Учителя Беинса Дуно за болестите (6)

„Бактериологията има смисъл, докато хората водят нередовен, неразумен живот, но щом заживеят разумно, тя изгубва своето значение като наука“

Предишни части: 1, 2, 3, 4, 5 »

Трудностите в живота са малки, но необходими спънки, чиято цел е да покажат на човека, доколко вярата му е укрепнала. Заболи ли ви крак, не викайте лекар, а се опитайте да си помогнете сами. А ако не можете да си помогнете сами, обърнете погледа си нагоре, към Истинския Лекар и Той ще ви помогне. Хване ли ви ревматизъм, вие ще му кажете: «Аз ще ти дам едно угощение за добре дошъл, но след това ще бъдеш тъй добър да напуснеш тялото ми. Тук не ти е мястото.» Кажете ли на ревматизма си така, ще видите, че той в скоро време ще излезе от организма ви. Заболи ли ви глава, пак ще кажете: «Според вярата, която имам, искам да престанат болките в главата ми.» Само като направите тези опити, ще можете да разберете доколко вашата вяра е силна.1

* * *

Що е ревматизмът? — Ненужен товар в ставите. Имате излишни мазнини в организма си, поради което гръбначният мозък не работи правилно. Някои от каналите на гръбначния стълб са запушени, затова нервната енергия не може да се разпределя навсякъде в организма. Като резултат на това състояние се явява паралѝзия. Излагайте гърба си на слънце. Мислете право, за да се отворят каналите на гръбначния стълб и да потече енергията по цялото тяло.2

* * *

Вярата, като разумен принцип, винаги може да си послужи с онези елементи в себе си, чрез които да се противопостави на всички болести и специално на нервните.3

* * *

Всички болести се дължат на чужди вещества в организма. И когато говорим за нечисти мисли, за нечисти чувства, това подразбира, че трябва да реформираме тялото си — да придобием здраво тяло, светли мисли, които ще ни дадат възможност да реализираме всички наши материални идеали на Земята. И когато бъдем в състояние да реализираме нашите материални идеали, ще реализираме и нашите духовни идеали.4

* * *

Много от болестите се дължат на вътрешни, органически смущения — смущения на ума и на чувствата. Когато се дължат на умствени смущения, те засягат мускулната система, засягат и белите дробове. Когато са повече от чувствен характер, те засягат сърцето, черния дроб, дихателната система и кръвоносните съдове — артериосклерозата, от която хората умират преждевременно, се дължи на тези вътрешни смущения, които увреждат и нервната система. […] Често смущенията стават причина да се образуват известни подпушвания на енергии, които текат в тялото на човека: в неговото сърце, в неговия ум, изобщо в цялата нервна система.5

* * *

Някой се простуди, явява се хрема, кашлица, дишането се затруднява. Причината за това се крие в свиването на кръвоносните съдове. За да се възстанови кръвообращението, болният трябва да се разтрие с дървено масло или с камфоров спирт. Има мисли, които действат като студа — свиват кръвоносните съдове. И в този случай човек трябва да има начини, чрез които да се лекува. Има мисли, които действат като топлината — разширяват кръвоносните съдове. За да се лекува физически и психически, човек трябва да има знание. Физическият живот се управлява от физически закони, а психическият — от психически закони. Нищо не става произволно. Който не познава законите на живота, мисли, че някои неща стават произволни или по волята на дявола.6

* * *

Коя е причината на болестите? — Нечистият въздух, нечистата храна, нечистата вода. Който иска да бъде здрав, трябва да диша чист въздух, да пие чиста вода и да се храни с чиста, лесносмилаема храна и никога да не преяжда. Въздухът има отношение към човешкия ум, водата — към живота, а хлябът — към човешката воля.7

* * *

Ако кажеш на някого да диша чист въздух и той изпълни съвета, в скоро време ще бъде здрав. Ако му кажеш да пие чиста вода, без никакви примеси, здравето му ще се подобри.8

* * *

Бацилите живеят само у хора с нечиста кръв.9 Бактериологията има смисъл, докато хората водят нередовен, неразумен живот, но щом заживеят разумно, тя изгубва своето значение като наука. Човек обаче трябва смело да изучава пътищата на злото.10

* * *

Бактериологията е преходна, временна наука. Един ден, когато хората ще водят чист, свят живот, те няма да боледуват. Следователно, те няма да се нуждаят тогава от бактериолози. Всеки човек ще бъде бактериолог за себе си.11

* * *

Лекарят трябва да притежава, освен диплом от медицинския факултет, също и диплом от Живата природа. Последния диплом той носи в себе си, благодарение на правилното съчетание на силите в своя организъм и хармонията между тези сили и силите на Разумната природа. За такива лекари казваме, че са родени лекари.12

* * *

Ако лекарят успее да пренесе мисълта на болния от главата му на някое друго място, той веднага може да се излекува. Ако не може да направи това, той ще си послужи с един от двата метода: хомеопатически със слаби дози, или алеопатически със силни дози. Има и друг начин за лекуване — да се остави болестта да дойде до своята криза и оттам да започне слизането ѝ, т.е. изчезването.

Във всеки човек има скрити сили, които трябва да се събудят. Можете ли да събудите тези сили, положението на болния естествено се подобрява. Опасно е, когато силите на организма не могат да се събудят. Ако скритите сили в организма не могат да се събудят естествено чрез изпотявания, чрез екскурзии, чрез бани, лекарите прибягват до лекарства в малки или в по-големи дози. Има случаи, когато лекарят дава лекарства в по-голяма доза, отколкото трябва, и вместо да предизвика дейността на скритите сили, той ги спира. Тогава настъпва пълна инертност или бездействие на организма, и човек умира.13

Следва »Бележки:

 1. ВЛИЗАНЕ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 2, София 1930, с. 144 [^]
 2. ЗАВЕТЪТ НА ЛЮБОВТА, Беседи от Учителя (1944), том II, София 1944, с. 22 [^]
 3. ДАЛИ МОЖЕ, Неделни беседи (1917-18), София 1942, с. 125 [^]
 4. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26), 28. СКРИТОТО ИМАНЕ, Русе 1926, с. 17 [^]
 5. НАСТАНАЛО Е ЦАРСТВОТО БОЖИЕ, Неделни беседи VII серия (1924-25), 23 ДА СЕ НЕ СМУЩАВА СЪРЦЕТО ВИ, Русе 1925, с. 3 сл. [^]
 6. СЪБУЖДАНЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), т. 1, София 1944, с. 242 [^]
 7. ДАЛИ МОЖЕ, Неделни беседи (1917-18), София 1942, с. 27 сл. [^]
 8. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947, с. 159 [^]
 9. Бел. Стопанина: Съгласно духовната наука, от 1979 г. насам низшите духове са изгонени от нервната система и обитават кръвоносната система. Вероятно това има предвид Учителя под нечиста кръв, тъй като в случая не става за дума за замърсяването на кръвта при смесването на определени народи, което е тема на други беседи. Болестотворните бацили и/или бактерии, за които става дума в следващите извадки, всъщност са — отново съгласно антропософията — остатъци от ариманични същества (тъмни духове), дееволюирали в предишни еволюционни епохи. Те също оказват и тепърва през следващите векове ще оказват неблагоприятно влияние върху здравето на човека, който не пречисти и не етеризира (чрез светли мисли и реално духовно познание) кръвта си. Влиянията на тези тъмни духове в мислите ни се изучават в духовната наука и Учителя не случайно ни насърчава да изучаваме техните пътища, тоест техните начини на действие, за да можем съзнателно да им противодействаме, като не им даваме среда за проявление. [^]
 10. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 92 [^]
 11. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 216 [^]
 12. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 146 сл. [^]
 13. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 210 сл. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.