Размисли относно новото въплъщение на Петър Дънов и/или Учителя

Анализ на сведения, оставени от самия Беинса Дуно, както и от Рудолф Щайнер и Нешка Робева, препредаваща предполагаеми думи на Ванга

Докато обсъждахме различни теми с Теодор Николов от Истина.БГ, от дума на дума се отвори въпросът за предполагаемата нова инкарнация на Петър Дънов. И двамата стигнахме до един и същ извод, до който би могъл да стигне всеки, ако се запознае с аргументацията в настоящата статия. Че Дънов вече е прероден, предполагаемо го е казала Ванга в края на миналия век, като това разкритие е разпространявано от Нешка Робева. Чест и почитания към г-жа Робева, но се доверявам, макар и не безрезервно, само на пророчествата и светогледа на Ванга, записвани от племенницата ѝ Красимира Стоянова.

В конкретния случай ме смущава твърде бързото прераждане на Петър-Дъновата душа броени десетилетия след последния ѝ земен живот. Една такава реинкарнация принципно е възможна,1 но е малко вероятна, ако познаваме Учението, изнесено с посредничеството на Петър Дънов, както и според указания, оставени от Рудолф Щайнер, когото — както е известно — също припознавам за авторитет. Въпреки малката вероятност тя все пак съществува и си струва да поразмишляваме заедно за това,

какво бихме могли да очакваме или да не очакваме,

ако сведението на Нешка Робева се окаже правдиво.

Е, очакваме ли нова среща с Учителя през 21 век? Положителен отговор може да се даде не само заради предполагаемите думи на Ванга, но и поради сведението на Щайнер, че едно напреднало същество (бодисатва), което е живяло на земята като предхристиянския посветен Йешуа бен Пандира, ще учителства през вече изминалия 20 век. Както и че това същество се инкарнира веднъж на всяко столетие. С други думи — би трябвало да се върне за земен живот и през текущия 21 век.

Но нека набързо изброим причините, даващи ни основание да предполагаме или да вярваме, че този бодисатва,2 за когото е говорел Щайнер, е Учителя Беинса Дуно, наричан (погрешно, както ще се изясни след малко) и Учителя Петър Дънов. Синтезирано,

антропософските знаци, по които можем да разпознаем този Учител,

са следните:

В живота на човека, в когото се въплъщава бодисатва, настъпва рязка промяна след навършването на 30 години. Тази промяна е толкова значителна, че нищо преди тази възраст не обяснява живота на човека след нейното навършване. По данни на самия Петър Дънов, когато е бил на 33 години, в Арбанаси се извършва вселяването на напредналия дух. Две десетилетия по-късно, вече като Учител, той казва:

„Вие мислите, че аз съм господин Петър Дънов. Не, отдавна, преди 20 години, Петър Дънов напусна физическото тяло и сега аз, който ви говоря, съм Духът на Истината.“3

Бодисатвата на 20 век щял да се докаже чрез собствени усилия, а не чрез подкрепата или рекламата на вече съществуващи общества. Именно това се случва с Учителя Беинса Дуно, който работи и се доказва въпреки липсата на подкрепа или въпреки противодействията на вече установените езотерични и светски общества у нас и в чужбина. Теософското общество например иска да представи Джиду Кришнамурти за бодисатвата на ХХ век, въпреки че самият Кришнамурти е отричал такава самоличност и въпреки че мощната подкрепа на теософското общество противоречи на начина, по който работят бодисатвите.

Горните указания са от антропософските Събр. съч. 130. В друг лекционен цикъл съм срещал изявление на Щайнер, според което по негово време въплътеният бодисатва на ХХ век вече е започнал работата си. Дори съветва слушателите си да търсят Учението на този бодисатва. Учителя Беинса Дуно и неговото Слово отговарят на критериите, че Учението на бодисатвата ще обяснява дълбоко Мистерията на Голгота и ще насочва хората да се пречистват, за да търсят Христос в етерна форма, вместо да Го очакват отново в плът и кръв.

Може бодисатвата да е Беинса Дуно. Може и да не е той. Поне за мен няма друга личност от изминалия век, която така добре да се вписва в профила, обрисуван му в антропософските лекции.

Според Щайнер бодисатвата е живял в предхристиянско време като Йешуа бен Пандира, в ХХ век е било второто му епохално въплъщение, а

след около 3000 години отново ще се въплъти,

като тогава вече ще е достигнал духовната степен Майтрейя-Буда4 и ще проповядва дълбокото християнство, засягайки директно душите на слушателите си.5

Можем да сравним думите на Щайнер с тези на Учителя Беинса Дуно:

„Гениалните хора и светиите идват рядко на Земята, когато човечеството отбелязва епоха в своя живот. Великите Учители пък идват на Земята през всеки две хиляди години. Те внасят голямо преобразование в човешкия живот.“6

Значи, Великите Учители или бодисатвите може и да слизат в някаква форма на земята във всяко едно столетие. Но епохалните им инкарнации, при които работят като Велики Учители, са през около 2000 или повече години. Ето защо Щайнер също никъде не казва и не обсъжда инкарнациите на въпросния бодисатва през 19 век, през 18 век, през 17 век и т.н. Говори само за три въплъщения на този Учител — като бен Пандира преди Христа, като Учителя на 20 век и като бъдещия Майтрейя-Буда, очакван след 3000 години.

Горното е отправна точка за следните разсъждения:

1. Дори Петър Дънов да се е преродил, това не означава, че отново ще бъде съсъд на бодисатва или друг Учител. Аналогично, от антропософията е известно, че Исус се е инкарнирал след Мистерията на Голгота, но това не означава, че в новите си инкарнации също е бил съсъд на Христовото Същество.

2. Бодисатвите и Учителите изобщо всъщност не се прераждат, а се вселяват. Това е казвано директно от Учителя Беинса Дуно, самият той се вселява в Петър Дънов, пък вселяването е загатнато и от Рудолф Щайнер, когато отбелязва, че след 30-ата година човека, в когото почва да работи бодисатва, рязко променя индивидуалността си. Така че не може да става дума за „прераждане на Учителя Беинса Дуно“ през текущия 21 век.

3. Ако приемем, че Учителя Беинса Дуно е бодисатвата на 20 век и съответно трябва да се очаква някакво негово вселяване (въплъщение) или дори инкарниране в 21 век, това не означава непременно, че мисията му ще бъде отново да проповядва. Неговото Учение е изнесено преди броени десетилетия, запазено е и си има все повече последователи. Няма смисъл Велик Учител да го изнася отново за света.

А как да разбираме, че все пак бодисатвата работи на земен план във всяко едно следващо столетие? Антропософията указва, че междинните въплъщения между епохалните мисии целят собственото развитие на бодисатвата, за да достигне степента Майтрейя-Буда. Чисто и просто не всяко въплъщение е епохално и свързано с основаването на общности и изнасяне на Учение.7

Изводът от всичко това

Ако изобщо можем да се доверим на Нешка Робева, която твърди, че според Ванга вече се е осъществило прераждане на Петър Дънов, само заради неоснователни предразсъдъци трябва да приемем и че това се е случило в… България. Както и че в новия си живот тази индивидуалност отново ще бъде Учител. Предразсъдъците настрана, по-скоро може да се очаква, че душата на някогашния Петър Дънов в поредния си земен живот няма да има такава светска мисия.

Същото важи и за индивидуалността на Учителя (бодисатвата), който може би и най-вероятно прави и век след век ще прави нещо за света и човечеството. Но просто не е нужно отново да бъде чрез проповеди, каквито Беинса Дуно е изнасял пред публиката си. На това може да се възрази с антропософското сведение, че през предстоящата епоха под водачеството на архангел Орифиил много от Учителите на човечеството ще са въплътени и непосредствено ще ръководят тогавашните малобройни цивилизовани общности. Тук обаче Щайнер е напълно категоричен, когато изрично споменава Заратурства, Моисей и други индивидуалности… но не и бодисатвата.

Иван Стаменов
23.10.2018 г.Бележки:

 1. Както Учителя, така и Рудолф Щайнер пророкуват, че някои техни ученици ще се преродят в края на ХХ век. Специално Учителя на много места говори, че в края на 20 век предстои прераждане на души, живели в предишни векове като богомили, а също и за нови инкарнации на светиите Кирил и Методий. Подобно е становището и на Щайнер, който обаче нарича тези души, слезли на земята в края на миналия век, михаелити или ученици на Михаиловата Школа на Слънцето. [^]
 2. Този източен термин се транслитерира в европейските езици и като бодхисатва. Позволявам си да обеззвуча „х“-то само в търсене на благозвучие в българския език. [^]
 3. Из „Учителя за себе си“ [^]
 4. „Никакъв човешки език не би могъл да предаде онази магическа сила, която ще действа чрез общуването, чрез учението така, както онзи Велик Учител на човечеството ще действа. Неговите думи ще се вливат непосредствено като балсам в човешките сърца, в човешките души и всяка дума ще бъде не само теория, а в такъв размер, който е извънредно много по-голям от това, което някой би могъл да си представи днес. Това, което е неговото учение, ще има същевременно една магическа сила, да убеждава сърцата и душите за прачовечното и пълно със значение братство на интелектуалността и на моралността, ще ги убеждава дълбоко вътрешно.“ — Рудолф Щайнер, Събр. съч. 130, лекция 2 [^]
 5. Смята се, че този Майтрейя-Буда, който ще живее като човек сред въплътените човеци след 3000 години, ще бъде и първият човек, който ще използва ларинкса си за изговаряне на… човеци. Видоизмененият ларинкс ще бъде размножителният орган на бъдещето. Сегашните репродуктивни органи постепенно ще закърняват през следващите хилядолетия, женският пол постепенно ще изчезва и създаването на нови човешки форми ще се извършва чрез Слово. Казано иначе, има огромна вероятност Майтрейя-Буда, следващата епохална инкарнация на бодисатвата, да бъде създателят на земните форми за човешката Шеста коренна раса. [^]
 6. ВЕЧНОТО БЛАГО, Съборни беседи (1943), София 1944, с. 314-315 [^]
 7. „И тази индивидуалност постоянно се въплъщаваше и постоянно се е явявала, и ще се явява постоянно до тогава, докато се издигне от чина Бодисатва до чина Буда. Това ще стане около 3000 години след нашето време.“ — Рудолф Щайнер, Събр. съч. 130, лекция 2. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

99 коментара за "Размисли относно новото въплъщение на Петър Дънов и/или Учителя"

 1. Стопанина  31.10.2018 г. | 22:54 ч.

  Благодаря за съдържанието на това писмо и историята около отпечатването. Не ми бяха известни. Чрез поста ти скоротечно ми се отговори на една молитва, която почувствах, че трябва да отправя, след като не ми стана добре, когато написах онова по-напред за „разколебаването“.

  Огромен товар ми се стовари от сърцето, защото наистина „Призванието“ от десетина години ми е като трън в петата. И само мога да съм благодарен на Бога, че се запознах първоначално с Учителя през поредицата „Сила и Живот“, а не чрез „Призванието“, защото иначе нямаше да бъде нищо от това, което съм сега и правя сега. Дори по антропософска линия.

 2. Димитър  02.11.2018 г. | 18:36 ч.

  Включвам се отново. Признавам, че бях разколебан и раздвоен, че тук не се търси Истината, а личното себутвърждаване и егото диктува. И има защо. Крайните оценки и забележки са изключени в една братска дискусия. Представям си, че ние не спорим (само глупаците спорят, но и те са наши братя, нали?) а слагаме всичко на масата, кой каквото знае и обсъждаме и гледаме какво има там. Т.е. всеки слага на масата факти и свидетелства и обменяме Знание. Търсим Истина.По братски и с уважение. Възклицания, збележки и упреци и квалификации са чужди примеси, които опорочавт. Резултатът е ожесточение и това преминава в злъч и ярост. Недопустимо е. И сега, като допрочетох дискусията се радвам да видя, че не съм бил прав. Добри хора сте. Също като като всички. “ „Всичките хора са на правата страна, само като децата правят погрешки. Няма грешници, има хора, които правят погрешки. “
  „Повдигането на българският народ зависи от вашата работа като ученици.Ако вие работите, той ще се повдигне. Ако не работите, други ще свършат вашата работа, но затова вие колективно ще бъдете отговорни.”
  Учителя
  Беседа „Евангелие от Йоана, 8-ма глава”

  МИР! Мир и съгласие трябва! „Дерзайте, аз победих света“
  („Това ви казах, за да имате в Мен мир. В света имате скръб; но дерзайте: Аз победих света.“ Йоан 16:33
  „Спасението вътре във вас е.“ „Суетно е спасението от человека.“
  Т.е. това, че околните ще ни оценят и ще ги оборим и изпъкнем над тях- нищо не е.

  „Аз поех върху себе си девет десети от страданията, които предстоят на българите.На тях предстоят страдания само една десета. Тези страдания могат да се превърнат и в катастрофа, ако това учение се отхвърли и неговите последователи не го приложат. То отвън ще дойде и пак ще се наложи, само че други ще бъдат благословени.” Учителя

 3. Димитър  02.11.2018 г. | 21:55 ч.

  До Стопанина:
  „Петьо, виж това издание на Протоколите, изготвено от Асен Чилингиров. И по-специално: Частната молитва на стр. 35. Христос се разглежда като нещо различно от „Йехова-Елохим“.“
  Изреждат се имената на Господа, струва ми се в Частната молитва, струва ми се- Господи,Исусе Христе, Йехова-Елохим, Утешителю-Дух Светий, Адонай. Защото после обръщението е в единствено число- „моля ти се“ , а не „моля ви“ или „моля се на вас“.
  А на стр.25 , както подчертава Петьо, съвсем ясно се казва:
  „Бог Син, Еллохим-така е било името на Христа преди да дойде на земята.“
  И без да изкушавам никого искам да напомня за предположението ми, че Христос за втори път идва при нас-българите както се споменава в „Призвание към народа ми български“ Подписано е от Христос със предишното Му име. А тълкуването на „преди да дойде на земята“ според мен е, че става дума за сегашната Цивилизация, тази преди Атландида. Тогава Бог Синът Еллохим ни е посещавал. И вярвам в това: когато Учителят казва *Българите са направили една голяма услуга на Бога и Той ще им се отплати.* (цитирам по памет) има предвид, че Знанието на Атлантида е пренесено от българите. Така всичко си идва на място.
  Всички бели хора са българи. Може, ли някой да даде едно поне обяснение защо в английският език има 9000 (девет хиляди думи) еднакви по произношение и занчение с българските?
  Уникален английско-български речник на еднаквите думи се появи на пазара

  http://www.bgfactor.org/news.php?cm=13&nid=42029

  02 Юли 2008г.
  Автор на изданието е д-р Константин Константинов, който е систематизирал над 9 000 лексикални единици.Уникален речник на еднаквите думи в английския и българския езици вече е на пазара. Изданието е в две части – общ и тематичен речник, а негов автор е д-р Константин Константинов.Общият речник съдържа над 9 000 думи в двата езика, които не само звучат идентично, но имат и еднакво значение. Малкият е разделен тематично в 55 области, като обхваща и общите глаголи и прилагателни, обясни Радостина Константинова, издател на речника
  Препратки за това има и в „Езикът на Константин Велики“ от Проф. по сравнителна лингвистика Георги Сотиров
  150=От ELEMENTA NOVA PRO HISTORIA MACEDONO-BULGARICA,
  G. Sotiroff, Regina, Lynn Publishing Co., Saskatchewan, Canada, 1986
  ЕЗИКЪТ НА КОНСТАНТИН ВЕЛИКИ
  Г. Сотиров
  и в най-обикновени наглед неща.Например езикът на руснаците си е български.Леко измененЧерковно-славянски. Българската песен за рожден ден МНОГАЯ ЛЕТА е на български език и се казва „ПРАВОСЛАВНОМУ БОЛГАРСКОМУ НАРОДУ“ Та това си е „руски“ език!. Кимери, Скити, Сармати, Алани, Авари, Българи и много други народи със сходен произход. Ето и една снимка на барелеф на сарматите от Халчаян в днешен Узбекистан

  http://www.protobulgarians.com/Statii%20za%20prabaalgarite/Onogur10.gif
  Ами това са руснаци! Т.е българи. Стееното пано е от преди 2100 години. А руснаците се оформят като народ някъде към 800-та година. И още: Древният език на уелсците е кимрийски.
  И т.н. и т.н.

 4. Димитър  02.11.2018 г. | 22:22 ч.

  До Дорина:
  „И вече от доста време там идват млади и тразвомислещи хора от Бялото братство. Споделиха ми с усмивка, че дори имало идеята, че сам Бог Отец се бил вселил в Петър Дънов. Оставям го без коментар! Именно в тези млади, чисти, свободни хора ми е надеждата!“
  Долавям злъч и сарказъм! Свещенна простота!

  „сам Бог Отец се бил вселил в Петър Дънов“…

  ДА! ТОЧНО!

  Има един закон в Битието-Това накоето се присмееш, то е вярното.“
  Цитирам Стенографските Протоколи от Годишната среща на Всемирното Бяло Братство във Варна, 1906 год.
  „“Някои от нас запитаха духа на Д-р Миркович дали се е явявал чрез медиумите в Сливен и Търново.По повод този въпрос стана спречкване между присътвуващите.Понеже един от нас не ми даде да се изкажа, аз се обадих и казах, че думата има не той, а Учителят Петър Дънов, който мълчеше.Лицето на г-н Дънов взе друг израз.Той избухна и каза:
  „Тук няма думата Дънов, а АЗ ГОСПОД, Който се проявява чрез неговата душа!Вие забравяте, че мястото на което се намирате е свято! ЗАСРАМЕТЕ СЕ!“
  Всички замръзнаха на местата си“
  14(27) август 1906 г., понеделник, 8ч.сутринта. Варна
  стр.12/13
  http://www.otizvora.com/wp-content/Beinsa%20Douno/Protokoli//PROT01.pdf

 5. Димитър  02.11.2018 г. | 22:27 ч.

  И тук,и навсякъде, където се дискутират и обсъждат такива въпроси е „място“ свято! Забравяме! Засрамваме, ли се от някои от думите си???? Би трябвало….

 6. Стопанина  03.11.2018 г. | 10:12 ч.

  Димитре, какво е това наводнение с коментари? Пускам само тези четири през ситото, въпреки че и за тях се поколебах. Но в тях има неща, които бих искал да коментирам.

  1. Мястото на постове, включващи само цитати от Учителя без никакво твое изказване, нямат място в коментарите. Ако искаш да направиш някаква тематична извадка, подготви текст и ми го изпрати за публикация.

  Благодаря, че смяташ „От Извора“ за „свято място“. Коментарите обаче не са такова място, защото там могат да пишат всякакви хора – включително безбожници и богохулници. Цитати от Учителя заслужават друга трибуна – над коментарите.

  2. Както назидаваш, че някой те критикувал и ти правил забележка, ти правиш същото – във всеки от горните коментари.

  3. Твърдението, че Учителя е Бог-Отец, може да пуска някакви корени във вашите среди, но няма място в платформата, която стопанисвам. В предполагаемото изказване от Учителя, което привеждаш като свидетелство, има два смущаващи елемента. Първо, там има критика и назидание. Второ, както е написано, ефектът от такива назидания е „замръзване“, при което явно се е сковала и аналитичната мисъл на верующите.

  4. В изказването на Дорина няма злъч и сарказъм. Има указание за неприятна изненада от изказванията на младите хора, от които се очаква нещо друго и нещо повече. Коментарът ти към изказването на Дорина е критика и дори обида. Нещо, което според теб не трябвало да се прави.

  5. Услугата, която българите са направили на Бога, е свързана с богомилското движение. Това е изяснено в много беседи. Откъде ти хрумна, че има нещо общо с Атлантида, само ти и Мангуров си знаете.

  6. Твърдението, че всички бели народи произлизат от българите, е шовинизъм, сиреч антихристиянство – на N-та степен.

  7. Близостта на българския език с английския лесно се обяснява светски – чрез индоевропейската общност. Лесно се обяснява и окултно – заради факта, че архангел Самаил, който е ръководел българския народ допреди няколко века, вече е архангел на английския народ. Езиците се ръководят именно от йерархията на Архангелите.

  Освен лексикалната връзка на български и английски думи, която според мен е силно преувеличена в посочения речник, може да се изтъкнат и паралелите на 4-те минали времена, които ги има в английски и българския, но не са се запазили всичките или никога не ги е имало в други германски и славянски езици.

  Бонус: Понеже в коментарите си отпреди няколко дни изпрати Дорина да чете статията ми за звателния падеж, използвам случая да изпратя теб да четеш статията ми за оформянето на параграфи: http://www.otizvora.com/2018/07/10033

  Следващи наводнения в коментарите ще бъдат модерирани без обяснения.

 7. Дорина Василева  03.11.2018 г. | 11:07 ч.

  Намесвам се, без да се чувствам обидена. Свикнала съм вече на всичко.

  Само да кажа, че младите хора цитираха обожествяването на Учителя с усмивка. За тях това беше най-малкото странно. Точно за това съм с надежда за тях, че осъзнават, че нещо не е наред.

  Искам да споделя, че още снощи видях пороя от коментари един след друг. После изчезнаха. И явно има смисъл да се появят отново. Да, има смисъл! Ето такъв порой и чувството, че ми се размахва пръст и ми се вменява задължение, биха тотално не само ме отказали, но и напълно отблъснали от словото на Учителя. И тук е моментът да застана извън личната ми емоция и да осъзная, че словото има своята вечност, а „проповедниците“ му са само хора с всичките си прекрасни качества и кусури. Мен на това ме научи Антропософията.

  Надявам се Димитър да е в добро здраве и състояние на Духа, заливайки ни с този порой, защото оставам с усещането, че искри хвърчат от очите му, слюнка от устата му и вдига кръвно. С най-добри чувства!

 8. Петьо  04.11.2018 г. | 13:37 ч.

  Димитре, обърни внимание на тези неща:

  Подписано е от Христос със предишното Му име.

  Грешка! Подписано е от Елохил. А във въпросния протокол се твърди, че предишното име на Христос било Елохим. Надявам се правиш разлика, а, Димитре?

  И още нещо. От кога Господ е равносилно (само и единствено на Бог Отец)? Я си припомни думите от палма на Давида „Каза Господ на моя Господ…“
  Има ги цитирани и в Новия Завет.

  „Каза Бог Отец на моя Бог Отец?!?“

  Да твърди някой, че Бог Отец се бил вселил в който и да е, е непознаване и/или неразбиране както на Писанията, така и на Учението.
  Само припомням по памет думите на Учителя Беинса Дуно – Той е създал Живота, но е извън него.

  Пороите обикновено предизвикват кални реки и размътват изворите, правейки водата негодна за пиене. Докато не се утаи и филтрира. Благодаря, но предпочитам тих, напоителен дъждец. Или топъл летен дъжд. Може и чист бял сняг. Изворите трябва да се пазят от порои.

 9. Емо  04.11.2018 г. | 19:23 ч.

  Както винаги не мога да обясня точно кое и как, но интуицията ми никога не лъже и просто ги знмам нещата, колкото и нескромно да звучи. Затова ще ви го кажа директно:

  Има нещо изключително сбъркано и притеснително в огромния брой, откровенно казано почти безсмислени, коментари под тази тема.
  Ако бяхме в някой открит парк, щях да се изместя настрани за да дишам повече въздух.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.