Учителя Беинса Дуно за новите методи на Бялото Братство в текущата епоха (2)

„Христос ви даде много прост метод и вие непременно трябва да го приложите. Йогите например имат много сложен метод. Метод като Христовия нигде няма да намерите, защото последната врата е Христос.“

Продължава от първа част »

Мистичните братства трябва да съдържат Любов, да бъдат носители на Божественото и тогава те ще бъдат съединени вътрешно. Вече съществува една организация на духовните работници, на която хората трябва да дадат израз и няма защо да я създават сега. Тази организация е Великото Всемирно Бяло Братство.

Мистичните братства ще имат подкрепата на Горната организация, ако са носители на Божествените принципи и тогава чрез Всемирното Бяло Братство те ще са обединени. Външно сближаване между мистичните братства може и трябва да има — взаимно опознаване, да си ходят на гости, да имат деликатни приятелски отношения едно към друго, да се види кому какво се е дало от Горе. Нали всеки пророк казва това, което му е открито? В това няма да има еднообразие. При такава вътрешна обмяна циркулират соковете на всяко едно от тях в другите, без никакво препятствие, както жизнените сокове в организма. От друга страна могат да се свикват международни събори на всички мистични братства и мистични души в света, и то на планина — Алпите или Рила.

Но съборите да бъдат само за взаимно опознаване.

* * *

Речта, която сега ще започна да ви давам („Заветът на цветните лъчи на светлината“ — бел. състав.), е чистото Слово Божие, предавано, говорено и опитвано от хиляди години. Това са стихове от Книгата Господня, така систематически извадени и подредени, щото при внимателно и благоговейно прочитане произвеждат всички краски, нужни за духовното повдигане и усъвършенстване в Пътя Господен.

Христос ви даде много прост метод и вие непременно трябва да го приложите. Йогите например имат много сложен метод. Метод като Христовия нигде няма да намерите, защото последната врата е Христос.

* * *

Христос имаше 12 души ученици… и Той един — 13, а 13 е фатално число в света. Има само 13 души в света, които могат, каквото стиснат — то да стане, каквото искат. Само 13 души има, които сега трябва да извикате да оправят света. Индусите ги наричат богове, вие ги наричате ангели.

* * *

Христос казва: „Не бойте се, Аз съм!“ На друго място Той казва: „Идете в света и проповядвайте, Аз ще бъда с вас до скончанието на века.“ Въпреки това има религиозни хора, които мислят, че Христос и до днес още седи отдясно на Бога. Не, Христос никога не е напущал света! Той непрестанно работи между хората.

Един индус разказа своите опитности, че много пъти, когато се намирал в големи опасности, Христос го спасявал! Той усещал, че някой го носи на гърба си. Без да вижда кой го носи, той бил уверен, че това бил Христос. Благодарение на тези велики опитности той се решил да проповядва Христовото учение на западните народи.

За да повярва в Христа, човек трябва да се намери в безизходно положение като Йов, като Йона или като този индус, който разправя, че се намирал в една дълбока яма между разлагащи се трупове. Ямата била затворена с капак, тъй щото, колкото да викал, никой не могъл да го чуе. Като дошъл до пълно отчаяние, той чул, че някой отваря капака на ямата, спуща въже, за което да се хване, и го изважда навън. Като се видял вън от ямата, далеч от всякаква опасност, той се огледал да види кой го спасил толкова чудно, но никого не видял. Обаче нямало защо да се съмнява — това бил Христос, Който няколко пъти го спасявал от явна смърт.

И тъй, мъчнотиите и страданията на хората не са нищо друго освен условия за проява на Божията сила. Само чрез страданията вие можете да разберете смисъла на живота, да познаете Онзи, Който ви обича и Когото вие обичате.

* * *

В сегашното ни положение ние се намираме в колебание и в двоумение отгде да започнем. Днес от запад, от Англия, от Америка много американци, много англичани отиват в Индия да изучават Истината. Обаче най-видните адепти от Индия са убедени, че те са дошли до края в познаването на Истината, затова очакват от другаде да узнаят нещо повече за Истината. Сами те я търсят.

Европейците я търсят в Индия, а индийците я търсят в Европа. А тук всеки се сили да отиде в Индия. Добре, идете там, посетете храмовете им! Всичко ще намерите — разни учения, теории, но туй, същинското, за което душата ви копнее, към което умът ви се стреми, няма да намерите. Истината, която вие търсите, може да придобиете само при едно условие, а именно — човек трябва да научи великия закон, според който при удобен случай да излиза из тялото си и да се пренася в един далечен свят. Там, след като научи Истината, ще се върне отново на Земята, за да я познае.

* * *

Сега аз ви навеждам на една реална философия, която външно изглежда малко отвлечена, но в нея има едно микроскопическо приложение. И всеки учител, който ви каже, че може да имате някакви грандиозни резултати, не ви казва истината. Истинският Учител ще ви покаже малката светлинка. И ако вие сте доблестен, ако имате характер, ако имате воля да се движите, ще вървите по линията на тази малка светлинка във вашето съзнание. Като се движите по тази линия, ще се намерите във възможностите на друг един свят.

Мнозина от светиите, мнозина отшелници в Индия, много учени хора са изгубили своя живот в търсене на Божественото съзнание. Напразно са изгубили живота си! Те трябвало да търсят малката светлинка в себе си, която би им допринесла много по-голяма радост, отколкото всичките радости, които са имали до това време. И ако вие съберете всички радости, които сте имали досега, половината от тях даже не може да се равнят с тази малка радост, която може да ви достави малката светлинка в съзнанието. В тази светлинка вие имате вече нещо реално. Към нея ще погледнете в най-големите бури на живота си.

* * *

Следва »

Извадките са предоставени за публикация от Аутсайдер.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.