Къде са живели прадедите на днешните българи преди 2000 години

Интерпретациите на официалната историческа наука срещу математически точните данни от генетическата наука

Прави впечатление огромно разминаване между данните за произхода на днешните българи в две дисциплини, които би трябвало да си сътрудничат — история и генетика. Смятам, че историческите възгледи са като цяло добре известни на читателите, те се преподават и в училищата. Липсва обаче добро обобщение на генетическите данни. Тази статия е опит да потърсим отговор на въпроса къде са живели генетическите предци на българите преди 2000 години.

Според приетите исторически възгледи

В актуален (към 2018 г.) български учебник по история за 6. клас („История и цивилизации за 6. клас“, автори Екатерина Михайлова, Цветана Георгиева, Милияна Каймакамова, Теодора Борисова-Петрова, Никола Дюлгеров), в частта озаглавена „Древните българи и славяни във Великото преселение на народите“ (стр. 22), пише следното:

През ІІ – ІV в. древните българи се разселили от Централна Азия към Европа. Част от тях заели земите на север от Кавказките планини, а други продължили с хуните към Централна Европа. През V – VII в., като съюзници или врагове, те се вписали трайно в историята на Византия. Славянските племена обитавали обширна територия в Централна и Източна Европа, където се обособили в три големи групи: източни, западни и южни. В началото на Великото преселение на народите те попаднали под властта на готите, а след разгрома им — под тази на хуните. Разпадането на хунския съюз довело до масовото им разселване в Европа. Южните славяни заели територията на север от р. Дунав, откъдето нападали за плячка земите на Византия. От края на VI в. започнали и трайно да се заселват в балканските ѝ провинции.

Авторите на учебника очевидно приемат, че днешните българи са наследници на древни българи и славяни, защото не споменават и една дума за траки, когато пишат за създаването на Дунавска България. Там те пишат следното (стр. 44):

През втората половина на VII в. древните българи, предвождани от третия Кубратов син — хан Аспарух, достигнали до Балканския полуостров. Там вече живеели много славянски племена.

Съгласно тези данни, преди 2000 години нашите прадеди са живели в Централна Азия и Централна и Източна Европа, но не и на Балканите.

Според достъпните генетически данни

Нека дефинираме генетическата терминология, с която ще работим.

Понятията „жена“ и „мъж“ тук означават „индивид без Y хромозома“ и „индивид с Y хромозома“.

Генетическите изследвания на произход на даден народ биват 3 вида:

• по бащина линия (Y-chromosome DNA haplogroup, съкратено Y-HG или Y-DNA). Ако двама мъже принадлежат към една Y-DNA хаплогрупа, значи имат общ прародител по бащина линия. От четиримата баби и дядовци (в стандартния случай) на даден мъж, Y-хромозомата е наследена само от бащата на бащата на мъжа (т.е. от единия дядо).

• по майчина линия (mitochondrial DNA, съкратено mtDNA). И мъжете, и жените имат митохондриална ДНК. Ако два индивида принадлежат към една mtDNA хаплогрупа, значи имат общ прародител по майчина линия. От четиримата баби и дядовци (в стандартния случай) на даден индивид, митохондриалната ДНК е наследена само от майката на майката на индивида (т.е. от едната баба).

• Автозомна ДНК (Autosomal DNA, съкратено atDNA). Автозомите (хромозоми от 1 до 22) се наследяват и от двамата родители и всички близки предци. И мъжете, и жените имат автозомни хромозоми. От четиримата баби и дядовци (в стандартния случай) на даден индивид, автозомните хромозоми са наследени по 1/4 от всяка баба и всеки дядо.

Генетическите изследвания на Y-DNA и mtDNA говорят за хаплогрупи и подгрупи. Да речем, че един мъж принадлежи към Y подгрупа E1b1b1a1a1a. Всяка буква и цифра по принцип представлява едно „разклонение“ в наследственото дърво. Общият прародител на подгрупата, заедно с други негови роднини, е имал общ прародител с подгрупа E1b1b1a1a1 (липсва последното а). Тази подгрупа пък е част от E1b1b1a1a, която пък е част от E1b1b1a1a и т.н. Всички съвременни хора имат общ прародител и по мъжка, и по женска линия, който може да се проследи чрез ДНК.

Названията на хаплогрупите са се променяли през годините, така че често използваме поне 2 съкращения, например другото име на E1b1b1a1a1a е V13.

Тук ще разгледаме резултатите по бащина линия.

Има публикувани различни ДНК изследвания на съвременни българи, обобщени в Уикипедия. Ползвал съм процентите от линка, но естествено те не могат да са категорични и варират в различните изследвания и в различните региони.

Друг източник на резултати от ДНК изследвания на съвременници е familytreedna.com — Bulgarian DNA.

Резултатите от изследвания на съвременни българи могат да се сравнят с достъпни данни от хора, живели по нашите земи в миналото.

Най-голямото ДНК изследване на древни човешки останки от Балканите и съседните райони е публикувано през 2017 — Mathieson et al. — The Genomic History Of Southeastern Europe

То обхваща 204 индивида, живели основно от 12000 до 1000 години преди Христа. Данните са публикувани тук.

От 204-те изследвани древни индивида от Mathieson et al., имаме Y-DNA данни за 124 от тях.

За съжаление не са ми известни генетически данни от погребения, които археолозите категорично са определили като „тракийски“, но се надявам в бъдеще да се появят и такива. ДНК данните от Mathieson et al. са предимно от епоха, за която се смята, че по нашите земи дори още не са дошли „траките“.

Генетически данни от погребения, които археолозите категорично са определили като „славянски“, също не са ми известни. Там причината е по-скоро фактът, че според общоприетото мнение, славяните по нашите земи преди приемането на християнството са изгаряли мъртвите, а веднага след това са престанали да бъдат „славяни“ (станали са българи).

Генетически данни от погребения, които археолозите категорично са определили като „прабългарски“, има. За съжаление те не са изследвали Y-DNA, а само mtDNA. Ще ги спомена по-нататък.

Понеже данните от древни погребения все още са малко, може да е полезно да сравним ДНК на съвременни българи с ДНК на съвременни представители на други народи. Много изследвания са представени в обобщен вид тук.

Това е карта на разпространението на Y-DNA хаплогрупите в Европа (линк за уголемена версия):

Около 22% от българите спадат към хаплогрупа I-L460 (I2a)

За нея се смята, че е възникнала на Балканите. Сиреч мъжът, при когото се е появила мутацията, характерна за всички негови наследници, и който е живял преди 28 до 33 хил. години, най-вероятно е бил балканец.

Повечето изследвани българи спадат към подгрупата I2a1b, която е много разпространена на целия Балкански полуостров.

Човек, живял преди около 10493 години на територията на днешна Сърбия, спада към хаплогрупа I2a1.

Подробна информация за тази хаплогрупа може да се намери тук.

Интересно е, че подгрупата I2a1b е много разпространена сред следните народи, за които се смята, че предците им са живели на Балканите преди 2000 години: албанци, гърци, румънци. Представителите на тези народи в някои региони е по-вероятно да принадлежат към тази хаплогрупа, отколкото българите, но средностатистически при българите тя се среща по-често.

Около 20% от българите спадат към хаплогрупа E-V68 (E1b1b1a)

За нея се смята, че е възникнала в Северна Африка преди около 24000 години.

Днешните българи от хаплогрупа E1b1b1a са почти изцяло от подгрупа E1b1b1a1a1a (V13). Всички индивиди, спадащи към тази хаплогрупа, са наследници на един индивид, живял преди около 4100 години.

Човек, живял преди около 7485 години на територията на днешна Хърватска, спада към хаплогрупа E1b1b1a1b1, която се смята за предшественик на E-V13.

Подробна информация за тази хаплогрупа може да се намери тук.

Интересно е, че подгрупата E1b1b1a1a1a (V13) е много разпространена сред албанци (в Косово над 40%), гърци (в повечето изследвания над 20%), румънци (25% при арумъните от Македония). Представителите на тези народи като цяло е по-вероятно да принадлежат към тази хаплогрупа, отколкото българите.

Около 18% от българите спадат към хаплогрупа R-M420 (R1a)

За нея се смята, че е възникнала в Евразия преди около 22000-25000 години. Още не е ясно точно къде е възникнала, а историята на тази хаплогрупа изглежда е тясно свързана с разпространението на индо-европейските езици.

Човек, живял преди около 3638 години на територията на днешна България (открит в некропол в местността „Кайряка“, до Меричлери, Хасковско), спада към хаплогрупа R1a1a1b2 (R-Z93). И сред днешните българи се среща същата хаплогрупа.

Подробна информация за тази хаплогрупа може да се намери тук.

Подгрупите M458 и Z280 се считат за „славянски“, защото са най-разпространените хаплогрупи в Словения, Чехия, Словакия, Полша, Беларус, Украйна, Русия, където се говорят славянски езици. Трябва да отбележим, че същата хаплогрупа е и най-разпространената в Унгария, където езикът не е славянски. Освен това тази хаплогрупа не е най-разпространената при южните славяни (Там е I2a).

Интересно е, че хаплогрупата R-M420 (R1a) е разпространена също сред албанци (под 10%), гърци (над 20% в някои случаи, но като цяло по-малко, отколкото при българите), румънци (като цяло повече, отколкото при българите).

Около 11% от българите спадат към хаплогрупа R-M343 (R1b)

За нея се смята, че е възникнала в Азия, но е най-разпространената хаплогрупа в Западна Европа.

Човек, живял преди около 6448 години на територията на днешна България, спада към подгрупа R1b1a. И сред днешните българи се среща същата подгрупа. Oще 8 души, живели преди около 7901 до 10835 на територията на днешна Сърбия и Румъния, спадат към същата подгрупа.

Друг човек, живял преди около 4725 години на територията на днешна Хърватска, спада към подгрупа R1b1a1a2a2 (известна и като R-M269). Сред днешните българи същата подгрупа се среща в около 10.5% от мъжете, сиреч това е основната подгрупа на R1b.

Подробна информация за тази хаплогрупа може да се намери тук.

Интересно е, че хаплогрупата R-M269 (R1b1a1a2a2) е разпространена сред албанци (около 18.39%, линк), гърци (около 13.5%, линк), румънци (около 13.0%, линк). Представителите на тези народи като цяло е по-вероятно да принадлежат към тази хаплогрупа, отколкото българите.

Около 10% от българите спадат към хаплогрупа J-M172 (J2)

За нея се смята, че е възникнала в Близкия Изток преди около 15000-22000 години.

Човек, живял преди около 3550 години на територията на днешна Хърватска, спада към хаплогрупа J2b2a. И сред днешните българи се среща същата хаплогрупа. При ДНК изследвания на останки от древни жители, смятани за принадлежащи към минойската и микенската цивилизация, се оказва, че те принадлежат предимно към хаплогрупа J2a1 (линк). Сред днешните българи същата хаплогрупа се среща дори по-често от J2b2a (линк).

Подробна информация за тази хаплогрупа може да се намери тук.

Интересно е, че хаплогрупата J-M172 (J2) е разпространена сред албанци (около 19.5%), гърци (най-много при гърците от Кипър: 37% и Крит: 34%), румънци (около 25% при балканските власи). Представителите на тези народи като цяло е по-вероятно да принадлежат към тази хаплогрупа, отколкото българите.

Около 5% от българите спадат към хаплогрупа G2a

Открити са останки на 7 индивида, живели на територията на днешна България преди около 8175 до 4758 години, спадащи към подгрупи G2a2a и G2a2b. Сред днешните българи се срещат същите подгрупи.

Подробна информация за тази хаплогрупа може да се намери тук.

Интересно е, че хаплогрупата G2a е разпространена сред албанци (около 3%), гърци (около 8%), румънци (над 12% в някои изследвания, но като цяло по-малко, отколкото при българите).

Около 4% от българите спадат към хаплогрупа I1

Към нея спада и авторът на тези редове.

Смята се, че е възникнала в Европа. В днешно време е най-разпространена в Скандинавия.

Човек, живял преди около 4450 години на територията на днешна България, е принадлежал към хаплогрупа I. По негово време подгрупата I1 може би даже още не е съществувала.

Подробна информация за тази хаплогрупа може да се намери тук.

Интересно е, че хаплогрупата I1 е разпространена сред албанци (около 4%), гърци (около 1-2%), румънци (около 5%).

Обобщение

Разгледаните 7 хаплогрупи обхващат около 90% от българите. Дори и да нямахме никакви данни от древни ДНК, можехме да отбележим следния факт: поне 90% от днешните българи по бащина линия имат произход, подобен на албанците, гърците и румънците, които пък са считани за наследници на хора, живели на Балканите преди 2000 години. Този процент всъщност трябва да е и по-висок, ако разгледаме и други хаплогрупи на Y-хромозомата.

Не съм разгледал данните за хаплогрупите по майчина линия — това може да е предмет на следваща статия. Трябва да се отбележи обаче, че едно известно изследване е работило с mtDNA от останки на хора, считани без съмнение за „прабългари“ — Mitochondrial DNA Suggests a Western Eurasian Origin for Ancient (Proto-) Bulgarians. Резултатите са, че 13 индивида принадлежат към 10 mtDNA хаплогрупи: H, H1, H5, H13, HV1, J, J1, T, T2 и U3. Всички те се срещат сред индивидите, живеели в югоизточна Европа преди няколко хилядолетия, публикувани от Mathieson et al. Следователно, 100% от изследваните 13 „прабългари“ по майчина линия имат произход, подобен на живелите по нашите земи преди хилядолетия.

Не съм разгледал данните от автозомна ДНК. При тях обаче е повече от ясно, че българите са близки роднини на другите балканци, като албанци, гърци и румънци. Повече информация тук.

Съществува обширно изследване, комбинирало данни от Y-DNA, mtDNA и atDNA за много етнически групи, включително българи — Genetic Heritage of the Balto-Slavic Speaking Populations: A Synthesis of Autosomal, Mitochondrial and Y-Chromosomal Data. И по Y-DNA, mtDNA и atDNA българите са близки роднини на албанци, гърци и румънци.

Древните ДНК данни също ни дават основание да твърдим, че днешните българи до много голяма степен са генетически наследници на хора, които са живели на Балканите преди 2000 и повече години.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

50 коментара за "Къде са живели прадедите на днешните българи преди 2000 години"

 1. Стопанина  24.10.2018 г. | 13:01 ч.

  Интересно е, че подгрупата I2a1b е много разпространена сред следните народи, за които се смята, че предците им са живели на Балканите преди 2000 години: албанци, гърци, румънци. Представителите на тези народи в някои региони е по-вероятно да принадлежат към тази хаплогрупа, отколкото българите.

  Ники, как стигаш до сведението във второто, пък и в първото изречение? Картата показва, че албанците и гърците принадлежат два пъти по-рядко към тази хаплогрупа, тъй като имат съответно 9% и 10%, а при българите имаме 22%. А при румънците са дадени пренебрежимите 2% по-малко, но все пак отново средностатистически българите са с по-голямо представителство.

  Обръщам нужното внимание, че си уточнил „в някои региони“, но това не важи ли и за българите? Българите в някои региони може да принадлежат към тази хаплогрупа повече от сърбите и хърватите. Което е другото, което ми прави впечатление…

  Балканските народи, които имат по-голяма процентна принадлежност към въпросната хаплогрупа, са сърбите, босненците и хърватите. Специално в Босна и Херцеговина имаме I2a в проценти, надвишаващи над два пъти тези при българите. При босненците и хърватите тази хаплогрупа е 4-5 пъти по-често срещана, отколкото при гърците и албанците.

  Стана ми любопитно и колко представителни са 24-те процента, посочени за Молдова. В смисъл – какъв е броят на тестваните лица, а едва ли е без значение и какво е етническото им самоопределение, съответно кога са се заселили там и т.н. Принципно могат да се дадат доста исторически обяснения, но е друг въпрос дали ще бъде необходимо и дали ще излезе извън рамките на спекулациите.

 2. Ники  24.10.2018 г. | 14:02 ч.

  Първото изречение всъщност се отнася най-много за румънците. Приемам, че не е съвсем точно написано.

  Второто изречение, както всъщност ти си го разбрал, има предвид, че примерно:

  В Хасковско са изследвани 41 мъже, от които 7% (явно 3 индивида) са били от хаплогрупа I2a – линк.

  При изследвания на 64 албанеца от Македония, 12.5% са били от нея. При изследвания на 55 албанеца от Тирана, 14.5% са били от нея. При изследвания на 57 гърка от Македония, 17.5% са били от нея – линк.

  Т.е. в зависимост от региона, може да се окаже, че тези стари балканци имат повече от този ген, отколкото българите в някой регион. Средно-статистически при българите се среща по-често, това съм пропуснал да го отбележа.

 3. Стопанина  24.10.2018 г. | 14:13 ч.

  Ясно. Благодаря. Добавих пропуснатото уточнение на съответното място в статията.

  След като написах горния коментар, се съобразих, че правиш сравнения само с гърци, албанци и румънци, понеже – за разлика от българите, сърбите, бошняците и хърватите – исторически е прието да се разглеждат като потомци на античното балканско население. Това е лайтмотивът в целия ти материал. Но и в такъв случай беше необходимо уточнението, че картината в отделни региони може да е една, а средностатистически – друга.

  Данните за отделните региони са много интересни. Четох няколко резюмета за България и някои данни ми направиха силно впечатление. Добре ще е в някакъв момент да се интерпретират или да се представят в обобщена форма, но не съм задълбавал много в тях и на този етап не се чувствам подготвен.

  Подхвърлям ти идея за някоя следваща статия. 🙂

 4. Светльо  24.10.2018 г. | 15:26 ч.

  Ники, благодаря за труда. Много интересен материал, който затвърждава автохтонния произход на народа ни. Още един пирон в ковчега на теорията на чукундурите „учени“ с техния азиатски произход. Благодаря!

 5. Стефан Черноколев  25.10.2018 г. | 11:40 ч.

  И какво от това, че сте траки? Няма такива през 21 век, а и на никого не му пука.

 6. Стопанина  25.10.2018 г. | 11:52 ч.

  и на никого не му пука.

  Ако не ти пукаше, най-малкото нямаше да си направиш труда да напишеш коментар.

  А това, че на доста хора им пука, личи от простия факт, че тази статия е най-четената за последните три седмици, въпреки че беше качена едва вчера.

  И какво от това, че сте траки? Няма такива през 21 век,

  Как може да „сме“ нещо преди питанката и веднага след това да ни „няма“? Малко повече мисъл за изчистване на когнитивния дисонанс никога не е излишна. 😉

  Освен това нито в статията, нито в коментарите някой е казвал, че „сме траки“. Говори са за това, на какви хора сме потомци и къде са живели предците ни преди 2000 и повече години. Много от данните указват генетическо сродство с автохтонното население на Балканите, предшестващо образуването на тракийската (индо-европейската) балканска общност.

  Ако на теб не ти пука за истината, проблемът си е твой. Но според мен ти пука. И проблемът всъщност е, че не си падаш по истината, защото явно нещо не ти изнася.

 7. Емо  25.10.2018 г. | 14:06 ч.

  Част от съвременните българи се обиждат като има кажеш, че са потомци на достойни хора, едни от първите приели християнството, с вековна архитектурна традиция, борци против робството още от древен Рим… И се гордеят, че „учените“ са „доказали“, че сме мургави чергари, дошли от майната си и вече сме мешавица и то не се знаело кой какъв е…

  Аз обаче дори и да умра беден и сам, пак ще съм горд, че имам истинската синя кръв. (like a boss) 🙂

 8. Стопанина  25.10.2018 г. | 14:25 ч.

  Черноколев,

  Ето още няколко неща, за които ми пука, ако правилно те идентифицирам:

  1. По линия на ръководната ти дейност в НПО „Веритас“ предполагаемо се грижиш, наред с производството и разпространението на пропагандни материали, за правното съзнание и културата на младите българи. Странно ми е, че някой може да работи за съзнанието в една област, но да твърди, че не му пука за съзнанието в друга област.

  Когато видя такова противоречие, не само ми пука, ами се включва и воят на алармата. Както ще видим, има и други основания:

  2. Друг от ръководството на същата НПО е Сергей Игнатов. По-известен е като бивш министър на образованието. Говорим за вожда на същото това Министерство, което е одобрило (не сме толкова наивни да предполагаме авторство на) учебната програма по история за младите българи. Цитатът в началото на статията, взет от учебника, е олицетворение на тази учебна програма, опровергана с по-точни науки в изложението. Така че чудесно разбираме импулса да се включиш в дискусията… не за пръв път на грешната страна на историята!

  А това би накарало на всеки да му пука, ако не е заспал в пълна апатия и нихилизъм. Буден съм и с широко отворени очи – твоите не ми минават.

  3. Племенник си на Титко Черноколев. Кой е той? – Партизан от Шести Ямболски въстаннически окръг. След това член на Политбюро, висш член на „божествената Партия“, имащ и водеща роля в колективизацията. Това обяснява привидната странност, че в коментара си говориш за българите като за нещо различно от себе си.

  По този въпрос ми пука в повече отношения, отколкото би могъл да си представиш и да допуснеш.

  Като се вземат горните три предвид, не е изненада, че отделяш време (дори за сметка на писането на интелектуална поезия) да коментираш по разни блогове, особено под статии, в които се коментира пряко или косвено „за ролята на интелектуалците в духовно изнасилване на цяло едно поколение, родено и насилствено формирано по комунистически калъп без право на избор на друг живот“. Тенденциозностите и закономерностите само от тези примери са достатъчно, за да му просветне и запука на всеки, който не се е вписал в „калъпа“.

 9. коко  27.10.2018 г. | 12:00 ч.

  Най-вероятно е ние да сме траки, освободили се с помощта на Атила починал през 453г. Някои може би са си били тук, подчинени на вековната римска власт, а други първо са избягали на север от Дунава от римляните и после са се завърнали. Не е известно как и кога сме придобили названието БЪЛГАРИ, но имаме безспорни доказателства, че земите ни са населявани от хора наричащи се така още през 480г.

 10. Genefan  28.10.2018 г. | 02:21 ч.

  Какви са били хаплогрупите по нашите земи преси 2000 години не е известно, може да се правят само екстраполации със съвременно население. Макар да се смята, че гърци, албанци и румънци може да са по-автохтонни на Балканите и при тях сигурно има голяма промяна с положението в недалечно минало. Специално румънците имат даже повече „славянски“ групи, а понеже са асимилирали напоследък много други етноси като украинци и пр. славянски малцинства, унгарци, татари и пр. имат по-екзотични примеси от нас.
  Единственото засега голямо изследване за стари кости по нашите земи „The Genomic History Of Southeastern Europe“ ясно показва, че по мъжка линия няма пряк контиунитет.
  При Неолита преобладав хаплогрупа G2a, но от клонове, неоткрити при българите, а през Бронза I2a2a-М223 , R1a-Z93 и R1b-Z2105, които са сега само с остатъчни проценти. Смятаната за автохтонна Е-V13 липсва напълно, както и „славянската“ I2a1b.
  Генетични изследвания за траките от няколко лаборатории – в САЩ и Европа се очакват да се публикуват всеки момент и тогава ще стане най-сетне по-ясно какъв е по-близкия ни произход.

 11. Стопанина  28.10.2018 г. | 09:53 ч.

  Какви са били хаплогрупите по нашите земи преси 2000 години не е известно, може да се правят само екстраполации със съвременно население.

  Хаплогрупите са известни както от митохондриално, така и от Y-DNA. Може би трябва да прочетеш статията, а не само заглавието ѝ, преди да заблуждаваш с невярна информация.

  Специално румънците имат даже повече „славянски“ групи

  Някаква нова генетика ли измисляш? Кои са тези „славянски групи“? Кое изследване „цитираш“? Линк?

  Единственото засега голямо изследване за стари кости по нашите земи „The Genomic History Of Southeastern Europe“ ясно показва, че по мъжка линия няма пряк контиунитет.

  Посоченото изследване включва предимно кости от Румъния и Сърбия – тях ли имаш предвид под „нашите земи“? 🙂 Посоченото изследване изобщо не си поставя за цел да сравнява древните популации със съвременните. Посоченото изследване се занимава с историята на първите ловци в ЮИ Европа, кога започва земеделието и какви са генетическите приноси на степните популации от север за промените в бита. Посоченото изследване е колкото генетическо, два пъти повече археологическо.

  https://www.nature.com/articles/nature25778

  Така че изниква въпросът: Защо заблуждаваш? Самата ти ли си заблудена или го правиш преднамерено?

  по мъжка линия няма пряк контиунитет.

  Статията, под която коментираш, се занимава изключително с данните от Y-DNA, тоест с континуитет по мъжка линия. Резултатите от всички цитирани изследвания опровергават всякакви голословни твърдения, които не почиват на никакъв източник.

  При Неолита преобладав хаплогрупа G2a, но от клонове, неоткрити при българите

  Някаква нова генетика ли пишеш? 😀

  Генетични изследвания за траките от няколко лаборатории – в САЩ и Европа се очакват да се публикуват всеки момент и тогава ще стане най-сетне по-ясно какъв е по-близкия ни произход.

  Генетични изследвания за „траките“ има от много, много години. И от европейски лаборатории, и от американски. Публикувани са отдавна и данните постоянно се натрупват.

  Друг е въпросът дали материалът, с който се работи, е категорично „тракийски“. В случая е без значение, защото във всеки случаи става дума за хора, живели и умрели тъдява.

  Втори въпрос е дали северните траки, живели в Мизия и днешна Румъния, са генетически хомогенни с южните – под Балкана, и с онези в Мала Азия. Залагам на „не“. Но за тази цел ще трябва да се прави специално проучване, като за целта ще трябва и представителна бройка на изследван материал.

  Нещо, което трудно ще се случи, защото „нашите“ археолози и шефовете им крият кокалите.

  Трети въпрос е дали има смисъл да ти пиша това, когато е очевидно, че не четеш, преди да ръсиш небивалици:

  Смятаната за автохтонна Е-V13 липсва напълно, както и „славянската“ I2a1b.

  Прочети статията и посочените източници и се върни подготвена.

 12. Genefan  28.10.2018 г. | 10:48 ч.

  Стопанино, изглежда вие не сте прочели внимателно статията, защото аз цитирам същата, каквато ми сочите в линка. Както сам трябва да видите тук:

  (това е файл от Supplementary Information), има достатъчно проби от нашите земи, но най-новите са от Ранен-Среден Бронз. Сред тях е попаднала само една проба от Железния век, за съжаление на жена. Къде виждате там проби преди 2000г. или може би не знаете, че BCE значи всъщност ПРЕДИ НОВАТА ЕРА.
  Освен това не е важна само общата хаплогрупа, а също по-дълбокия подклон, за което всъщност говоря.
  Има ЕДНО доста старо изследване, където са включени между другото 4 „наши“ траки от класическия период, но те са с много малко покритие и мъжките хаплогрупи могат да се определят само донякъде за 2 от тях и не са E-v13, a стигат само до горния клон E-M78, както и J2a-L26 (много общо).

  Единственото наше изследване за „прабългари“ е само по женски групи, които даже не са определени точно, защото е изследван само малък участък от митохондриалната ДНК плюс спорни погребения като тези от Туховище. Ако искате да знаете, какво мислят тези, които се занимават с генетична генеалогия по-отдавна, четете специализирания форум:

 13. Стопанина  28.10.2018 г. | 11:25 ч.

  Genefan, продължаваш да коментираш само заглавието на статията в частта му за „преди 2000 години“. (Нали знаеш какво се смята за критици, които рецензират книга по нейната корица?) А по всичко личи, че не си запозната с изложението на статията, в която всъщност се разглеждат изследвания върху много по-стари проби, повечето от които предшестват дори „идването на траките“.

  И в двата си поста говориш за E-V13, че уж отсъства при българите, а незнайно защо пропускаш, че има наличие на „хаплогрупа E1b1b1a1b1, която се смята за предшественик на E-V13“. Как ще обясниш, че българите са генетически сродни с балканското население преди тъй наречените траки, а според теб не били сродни с траките? 🙂

  Второто свидетелство, че коментираш статия, с която не си се запознала, се намира в това, че ме „запознаваш“ с „единственото изследване на прабългари“, въпреки че веднага след горната статия съм дал линк за моя авторска статия, в която обсъждам резултатите и интерпретациите на същото това изследване. Нещо повече – това изследване се коментира и в заключителните параграфи на самата статия, под която сега си хортуваме!

  Ако искате да знаете, какво мислят тези, които се занимават с генетична генеалогия по-отдавна, четете специализирания форум

  С частни мнения, изказвани по разни външни форуми, не се занимавам, нито със „славянски хаплогрупи“, нито с превдонаучни термини като „повече екзотични примеси“ сред румънците, нито със сугестивните опити тези „примеси“ да се интерпретират исторически, нито с лъжата, че българите нямали I2a1b, въпреки че именно тази е преобладаващата у нас измежду „славянските“, нито със смехотворното откровение, че само Е-V13 се свързва с автохтонното население на Балканите.

  За несъстоятелността на последното свидетелства статията горе, с която продължаваш да не си запозната. За същото свидетелства и таблицата, която самата ти предоставяш!

  Тъй като губиш времето ми да оспорвам голословни твърдения, всяко следващо частно мнение, неподкрепено с необходимите данни и свидетелстващо за отказ да се чете статията, под която се коментира, ще бъде модерирано.

  Ако си способна на конкретно адресиране на предполагаеми неверни сведения в статията, както и в посочените източници, с интерес ще го прочета. Но да повтаряш едно и също, което няма отношение към статията, никак не съм съгласен. Най-малкото защото екселската таблица, която предоставяш, потвърждава данните от статията, а не твоите интерпретации на заглавието.

 14. Ники  28.10.2018 г. | 13:33 ч.

  Здравей genefan, благодаря за коментара. Ти пишеш:

  Макар да се смята, че гърци, албанци и румънци може да са по-автохтонни на Балканите и при тях сигурно има голяма промяна с положението в недалечно минало. Специално румънците имат даже повече „славянски“ групи, а понеже са асимилирали напоследък много други етноси като украинци и пр. славянски малцинства, унгарци, татари и пр. имат по-екзотични примеси от нас.

  Възможно е промяната у албанци, гърци и румънци в сравнение с преди 2000 г. да е голяма, възможно е и да е малка. Факт е, че в днешно време сме близки роднини генетически. Културно също сме близки. Парадокс е, че когато тези народи изучават историята си, те се интересуват от историята на Балканите преди 7-и век, която в българските училища почти отсъства.

  При Неолита преобладав хаплогрупа G2a, но от клонове, неоткрити при българите

  Според мен грешиш. Има открити останки от преди около 4758 г. в Джулюница, България с G2a2a и от преди около 6615 г. в Иваново, България с G2a2b2. Линк – https://docs.google.com/spreadsheets/d/1_Xxtc19_QTwWm58JlSuXQrDoFi_5aD_zNGoscqKgTm0/htmlview#gid=1183911513

  За клоновете на G2a при българите ползвам този източник – https://www.familytreedna.com/public/bulgariandna?iframe=yresults

  Има съвременни българи с G2a2a и G2a2b2.

  през Бронза [преобладават] I2a2a-М223 , R1a-Z93 и R1b-Z2105, които са сега само с остатъчни проценти.

  Т.е. си съгласен, че днешни българи са наследници на хора, живели на територията на България през бронзовата епоха. Аз също съм съгласен. Естествено е процентите да са различни, става дума за хиляди години разлика.

  Смятаната за автохтонна Е-V13 липсва напълно, както и „славянската“ I2a1b.

  Както съм писал, има открити останки от преди около 7485 г. в пещерата Zemunica, Хърватска, с близък предшественик на Е-V13.
  Също така има и идентифициран I2a1, живял преди около 10493 г. в Сърбия. Прав си, че не е идентифициран като I2a1b, но е напълно неин близък предшественик.

  Не виждам как откритията на предшественици на най-разпространените групи в днешна Хърватска, Сърбия и България преди 7500 – 10000 години може да е аргумент против това, че нашите прадеди са живели предимно на Балканите.

 15. Емо  28.10.2018 г. | 13:41 ч.

  Аз не мога да разбера, защо изобщо си въобразявате, че човек който ползва „думата“ „контиунитет“, може да претърпи промяна във възгледите си или пък да се замисли, че не знае всичко…

 16. Стопанина  29.10.2018 г. | 00:28 ч.

  В подкрепа на казаното от Емо, ето каква кратка рецензия е написала genefan в друг форум:

  Още едно упражнение на блогър какви са били българите преди 2000г. от генетична гледна точка. Трябва да отбележа, че този път авторът е в течение на най-новите изследвания и е споменал добросъвестно даже Българския Генетичен проект. Само че прави грешни изводи, като смята румънци, албанци и гърци за 100% автохтонни, и понеже ние приличаме 90% на тях, значи и ние сме толкова автохтонни.

  Рецензия на реценцията:

  1. Доколкото ми е известно, авторът не е блогър. Явно го бърка с мен. Защото не е чела статията с нужното внимание.

  2. Не виждам никъде авторът да е писал, че румънци, албанци и гърци са 100% автохтонни. Което не е изненадващо, тъй като рецензентката продължава да не е чела статията, която рецензира.

  3. До 90-те процента „автохтонност“ на българите не се стига чрез съпоставяне „на око“ с гърци, румънци и албанци, както се вижда дори при диагонално четене на статията.

  С две думи: EPIC FAIL. Особено за администратор на генетичен форум. 😀

 17. Емил Енчев  29.10.2018 г. | 13:27 ч.

  Поздравления за статията и интереса към темата. Дискусията е също разгорещена и забавна.
  А имате ли направени ДНК тестове на мъжката хромозома? А доизследвали ли сте ги? Знаете ли си терминалните снипове? А искате ли да сме първи приятели и да коментираме резултатите ви заедно?
  https://www.familytreedna.com/groups/central-balkan-mountains/dna-results
  https://www.facebook.com/CentralBalkanMountains/?ref=bookmarks

 18. Стопанина  29.10.2018 г. | 14:24 ч.

  Здравейте, Емил Енчев,

  Правил съм си тестове, но по съвсем различен повод и от интерес към нещо друго. Резултатите не могат да послужат дори за задоволяване на лично любопитство по темите, които се разглеждат в този блог в търсене на научна истина.

  Невероятно, но факт – миналата седмица възнамерявах да се свържа с вас, за да проуча какви тестове правите и да поискам копие от резултатите на вече тестван индивид, за да видя какво точно се тества и как се интерпретира.

  Изключително съм разочарован от псевдонаучните резултати, извършвани от Ancestry.com и някои тукашни печалбари (АМГЕНЛАБ), свързани с американски лаборатории. Това, което ми пратиха като sample на готови тестове, беше по-зле и от най-ниските ми очаквания. Дори не се споменават хаплогрупи, а директно се предлагат интерпретации, доволно съчетани с етнически етикети и национални флагове.

  Даже съм намислил статия по въпроса, но исках, преди да я напиша, да проуча и вашата инициатива, за да съм по-изчерпателен и за да не рискувам покрай „изгарянето на плявата“ да наклеветя и нещо евентуално стойностно.

  Ако решите да съдействате на проучването ми, можете да се свържете с мен на: is@otizvora.com

  В частна кореспонденция мога да предложа и телефон за връзка.

  Авторът на статията, под която коментираме, си е правил тест. Предполагам, че ще ви отговори в удобно за него време.

 19. Емил Енчев  29.10.2018 г. | 14:54 ч.

  Признавам, че не съм нито професионален генетик, нито пък съм търговец на ДНК тестове за широката общественост. От няколко години проявявам повече от засилен интерес в сферата на генетичната генеалогия и популационната генетика и тъй като повечето от времето ми е инвестирано в тази насока, смея да твърдя, че мога и с радост ще вляза в директен контакт с всеки, който проявява интерес и би искал да разбере повече за своя генетичен произход. Познавам в детайли плюсовете и минусите на всички фирми, които към момента предлагат ДНК тестове и бих могъл да окажа съдействие на всеки при избора на фирма и вид ДНК тест както и при самия анализ на получените резултати от ДНК теста. emoentchev@yahoo.com 0889114375 https://www.familytreedna.com/groups/central-balkan-mountains

 20. Genefan  30.10.2018 г. | 13:00 ч.

  Изглежда последните коментари тук сезанимават главно с критики на моите коментари, затова ще трябва да отговоря:
  Не знам кой е Никола Църцаров, предполагам още един, който смята, че открива първи генетичните данни, които сме предъвквали по други форуми от години.
  Едва ли има човек, който е чел по-основно от мен статията „The Genomic History of SouthEastern Europe“- както нея, като се почне от първите редакции, така и многобройнитре допълнителни файлове. Та, за какво не съм права – заглавието на тукашната статия показва, че се занимава какви са били хаплогрупите на българите преди 2000 г. Понеже виждам, че повечето линкове сочат към Еупедията и дават сравнение със съвременни народи, тогава става ясно, че се прави екстраполация на настоящи данни назад във времето. Вече има предостатъчно научни статии с основа тестване на стари кости, където ясно се вижда, че това не винаги е достоверно по разни причини, не винаги свързани с миграции на хиляди километри. Мисля, от посочената статия, която все ме пращат да прочета е повече от ясно, че НЯМА НИКАКВИ данни какво е било по нашите земи преди 2000 години. А какво е било през Неолит, Ранен и Среден Бронз е ясно – намерените мъжки хаплогрупи, както и автозомни профили не съвпадат със съвременните българи, или са само с остатъчен процент. Т.е няма континюитет – знам как се пише тази дума, но като въвеждаш от телефон и си с голям диоптър не винаги забелязваш, че имаш правопописни грешки.
  Относно сравнението не само с основната хаплогрупа, но и подклона, мисля всички ще се съгласят, че поне при мъжките групи може да се твърди дали някой е пряк наследник, дали е измрял клон, или сегашните наследници са по съвсем други места, но не и сред българите.
  Ще взема за пример хаплогрупа G2a от въпросната статия. Единствената по-дълбока група от Варна е G2a2b2b, другите са били явно с малко снипове и са определени най-общо. G2a2b2b -PF3359/CTS5434 е паралелен клон на Р303 и от него НЯМА доказани българи. На YFULL има от Армения, Швеция и Холандия, т.е има запазени по периферията на Европа остатъци от първите неолитчици, но нашите G2a вероятно са дошли по друго време.

  Правя пак рекапитулация какво исках да кажа:
  1.Няма дани за българи преди 2000 години, независимо къде мислите, че са живели тогава.
  2.Екстраполацията на съвременни данни много назад във времето е обикновено погрешно. По засега налични данни българите не са преки наследници(поне по мъжка линия) на живелите по нашите земи през Бронза, да не говорим по-назад.
  3.Публикацията за прабългарите не доказва нищо по много причнини – определяне на хаплогрупи, много вероятно погрешно по малък участък на митоДНК, лош избор на проби, за произхода на които може да се спори и т.н
  4.Абсолютно погрешно е да се смята, че гърци, румънци и албанци са останали непроменени във времето за 2000 години, така сравнението с българите не доказва каква точно е автохтонната част и коя е дошла по-късно.

 21. Стопанина  30.10.2018 г. | 14:18 ч.

  Не знам кой е Никола Църцаров, предполагам още един, който смята, че открива първи генетичните данни, които сме предъвквали по други форуми от години.

  Излишно е да предполагаш нещо, ако просто прочетеш статията, която коментираш. Никола Църцаров никъде не се представя като откривател на генетичните данни или като първенец в каквото и да било. В цялата статия се позовава на стари и нови, добре известни външни източници. И не е важно кой е, а дали работи добросъвестно.

  Аз пък предполагам, че няма и да прочетеш статията му, тъй като не за пръв път показваш, че ти е по-изгодно да правиш омаловажаващи предположения за работата му. И предполагам, че се чувстваш като в небрано лозе, когато се сблъскваш с материал, който не повтаря нещо, което – да те цитирам – си предъвквала от години, което, пак предполагам, те е заблудило, че си някакъв авторитет. Предполагам също, не само от последния ти коментар, но и от предишните, че просто изводите не ти харесват и много искаш да са различни.

  Виждаш ли? Предположенията са си предположения. Фактите са си факти. Трябва да си доста арогантна, за да представяш предположенията си за факти. Такава ли си?

  Едва ли има човек, който е чел по-основно от мен статията „The Genomic History of SouthEastern Europe“

  Статиите трябва да се четат не основно, а задълбочено, за да се разбират. Нямам никакви съмнения, че малцина четат по-основно от теб, тъй като многократно се доказа, че въобще не си чела това, което коментираш с предположенията и спекулациите си.

  Та, за какво не съм права – заглавието на тукашната статия показва, че се занимава какви са били хаплогрупите на българите преди 2000 г.

  Не си права по няколко причини:

  1. В заглавието не се говори за „хаплогрупите на българите преди 2000 години“. Думата „хаплогрупи“ изобщо не присъства в заглавието.

  2. И не се говори за „българите“, а за „прадедите на днешните българи“. Очевидно не си способна да видиш разликата и нямаш капацитет да я осмислиш.

  Това са две груби прояви на неразбиране относно едно кратко заглавие! А какво остава за изложението, с което и досега не си запозната.

  Мисля, от посочената статия, която все ме пращат да прочета е повече от ясно, че НЯМА НИКАКВИ данни какво е било по нашите земи преди 2000 години.

  В статията, която те пращам да прочетеш, се говори за различни години, отдалечени с хилядолетия от началната точка на новото летоброене. Продължаваш да коментираш само заглавието, без да си наясно към каква част от съдържанието се отнася, просто защото не си прочела това съдържание.

  А какво е било през Неолит, Ранен и Среден Бронз е ясно – намерените мъжки хаплогрупи, както и автозомни профили не съвпадат със съвременните българи, или са само с остатъчен процент.

  Последно? Не съвпадат ли или са с „остатъчен процент“? Ще ми посочиш ли научен доклад, в който терминът „остатъчен процент“ е утвърден? Защото ми звучи като опитите на „антрополога“ Йордан Йорданов да замаскира преобладаващата автохтонна долихоцефалия сред българите, като въвежда нелепия термин „брахикефалия с някои удължени форми“.

  Относно наличието или отсъствието на мъжките хаплогрупи от тези периоди – на резултатите от изследванията ли да вярвам или на твоите интерпретации и на спекулациите за произхода на G2a2b2b сред българите? Даже и предположения не даваш, а само сееш съмнения.

  Т.е няма континюитет – знам как се пише тази дума, но като въвеждаш от телефон и си с голям диоптър не винаги забелязваш, че имаш правопописни грешки.

  По принцип осмиването не беше за правописа, а за самата чуждица – „приемственост“ е за предпочитане, – но ще го отдадем не на диоптъра, а на писането от австралийско IP.

  има запазени по периферията на Европа остатъци от първите неолитчици, но нашите G2a вероятно са дошли по друго време.

  Кое му е „вероятното“? Едно е да ти се иска, съвсем друго е действително да е така. Твърдението ти щеше да бъде „вероятно“, ако поне можеше да посочиш откъде и по кое време са „дошли“ нашите неолитчици, за да се докаже самото им идване. Ако можеше, щеше да го направиш. Ако беше сигурна, нямаше да говориш за „вероятности“. Така че предлагаш единствено и само една спекулация върху собствена интерпретация, като искаш всички да я приемаме на юнашко доверие.

  1.Няма дани за българи преди 2000 години, независимо къде мислите, че са живели тогава.

  Няма и как да има данни за българи, тъй като за българи може да се говори само след 4-5 век сл. Хр. В статията се говори за генетически прадеди на българите, така че реално не рекапитулираш нищо, а капитулираш като рецензент.

  То и аз не знам къде си мислиш, че са живели българите тогава… Затова ето ти предизвикателство: докажи с данни от генетически изследвания, поне като „вероятност“, че процент от тях, който не е пренебрежим, са живели на място, различно от Балканите и Западна Евразия (класическа Херодотова Скития)!

  2.Екстраполацията на съвременни данни много назад във времето е обикновено погрешно. По засега налични данни българите не са преки наследници(поне по мъжка линия) на живелите по нашите земи през Бронза, да не говорим по-назад.

  Никой не е правил екстраполации, така че не е ясно кого адресираш. Както твърдеше за „несъвпадения“ и „остатъчни проценти“, изведнъж заговори за преки и непреки наследници. Очевидно е, че сама не си вярваш, затова с внимателен подбор на думи си оставяш място за отстъпление.

  Публикацията за прабългарите не доказва нищо по много причнини – определяне на хаплогрупи, много вероятно погрешно по малък участък на митоДНК, лош избор на проби, за произхода на които може да се спори и т.н

  И тук спекулираш за всичко, което си изредила след думата „вероятно“. А защо е „вероятно“ – отново само ти си знаеш.

  За протокола: аз също съм скептичен изобщо към съществуването на т.нар. прабългари, а съответно и за етническия етикет върху погребенията и изследваните останки. Каквито и да са тези останки обаче, важното в случая е, че всички хаплогрупи – така, както са изследвани – указват произход от античното население на Балканите и ИЕ, а не друго място. Какъвто и да е изследваният участък – малък или голям, – той не указва „идване“ от местата, откъдето се твърди, че са идвали прабългари. Категорично се отхвърля Волжка, Уралска и всякаква централно- или южно-азиатска връзка.

  Така че въпреки предполагаемите си несъвършенства и сигурните несъвършенства в някои интерпретации на резултатите южно-европейският (ако си позволим етнически етикет: тракийски) и западно-евразийският (скито-сарматски) произход на тези хора е трудно опровержим.

  Лесно е само да се посяват съмнения, без да се дават алтернативи – това, което правиш ти.

  Абсолютно погрешно е да се смята, че гърци, румънци и албанци са останали непроменени във времето за 2000 години, така сравнението с българите не доказва каква точно е автохтонната част и коя е дошла по-късно.

  Абсолютно погрешно е да се смята, че имаш основания да пишеш това, след като никъде в статията не се твърди подобно нещо. В статията никъде не се споменават думите „автохтонен“ и „непроменен“, нито някоя от производните им. Караш ме за трети път да оборвам небивалиците, които си изписала, без да си се запознала със статията на Никола Църцаров.

  Пишеш измишльотини и после сама си ги опровергаваш. Да ти кажа – вече сериозно ме дразниш, защото за кой ли път изброяваш едни и същи измислици, въпреки че вече ти посочих грешките в поста с моята рецензия на твоята рецензия. И ето че сега адресирам новото неадекватно включане – колкото и да съм кратък, пак 4 машинописни страници отидоха. За сметка на нещо съществено ново, което можех да напиша.

  Какво си мислиш? Че като напишеш нещо 100 пъти, ще стане 100% вярно? На мен тези не ми минават и не толерирам нахално претопляне на лъжи, особено на място, което отговорно стопанисвам. За разлика от безотговорната „фактология“, която си изредила във форума, който администрираш.

  Предполагам, че и Никола ще ти отговори. Бях му обещал да не трия мненията ти, защото той иска да обсъжда темата с хора, които имат нужните познания и могат да нанесат адекватни корекции по материала му. Проблемът е, че вече съм на 100% убеден: не си този човек и не знам дали ще спазя обещанието си при следващото ти евентуално включване, в което – предполагам – пак ще бъде крещящо очебийно, че спориш само със себе си, че имаш предразсъдъци към статията и предвзети становища за „вероятността“ на едни или други генетични резултати. Впрочем, указания за тази предвзетост се намират още в заключителните думи на най-първия ти коментар по-горе. Така че последвалите опити да отричаш всичко, което не води в желаната от теб посока, за мен бяха очаквани и се потвърдиха.

  Държиш се като свекървата от онзи виц: „Не знам как, ама не така!“

  Това ти е грешката. Понеже попита каква е.

 22. Светльо  30.10.2018 г. | 17:42 ч.

  Погледнах издайнически във форума на учените всичкознаещи и ми направи впечатление, че четейки трудно разбират. Видно и от коментарите на Genefen тук под статията.

  Интересна интерпретация прави дамата:

  Още едно упражнение на блогър какви са били българите преди 2000г. от генетична гледна точка. Трябва да отбележа, че този път авторът е в течение на най-новите изследвания и е споменал добросъвестно даже Българския Генетичен проект. Само че прави грешни изводи, като смята румънци, албанци и гърци за 100% автохтонни, и понеже ние приличаме 90% на тях, значи и ние сме толкова автохтонни.

  Статията, както и Стопанина по-горе пише, не разглежда какви са били българите преди 2000 г. от генетична гледна точка, а разглежда къде са живели дедите на днешните българи! Явно не прави разлика дамата, между какви са и къде са. Продължава с грешните си впечатления като заявява, че автора на статията в нашия блог прави грешни изводи като „смята румънци, албанци и гърци за 100% автохтонни, и понеже ние приличаме 90% на тях, значи и ние сме толкова автохтонни. Автора на статията обаче отчита, че нашите деди и тези на днешните румънци, албанци, гърци са автохтонни. Не знам разбира ли Genefan, че е абсурдно въобще да се говори за хората населявали преди повече от 2000 год., разглежданите земи като за румънци, албанци, гърци, сърби, българи и прочее?

  Коментирали са и други нейни сподвижници, които също очевидно не обичат да четат задълбочено, като правят и грешни интерпретации: коментар на Yaan „… В коментарите имаше един, които твърдеше,че не е син на гнусни мургави чергари, а на смели войни и е със синя кръв, разбира се нетестван човек ……

  Yaan е имал предвид коментара на Емо, който е различен човек от Емил Енчев ( ще стане ясно по-долу, че Genefan продължава да не чете и да не разбира) –
  Емо

  Част от съвременните българи се обиждат като има кажеш, че са потомци на достойни хора, едни от първите приели християнството, с вековна архитектурна традиция, борци против робството още от древен Рим… И се гордеят, че „учените“ са „доказали“, че сме мургави чергари, дошли от майната си и вече сме мешавица и то не се знаело кой какъв е…

  Аз обаче дори и да умра беден и сам, пак ще съм горд, че имам истинската синя кръв. (like a boss)

  – не вижда хумора с който Емо (не Емил Енчев – различни хора са) пише!

  Още един интересен коментар на Yaan “ незнам колеги по-добре ще е май масите за стоят далеч от Генетиката, когато няма кой да им обясни ,почват едни съченение по картинка, пък и на всичкото отгоре от нетествани хора, трябва да популяризираме„.

  Благодаря Ви Yaan и на Вас Genefen, за загрижеността ви за нас, простосмъртните маси, които трябва да стоим далеч от Генетиката. Явно съвпадат вашите мнения с тези на други учени – необразованите маси да стоят далеч и от Имунологията, и от Генетиката, и от Историята, и от Археологията, въобще каквото кажат учените. Нищо, че им е трудно да четат понякога и да разбират прочетеното!

  Цялата мини дискусия по статията можете да видите тук

 23. Стопанина  30.10.2018 г. | 18:04 ч.

  Не обичам крос-форум дискусии, но вече създадох прецедент с моята рецензия на чуждата рецензия, така че можем да разгледаме и другите коментари от „сериозния“ и „специализиран“ форум, на който genefan е администратор:

  Yaan
  Благодаря ,Фенке
  Погледнах коментарите и не, не одобрявам, пак хора, които си знаят ама се репчат и никак не ми харесва,как е написана статията, говорим за мъжки линии, НО това не означава,че е конкурс за мерене на няма да кажа.

  Отбелязваме мимоходом въпиещата езикова неграмотност в изказването. Обръщаме по-сериозно внимание на това, че, когато някой не може да обори с научни аргументи КАКВО е написано, декларира, че не му харесва КАК е написано. Пълна капитулация дотук.

  И продължаваме:

  Никакво значение няма,кой колко % има видя се,че албанците имат 40% E-V13 ама никак не са изконният източник, незнам колеги по-добре ще е май масите за стоят далеч от Генетиката, когато няма кой да им обясни ,почват едни съченение по картинка, пък и на всичкото отгоре от нетествани хора, трябва да популяризираме. В коментарите имаше един, които твърдеше,че не е син на гнусни мургави чергари, а на смели войни и е със синя кръв, разбира се нетестван човек ……………..

  Неграмотността вече убива даже граматиката – до такава степен, че само търпелив и интелигентен човек може да схване общия замисъл на излиянието. Интересно е как „колегите“ си мислят, че могат да обяснят нещо на нас, бедните неразбиращи, когато те дори не говорят и не пишат на съществуващ човешки език.

  За сметка на това обаче, научаваме за „научната“ мисъл, че само „тествани“ могат да се интересуват от генетика. Това е все едно да се твърди, че само притежателите на над 80% въглероден диоксид в белите си дробове могат да пишат за опасностите от инхалацията на газове при пожар. Или че само тестваните за HIV имат право да пишат за безопасен секс. 🙂

  А статията е писана от тестван! Даже е споделил малко от резултатите, ама няма кой да чете…

  И както си му е редът, към шегата на Емо за „синята кръв“ е прикачена измислицата за „гнусните мургави чергари“ и „смелите войни“. Това за пореден път показва, че не само genefan, но и „колегите“ ѝ от „сериозния“ форум, спорят със себе си, като не се свенят да нижат лъжи. Определено са колеги в безчестието, фантазиите и арогантността си.

  genefan
  Отивам пак да прочета кометарите и какво да видя – те се занимават основно с мен, как не съм била прочела „The Genomic history of SouthEastern Europe“, ха, ха, а пък ние имаме тук дълга тема отпреди няколко години.
  Изглежда се опитват да оборват всичко, без те да се замислят какво точно искам да кажа.
  Разбира се ЕмоЕнчев не пропуска да се хване за дребни детайли да се опита да ме дискредитира. Съвет – гледай си Балканджиите и не се занимавай повече с нас. Аз съм казала, че вашите работи повече не коментирам, така че очаквам същото.

  Две възможни тълкувания на първото изречение:

  1. Клетата женица напълно е забравила български. Затова не разбира, че в поне 5 поста дотук я обвинявам, че не е прочела статията на Н. Църцаров, а не статията, която тя си въобразява.

  2. Чудесно е разбрала какво ѝ се говори, но си позволява да лъже „колегите“ си от „сериозния“ форум.

  Никъде в изказванията на г-н Енчев не виждам каквато и да било препратка, а още по-малко – заяждане, спрямо genefan. Единственото възможно тълкувание е, че тя се е разпознала в мнението му, засягащо търгашите с ДНК тестове и манипулативните им интерпретации. А ако е припознала Енчев с нашия Емо, това пък показва за кой ли път, че гледа, но не вижда, и чете, но нищичко не разбира…

  jingiby
  Фенке, вече си заплашена, че коментарите ти ще бъдат изтривани, след като си обявена за некомпетентна и предубедена. Тия там съвсем са психясали, като откачалките на Македонската уикипедия…

  По всичкото личи, че подобното привлича подобно. Общото на „колегите“ от „сериозния“ и „специализиран“ форум е, че са предубедени, което личи дори от мнението на jingiby, макар да го отрича. За jingiby имам наблюдение и от други форуми и в продължение на много години. Горко на онези, които очакват такива главочи да му интерпретират информация от която и да било научна дисциплина.

  Тези коментари обаче са ценни, защото показват, че там се е капсулирала една секта от смешни „авторитети“, които не се борят само с независимите търсения на разни „блогъри“, но си имат вражди и с инициативата на Енчев за „Балканджиите“, от които сектантите се разграничават.

  Психясали откачалки – да върна епитетите, след като съм положил много повече усилия да посоча основанията си.

  Редакция: Ха-ха, сега видях, че Светльо в крайна сметка също не се е стърпял. 😀

 24. Стопанина  30.10.2018 г. | 18:38 ч.

  Кратко обобщение за тези, които може да се изгубят в думите:

  Същността на спора е следният – „експертите от сериозния форум“ настояват, че само E-V13 е автохтонна хаплогрупа, като сами забъркват спора, тъй като в статията на Н.Ц. никъде не се говори за автохтонност, като не се извеждат и такива изводи. Статията, ако изобщо са я чели, ги дразни преди всичко с това, че според автора много други хаплогрупи са намирани тъдява хилядолетия преди Христа, което лишава „експертите“ от безумните им основания да твърдят, че само една хаплогрупа се свързва с прадревното население на Балканите. Мигар автохтоните и/или потомците им са били хомогенни клонинги, без никакви други хаплогрупи!

  Горното засяга коментарите на genefan и Yaan. А пък jingiby ненавижда автохтонистите (а според мен и хората изобщо) толкова отдавна (със сигурност отпреди обсъжданите генет. резултати), че никакви генетически, антропологически, лингвистически, археологически, етнографски или исторически данни няма да го променят. Подозирам, че влияе с кривите си исторически разбирания и на останалите в групата си, ако се съди по говоренето на genefan за „идвания“, „смесвания“ и „изчезвания“ сред румънците и други народи, които витаят като неопределени абстракции и разни „вероятности“ в главата ѝ.

  Не трябва да се подценява и заинтересоваността им около доказване на „еврейски произход“, „ешкеназки гени“ и тем подобни псевдонаучни бълвочи, от които сигурно се изкарват кинти, но нямат нищо общо с търсене на истина.

 25. Genefan  31.10.2018 г. | 00:55 ч.

  Ама че словесна еквалибристика. Макар заглавието да е КЪДЕ се живели българите преди 2000г., изложението се занимава главно с КАКВИ хаплогрупи има сред българите, като се опитва да ги сравнява със статии, които именно са тествали кости по нашите земи, а не по степите, Кавказ, и Средна Азия (ако може да се преположи, че се търси корена на „прабългарите“). Това, че някои групи са разпространени сред разни народи съвсем не значи, че и нашите предци са живели някога там преди 2000г. В изложението никъде не се споменава думата автохтонност, но смисълът е точно такъв:
  „Интересно е, че подгрупата I2a1b е много разпространена сред следните народи, за които се смята, че предците им са живели на Балканите преди 2000 години: албанци, гърци, румънци. “
  „Разгледаните 7 хаплогрупи обхващат около 90% от българите. Дори и да нямахме никакви данни от древни ДНК, можехме да отбележим следния факт: поне 90% от днешните българи по бащина линия имат произход, подобен на албанците, гърците и румънците, които пък са считани за наследници на хора, живели на Балканите преди 2000 години. Този процент всъщност трябва да е и по-висок, ако разгледаме и други хаплогрупи на Y-хромозомата.“
  Т.е изглежда аз не съм чела внимателно, и съм си измислила, че авторът смята албанците за 100% автохтонни, а ние по прилика на СЪВРЕМЕННИ хаплогрупи 90%. Че не прави ЕКСТРАПОЛАЦИЯ на съвременни данни („Дори и да нямахме никакви данни от древни ДНК…“) и т.н. Така че отговорът КЪДЕ са живели българите преди 2000г. е търдо ВСЕ ТУК, което беше май дефиницията на автохтонност.
  Тук не споменавам за други фактоплогични грешки, които няма как да знаеш, ако не си навътре в нещата и не следиш всички чуждестранни форуми.
  Например „Човек, живял преди около 6448 години на територията на днешна България, спада към подгрупа R1b1a. И сред днешните българи се среща същата подгрупа“. Тъй като геномите от статията за Югоизточна Европа са публикувани за свободен достъп, някои любители с повечко програмистки знания (включително и съфорумеца Трифуд) са се ровили в тях и определили, че става въпрос за R1b-V88. Сега тази хаплогрупа се среща основно в Африка (дали не сме живели някога там?) и Близкия Изток, а в Европа главно сред евреи. Няма нито един българин, намерен с нея.
  Не смятам да се отговарям повече, за което ще получавам само обиди, има алтернативна информация, който се интересува.

 26. Стопанина  31.10.2018 г. | 08:07 ч.

  Genefan, хайде точно ти да не ми говориш за словесна еквилибристика. Изписах 10 машинописни страници дотук, за да опровергавам дивотиите, които беше изписала, преди да изчетеш статията. Сега, доколкото се подразбира, НАЙ-НАКРАЯ си я прочела. След всичките еквилибристики, които изписа по-напред върху предположенията си какво пише в нея.

  Р-а-азгеле-е-е!

  И със съчетание на най-голямо съжаление и задоволство отново ще отбележа, че гледаш и не виждаш (нямам предвид диоптрите ти), четеш и продължаваш да не разбираш. Да караме поред с новата порция небивалици, които си изредила:

  изложението се занимава главно с КАКВИ хаплогрупи има сред българите, като се опитва да ги сравнява със статии, които именно са тествали кости по нашите земи, а не по степите, Кавказ, и Средна Азия (ако може да се предположи, че се търси корена на „прабългарите“). Това, че някои групи са разпространени сред разни народи съвсем не значи, че и нашите предци са живели някога там преди 2000г.

  1. Няма защо да „предполагаш“, че се търси корен на прабългари. Човек остава с впечатление, че в главата ти са само предположения. Само на някой, който е неспособен на логически издържани взаимовръзки, би му хрумнало, че се търси корен на прабългари. Сравняват се хаплогрупи сред съвременните българи с хаплогрупи, каквито се срещат на Балканите преди много, много хилядолетия. Как ти хрумна, че се търсят прабългари, освен ако не приемаш, че прабългари са живели тук по онова време? – само ти си знаеш.

  2. Но ти недоволстваш, че се правят сравнения с хаплогрупите на древни хора от Балканите, а не с такива „по степите, Кавказ и Средна Азия“. Посочи ми генетично изследване, което указва произход на днешните българи от степите, Кавказ и Средна Азия! Чак тогава евентуално бихме могли да имаме повод да смятаме, че прабългарите имат нещо общо с тези места. Понеже няма да можеш, посочи ми поне изследване, в което самите прабългари се свързват с тези места. И това няма да можеш, защото знаеш, че „единственото“ изследване (изчерпателно, точно или не) дава различни резултати – произход на Балканите и Западна Евразия.

  В резюме: нямаш никакви основания да ни пращаш за зелен хайвер нейде на изток от Кавказ. Мотивите ти са смехотворни, защото генетичните изследвания (колкото и да са неизчерпателни до този момент) все пак указват произход, където се търси в статията, а не където ти ни пращаш със словесна еквилибристика.

  Ти за потомка на степни азиатски прабългари ли се имаш? 😀 Ако е така, много жалко – никога няма да намериш генетически основания. В най-добрия случай ще стигнеш до някое заблудено черкезко племе, което е било асимилирано сред местните.

  В изложението никъде не се споменава думата автохтонност, но смисълът е точно такъв:
  „Интересно е, че подгрупата I2a1b е много разпространена сред следните народи, за които се смята, че предците им са живели на Балканите преди 2000 години: албанци, гърци, румънци. “

  Пълната импотентност за логика най-ясно личи от горното. Как реши, че, щом някой е живял на Балканите преди 2000 години, е автохтонен, само ти си знаеш.

  В статията се говори за хаплогрупа от Азия и за други, преобладавали и преобладаващи в Северна Африка, Средна Европа, Скандинавия… И изведнъж ти ми вадиш някакво заключение, от което чудесно личи, че не си способна на логически мисли и дедуктивни изводи. Тоест липсват ти умения за академична работа.

  Така че отговорът КЪДЕ са живели българите преди 2000г. е търдо ВСЕ ТУК, което беше май дефиницията на автохтонност.

  А на всичкото отгоре дори не знаеш какво означава автохтонен. Нека те просветя: дефиницията на автохтонен е коренен, аборигенен, първоначално обитаващ дадена област. За твое сведение, Балканският полуостров е обитаван от хилядолетия преди Христа. Така че хората, живели преди 2000 години тук, в най-добрия случаи могат да се смятат за потомци на автохтони, но не и за автохтони.

  Зависи и за кои етноси говорим. Гърците идват на Балканите след пеласгите. Следователно гърците са автохтони, доколкото са асимилирали пеласги. И то ако приемем, че самите пеласги са името, с което е наричано изначалното население и/или неговите потомци. Същото важи за траките, илирите и македонците – и те, като индоевропейски народи, са потомци на автохтоните (неИЕ) и на хората, донесли ИЕ език.

  100% автохтони няма никъде по света. И да има, отделните представители на дадена общност не могат да имат напълно хомогенни гени и хаплогрупи, защото това би ги обрекло на израждане и постепенно измиране – за много по-кратък срок от 2000 години.

  Не ми благодари, че ти давам дефиниции на думи, които досега използваш, без да знаеш значението им. И съответно си измисляш несъществуващи твърдения, с които започваш сама да си спориш. Като лудите!

  Не знам дали си луда, ама определено си мислиш, че си много по-умна и начетена, отколкото си в действителност. В твоя форум може и да ти поддържат егото без покритие, по дружеска линия, ама нали знаеш… рано или късно истината лъсва.

  Т.е изглежда аз не съм чела внимателно, и съм си измислила, че авторът смята албанците за 100% автохтонни

  Точно така. Продължаваш да си измисляш, защото не четеш внимателно, не разбираш прочетеното и логиката ти е толкова нищожна, че не я хващат процентите.

  Тук не споменавам за други фактоплогични грешки, които няма как да знаеш, ако не си навътре в нещата и не следиш всички чуждестранни форуми.

  Какви „други грешки“? Дотук не си посочила нито една, която реално да съществува. Все така си приписваш разни твърдения на автора – за 100% автохтонност, за някакви идиотски дефиниции на автохтонност и прочие. Грешките са само твои.

  Не се дължат на диоптъра. Просто нямаш капацитет за научна работа. Съжалявам, че трябва да ти го кажа, но ми даде предостатъчно основания. И продължаваш да даваш…

  Изявлението за „другите фактологични грешки“ е голословно твърдение. Очакваш да го приемаме на доверие. Това научно ли е? Вярата си е вяра и щеше да ти свърши работа за генетичната секта, на която си администратор. Но науката иска нещо повече от вяра. Знания! Къде ги даваш?

  А кое те кара да мислиш, че не следим чуждестранни форуми, само ти си знаеш. Пък и „всички“! Колко езици знаеш и чуждестранни форуми на какви езици следиш? „Всички“? Айде малко скромност! Никола Църцаров със сигурност знае МНОГО повече езици от теб, което му позволява да чете от източници, за каквито само можеш да мечтаеш.

  За разлика от теб обаче, той е добросъвестен и статията му е научно издържана. Защото не залага на „вервай ми“, а на конкретна информация. И за разлика от теб – посочва източниците си. Какво правиш ти? Словесна еквилибристика: „Има още грешки. Те са някъде там. Ама няма да посоча къде. Ще вярваш, че е така. Няма как да знаеш. Само аз знам.“

  Няма нищо по-жалко от арогантност без покритие. Ако не беше жалка, щеше да си смешна.

  Тъй като геномите от статията за Югоизточна Европа са публикувани за свободен достъп, някои любители с повечко програмистки знания (включително и съфорумеца Трифуд) са се ровили в тях и определили, че става въпрос за R1b-V88.

  Значи, данните са публикувани за свободен достъп. И както са със свободен достъп, се налага да имаме програмистки (?!) знания, за да се ровим в тях. 😀 А бе не си само жалка, трябва да призная и че си смешна.

  И за майтапа нека предположим, че „хакерът“ Трифуд (качествата на когото също са ми добре известни, както и на съфорумеца ти Jingiby) изведнъж става нещо много повече: той „определя“ нещо, пък и на всичкото отгоре твърдението му има „научна стойност“. 😀

  Науката е критика, драга. Науката борави с общодостъпни сведения, а не с форумни клюкини.

  Не смятам да се отговарям повече, за което ще получавам само обиди, има алтернативна информация, който се интересува.

  Да бе, ясно ми е, че опитваш да пробуташ „алтернативната информация“ за степите, Кавказ и Средна Азия. Ама не ме интересува какво сте измъдрили на седянките в „сериозния“ си форум. Няма генетично изследване, което да дава основания (за доказателства да не говорим) на кривите ви исторически представи. Но пък има достатъчно данни, които правят „алтернативата“ ви излишна.

  Що се отнася до „обидите“: радвам се, че ми даде възможност за пореден път да защитя епитетите, с които те удостоих. Напълно заслужени са! Разбира се, това не те лишава от правото все пак да се обиждаш. Не ми пука. Ако съм успял поне малко да окастря егото ти без покритие, съм ти направил огромна услуга. Все тая дали сега си даваш сметка за това или не.

  А ако наистина се разкараш от тук и продължите да си „предъвквате“ (твой израз) овехтелите схващания в „сериозния форум“, най-добре. Добре е такива като вас да се държат в карантина. Защото проказата на алогизмите и невежеството е заразна и в много ситуации е животозастрашаваща.

 27. Никола Църцаров  31.10.2018 г. | 09:37 ч.

  Здравей genefan,

  с всички постинги досега всъщност показваш, че не четеш какво съм написал, а приемаш, че знаеш какво съм написал.
  Вече ти отговорих веднъж добронамерено, но ти продължаваш предимно да не дискутираш, а да тролваш. Ето аргументи:
  – Целта на заглавието е да предизвика интерес. Целта според мен е постигната. Ти помагаш за интереса с линкове и шумене по администрирани от тебе форуми, за което ти благодаря.
  – Целта на статията е да представи генетическите данни в достъпен вид за хора, които досега не са чели много по въпроса. Целта според мен е постигната. Ти не критикуваш нищо от изнесените данни.
  Пропуснал съм да спомена за ДНК данни от индивиди, които археолози са определили категорично като „траки“. Такива има, но просто ги забравих.
  Те явно на теб не са ти известни, понеже пишеш, че такива данни „очакват да се публикуват всеки момент“. А може би са ти известни, но си мълчиш, защото данните не ти харесват.
  – Една цел на обобщението на данните в статията е да покаже, че българите са роднини на народи, за чиито предци се смята, че са живели на Балканите преди 2000 години. Целта според мен е постигната. Този факт ти не го оспорваш.
  – Друга цел на обобщението на данните е да покаже, че българите са роднини на индивиди, живели по нашите земи преди 10 000 – 3 000. Целта според мен е постигната. И този факт ти не осповаш.
  – Статията никъде не говори за континуитет/континюитет/continuity. Не съм сигурен какво разбираш ти под тази дума. Ако твоята дефиниция за континюитет е „Хората на територията на България преди 10 000 години са били от същите
  хаплогрупи и подргупи и със същите проценти като днешните българи“, прочети статията поне веднъж и ще видиш, че не съм писал нищо такова.

  Ако оставим настрана твоето тролене, по същество си ми отговорила по темата за хаплогрупа G2a, за което ти благодаря. Пишеш:

  нашите G2a вероятно са дошли по друго време

  Т.е. нямаш доказателства, а предположения. Аз също нямам доказателства какво е било положението преди 2000 г. и също ползвам думата „вероятно“.

  Сега ще напиша нещо критическо към тебе, от което досега се въздържах:

  Данните за Y DNA хаплогрупи от Mathieson et al 2017 от територията на България са 25 на брой. Този брой е нищожен.
  Данните за G2a сред тях са 7 на брой. От тях ти самата отказваш да вземеш предвид 6, понеже, според твоите собствени думи „другите са били явно с малко снипове и са определени най-общо“.
  Елиминраш със замах 6 резултата и оставаме с 19 резултата, които теоретически ти би благоволила да дискутираш. От тях обаче допускам, че „определени най-общо“ за теб ще са поне 15.
  Вероятно е, следвайки твоята методология, да останем с 5 или по-малко резултата от територията на България, които теоретически ти би благоволила да дискутираш.
  Всеки, който разбира малко от математика и статистика, знае, че с 5 или по-малко резултата няма какво да се анализира.
  Да допуснем, че разбираш, че извадка от 5 и по-малко резултата не е представителна.
  Как тогава обаче стигна до извода, че „няма континюитет“?
  Изводът е, че не разбираш от математика и статистика. Ето, започнах и аз да лепя етикети и дискусията падна на нивото на стандартна българска форумна дискусия. Казвам „българска“, а не „балканска“, за да не ме обвиниш в континюитет.

 28. Светльо  01.11.2018 г. | 07:40 ч.

  Светът, живота и главните участници в него са толкова пъстри, че за сетен път се убеждавам – осланяме ли се само на резултатите от изследванията на един клон на наука от естествознанието, стигаме до задънена улица. Изпълнена с понятия, нужни ни вярно за да живеем в сетивния свят, то те не рядко предизвикват тотални обърквания. За това науките на естествознанието трябва да бъдат проникнати от Духовната наука, защото иначе попадаме в тупик.

  Ето тук в разразилата се дискусия и пренесена в генеаложкия форум по мое мнение виждаме конкретен пример за объркване на понятия. Това разбира се не нещо ново. Генетиците търсят гени за да докажат произход. Имаме официална теория за това как се е оформил и образувал българския народ, от къде идва (идва ли въобще от някъде) по днешните земи, на Балканите и ако наистина един клон от този народ идва, то той същия ли е като населението което заврва тук.

  Иначе казано – търсим доказателство за идването на прабългарите, кога се появяват, как и в каква степен се смесват с местното славянско и тракийско население – изхождайки от тези понятия и факти, които са ни предоставени от историческата наука, разбиря си стигаме до задънена улица.

  Първо да разгледаме съществуващите понятия – прабългари, траки, славяни – три различни народа едните идващи от степите на Средна Азия, другите (траки и славяни) – местни.

  Обаче съществуват и други науки – езикознание, археология, културология, етнология, история – съществуват изследвания на учени от тези клонове на естествознанието, на които ако обърнем внимание ще видим, че приетите понятия зя този повод са грешни или непълни, или най-малкото силно изкривени. От там идат и големи заблуждения. Да ама понятието българи знаем, че идва като название на хора живеещи по тези земи много по-късно от разглеждания в статията период. Автора много правилно и показал още в заглавието, че говорим за дедите на днешните българи. Да в обсъжданите години, тези наши деди, не са се наричали българи. Българи кяно понятие в историографията и писмените паметници се появява звачително по-късно – 4, 5 век след Христа.

  Използва се понятието славяни като генотипна група, като отделен народ, но славяни е фенотип, това е езикова група, а не отделен народ. Т.е. за еднакви или сходни гени всред всичките славяни не можем да говорим изобщо, но славяни са и тези хора, които са населявали тези земи от античността и преди Христа. Те са славяноезични – по точно казано и това го знаем от редица изследвания на науката езикознание.

  А траките – ами и това повятие създава грешни представи. Траки е събирателно понятие – дадено от елините – съседите им, на мизи, даки, скити, одриси, сармати, венети, беласги, гети, трибали, пенонци, македонци, серди и т.н. много са. Тези същите са говорили и говорим и до днес сходни езици с един корен, по-късно наречен славянски език. Една от теориите, която за мен има особенна тежест, за името славяни е, че се наричат така защото са били ословени – дадено им е било и са приели Словото за основа на своя живот.

  Има редица писмени паметници и извори на гръцки, латински, че и български доказващи това. Археологията и историческата наука (доколкото може да е наука) идват на помощ за това. Културологията или етнологията и тя помага описвайки битието и живота на хорато живеещи по тези земи, фолклора, литературата с безценните трудове на авторите събирали приказки и разкази, т.н. митове и легенди – които са си жива истина. Всичко това, цялата информация от различните дялове на естествознанието, на бита, на историческата и ярхеологическата науки, на генеалогията, на езикознанието събира и събира все повече към един Център, от който задълбавайки в все повече и повече в в едната от всички ние се отдалечаваме.

  А от Духовната наука знаем, че името българи иде от тези хора, които някога са служели на благия Бог, от там и благари или по-късно наречени българи.

  Дано някой ден отново за този народ може да се каже същото – че служи отново на Благия Бог – да се нарекат Духовни българи, не да ровим кости и да доказваме безсмислено гени. Защото всички хора на тази Земя имат едно начало, една майка и един Баща!

 29. Светльо  01.11.2018 г. | 07:46 ч.

  Съжелявам за някои правописни грешки в горното мнение, но пиша през телефон. Надявам се, че не утежняват разбирането.

 30. Стопанина  01.11.2018 г. | 08:36 ч.

  Как го написа това през телефон?! 😀 Грешките не са толкова, че да си заслужават обсъждането. Само ще внеса лека корекция по следното:

  А от Духовната наука знаем, че името българи иде от тези хора, които някога са служели на благия Бог, от там и благари или по-късно наречени българи.

  Всъщност това не е от Духовната наука, а от Беинса Дуно, според когото някои от „траките“ са се самонаричали благари. Духовната наука пък казва, че името българи се е давало на различни народи от ЮИ и Централна Европа след 4 в. сл. Хр., стига да са отговаряли на определени характеристики: запазени остатъци от древно ясновидство, еретичество и създаване на усет, че знаят повече от останалите, което е карало останалите да се страхуват. След 19 век и битката на Михаил със Змея в свръхсетивните области под българи се разбират и хора, които са наблюдавали тази битка и са получили специфично душевно „оцветяване“.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.