiner Press, 1986; GA 96, lecture 14)

GA-48:

„Ариман, работейки заедно със своите последователи в духовния свят, е дух на лъжи, дух, който предизвиква илюзии всред хората.“

„Защитата срещу влиянието на Ариман в света ще намалява постоянно, с изключение на силите, струящи от Христовата Мистерия. В един определен смисъл и много знаци го показват, че нашата епоха ухажва ариманичните влияния.“

GA-51:

„От втората половина на Атлантската епоха, кармата на Ариман е свързана с човешката карма.“

GA-52:

„…шестият слой, към Огнената Земя, съдържаща сили, които могат да доведат до ужасни опустошения и разрушения. Всъщност, първичният огън е бил осъден на изгнание вътре в тези сили…

…В материален смисъл, царството на Ариман действа от и в този слой. Това, което се проявява във феномена на външната природа, във въздуха и водата, в облачните образувания, в светкавиците и гръмотевиците – всичко това е, така да се каже, последната следа върху земната повърхност от свързаните с древния Сатурн сили, които, заедно със Слънцето, се отделиха от Земята. Чрез действието на тези сили, вътрешните огнени сили на Земята са поставени в служба на Ариман. Тук той има своя дейностен център… Ариман, по определен начин окован във вериги, има конкретни огнища на дейността си във вътрешността на Земята. Ако разбираме мистериозните връзки на онова, което се е случило на Земята под влиянието на Ариман и каква е станала собствената карма на Ариман в резултат от това, бихме разпознали при земетресенията и земните трусове връзката между такива тежки и трагични природни явления и силата, която владее Земята. Това са проявления на нещо, което е останало на Земята от древните времена като реакция срещу добрите Същества на Светлината… В известен смисъл, ние можем да разпознаем ехото на тези огнени сили, които в по-ранните времена бяха оттеглени от човешкия контрол, в онова, което е изковано от огъня в такива ужасни проявления на природата. Въпреки че кармата на Ариман е свързана с човешката карма от времето на Атлантида, не трябва да възниква предположението за приписване на вина на тези, които са жертва на онова, което е причинено от кармата на Ариман. Такива събития са свързани с колективната карма на човечеството, която отделните хора също трябва да споделят. Причините, които произвеждат своите влияния в определени места, като разрешаването на Аримановата карма, често се коренят на съвсем друго място — докато само тези конкретни места6 предоставят необходимата възможност…

…Силата да се въздейства върху огъня, която човешката раса притежаваше някога по време на Лемурийската епоха, ѝ беше отнета. Древната Лемурия беше доведена до унижожение от огнените страсти на човешките същества. Същият огън, който сега е под нас, тогава беше над нас; той се е отдръпнал от земната повърхност.“

GA-57:

„Най-голямото препятствие пред окултното изследване в тази област се състои в методите и тенденциите на съвременната материалистическа наука. Безбройните илюзии и заблуждения, натрупвани в материалистическата наука днес, и всичките изследвания, които са не само безсмислени, но и подбудени от суетата на човешките същества — това са неща, чиито последствия правят изследването на тези явления и безпрепятственото виждане във висшите светове невъзможно или най-малкото — изключително трудно. Ясновиждането е помрачено в резултат от материалистичните изследвания, които се извършват тук на Земята… Просто изчакайте да дойде времето, когато Духовната наука ще стане по-широко разпространена и когато чрез нейното влияние материалистичните суеверия, преобладаващи в нашия свят, ще бъдат пометени! Щом безсмислените аналогии и хипотези, водещи до всякакви предположения за вътрешността на Земята, бъдат отхвърлени, когато самата Духовна наука е била интегрирана в кармата на човечеството, когато тя намери пътя си към човешките души и съумее да преодолее противодействащите сили и материалистичните суеверия, когато може да се направи по-нататъшно изследване на всичко, което е свързано с най-непримиримия враг на човечеството – това същество, което приковава човешкото зрение към сетивния свят — тогава ще видите, че ще бъде възможно, дори външно, кармата да бъде така повлиявана, че тежките последици от подобни събития да бъдат облекчавани… Много научни занимания не са проникнати от Фаустовския стремеж към истината, а са породени изцяло от суета и амбиция… Преди да се е разсеяла тази мъгла, няма да дойде времето, когато, по отношение на някои загадъчни природни явления, произхождащи от враговете на човечеството и намесващи се дълбоко в човешкия живот, ще стане възможно да се предостави помощ на човечеството и то не в малък размер. Докато това време не настъпи, не съществува никаква такава възможност.“7

„Тогава ще дойде последната епоха, през която човешките души ще получат огледалният образ на това, което наричаме надежда; когато укрепени от силата, произтичаща от Мистерията на Голгота и от епохата на морала, човешките същества ще приемат вътре в себе си силите на надеждата…

…Когато по време на последната следатлантска епоха нашата външна култура, с нейната тенденция към логика и пресметливост, достигне кулминация, без да създава усещане за удовлетвореност, но оставяйки онези, които евентуално не са развили духовното в себе си, да се изправят лице в лице със своята култура в пълна безутешност — тогава от духовността ще се посее семето на надеждата и в следващия период на човешката еволюция това ще узрее… тази външната култура би могла да се задържи за известно време. В крайна сметка обаче хората биха се запитали какво са спечелили и ще кажат: „Ние разполагаме с високотехнологично оборудване — неподозирано за нашите предци — за предаване на мислите ни навсякъде по света, но каква полза ни носи това? Най-незначителните, непродуктивни мисли се изпращат тук и там, а човешката изобретателност трябва да бъде напрягана докрай, за да можем да транспортираме от далечни райони с помощта на всякакви съвършени уреди, неща за ядене; или да пътуваме с високи скорости по земното кълбо. Но в нашите глави няма нищо, което да си заслужава да се изпраща от място на друго, защото нашите мисли са мрачни; освен това, откакто имаме сегашните си средства за комуникация, те са станали още по-мрачни, отколкото когато бяха предавани по стария начин със скоростта на охлюв.“

Извадки от: Rudolf Steiner Esoteric Christianity and the Mission of Christian Rosenkreutz (London: Rudolf Steiner Press, 2000; GA 130), p. 185-186, December 3, 1911, Nuremberg

Превод: Търсач СкитникБележки:

 1. Извадки от: Юли 11, 1923 г., Die meschliche Seele in ihrem Zusammenhang mit göttlich-geistigen Individualitäten (GA-224; Dornach: Rudolf Steiner Verlag, 1992), p. 232, translated in Paul Emberson, “Electromagnetic Hypersensitivity Syndrome,” New View 74 (January-March 2015): 18; first published in Anthro-Tech News 16 (Autumn 2014). [^]
 2. Всъщност събитието е станало в близост до Дамаск, а не в самия град — бел. пр. [^]
 3. Терминът обозначава наличието на свещенодействие при всяка една мисловна, емоционална и волева изява на човека, която е продиктувана от високи морални помисли и възвишени идеали. [^]
 4. Има се предвид старото антично групово сумрачно ясновидство на човечеството, което като цяло вече е угаснало в наши дни — бел. пр. [^]
 5. Д-р Щайнер в други лекции пояснява, че суеверието е да вярваш в сили и същества, които не съществуват. А негативното суеверие е да не вярваш в сили и същества, които реално съществуват — бел. ред. [^]
 6. Имат се предвид подходящите земетръсните зони, в които се разрешава част от колективната карма на човечеството – бел. пр. [^]
 7. Извадки от: January 1,1909, “Mephistopheles and Earthquakes” from The Deed of Christ and the Opposing Spiritual Powers trans. D.S. Osmond (London: Rudolf Steiner Publishing, 1954; GA 107). All above from Rudolf Steiner, comp; Paul V. O’Leary, The Interior of the Earth: An Esoteric Study of the Subterranean Spheres (London: Rudolf Steiner Press, 2006). [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

23 коментара за "Рудолф Щайнер за последствията от лъчистото електричество и електромагнитните технологии"

 1. Петко  17.12.2018 г. | 22:54 ч.

  „Ако Мистерията на Голгота не се беше случила, ако Христос не беше преминал през Мистерията на Голгота, тези същества отдавна щяха да са придобили земната способност да остават в човешкото тяло след кармично предопределената смърт. Тогава те щяха да са придобили контрол върху човешката еволюция на Земята и щяха да са станали господари на човешката еволюция на Земята“
  Някой разбира ли го това? Зомбирани мъртви тела на хора от ариманическия двойник?!
  Спомних си наскоро гледания 3 сезон на Туин Пийкс, където американеца Дейвид Линч е успял, по малко странен начин, да покаже връзката на Двойника с електричеството и злите демони. Интересно неговите занимания с медитация ли са го довели до тези прозрения или е получил информация отнякъде.
  Много интересна статия!

 2. Стопанина  18.12.2018 г. | 00:02 ч.

  Някой разбира ли го това? Зомбирани мъртви тела на хора от ариманическия двойник?!

  И мен ме озадачи това сведение. Не съм чел извадката в цялостния контекст, затова наистина на първо впечатление звучи, че аримановите духове ще обладават физическите тела на умрелите. Нещо като зомбитата от филмите на ужасите.

  Това е малко вероятно, защото физическото тяло никога не може да бъде вечно или дори много трайно. Един обезглавен човек каква работа ще им върши? Ами изгорен?…

  Като помислих повече, се сетих за едно сведение, което Щайнер дава на други места. Ариманическите духове всяка вечер, докато човеците спят, опитват да заменят етерните им тела. Много рядко успявали, но изрично се казваше, че никога не губели надежда.

  Чрез подмяната на етерните тела целят да създадат човечество от етерни призраци на Земята. Подменените етерни тела не се разтваряли в мировия етер, а запазвали формата си и практически са безсмъртни. Ето това би отговорило на желанията на тези духове и би им спестило разочарованията от човешката смъртност.

  Ако не ме лъже паметта, в една от лекциите, където за сетен път се изнасяше това сведение, се правеше и уточнението, че покварените сексуални импулси създават условия на аримановите духове успешно да заменят етерното тяло. Нещо, което без такива импулси, извънредно трудно биха постигнали. Да му мислят милионите хора, които се приспиват с филми за възрастни…

  Друг цитат, който ме озадачи в горната статия, е този:

  Ако онова, което живее в хармонията на сферите, бива изтласквано надолу още по-надалеч, в сферата на асурите, ще се генерира още по-ужасна сила, която няма да бъде възможно да бъде държана скрита още много дълго. Може да се надяваме, че когато тази сила стане позната — сила, която трябва да възприемаме като далеч, далеч по-голяма от най-мощния електрически разряд — може само да се надяваме, че преди някой изобретател да даде тези сили в ръцете на човечеството, човешките същества вече няма да имат нищо неморално останало в тях.

  Интересно, за коя ли енергия става дума? Може би ядрената, която действително е по-голяма от най-мощните електрически заряди? И наистина не е държана още много дълго след изнасянето на тази лекция, а за пръв път се използва няколко години по-късно, през Втората световна война, та и до днес, макар и вече „за мирни цели“.

  Нищо чудно да се има предвид и енергия, която е много по-мощна даже от ядрената, но засега, за щастие, все още не можем да си я представим.

 3. Петьо  18.12.2018 г. | 09:32 ч.

  Наскоро и аз четох нещо такова от Щайнер, но сега не мога да се сетя къде точно. Възможно е да е в лекцията за етеризацията на кръвта или в някоя от 4-те лекции от „Христос и човешката душа“.

  Ставаше дума за това, че освен електричеството и магнетизма, има и трета, много по-мощна сила, много по-мощна от всичко, което може да си представим, и тя щяла да бъде дадена на човечеството от един откривател.

  Имам и някакви спомени, че тази сила се свързва ще и със Сократ, но трябва да проверя точното описание.

 4. Dora  18.12.2018 г. | 10:24 ч.

  може само да се надяваме, че преди някой изобретател да даде тези сили в ръцете на човечеството, човешките същества вече няма да имат нищо неморално останало в тях.

  За мен това изказване препраща към по-далечно бъдеще. Щом аз не мога да се похваля, че нямам нищо неморално в себе си, значи мога да допусна, че не съм сама на тая планета по тоз показател. :)))

  Но той пък не твърди, че тази сила ще бъде открита, само когато всички са станали морални, а казва „може само да се надяваме“?! Брех, каква загадка! :)) Хубаво де, ама тая надежда, тя сигурно стъпва на някакво познание за посоката на общочовешкото развитие, нали така?

 5. Дорина Василева  18.12.2018 г. | 10:25 ч.

  Чудесна работа на Търсач Скитник! Да продължава! 🙂
  Много добре ми допълват картината тези цитати за случващото се в етерния свят, както и в т.нар „покварен етер“ – така Щайнер нарича описаните в цитатите сили, защото пък аз последните месеци работя по темата за етерите групата по Антропософска медицина: как чисто практически да изграждаме образ за тяхното действие и въздействие; как се случва изграждането на всички живи организми, включително и на нашето етерно тяло. Целта е ясна – близка и далечна: живи етерни тела и етерната връзка с Христос!

  Поздрави и благодарности както към преводача, така и към редактора – Стопанина! 🙂

 6. Стопанина  18.12.2018 г. | 10:31 ч.

  За мен това изказване препраща към по-далечно бъдеще.

  В предходното изречение обаче се казва:

  по-ужасна сила, която няма да бъде възможно да бъде държана скрита още много дълго.

  За мен интересното е, че когато говори как хората ще предизвикват опустошения и убийства на огромни разстояния през Войната на всеки срещу всеки, изрично упоменава електричеството (и съответните мисли), но не и новата сила. От силата на опустошенията в описанията обаче винаги съм оставал с впечатление, че се говори за някаква различна, по-мощна сила от електричеството. Почти съм сигурен, че в някои описания използваше думата „експлозии“.

  Възможно ли е при електричеството да говорим за експлозии?

 7. Светльо  18.12.2018 г. | 11:29 ч.

  @ Петьо,

  Имам и някакви спомени, че тази сила се свързва ще и със Сократ, но трябва да проверя точното описание.

  Предполагам си искал да кажеш Сорат?

 8. Светльо  18.12.2018 г. | 11:30 ч.

  @ Стопанина,

  За мен интересното е, че когато говори как хората ще предизвикват опустошения и убийства на огромни разстояния през Войната на всеки срещу всеки, изрично упоменава електричеството (и съответните мисли), но не и новата сила. От силата на опустошенията в описанията обаче винаги съм оставал с впечатление, че се говори за някаква различна, по-мощна сила от електричеството. Почти съм сигурен, че в някои описания използваше думата „експлозии“.

  А дали не става дума за скаларната енергия и оръжията който вече наистина съществуват, не за ядрената?

 9. Стопанина  18.12.2018 г. | 11:42 ч.

  Предполагам си искал да кажеш Сорат?

  Сорат е. Щайнер понякога не разграничава соратовите от асурическите сили.

  А дали не става дума за скаларната енергия и оръжията който вече наистина съществуват, не за ядрената?

  Със скаларни технологии вече са били направени експерименти от Тесла, когато Щайнер изнася тази лекция. Скаларните вълни са открити още през 19 век. Защо Щайнер би говорил за тях в бъдеще време?

  Специално за скаларните оръжия съм чел, че могат да предизвикват нещо като ядрени експлозии. Ако е вярно, едното може би не изключва другото.

 10. Светльо  18.12.2018 г. | 11:45 ч.

  Защо Щайнер би говорил за тях в бъдеще време?

  Защото дори и да са правени експерименти, той казва „по-ужасна сила, която няма да бъде възможно да бъде държана скрита още много дълго.“ Тоест вече се е знаело за нейното съществуване, отговаря на описанието на този тип енергия – само предположение изказвам, не държа да е точно тази :). Друго, дори и да са правени експерименти, то те са държани на скрито, дори и до днес, доколкото може да остане скрито.

 11. Стопанина  18.12.2018 г. | 11:54 ч.

  Тоест вече се е знаело за нейното съществуване

  Възможно е да си прав. Не ми беше хрумнала тази гледна точка.

  Когато четох това, че „няма да бъде възможно да бъде държана скрита още много дълго“, си представих нещата изцяло от гледната точка на небесните сили. От една страна, те засега държат скрити етерните сили, които ще се използват за моралните машини. От друга страна, сякаш едва удържат скрити демоничните сили, които напират да бъдат открити от някой изобретател. И през ум не ми мина, че може да става дума за окултни ложи, които контролират откриването или разпространението на определени неща.

 12. Светльо  18.12.2018 г. | 12:00 ч.

  И през ум не ми мина, че може да става дума за окултни ложи, които контролират откриването или разпространението на определени неща.

  Доколкото знам историята на Тесла е бил „отвлечен“ в Щатите, където е използван именно от такива. Умира в крайна нищета, забравен от всички.

 13. Петьо  18.12.2018 г. | 13:35 ч.

  Имам и някакви спомени, че тази сила се свързва ще и със Сократ, но трябва да проверя точното описание.

  Предполагам си искал да кажеш Сорат?

  Правилно предполагаш, но телефонът ми си мисли, че е по-умен от мен. С намигване към разискванията в една съседна тема, девизът на настъпващия изкуствен интелект ще да е нещо от рода на „Аз знам, че всичко знам [по-добре от теб, човеко]!

  Та, края на горното ми мнение да се чете така:

  Имам и някакви спомени, че тази сила се свързваше и със Сорат, но трябва да проверя точното описание.

 14. X  18.12.2018 г. | 23:32 ч.

  https://vigilantcitizen.com/latestnews/government-accidentally-sends-files-on-remote-mind-control-to-journalist/

  …filed named “EM effects on human body.zip”

 15. Емо  19.12.2018 г. | 21:52 ч.

  Вижте така наречените горски пожари в САЩ в този клип, къщите са разтопени, а дърветата стоят зелени…

 16. Стопанина  20.12.2018 г. | 15:03 ч.

  Емо, определено успя да ме изненадаш. Не мога да повярвам по какви неща работят. Не сатанизъм, ами асуризъм с елементи на баш соратизъм.

 17. Dora  20.12.2018 г. | 19:12 ч.

  Сигурно ли е, че става дума за горски пожари, а не за умишлени палежи на сгради? Извинявам се, не съм в течение на тия събития. И защо „Serbian Conspiracy“ в горния ляв ъгъл – каква е връзката със САЩ?

 18. Дорина Василева  20.12.2018 г. | 20:51 ч.

  Това, което на мен ми разказа брат ми, който живее в LA е, че са горяли домове, а дърветата наоколо са били незасегнати. Друго нещо, което сподели е, че от пръскането на въздуха с вероятно лесно запалими вещества, буквално за секунди пожарът е обхващал по въздуха огромни площи, като верижна реакция. Те живееха в пушек и дишеха пушек. Ходиха на гости в Сан Франциско и се оказа, че пушеците са стигнали до там – бяха с маски.
  Нещата загрубяват – експериментите с човешкия живот също!

 19. Емо  21.12.2018 г. | 02:56 ч.

  @Dora
  – „Serbian Conspiracy“ е името на канала.
  – Горски пожари е официалната версия на властите. И това не е първият такъв случай.

  Има клипове с дърво кето което гори отвътре-навън.
  Разтопени стъкла и втечнени ламарини от коли, а до тях незасегнати дървета.

  Става въпрос за някакви микровълнови/лъчеви оръжия, които освен за показаното в горния клип, могат да се настроят и да влияят на човешката психика. Според другите „кукута“ в нета това се знае и се ползва още от 70-те години на миналия век, ако не се лъжа….

  Сега вече е усъвърпенствано и навярно кулите за 5G ще се ползват точно за това.

 20. Dora  21.12.2018 г. | 10:34 ч.

  Благодаря, Емо! Ама по новинарските канали по-често показваха горски пожари из ненаселени горски райони или може аз да съм попадала само на такива кадри.

  А можеш ли да ми поръчаш на черно по интернет една бройка от тези микровълнови/лъчеви оръжия? Те били много ефикасни! Тъкмо имам малко спестени пари за коледни подаръци – що да не отидат за по-полезна цел… Имам зъб на една политическа групировка, окупирала някои от сградите по жълтите павета… ще спретна чуден коледен подарък на българския народ! Знам, че не може да се угоди на всички, например, варненският посветен на „синтеза“ ще бъде разочарован, но пък той е жив мъдрец – ще прозре как съдбовният промисъл е протекъл през отрудената ръка на една незначителна гражданка..

 21. Стопанина  21.12.2018 г. | 10:59 ч.

  Ей, без заплахи за терористични атаки, че мафиотската групировка ще те „задържи без уведомление“ (тоест ще те отвлече) и ще ти конфискува имуществото даже ако те оправдае съд. 🙂 Любимите законотворци на Мангурката вече приеха такива закони с оглед на – ако го питаш – изискванията в правната област на ТСО.

  А пък самият варненски мангуру е над тия неща и очаква всички ни в еона Юпитер, понеже вече бил там, ако се съди по последния му изблик на патологична логорея. Човечецът напредва в самозабравата си с неземни темпове. Само допреди пет години чакаше мен в Шестата раса, сега вече е в Юпитер. Очаквано, той е не просто „посветен“ и „мъдрец“, а продължител на Щайнер, понеже имаме нов „окултен факт“, че Щайнер е умрял „преждевременно“, та се налага „прероденият Скитианос“ да му продължава делото.

  Адвентът не прощава, но е винаги поучително да наблюдаваме как „посветените“ нямат дори бегъл усет как Луцифер държи юздите на егото и фантастността им, а Ариман е във всяко споменаване на „българите това, българите онова“.

 22. Dora  21.12.2018 г. | 13:58 ч.

  Ами те и двата субекта започнаха уж много обещаващо /единия на политическата, другия на лекторската сцена/, пък накрая сами се докараха до положение да ги вземаме на подбив.

 23. Дорина Василева  21.12.2018 г. | 16:40 ч.

  В унисон с чудесния празничен дизайн на сайта, и във връзка с темата за технологиите, страхотен нов български филм „Смарт Коледа“, който с моите ученици гледахме днес!
  Посланията са за всички – и за деца, и за възрастни. Особено в тази сцена:
  https://youtu.be/3MT3GPJYQlQ

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.