Учителя Беинса Дуно за Възкресението или Новораждането (1)

„Възкресението подразбира нов, Божествен живот. В този смисъл човек може да възкръсва по няколко пъти на ден“

Какво означава думата Възкресение? — Да възкръснеш значи да оживееш. Кой може да възкръсне? — Всеки, който придобие Свобода на душата си, той е възкръснал. Който придобие сила на Духа си, той е възкръснал. Който придобие Светлина на ума си, той е оживял. Който придобие доброто в сърцето си, той е възкръснал, той е оживял. Достатъчно е човек да придобие Свобода, Сила, Светлина и Доброта, за да възкръсне — да оживее. Кога може да стане това? — Още днес.1

* * *

Няма да възкръснат само ония, които не са умрели — всички, които умират и които не са умрели, все ще възкръснат. Как ще възкръснете сега, когато сте живи? — Възкресението подразбира Нов живот в нова форма. Може ли червеят да се превърне в пеперуда, докато е жив? — Докато е червей, той не може да стане пеперуда — щом престане да бъде червей, той ще се превърне в пеперуда. Следователно такъв, какъвто е човек, той никога не може да възкръсне.2

* * *

Някои от вас познават Христа, а някои не Го познават и спорят кой е Христос. Някои мислят, че Христос ще дойде на Земята и ще го Го видят като човек. Това е до схващането на хората. Има едно друго схващане — Христос е проява на Бога, Той е Любов; Той ще дойде като една вътрешна светлина в умовете и сърцата на хората, като тази светлина ще привлече всички хора около себе си. Това е истинското схващане. Той казва: „Като отида при Отца си, ще привлека всички при себе си.“3

* * *

Като се говори за смъртното и безсмъртното в началото на човека, се явява въпросът как ще възкръсне човек. Според някои човек ще възкръсне със същото тяло, с което е живял на земята. Значи, ако някой борец е тежал 100-120 кг., след възкресението си ще се яви пак толкова силен, едър, тежък човек. Това е детинско разбиране, а не истинско възкресение на душата. Възкресението подразбира нов, Божествен живот. В този смисъл човек може да възкръсва по няколко пъти на ден — достатъчно е да се откаже от едно свое заблуждение, за да възкръсне нещо в него. Възкресението подразбира освобождаване, то няма нищо общо с гроба на човека.

Кой човек е излязъл от гроба жив и е възкръснал? — Това не е било и няма да бъде. Обаче човек е подложен на постоянни промени. Затова и Павел казва: „Ние няма да умрем, а ще се изменим.“ Това е било и всякога ще бъде. Сегашният човек не е това, което е бил в миналото, нито ще остане такъв в бъдеще.4

* * *

Между християните се повдига въпросът за Възкресението. Питат: „Как ще възкръснат хората — с тези си тела или с други?“ Те не разбират въпроса. Възкресението е въпрос само на душата. То е пробуждане на съзнанието — не се ли пробуди у тебе съзнанието, Възкресение няма.5

* * *

Възкресението е едно преходно състояние от подсъзнателен живот към съзнателен и свръхсъзнателен. Самосъзнанието, което се заражда, е възкресение, оживяване. В сегашния живот самосъзнанието е необходимо за вас, за да поправите вашите минали и сегашни грешки, като ги замените с нещо разумно. […] Като съзнаете всички ваши грешки, всички недостатъци на този живот и страданията, които произлизат от непознаването на Законите, тогава ще се подготвите за Възкресението.6

* * *

При Възкресението душата преминава в онова свое същинско състояние, в което тя е била преди да се въплъти в материята.7

* * *

Сегашната бяла раса ще мине изцяло във [фазата на] пълно съзнание, а не в пробуждане и заспиване. Това е една връзка със свръхсъзнанието — това е Възкресението, това е Новият живот.8

* * *

Да възкръснеш, това значи да бъдеш господар на всички елементи, на всички сили, на всички мисли, на всички желания, на всички свои действия.9

* * *

Какво представлява първото и какво второто възкресение? — В първото възкресение са тези, които ще са в състояние да идват, да оставят своето тяло и да се връщат, а второто възкресение е завършването на човешката еволюция, когато земята ще запустее и няма да има условия за развитие.10

* * *

Изправянето на човека наричаме възкресение. Възкресението наричаме още и пробуждането на съзнанието.11

* * *

Ако не се роди някой изново, не може да види Царството Божие. Да се роди човек изново, значи да се роди от Духа. Да се роди човек от Духа, това е ново положение за човешкото съзнание.12

* * *

Човек трябва да възкръсне и в трите свята: да възкръсне тялото му, да възкръсне душата му и да възкръсне духът му. Това е истинското Възкресение. Когато човек умира и отново се ражда, това възкресение става само във физическия свят — то се нарича прераждане. Възкресението в духовния свят подразбира влизане на човека в света без никакви противоречия. Възкресението в Божествения свят подразбира придобиване на Вечния живот.13

* * *

Павел казва: Ние няма да умрем, а ще се изменим. Аз казвам: Човек не умира, а както водата на моретата и океаните се изпарява, т.е. напуска света и влиза в земята, между песъчливите пластове, за да се пречисти и да се върне отново на земята. Това повторно връщане на човек към земята, вече пречистен и освободен, наричаме Новораждане или Възкресение. Следователно радвайте се, когато се изпарявате и сгъстявате, защото се раждате отново.14

* * *

За да възкръсне човек, това значи да се върне в дома си, да разбере какво е братство и сестринство, какво е музика. Да възкръсне човек, значи да се свърже с Бога. Тази връзка се очаква от всички хора. Тя не може да стане изведнъж. Без нея обаче не може да се влезе във Вечния живот. Които са завършили своето развитие, са направили вече тази връзка. Те имат свобода, или да се върнат отново на Земята, или да останат да живеят в дома си. Когато един ден хората разберат този Закон, те ще влязат да живеят при Бога и ще бъдат щастливи. Днес хората са нещастни, понеже са далеч от дома си.15

Към втора част »Бележки:

 1. Лъчи на живота, Съборни беседи, 1937 г. [^]
 2. Бъдещето верую на човечеството, Съборни беседи, 1933 [^]
 3. Двата природни метода, Неделни беседи, 1923-24 [^]
 4. Великите условия на живота, Неделни беседи, 1919 [^]
 5. Сила и живот, Неделни беседи, 1922 [^]
 6. Сила и живот, Неделни беседи, 1921-22 [^]
 7. Петимата братя, Неделни беседи, 1917-38 [^]
 8. Сила и живот, Неделни беседи, 1921-22 [^]
 9. Сила и живот, Неделни беседи, 1914 [^]
 10. Протоколи от годишните срещи на Веригата, 1906-1915 [^]
 11. Да ви даде, Неделни беседи, 1929-30 [^]
 12. Царският Път на душата, Съборни беседи, 1935 [^]
 13. Бъдещето верую на човечеството, Съборни беседи, 1933 [^]
 14. Все що е писано, Неделни беседи, 1917 [^]
 15. Синове на Възкресението, Неделни беседи, 1927-28 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

3 коментара за "Учителя Беинса Дуно за Възкресението или Новораждането (1)"

 1. Петьо  07.04.2018 г. | 20:16 ч.

  Сегашната бяла раса ще мине изцяло във [фазата на] пълно съзнание, а не в пробуждане и заспиване. Това е една връзка със свръхсъзнанието — това е Възкресението, това е Новият живот.

  Дали Учителя с това има пред вид същото, като Щайнер със съзнателната душа?

 2. Стопанина  08.04.2018 г. | 10:30 ч.

  Петьо, според мен – да!

 3. Светльо  08.04.2018 г. | 10:46 ч.

  И други препратки към Антропософията има според мен. Особенно във втората част на цитатите:

  За да се възприеме животът, който води към Възкресението, трябва да се разбере Учението на Отца, Сина и Светия Дух. Какво се разбира под Отца? — Учението на Божествената Мъдрост. Под Сина? — Учението на Божествената Любов. Под Духа? — Учението за въздигането, за еволюцията на човека. Казано е в Писанието: Който повярва в това учение, спасен ще бъде.

  Отец-Света София-Премъдрост Божия

  Син – Любов

  Свети Дух – Въздигане, Възнесение към Дух Човек!

  от Стария Сатурн през Земята та към Вулкан

  и по долу:

  Всеки трябва да разбере Законите на това учение. Какво се изисква от вас? Мнозина от вас сте в положението на баща, но разбирате ли призванието си като баща? Всеки от вас е бил в положението на син, но знае ли какви трябва да бъдат отношенията на сина към бащата? В положението на Духа още не сте били, но ще бъдете. Сега именно се готвите да минете през Духа, който въздига хората, въздига Христа в тях.

  Вече сме дошли от Стар Сатурн – Отец, минали кме през идването на Сина, към Новораждането в Духа!

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.