Учителя Беинса Дуно за морала (2)

„Ако Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Доброто за едни хора представляват едно нещо, а за други — друго, всички ще си говорят на непознат език.“

Продължава от първа част »

Морализирането подразбира винаги някакъв вътрешен интерес. Когато някои хора са заинтересувани от нещо, те искат да морализират другите. Богатите морализират бедните, а бедните морализират богатите. Богатият казва на бедния: «Синко, има Господ, Той вижда всичко. Той те вижда, когато поглеждаш към парите на моята каса. Знаеш ли, че освен това има и дяволи, които ще те хванат в ад със своите шишове и ще те мушкат?» И той, горкият, трепери. После бедният минава покрай богатия и му казва: «Слушай, ти трябва да ми дадеш от твоето богатство заради Господа! Твоята каса е пълна. Не ми ли дадеш, и за тебе ще има мушкане. Ти трябва да приложиш Закона на Любовта.»

Тъй се морализират хората в съвременното общество. Питам: Морал ли е това? Какъв морал? Морал на богатия. Морал ли е това? Какъв морал? Морал на бедния. Този морал, който съществува от хиляди години насам, можа ли да спаси света? — Не можа. Когато богатите дойдат на власт, измъчват бедните; а когато бедните дойдат на власт, измъчват богатите. И след всичко това казват: «Светът ще се оправи.» — Кога? — «Когато богатите управляват. Тогава ще има и култура.»

Казвам: Да, културата и всички нейни блага, ще бъдат само за богатите. Други пък казват: «Светът ще се оправи, когато бедните управляват.» Не, когато бедните дойдат на власт, тогава богатите ще обеднеят, защото управниците ще бесят и колят по същия начин, както богатите, които са били преди тях. Същото положение ще бъде. И бедните, и богатите са управлявали — аз знам какво могат да направят и едните, и другите. Питате: «Ами тогава кой трябва да управлява?» — Засега има друго положение в света то е в контрастите.1

* * *

Старите гърци създадоха красиви форми, но тези образи бяха лишени от морални устои. И парижаните създадоха красива мода в облеклата, но тази мода беше лишена от истинската хигиена. Колко трябва да бъде открит гръдният кош на жената? Колко дълги трябва да бъдат ръкавите на роклите? Истинската красота в модите е тази, която има предвид естетиката и хигиената, която природата налага. Кръстът на човека, както и гърдите му, трябва да бъдат добре запазени, а съвременните хора излагат най-много именно тези части на тялото си. Те излагат на резки атмосферни промени тъкмо тези части, които най-лесно се простудяват.2

* * *

Питам съвременните хора: Какво е грях, какво е морал? Не отричам морала, но всяко нещо в моя ум трябва да бъде точно определено, да отговаря на известна мярка. Например и за мене, и за вас Любовта трябва да е едно и също нещо, трябва да я разбираме еднакво. И Мъдростта като проява трябва да разбираме еднакво. Същото се отнася и за Истината, за Правдата и за Доброто. Ако Любовта, Мъдростта, Истината, Правдата и Доброто за едни хора представляват едно нещо, а за други — друго, всички ще си говорят на непознат език. Старото и Новото са два различни езика, на които хората говорят, без да се разбират.3

* * *

Аз не препоръчвам абсолютно въздържание, не препоръчвам и абсолютен морал. Защо? — Ако препоръчвам на хората абсолютно въздържание, ще излезе, че не вярвам на тяхната сила да се владеят. Ако им препоръчвам абсолютен морал, ще излезе, че ги считам за неморални. Ако ви уча на нещо, ще излезе, че сте глупави, че нищо не знаете. Аз само разисквам пред вас някои въпроси така, както са в разумната природа.4

* * *

Някой пита: «Какво е морал?» — Моралът са гласните букви. Тогава какво означава буквата А? — Буквата А означава даване. Ние знаем, че Божественото в човека дава. Какво означава буквата М? — Тя означава стягане, затваряне на крана.5

* * *

Ако човек мисли, че само чрез храната, която употребява, може да внесе в себе си възвишен морал и чистота, той се лъже.6

* * *

Моралният свят, в който зло не съществува, изпраща своята светлина до мозъка и тази светлина се възприема от клетките на тъй наречената морална област. Тази светлина само идва от Слънцето — тя минава през Слънцето, но не е нито слънчева светлина, нито слънчева топлина. Всички хора не приемат еднакво количество морална светлина и топлина. В мозъка има един род клетки, които пречупват светлината на моралния свят. Тази област на мозъка се намира на върха на главата.7

* * *

Една от задачите на съвременната наука е да изучи подробно устройството на човешкия мозък, за да си обясни всички противоречия, които съществуват в живота. Забелязано е, че черепът на високоморалните хора е правилно устроен, вследствие на което те не преживяват такива пертурбации в живота си, както това става с хора, чиито морални чувства са слабо развити.8

* * *

Аз съм правил опити с човешкия мозък, измервал съм го. Основата му, измерена от едното до другото око, е около 16 см; дължината му е около 20-21 см, а широчината — 17 см. Колкото височината му е по-голяма, толкова по-силно са развити моралните чувства.9

* * *

Чрез мозъчните си центрове човек възприема Светлината от горните светове и по този начин умствено се развива. Колкото повече Светлина възприема, толкова по-добре са развити умствените му способности. Чрез моралните си чувства човек възприема топлина. Колкото повече топлина възприема, толкова по-добре са развити моралните му качества.10

Към трета част »Бележки:

  1. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26), 31. СТАНА ПЛЪТ, Русе 1926, с. 6 сл. [^]
  2. ВЕХТОТО ПРЕМИНА, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 4, София 1931, с. 20 [^]
  3. ПОУЧАВАШЕ ГИ, Неделни беседи от Учителя (1923), София 1949, с. 65 [^]
  4. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 261 [^]
  5. ЗАТОВА СЕ РОДИХ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 1, София 1929, с. 147 [^]
  6. МНОЗИНА КАЗВАХА, Неделни беседи Х серия (1927-28), том 1, София 1933, с. 125 [^]
  7. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1982-1983, 29 VIII 1983 [^]
  8. ВЛИЗАНЕ, Неделни беседи IХ серия (1926-27), том 2, София 1930, с. 31 [^]
  9. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26), 33. В СВОИТЕ СИ, Русе 1926, с. 11 [^]
  10. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1984-1985, 13 IХ 1985 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.