Учителя Беинса Дуно: Подбрани мисли за България и българите (2/2)

„Личните чувства са силно развити в българите. Ако и моралните им чувства са толкова силно развити, българите щяха да бъдат почти гениални.“

Към сведенията от първа част »

Ако българите са нещастни, причината е в тях, никъде другаде. За тяхното нещастие не са виновни нито сърбите, нито гърците, нито англичаните, германците, французите. Всеки народ сам е виновен за своето нещастие. […] Българите повярваха, че ще ги направят велики, но сметката им излезе крива. Никой никого не може да направи велик. Само този народ може да стане велик, който вярва в Бога и изпълнява Неговата Воля. Когато един народ има любов в себе си и готовност да се жертва за Великата правда, той винаги побеждава. Само този народ може да стане велик.1

* * *

Какво вижда Господ в българите? Нищо друго, освен едно раздробление. Една партия ще катурне друга, после двете ще се сбият и ще се върнат у дома си с наранени глави. Единият от тях ще каже: «Аз надвих!» И другият ще каже същото. Турят си една идея и уж за нея се борят. Борят се тия двама пехливани, ту единият отгоре, ту другият. И най-после единият казва: «Аз надвих!» Пехливанджилък проявяват, а после и двамата умират. Аз казвам: Това са пехливани, които умират. «Ама те са реформатори!» Умряха тези реформатори! Те са схоластици, спорят кое верую е по-правилно. В света има само едно правилно верую. Ако ти не можеш да живееш в Живота на Любовта, ако ти не можеш да ходищш в Светлината на Мъдростта, ако ти не можеш да приемеш Светлината на Истината и да я приложиш в живота си, каква идея можеш да имаш?2

* * *

Свети Иван Рилски се е въплътил в някой си Йосиф, който е живял и работил около Варна Месемврия. Той е този, който е подготвил освобождението на България. И сега той работи за България. Тогава е живял около 80-90 години. Най-напредналите духове между славяните са Кирил, Методи и Борис. Кирил и Методи са славяни. Те ще се въплътят отново до края на този век (20 век), за да подготвят духовно българския народ и да повдигнат славянството. Цар Освободител е бил оръдие на духа, който обединява славянството. Този дух е, който му е заповядал да освободи България, и той не е могъл да не го послуша. Този век е определен като век на чистене. И ако кавказката раса не приеме поставената на нея задача, ще настъпят катастрофални изменения – половината от Европа ще потъне в океана, а културата ще се пренесе в Африка. Но през този свят сега ще премине една магнетическа вълна, която ще пречисти всичко негодно, и тази вълна ще се предшествува от редица признаци: земетресения, омраза, напасти, злото ще се увеличи, войните ще следват една след друга. Но има всички условия за обединение и за подобрение в условията на живота на българския народ. Влиянията на Европа, а именно германското и английското, му съдействат да се повдигне. Опасното е, че с повдигането на България управниците може да се заблудят и да го ударят на ядене и пиене, да забравят, че са били 500 години под робство. Затова именно ние работим да не се повтори робството. Но най-важните събития, които предстои да стават, не могат да бъдат обявени, защото много неща още се уточняват. Фактите не се подчиняват на пророчествата, а пророчествата се подчиняват на фактите.3

* * *

Не всеки, който е роден в България и от българско семейство, е българин. Днес народностите са размесени, както са размесени разните плодове чрез присаждане. Често ще срещнете круша или праскова, присадена на слива. На едно английско дърво може да намерите французка присадка. Англичанин ли е този човек? Не, той си остава французин, а дървото си остава английско. На същото английско дърво може да е присаден един български клон и т.н. Външно този българин минава за англичанин, но когато България се намери в някакво политическо затруднение, този българин, израснал на английско дърво, пръв ще се отзове на нуждите на България. Той ще каже: «Българите имат право да се задоволят исканията им.» Българите казват: «Този англичанин е високохуманен човек, той е готов да се пожертва за България.» Не, този англичанин е българин, той милее за България, боли го, защото в него тече българска кръв. […] Които не разбират тези неща, се чудят какви велики хора има в света, които са готови да се пожертват за други народи, но ние знаем истината по този въпрос и казваме: «Хората са присадени на различни дървета, вследствие на което днес има голямо смешение на народите.»4

* * *

Българите ще се поправят, когато между тях дойдат тези 144 000 души, ((Бел. Стопанина: Тук подозирам, че стенографките са направили грешка при записването на беседата. Вярното по смисъл трябва да е, че в България ще се въплътят част от общо 144 хиляди души за целия свят. Бройката за България е под 10 хиляди души, като понякога се почват 4444 души, а тези, които са определени за възкресение — 1400 души. Вижте следващата извадка.)) за които се говори в Писанието. Те не са само евреи; между тях има и китайци, индуси, тибетци, египтяни, англичани, французи, германци, както и българи.5

* * *

Определеното число за възкресението на българите е 1400. Това е българският народ. Те са силата. Възкресение, това означава, човек да сее отново. Значи 1400 българи ще сеят отново. Те са тези, в които Духът се е вселил и които очакват своето пълно раждане. Тези 1400 българи са, които ще преминат от червей в пеперуда, а другите ще останат още дълго време да ги храните като буби.6

* * *

За Божественото Дело ми бяха потребни безкористни хора, които да са готови да служат безкористно на Бога, а в Братството има само няколко. Определените братя и сестри са 1444. От тях има вече в Братството, а другите постепенно ще дойдат.7

* * *

Българите скърбят, че сърби и гърци им отнеха миналата година това, което беше тяхно право. Но сърбите не ще задържат взетото. Гърците и те не ще задържат нищо. Кражбата е опасно дело.8

* * *

Казвате: «Да реализираме нашите национални стремежи!» Какви са вашите национални стремежи? «Да станем велик народ.» Според мен велик народ, велик човек е само онзи, който е свързан с Бога. Следователно, ако в България има само един човек, който е свързан с Бога и живее според Неговите Закони, той ще повдигне не само България, но и целия свят. «Тогава свържи българския народ с Бога!» Аз не съм дошъл да свързвам никого. Аз съм дошъл да покажа на хората правия път. «Ти Истината ли проповядваш?» Елате и опитайте! Връзката с Бога е единственият метод, който хората още не са опитали. Свържете се с Бога и ще постигнете всичко! Новият живот няма да ви покалугери; той няма да ви лиши от благата, а ще осмисли живота ви, където и да се намирате. И най-долната служба да изпълнявате, ако сте свързани с Бога, животът ви ще бъде рай: където и да стъпите, оттам ще потекат извори, оттам ще дойде благословението.9

* * *

Не е лошо, че българите искат Македония, но главата им трябва да изтънее. Гърците казват, че черепът на българите бил дебел. Аз съм изследвал черепа на българите и съм намерил, че е много дебел. В религиозно отношение българинът е много слаб, затова страда толкова много. За него няма нищо свещено. Той е честен и справедлив, но дойде ли до почит и уважение, там го няма. […] В света царува още свещеният егоизъм. Всички търсят щастието там, където го няма. Че трябва да търсим щастието – съгласен съм. Че трябва да бъдем силни – съгласен съм. Че трябва да бъдем умни – съгласен съм. Че един народ трябва да се развива национално – съгласен съм. Но методите и средствата, с които трябва да си служи, не са правилни. Човек не трябва да си служи с йезуитското правило, че целта оправдава средствата. Не, не е така. Насилието винаги ражда насилие. Любовта винаги ражда Любов. Светлината винаги ражда Светлина – тя не излиза от тъмнината, а само се проявява в тъмнината; тъмнината е само фон за Светлината. И разумността не излиза от глупостта. Глупостта е само фон, на който изпъква разумността.10

* * *

Искате ли да познаете българина, наблюдавайте го как храни кокошките си. От това как държи крината с жито, как го хвърля, какви отношения има към кокошките си, ще познаете и неговия характер. Лошият човек взима крината, подхвърля житото, без да обръща внимание на кокошките си, и гледа по-скоро да се прибере вкъщи. А добрият човек взима крината, извиква внимателно кокошките си, поглежда ги, поприказва им и тогава им хвърля малко жито. Докато ядат, той ги наблюдава, мисли си нещо, не бърза. Като изядат това, което им е хвърлил, пак им подхвърля. Този човек е добър, благороден. Той храни и отглежда кокошки, защото ги обича, приятно му е да ги наблюдава. Хване една кокошка, но тя се опитва да избяга. Той я потупва малко по гърба и й казва: «Не се страхувай, аз нямам намерение да ти свалям дрешката, да те туря в тенджерата. Напротив, докато си с мене, дрешката ти ще става все по-хубава.» След това хване втора, трета, докато всички кокошки започнат да го познават и да му се радват.11

* * *

Днес българите не са свободни. Те и досега плащат репарации на европейските държави; от години вече плащат и още не могат да се изплатят. „Който много яде, много плаща; който малко разбира, много плаща.“ Българинът много яде, малко се учи. Питам: Къде са учените хора на българите? Кои са най-видните българи в света? Де е българският Сократ? Де е българският Платон? Де е българският Аристотел? Де е българският Хермес? Де е българският Милтон? Де е българският Шекспир? Де е българският Кант? Де е българският Нютон? Ако е въпрос за Атила, и между българите може да се намери равен на него, но работата не се върши само с военщина.12

* * *

Гледам, един наш писател, Михайловски, излязъл да напада теософите и окултистите, че били безотечественици. Те били безотечественици, а той имал отечество! Защо трябва да се занимава с такива неща? Всеки човек, който не живее чист и свят живот, е безотечественик. Човек трябва да люби народа си. Сега хората чрез насилие жертват всичко. Как няма да жертват, закон има! Който не изпълни своя дълг към отечеството си, за него има затвор. Така е и в Русия, така е и в Англия, така е и в Америка, навсякъде. Питам: В този патриотизъм има ли Любов? Не, насилие има в него. Ние сме добри по необходимост.13

* * *

Като погледне на дланта си, Бог вижда мястото на българина и си спомня за него. Така всички народи си имат определено място. Всички могат да тъпчат българина, но като погледне към дланта си, Бог казва: «Тук са те.» Заслужава си човек да бъде тъпкан от хората, но името му да бъде написано на Божията ръка.14

* * *

Онзи, Който е начертал съдбините на България, Той е Онзи Бог, Когото познавам и Който живее в мен и ми казва какво ще е бъдещето на България «Може да им го кажеш, но само ако имат Любов към Мене.» Ако нямат, нищо няма да им кажа. Ако имат Любов, ще имат велико бъдеще; а ако нямат любов към Бога, ще имат страшно бъдеще, по-лошо от еврейското. И това мнозина ще го видят. За мен един народ или един човек е ценен дотолкова, доколкото има Любов в себе си. Щом Любовта царува в един човек, той ще има дълъг живот.15

* * *

Българите имат бъдеще като народ, затова трябва да станат търпеливи и да се освободят от подозрителността си. Българите не са толкова добри, но в тях има условия за добър живот, а там, дето има условие за живот, Бог е там. От българите ще излезе нещо, а не от България, защото тя е ретортата, където се провеждат опитите, и като такава, ще изпълни ролята си. Съдържанието, което е в ретортата, българският народ, е и творческата сила.16

* * *

Когато българите отиват да живеят между други народи, те са учтиви, любезни, но щом се върнат в България, стават груби, недоволни от всичко. Това недоволство се дължи на малкото земя, с която разполагат. Българинът има творчески дух и затова му е тясно. Дайте работа, широк замах на българина той ще работи.17

* * *

Какво ще стане с България? За България иде голямо добро, което всички трябва да приемат доброволно. Ако не го приемат доброволно, насила ще го приемат, но Бог няма да отмени Решението Си. Какво правят майките със своенравните си деца? За да приемат благото, доброто, което им дават, те ги набиват.18

* * *

Какво ще стане с България? От вас зависи да бъде тя добре или зле. Когато всички българи живеят в хармония с Цялото, техният живот ще бъде хармоничен. Още от създаването на света Бог е начертал границите на България, предвидил е каква форма на управление да има. Един ден този план ще се приложи. Това е предвидено както за България, така и за всички народи, за всички хора поотделно.19

* * *

Днес всички българи искат да знаят какво ще стане с България. Ако следва Божиите Пътища, нищо лошо няма да й се случи.20

* * *

Питате какво ще стане с България. Казвам: Ако България изпълнява Божията Воля, ако всички българи бъдат добри, разумни, честни и справедливи, добро иде за нея. Ако не изпълнява Божията Воля и не прилага доброто, разумността, честността и справедливостта, никакво добро не я очаква.21

* * *

Казвате: «Че какво могат да направят българите!» Ако приложат Христовото учение, те биха запалили целия свят и биха го освободили. Мнозина са ме запитвали каква е мисията на българския народ. Ако българите са готови да изпълнят, каквото им казвам, ще знаят каква е тяхната мисия. Не изпълнят ли това, което им проповядвам, няма да кажа каква е мисията им.22

* * *

България си има свой план, определен от Бога. Земята, която ѝ е дадена от Бога, никой не може да ѝ я вземе. Всеки народ, който би се опитал да вземе тая земя, която е дадена за осигуряване на народа, е проклет. Върху него ще дойдат най-големите страдания.23

* * *

България се нуждае от искрени хора, които говорят истината. Само така ще се повдигне българският народ. Христос дойде между един народ, но го разпнаха. Българите имат за задача да предадат това учение на другите народи. Какво искат те? Да станат велик народ? Вашата земя е толкова голяма, колкото беше земята на евреите. Ако не слушате Господа, и от вас нищо няма да остане. Ако приемете Великите Божии Закони, Любовта и Мъдростта, вие ще бъдете велик народ и държавата ви ще бъде по целия свят. Тогава ще царувате не чрез насилие, а чрез Божественото Учение, което ще излиза от вашите сърца. То навсякъде ще дава изобилно сладки, вкусни плодове.24

* * *

Смешна философия е да се мисли, че историята показва пътя на човечеството. Историята показва само безпътието на съвременното човечество.25

* * *

Личните чувства са силно развити в българите. Ако и моралните им чувства са толкова силно развити, българите щяха да бъдат почти гениални. Религиозното чувство в тях е слабо развито. Мястото на това чувство е в горната част на главата, на темето, следствие на което това място на главата им е вдлъбнато. Тази е причината, че българинът няма чувство на благоговение, на почит и уважение. Като влезете в някое българско семейство, ще видите, че синът не почита бащата, дъщерята не почита майката. Това се дължи но отсъствие на религиозно чувство в тях.26

* * *

Ако кажеш на българина една мисъл, дълбока, философска, той или ще се отвлече, или ще заспи. Умът му не може да издържи на една силна мисъл.27

* * *

Българинът е песимист, критик, защото Сатурн има голямо влияние върху него. Затова каквото и да говориш на българина, той все се съмнява, все философства, вярва само в това, което може да види и да пипне. У него не е развито благоговейното чувство, не е религиозен.28

* * *

Аз не съм видял по-безидеен народ от българския. Българинът се занимава само с материални работи, на никаква идея не може да служи.29

* * *

От двадесет години изпитвам учениците тук, в България, и не съм намерил ученик с воля, позлатена с Любов. Колко българи съм намерил, но в туй отношение нито един не ми е излязъл верен, не е издържал. И затуй казвам, че българите, като ученици в Окултната школа, са много слаби, не са издържали. И затуй именно в миналото тук, на Балканите, нито една школа не се е задържала, а всички са минали на Запад. И сега може да направите същата грешка, но тогава туй учение ще замине или на Изток, или на Запад. И ако замине, туй място тук не ще има окултно значение. И ако вие не си поставите за задача да си закалите волята сега, Балканският полуостров ще има същата участ, каквато имаше Палестина.30

* * *

Вие, българите, не знаете на кой Господ служите: англофили, русофили, германофили… Затова се кръщавате с много имена. Казвам: Обърнете се към Господа и Нему се прекръстете. Той ще ви направи умни, добри, за да можете да снесете това яйце и добре да го измътите, защото може да излезе запъртък.31

* * *

Всеки народ, който гони избраниците Божии, които Бог е изпратил на земята, няма да успее.32

* * *

Хубаво е българското хоро. […] В българските хора има по-голям смисъл, отколкото в европейските игри, дето играят двама по двама. Ако момата играе само с един момък, както се играе по баловете, нищо няма да придобие, особено ако момъкът е демагнетизиран. Същата мома на хорото ще спечели нещо. Тя ще се върне вкъщи разположена и ободрена, защото е приела от общия магнетизъм на участващите на хорото. Трябва ли да играем на хорото? Ще играете като българи, а не като европейци.33

* * *

Щом съзнавате, че дължите, ще плащате. Аз не дължа на никого. Аз нямам никакво задължение към българския народ. Защо дойде тогава в България? Дойдох да ви попея, да ви посвиря и да ви кажа, че Бог създаде света не както вие мислите. Вашите закони не са в съгласие с Божиите. Тъй както живеете, това не е българщина, това не е човещина.34

* * *

Ако Черното братство ви покани, ще ви постави пръв министър в България и ще ви каже: „Слушай, тези хора не се управляват с добро, с морал, а се управляват с желязна ръка, със затвор.“ И ти започваш – този осъдиш, онзи осъдиш, докато си създадеш неприятели, докато си натрупаш тежка карма. Всички ония, които вие сте затворили, ще ви причинят ред злини.35

* * *

Ако без пари не можете да живеете, с пари пък съвсем няма да можете. Когато говорите за пари и безпаричие, вие живеете живот без Бога.36

* * *

Знайте, че всеки, който ме слуша днес, като българин може да допринесе нещо за своя народ. Мога ли да направя нещо? Мога ли да помогна на България? Може би ти си последният, който, като минеш, ще скъсаш конците и ще освободиш оня, който от години е вързан.37Бележки:

 1. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920 [^]
 2. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи, 1925-26 [^]
 3. Протокол от среща на Веригата на 31 август (1 септември) 1909 г. [^]
 4. НИ МЪЖ, НИ ЖЕНА, Неделни беседи, 1927-28 [^]
 5. ВЛИЗАНЕ, Неделни беседи, 1926-27 [^]
 6. Протокол от среща на Веригата на 16 (29) август 1910 г. [^]
 7. УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ [^]
 8. ИСКАЙТЕ СИЛА, ИМАЙТЕ ВЯРА, Извънредни беседи, 1914-19 [^]
 9. КОЙТО ДОЙДЕ ПРИ МЕНЕ, НБ, 1924-25 [^]
 10. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи, 1925-26 [^]
 11. УЧИТЕЛЮ БЛАГИ, Неделни беседи, 1929 [^]
 12. ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи, 1926-27 [^]
 13. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи, 1925-26 [^]
 14. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН [^]
 15. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН [^]
 16. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи, 1915-19 [^]
 17. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи, 1915-19 [^]
 18. ДАЛИ МОЖЕ, Неделни беседи, 1917-18 [^]
 19. ДАЛИ МОЖЕ, Неделни беседи, 1917-18 [^]
 20. ВСЕ ЩО Е ПИСАНО, Неделни беседи, 1917 [^]
 21. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920 [^]
 22. ИЗНОВО, Неделни беседи, 1931-1932 [^]
 23. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920 [^]
 24. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920 [^]
 25. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи, 1923-24 [^]
 26. ЦАРСКИЯТ ПЪТ НА ДУШАТА, Съборни беседи, 1935 [^]
 27. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи, 1922 [^]
 28. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН [^]
 29. ИЗГРЕВЪТ,  състав. д-р Вергилий Кръстев [^]
 30. ОКУЛТНИ ЛЕКЦИИ, I школна година, 1922 [^]
 31. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи, 1915-19 [^]
 32. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН [^]
 33. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920 [^]
 34. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920 [^]
 35. ДОПИРНИТЕ ТОЧКИ В ПРИРОДАТА, Лекции пред Младежкия окултен клас, 1922-23 [^]
 36. УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ [^]
 37. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи, 1916-1920 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

21 коментара за "Учителя Беинса Дуно: Подбрани мисли за България и българите (2/2)"

 1. Gergana  14.06.2010 г. | 17:13 ч.

  “Смешна философия е да се мисли, че историята показва пътя на човечеството. Историята показва само безпътието на съвременното човечество.“

  Ех, че хубава мисъл.

 2. ARRI  15.06.2010 г. | 00:24 ч.

  Лпшото е , че учението на Петър Дънов , беше забранен до 1989г. Ако не беше така , щеше да има много последователи . С две думи , тези години през които е бил “забранен“ , са изгубени или “мъртви“ години за нас и България . Поне така си мисля , но дано да греша .

 3. Стопанина  15.06.2010 г. | 00:52 ч.

  Изпитанията каляват. Сега от ББ са много повече в процентно отношение, отколкото по времето на самия Дънов. Ако добавим теософите, антропософите и безименните езотерици, бройката със сигурност надвишава 500 хиляди и сигурно клони към милион.

  Проблемът е, че не може да се определи точно, защото официалните преброявания са манипулативни. В моето досие там пише, че се самоопределям като българин и православен, въпреки че никой не ме е питал. Познавам и други, които се пишат „православни“ заради самата традиция, но са върли астролози и гадаят какви са били в предишните си животи. 🙂

  Виж какво казва самият Дънов за бройката на званите и избраните. Много под 10 хиляди човека ще приложат учението му пълноценно в живота. Другите са вярващи, в което, разбира се, няма нищо лошо. Така е и при богомилите/катарите навремето. Разделение на посветени и оглашени. Първите – шепа народ, вторите – повече. Всеки си има роля и тези роли не се степенуват по важност.

 4. Мемо  22.06.2010 г. | 12:08 ч.

  Стопанино, благодаря на теб и д-р Чилингиров за полагания труд и подбраните цитати от Петър Дънов, които компилирате за сайта! Много ценни мисли могат да се прочетат…

  И един въпрос, не ми е много ясно точно кои Кирил, Методи и Борис има предвид Учителя, някакви идеи?

 5. Стопанина  22.06.2010 г. | 12:21 ч.

  Благодарностите са предимно за д-р Чилингиров. После благодарностите са за Strictly от форума, задето ме насочи как да оправя архаичните архиви, за да бъдат ползвани днес, без да е нужно ръчно пренабиране на тези текстове.

  Аз се сещам само за едни възможни Кирил, Методий и Борис. 🙂

 6. Мемо  22.06.2010 г. | 21:46 ч.

  Хах, не мога да съм сигурен кои имаш предвид, защото въпреки че се интересувам от история, малко през пръсти се отнасям към тази наука. Аз се сещам за едни по-ранни възможни Кирил и Методий, а пък за Борис освен този от 9 век наистина за друг не мога да се сетя, и доста се съмнявам за него да става дума. Щом не искаш да кажеш, май ще трябва да се насоча и да препрочета някои книжки по-внимателно, например „Готи и гети“ 😉

  (От Стопанина: Казал съм – за същите хора става дума. Беинса Дуно ги споменава в много беседи.)

 7. Мемо  22.06.2010 г. | 22:38 ч.

  Малко съм озадачен как може Борис да е „най-напреднал дух“ като се знае как е допринесъл за отхвърлянето на чистото Христово учение, или пък е толкова напреднал, че по някакъв начин е изпълнявал Божията воля като Юда(справка – „Евангелие от Юда“). Всъщност и това не обяснява за мене кръвопролитията, извършени по време на управлението му и дано да не ти досаждам Стопанино, но наистина би ли уточнил малко по-подробно като за „dummies“ ако не те затруднява? Благодаря предварително 🙂

  (От Стопанина: В момента ме затруднява, защото работя по втория дял от книгата на д-р Чилингиров. Искам да го пусна още тази вечер или утре. Ще намеря някоя беседа, в която се говори за делото на Борис, и ще представя гледната точка със самите думи на Учителя. Каквото и да пресъздавам, може да изкривя нещо, защото, подобно на теб, не харесвам особено любимеца на Божидар Димитров.)

 8. Gergana  23.06.2010 г. | 00:09 ч.

  И аз съм озадачена около Борис. Очаквам с нетърпение следващите части от споделеното от Учителя Дънов.

 9. Мемо  25.07.2010 г. | 20:04 ч.

  „И явих се на тогавашния ви царстващ господар* и му известих волята на Небето да приеме пратениците Ми на Новия завет и той ми послуша гласа и се удостои пред Мене да стане родоначалник на духовното ваше възраждане. И казвам ви, че не се е раждал в дома славянски от него по-смирен и по-чистосърдечен господар, който с непоколебима вяра прие даденото обещание, подобно Аврааму, който не пожали сина си, но го принесе жертва жива Богу.“ (откъс от „Призвание към народа ми“)

  *Добре, ако приемем че Борис и Михаил са различни владетели има някаква логика, само че Учителя (извинявам се ако го пиша грешно, но граматическите правила не са ми сила) изрично споменава Борис. Извинявам се и че повдигам пак тази тема Стопанино, но можеш ли да споделиш какво си прочел от Учителя за Борис, личността му и събитията около него, защото с Google нищо не излиза… А от това което ми е известно от историята, никак не се навързват нещата:(

 10. симона  20.11.2010 г. | 11:49 ч.

  Ти бавноразвиваща ли си?
  Българите не са нещастни и никога не са чакали чужда помощ!
  Ние сме горд народ и имаме райска земя-нещо което не може да се каже за останалите народи
  И дори и след векове хората още ще почитат българите и ще им се кланят защото ние сме сърцати и смели,за разлика от вас!

 11. Мидан  20.11.2010 г. | 20:49 ч.

  Историята не е най-силната страна на учителя Дънов. Тези текстове са от тази книга http://www.beinsadouno.com/old/books.php?id=28 . В нея по хронологичен ред има още доста като тези но накрая съвсем различни неща казва. Който прочете ще разбере.

 12. Тим  10.03.2011 г. | 23:50 ч.

  Още от Учителя за Борис: „Сегашният Борис (цар Борис ІІІ – бел. К. З.) е същият дух, който покръсти българите. Младенецът Симеон е духът на историческия цар Симеон. Баща и син наново се събират в един дом.“

 13. Aha  11.03.2011 г. | 08:28 ч.

  Младенецът Симеон е духът на историческия цар Симеон

  Това нещо не ми се връзва? Ако може някой да уточни

 14. inranxan  11.03.2011 г. | 08:43 ч.

  нещо и на мен не ми се вързва Сегашния Симеончо да е тогавашния СИМЕОН и баща му да е тогавашния БОРИС ако е вярно автоматично реитинга на първите ще ми падне под 0-та
  по скоро някои монархист е дописал нещо към лекциите

 15. inranxan  11.03.2011 г. | 08:44 ч.

  реитинга на ЦАР БОРИС и ЦАР СИМЕОН имам в предвид

 16. Стопанина  11.03.2011 г. | 09:08 ч.

  На мен пък чудесно ми се връзва.

  Защо трябва да харесвам първите Борис и Симеон?

 17. Тим  11.03.2011 г. | 14:15 ч.

  „Най-напредналите духове между славяните са Кирил, Методи и Борис.“ Този цитат на Дънов от горния текст сигурно буди още повече неразбиране. Аз поне за себе си смятам, че с това Дънов иска да изрази потенциал и качества, защото делата на Борис I са най-малкото спорни и противоречиви.

 18. Gergana  03.05.2018 г. | 01:14 ч.

  Още една мисъл от Учителя, която е хубаво, бидейки българи, сиреч духовни човеци, да сложим в ума си:

  Израз на съвършеното здраве е радостта. Здравият човек е радостен човек. Единственото реално нещо, което определя човека, това е радостта, а само знанието и животът, Любовта и Истината, произвеждат радост. Човек трябва да се стреми да придобие радостта, а ще я добие тогава, когато има здрав стомах, здрави гърди и здрав мозък. Радостта е път към здравето, без радостта не можем да имаме здраве. Ако радостта във вас е резултатна вашата Любов, Мъдрост и Истина, ще бъдете здрави.

  от „Мисловен календар, Петър Дънов“, съставител Милка
  Кралева, издателска къща „Кибеа“, 1999

 19. Стоян В.  24.05.2018 г. | 12:18 ч.

  Въпреки всички обвинения, цар Борис I е направил изключително много за духовното и културно повдигане на българския народ. Той е този, който донася Светлината на Просветата на народа ни. Цар Борис приема християнството с цел да обедини българския народ, осъзнавайки също и външнополитическото положение /акт на международно признание/. Нещо повече, цар Борис I получава възможност да създаде писменост, която да е валидна за всички, не всеки да пише на своите руни, друг – на своите резки и черти като славяните, трети – на гръцки език, а четвърти – на латински език.

  Българският феномен Слава Севрюкова също се е изказала доста положително за неговата мисия: „Княз Борис е прозорлив държавник. Приема учениците на Кирил и Методий, за да превърне страната ни в духовно средище на огромното славянско море. Така младата по негово време България се нарежда сред водещите в тогавашния свят. Стратегически мост е между източната и западната култура. Последователите на първоучителите въздигат духа на българския народ. Апостолски му помагат за чистене натрупаната със столетия карма, въвеждайки го в смирение и богослужение. …Надарена личност, на много високо духовно стъпало.“
  „Борис I не носи кармична вина (за обезглавяването на противниците на Покръстването), защото го прави в името на доброто и на Вярата. Дело, подчинено на светла мисия – с покръстването да издигне духовните вибрации на народа си и да го изведе на световния хоризонт… И все пак… никой няма право да отнема човешки живот…“

  Източник:
  „Прозрения. Свръхфеноменът Слава Севрюкова“, Христо Нанев

  За непризнаваната дотогава от никого езическа страна княз Борис виждал единствено спасение само в просвещаването й в Христовата вяра. …Още с възцаряването си княз Борис виждал етническото разделение между славяни и прабългари, премахването на което можело да се извърши само с приемането на една вяра. …Болярският бунт, освен антихристиянски, се явявал и открита противодържавна дейност, опит за преврат и като такъв бил наказан строго, според законите на своето време. …през 885 г. князът приел с радост и почит учениците на св. Кирил и Методий – светите Климент, Наум и Ангеларий. Всекидневно беседвал с тях, а и народът се тълпял да ги слуша.

 20. иван  24.05.2018 г. | 17:37 ч.

  Интересно дали наистина Слава Севрюкова е говорела тия неща или Нанев е преписвал от соц учебниците по история и ги е представял като нейни думи за да са му по интересни книжките
  как мислите ?

 21. Varna Mapper  24.05.2018 г. | 20:38 ч.

  @иван

  Допускам и така да е било.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.