Учителя Беинса Дуно за неврастенията — причини и лечение (10)

„Които страдат от неврастения, усещат едно особено пъплене, отгоре надолу — това са молекулите на електричеството, които лазят по нервната система.“

Продължава от части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 »

Най-големите нещастия се дължат именно на егоистичната любов. Тя придава на човешкото сърце повече топлина, вследствие на което след известно време то се овъглява. От тази любов умът пък почервенява и човек става неврастеник. Най-после и волята на човека става черна. Почернее ли волята му, той минава за лош човек. За да се избави от изсушаване на сърцето, от почервеняване на ума и от почерняване на волята си, човек трябва да се стреми към разумната Любов. Той трябва да стане господар на своя ум, на своето сърце и на своята воля.1

* * *

Болният е крайно чувствителен субект. Неговият двойник е много разширен. Това разширение произвежда у болния едно раздразнено състояние, от което се ражда неврастенията.2

* * *

Когато електричеството и магнетизмът в организма не текат правилно, човек боледува.3

* * *

Ако не можеш да се справиш с електрическите енергии в своя организъм, ти ставаш неврастеник и ако не можеш да се справиш с тези енергии, започваш да мислиш за самоубийство.4

* * *

Ако моралните чувства на човека не са добре развити, а личните са чрезмерно развити, той става неврастеник — дето отиде, все обиден се връща. Ако е учител, ще се вглежда в учениците си, защо не го поздравили, защо не се отнесли с уважение към него; ако е чиновник, ще разглежда отношенията си с колегите си и т.н.5

* * *

Ония, които са високо интелигентни и станат неврастеници, често усещат лазене по краката, по гръбнака. Това са молекули от електричество. У някой туй движение на електричеството се изразява в щипания; те са малки експлозии на тази електрическа енергия.6

* * *

Слънчевият възел служи повече на човешкия магнетизъм, а мозъкът — на електричеството. Тези две течения се прекръстосват. А на мястото, дето става това прекръстосване, се образува движение. Които страдат от неврастения, усещат едно особено пъплене, отгоре надолу — това са молекулите на електричеството, които лазят по нервната система. Когато дойдат в съприкосновение с магнетизма, веднага се усеща една топлина, която се развива отдолу нагоре. След това неврастениците отново усещат едно изстиване, после пак стопляне и т.н. При тези резки промени човек се простудява.7

* * *

Ако подложите един здрав, силен човек на тридневен глад, той ще стане неврастеник. Не казвам да се подложи на глад, когато няма апетит, но когато организмът му се нуждае, когато апетитът му е голям.8

* * *

Неврастенията, недоволството, болестите в човека се дължат все на нечиста материя, на нечиста кръв в организма му. Тази материя, тази кръв трябва да се пречисти. По какъв начин? — Чрез изповед. Изповядването е чистене. Да се изповяда човек, това значи да отвори душата си пред Бога, да изнесе всичко непотребно навън и да се освободи от излишния товар, който го тормози. Да се изповядаш, значи да изчистиш къщата си. Изповядаш ли се, остави в душата си само същественото, нека влиза в нея чист, свеж въздух отвън.9

* * *

Някой човек страда от неврастения или от язва в стомаха, или тумор в корема, или друга някаква болест. Какво ще бъде неговото състояние? Той е неспокоен, нервен, измъчен, недоволен от живота. Изхвърлете всички тия чужди вещества от организма му, внесете чиста кръв във вените му, и състоянието му веднага ще се измени.10

* * *

Ученикът трябва да владее движенията си, да върви правилно. Който върви и се клати надясно-наляво, той няма хармония между ума и сърцето, между мислите и чувствата, вследствие на което заболява от неврастения.11

* * *

Направете опит в продължение на един месец да спите спокойно, без никакви смущения в мислите и чувствата си, и ще видите, че състоянието ви се е подобрило. Ако страдате от неврастения, ще се излекувате.12

Извадките са предоставени за публикация от Аутсайдер.Бележки:

 1. Езикът на любовта. РБ. София, Литопечат, 1939. [^]
 2. Пътят на ученика. СБ. София, Просветен комитет, 1927. [^]
 3. Трите посоки. ООК, Г.ХН, т.З. София, Житно зърно, 1948. [^]
 4. Трите посоки. ООК, Г.ХН, т.З. София, Житно зърно, 1948. [^]
 5. Закони на доброто. МОК, Г.1Х, т.2. София, Литопечат, 1940. [^]
 6. Кротостта и смирението. Беседа, изнесена на 22.01.1920. [^]
 7. Кротостта и смирението. Беседа, изнесена на 22.01.1920. [^]
 8. Който дойде при Мене. НБ. Житно зърно, София, 1950. [^]
 9. Козативни сили. ООК, Г.У. София, Венера, 1930. [^]
 10. Козативни сили. ООК, Г.У. София, Венера, 1930. [^]
 11. Четирите кръга, ООК, 11 май 1927 г., 189 [^]
 12. Все що е писано, НБ (1917), София 1942, с. 67 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

Един коментар за "Учителя Беинса Дуно за неврастенията — причини и лечение (10)"

 1. Емо  20.10.2018 г. | 19:14 ч.

  „Които страдат от неврастения, усещат едно особено пъплене, отгоре надолу — това са молекулите на електричеството, които лазят по нервната система.“

  Ако усещам понякога и обратната посока, означава ли противоположното или?

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.