Учителя Беинса Дуно за болестите (3)

„Ако при сегашните условия на живота лекарите успеят да премахнат болестите, с това те ще създадат най-голямото зло за човечеството.“

Предишни части: 1, 2 »

Когато правих своите изследвания, когато проучвах болестите, намерих според моята научна диагностика, че всяка болест води началото си от задната част на мозъка. Причината е в малкия мозък. Сърце, стомах, дробове — всички тези причини са второстепенни. Всъщност причината е още по-далечна, но обективната причина е там. И винаги, когато съм лекувал една причина, лекувал съм мозъка.

Аз имам термометър, с който измервам температурата на мозъка и целия свят да ми дадат, не казвам какво е състоянието му. Измервам повишаването на температурата му — може да има повишение с една десетохилядна от градуса. Има разстройство на стомаха — като направя туй изчисление, стомахът веднага се поправя.

Как го изменям? — Много лесно: Стомахът е разстроен, аз препоръчвам един цяр, един нов метод за лекуване на стомаха, който вие не можете да приложите. На този, чийто стомах не може да се излекува, казвам: Ще засееш половин декар с жито и ще го обработваш — ще го посееш, ожънеш, очукаш и от житото ще си свариш, ще си направиш хляб или тархана и по три пъти на ден ще ядеш от него. За десет дни стомахът ти ще оздравее. Само тархана, без никакъв хляб.1

* * *

Всички нещастия се дължат на нарушението на известни закони. Болестите показват, че хората не спазват Закона на Любовта. Казано е: В който ден ядеш от забранения плод, непременно ще умреш. Значи, преди да бъде нарушен този закон, смърт не съществуваше. Смъртта дойде след непослушанието на първите човеци. Те не изпълниха Божия Закон. Следователно, където Любовта отсъства, там има нарушение на Великите Божии Закони.2

* * *

По отношение на физическия свят, болестта е неестествено явление, но по отношение на духовния свят тя е естествено явление. Грехът пък е неестествено явление по отношение на духовния свят, а естествено по отношение на физическия свят.3

* * *

Коя е причината за болестите? — Неразположението в човека. Всяко неразположение внася утайки, излишъци, инертна материя в организма и човек заболява. Инертните сили, утайките, наслояванията трябва да се асимилират по някакъв начин. Ето защо природата е допуснала болестите като метод за лекуване. Болестта не е наказание, а подтик, подбудителна причина, която кара човека да изхвърли всичко нечисто вън от себе си.4

* * *

Кога боледува човек? — Когато кръвта му е нечиста. Когато венозната кръв в организма на човека се пречисти и стане артериална, той престава да боледува. Кръвта на човека трябва да бъде абсолютно чиста — да не съдържа никакви примеси, никакви чужди елементи, които са в състояние да изменят неговите мисли и чувства.5

* * *

Човек може да се освободи от всяка болест, ако се придържа към три условия: да взема здравословна храна, да диша чист въздух и да знае кога и каква светлина да възприема.6

* * *

Съществуват няколко начини за лекуване на болните. Единият начин е лекуване от природата. Оставете болния на природата — няма да измине много време и той ще оздравее. Този начин е най-добрият. Вторият начин е лекуването от лекар — ще дойде лекарят, ще препоръча някакво лекарство и след известно време положението на болния се подобрява. Има обаче и трети начин на лекуване — Божествен. Там болният оздравява моментално.7

* * *

Да боледува човек, това значи всички частици на тялото му да бъдат засегнати: да го боли мозъкът, сърцето, дробовете, стомахът — да няма частица от тялото му незасегната. Да боледува човек, това значи така да бъде засегнато тялото му, че да няма мир нито във физическия, нито в духовния, нито в умствения свят.8

* * *

Защо идват болестите, страданията в света? — За да дойде Христос. Ако вие не сте болни, ако не страдате, Христос никога няма да ви посети.9

* * *

Болестите са един вид барометър, който показва определен недъг на душата.10

* * *

Всички болести във физическия свят са се явили първо в духовния свят, а после са слезли във физическия. Ако човек успее да създаде антипод на идеята, която е причинила болестта в него, няма да мине много време, два или три месеца, и болестта ще изчезне.11

* * *

Човек трябва да знае, че болестите в живота му са спирачки в неговия път. И ако при сегашните условия на живота лекарите успеят да премахнат болестите, с това те ще създадат най-голямото зло за човечеството. Най-важната задача, която може да се даде на съвременните лекари, е да научат хората да не стягат спирачките си, дето трябва и дето не трябва. Когато колата им отива нагоре, те не трябва да употребяват спирачките си; когато колата им слиза надолу, те трябва да употребяват спирачките си — когато колата им се качва нагоре, те трябва да отвъртват спирачките си; когато слиза надолу, трябва да ги завъртват. Тъй че злото е развъртване на спирачката, когато човек слиза надолу, а доброто е отвъртване на спирачката, когато човек се качва нагоре.12

Следва »


Бележки:

 1. ЖИВОТ, СВЕТЛИНА И СВОБОДА, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 3, Бургас 1994, с. 246 [^]
 2. КОЙТО ДОЙДЕ ПРИ МЕНЕ, НБ (1924-25), София 1950, с. 67 [^]
 3. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 46 [^]
 4. ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 2, София 1936, с. 136 [^]
 5. ДЕЛАТА БОЖИИ, Неделни беседи ХIII серия (1930), том 3, София 1940, с. 223 [^]
 6. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. II, Берлин 1994, с. 215 [^]
 7. КОЙТО ДОЙДЕ ПРИ МЕНЕ, НБ (1924-25), София 1950, с. 49 [^]
 8. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 50 [^]
 9. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЯТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 54 сл. [^]
 10. ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА 1906-1915, Берлин 1994, с. 43 11 (23) VIII 1908 г. [^]
 11. УЧИТЕЛЮ БЛАГИ, Неделни беседи ХII серия (1929), том 1, София 1934, с. 22 [^]
 12. ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 55 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Един коментар за "Учителя Беинса Дуно за болестите (3)"

 1. Светльо  05.06.2018 г. | 10:21 ч.

  Ето как казаното от Беинса Дуно, чудесно се обяснява то антропософската наука за Духа:

  …Когато през деня имаме нашето азово съзнание, астралното тяло трябва да спи. Ние можем да сме здрави само когато нашето астрално тяло спи в нас. Оттам можем да схванем същността на здравето и болестта по следния начин: Болестта е абнормно събуждане на астралното тяло. То е будно по абнормен начин, следователно можем да очакваме едно абнормно съзнание – съзнанието се изразява в изживяванията! Съзнанието, което изплува там, се изразява в това, че ние посочваме болестната болка, която я нямаме при нормалното ни будно състояние, понеже нашето астрално тяло спи. Спането на астралното тяло означава, че то се намира в правомерна взаимовръзка с физическото и етерното тяло, което означава липса на болка. Болката е израз, че астралното тяло се впива както не бива във физическото и етерното тяло, и стига до съзнание. Това е болката… Събр. съч. 120 Откровения на кармата, стр. 124 и сл., немско издание 1975 г.

  …Голяма част от всичките болести произхожда от това, че има нередности, заблуждения в астралното тяло, които се предават върху етерното тяло и по заобиколния път през него разрушават съвършената хармония на физическото тяло. Тази взаимовръзка в повечето случаи се получава така, че увреждането на астралното тяло води до болести на физическото тяло не в същия живот, в който се получават уврежданията, а едва в следващия… Събр. съч. 13 Въведение в Тайната наука, стр. 154, немско издание 1962 г.

  …Целият дневен живот изцяло се състои в увреждане на нашето физическо тяло. Всички болести произхождат от невъздържаността, от ексцесиите на астралното тяло… Събр. съч. 94 Космогония. Популярен окултизъм. Евангелието на Йоан, стр. 74, немско издание 1979 г.

  …Понеже според собствените си, изпълнени със заблуди представи, човекът се е изложил на влиянията на външния свят (като следствие на въздействията на Луцифер), понеже той е живял, следвайки силните желания и страсти, като не е съблюдавал висшите духовни влияния, се появява възможността да се разболее… Събр. съч. 13 Въведение в Тайната наука, стр. 250, немско издание 1962 г.

  http://med.anthrobg.net/bg/node/190

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.