Извадки от първи езотеричен урок (GA-270): Трите бесове от Бездната

Из лекция на Рудолф Щайнер, държана на 15 февруари 1924 г. в Дорнах

Докато чета „забранената книга“ (GA-270), ще подготвям статиите с най-важните и/или най-интересните сведения в тях.1 Започвам с извадки от първия езотеричен урок, който недвусмислено загатва, че основната тема в целия курс е Пазачът на прага. И по всичко личи, че целта на уроците е да подготви слушателите (или читателите) за неговото преодоляване. Книгата е изключително трудна за четене. Не само защото е на чужд език. Със сигурност езикът в антропософските уроци е много по-висок от руския език, на който ежедневно попадам в новинарски сайтове и разни форуми.

Друго затруднение идва от несигурността на руския преводач, който е превеждал от немски. Колебанията му се виждат на всяка втора страница. Но човекът е бил коректен. Там, където не е бил сигурен в превода на някоя дума, поставя в скоби немския оригинал. Озадачаващо е, че превежда, например, „сетивен“ като „чувствен“ свят. Това не е непременно погрешно от чисто езикова гледна точка, но е спорно дали е удачно от антропософска гледна точка.2

Най-голямото затруднение е в това, че книгата изобилства от мантрични текстове и сведения в стихотворна форма. Те не са преведени от немски на руски. Част от съдържанието им се подразбира от последващите коментари на д-р Щайнер, но подробностите убягват на читателя, който не работи с немски език. А тези мантри3 наистина са значителна част от всеки урок.

* * *

Извадка 1: Препятствията на епохата

„Препятствията по пътя на духовното познание, скъпи приятели, са съществували във всички времена. Хората от всички времена е трябвало да преодоляват едно или друго, да изоставят едно или друго, като са следвали призивите на строгия Пазач на прага пред духовния свят. Но всяка епоха същевременно има свои особени препятствия. А това, което произлиза от земната човешка цивилизация, в повечето случаи не е средство за съдействие, а е препятствие за влизането в духовния свят.4 И точно поради това, което произлиза от обичайната земна цивилизация, човекът от всяка епоха трябва да разпознава тези особени препятствия, които — произлизащи от съвремието му — се насаждат в природата му и които той е длъжен да изостави, преди да успее да пресече зиналата Бездна, за която стана дума.“5

Става дума за Бездната между сетивния и духовния свят. На прага на тази бездна стои Пазач, който спира всеки човек, който не е готов да навлезе съзнателно в духовните светове, да направи погрешна стъпка и да падне в Бездната. Сведения за това се намират и в други антропософски цикли. Препечатвам горното като встъпление към по-същественото изложение…

Извадка 2: Бесовете, спъващи познанието ни

„Това, скъпи мои приятели, са тримата велики врагове6 на съвременното познание и на съвременния човек.

Съвременният човек изпитва страх пред духовното битие на Твореца. Страхът стои дълбоко в глъбините на съвременната душа. И човек предпочита да се излъже за сметка на страха. Той облича страха си с всевъзможни лъжливи логически обяснения, чрез които му се иска да опровергае откровенията на духовното.

Чували сте, скъпи мои приятели, как от една или друга страна се изказват едни или други възражения против духовното познание. Те са съпроводени с порой от остроумия, порой от хитрости, порой от глупави логически аргументи. Но самата логическа обосновка никога не се явява причината, заради която този или онзи отхвърля духовното познание. В действителност това е духът на страха, който се спотайва във вътрешността и в дълбините на човека и който, явявайки се като призрак в главата, се преобразува7 в логическо обяснение. Това е страхът.

Но нека уточним, че не е достатъчно само да кажем: „Мен не ме е страх.“ Това, разбира се, може да го каже всеки. Преди всичко трябва да потърсим местообитанието и същността на този страх. В крайна сметка сме длъжни да признаем пред себе си, че по рождение сме възпитавани според текущото време, което е пропито от ариманичните духове на страха, както и че сме впечатлени от тези духове на страха. Понеже ние се лъжем по отношение на тях, в действителност те не се откачат от нас. По отношение на тези духове на страха, настанили се като чудовище във волята ни, на нас ни се налага да намерим способи и път — а тази Школа ще даде указания за тях — за придобиване на мъжество към познанието. За да се постигне истинско познание, не ни трябва онова, което днес често подбужда хората към знание — или поне те си мислят, че то ги подбужда към знание, — ами ни трябва само едно мъжество, вътрешно душевно мъжество, изпълващо със сили и способности, които могат да ни насочат към пътищата, водещи към истините и към реалния свят, изпълнен с духовно познание.

И вторият бяс,8 който, произлизайки от духа на епохата, днес се промъква в човешката душа, за да стане враг на познанието — този втори бяс, който се поражда навсякъде, накъдето се обърнем, в наши дни се приближава към човека от повечето съвременни литературни произведения, от повечето картинни галерии, от повечето скулптури, от повечето такива произведения на изкуството, от всевъзможните музикални творби. Той безчинства в училищата, грубиянства в обществото — този втори бяс чувства вътрешната подбуда да се подиграва цинично над духовното знание, за да не му се налага да признава страха си от Духа.

Тези подигравки не винаги се разпознават, защото това, което се крие в тях, хората не винаги го осмислят съзнателно. Но бих искал да кажа: само лека, тънка като паяжина преграда отделя от главното съзнание това, че в сърцето си днешният човек иска да се надсмива над действителното духовно познание. А ако насмешката стане явна, това се случва само тогава, когато именно повече или по-малко несъзнателната наглост на съвременния човек донякъде измества страха. Както и да е, подбудена от определени вътрешни сили, тя днес действа в дълбините на всеки човек против откровенията на духа. И тази насмешка (подигравка) се проявява по най-разнообразни начини.

И третият бяс — вялост в размишленията, склонност към удобство в мисленето. Това е такова мислене, което най-много от всичко на света би искало да прави кино — кино по тази причина, че тогава не е нужно мислене, а всичко се показва наготово на човека, а мислите му просто трябва да следват показваното. Днес даже науката би искала да проследява външния живот с помощта на пасивни мисли. Човек е твърде склонен към удобство, към отпуснатост, за да насочи мисленето си към активно състояние. Понастоящем човечеството се отнася към мисленето, както човек, който би искал да вдигне нещо, лежащо на пода, но въпреки това стои с ръце в джобовете и мисли, че така би вдигнал нещото от пода. Той няма да може да го направи. Точно заради това и мисленето, което сякаш е с ръце в джобовете, не може да обхване битието. Трябва да се раздвижим, трябва да помръднем ръцете си, ако искаме да вземем нещо; трябва да приведем мисленето си в активно състояние, в действие, ако искаме да обхванем духовното.“9

По-нататък д-р Щайнер описва по какъв начин Пазачът на прага ни представя тримата бесове, проявяващи се чрез нас, като външни образи:

Бесът на страха: като прегърбен звяр със слабо тяло и изкривено лице; цветът му е притъпено-синкав. Пазачът на прага ни казва, че този бяс е врагът на познанието вътре в нас, който залага капани на волята ни.

Бесът на насмешката: като същество с дребна осанка; сиво-жълто тяло и озъбено; то се хили насреща ни и ни спъва по пътя към познанието чрез действия в чувствата ни.

Бесът на мисловната вялост: като същество с мръсно-червено тяло и зинала паст; осанката му е дребна, а лицето му излъчва тъпоумие, тъй като мисленето му не желае да бъде активно. Пазачът на прага пояснява, че този бяс е враг на познанието, понеже влияе чрез съмнение за властта на Светия Дух.

Извадка 3: Качествата за прекосяване на Бездната

„Всички те [тези три бесове] ни правят по-тежки. И ако вървим към познанието за Духа заедно с тях, без да обръщаме внимание на предупрежденията от Пазача на прага, се натъкваме на нея — зиналата Бездна пред нас. Тя не трябва да се прекосява, докато носим със себе си тежести: страх, насмешка и съмнение. Прекосяването ѝ е възможно само когато мислите ни са обхванали духовността на битието; ако сме преживели в чувствата си духовното [съдържание] на битието; ако във волята си сме укрепили активното [начало] на битието. Тогава духовното, душевното, активното [начало] на битието се превръщат в наши крила, които ни освобождават от земните тежести. Тогава можем да се пренесем над Бездната.

Предразсъдъците10 са трите стъпки, които ни водят в Бездната, ако не сме усвоили мъжеството на познанието, огъня на познанието, съзиданието в познанието. Ако обхванем с мислите си съзидателното познание, ако искаме да активизираме мисленето си, ако искаме да се приближим към Духа не с вяла мудност, а приемаме Духа с вътрешен сърдечен огън, и ако имаме мъжеството да разбираме духовното наистина като духовно, а не го принуждаваме да се доближава към нас само в качеството на материални образи — тогава от нас израстват крила, които ни пренасят над Бездната до областта на познанието, по което днес копнее всяко живеещо честно със себе си човешко сърце.

Ето това, скъпи мои приятели, иска да предаде на нашите души това въведение — този първи урок, с който е длъжна да започне тази Школа на Духовната наука.“11

Извадките от следващия втори урок, на първо четене, ще бъдат по-малобройни или по-кратки.

Към втори урок »

Превод от руски: Иван Стаменов

Източник: „Школа Михаила“ (GA-270)12


Бележки:

 1. Естествено, преценката ми за важното и интересното ще бъде изцяло субективна. [^]
 2. По принцип чувствата се разглеждат в антропософията като нещо присъщо на астралното тяло и свързания с него астрален свят, а не с физическия свят, уловим от сетивните органи на физическото тяло. [^]
 3. Дори да разбирах мантрите, едва ли бих си позволил да ги публикувам в публичен материал от този тип. [^]
 4. Удебеляванията и курсивите в цитатите са мои — бел. И. С. [^]
 5. Из „Школа Михаила“, GA-270, т. I и II, стр. 20-21 [^]
 6. Първоначалното представяне на тримата врагове е поднесено в матричен текст на немски език, който не превеждам. [^]
 7. В ориг.: метаморфизира. [^]
 8. В ориг.: зверь — звяр, чудовище, демон. [^]
 9. Из „Школа Михаила“, GA-270, т. I и II, стр. 23-25 [^]
 10. Предразсъдъците под влиянието на трите обсъждани бесове. [^]
 11. Из „Школа Михаила“, GA-270, т. I и II, стр. 26 [^]
 12. Изд. „Ключи“, Санкт-Петербург, 2014 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

85 коментара за "Извадки от първи езотеричен урок (GA-270): Трите бесове от Бездната"

 1. Светльо  26.02.2018 г. | 09:55 ч.

  Благодаря!

 2. Доринa Вaсилевa  26.02.2018 г. | 10:59 ч.

  Блaгодaря и aз кaкто зa тези първи преведени извaдки, тaкa и зa предстоящите.

 3. Христо  26.02.2018 г. | 16:13 ч.

  И аз благодаря! Добре правиш, че не публикуваш мантрите, щото първи щяха да паднат под ударите на втория бяс. 🙂 Човек е склонен да осмива онова, което не разбира.

 4. Доринa Вaсилевa  26.02.2018 г. | 16:54 ч.

  Точно в тези дни се нaвършвaт 157 год. от рождението нa Рудолф Щaйнер. Първият езотеричен урок е предстaвен нa 15.02.1924 г., Днес сме 11 дни след дaтaтa 15.02., след 94 год., в един истински мрaзовит зимен ден…
  Днес зa първи път енергиятa нa тези Щaйнерови словa потече свободно, без прегрaди, без изкуствени потaйни, нa нaшия роден бългaрски език, зa всички искрено търсещи, живеещи и действaщи в сърцaтa си с Aнтропософиятa.
  Блaгодaря и нa импулсa, с помощтa, нa който товa се случвa.

 5. Dani  26.02.2018 г. | 17:50 ч.

  Благодаря на всички за случващото се!

 6. ЙорданПетков  27.02.2018 г. | 07:54 ч.

  Ако идеята е да опознаем по-добре идеите на д-р Рудолф Щайнер, реализирана е прекрасно. Ако идеята е да се помага на търсачи, искам да отбележа че живеем в 2018 година. Пречките, които са имали поколенията преди нас вече са отпаднали. Пречките, които имаха търсачите в края на 20 век също са отпаднали. Вече няма такива пречки. Всеки може да стане по-съзнателен. От гледна точка на еволюцията няма проблем да се повтарят текстове от стари Майстори, защото вече се раждат много по-осъзнати деца. Освен това срещам в ежедневието си хора осъзнати, които са излезли от капана на ума, в практиките си те са на нивото на съзнание без мисли т.е. след ума. Проблемите са на тези, които в момента са в зряла възраст и ще приключат с тях когато си отидат от този си живот. Новото съзнание настъпва въпреки упорството на днес живеещите на Земята. Според старите индуси Новата епоха ще настъпи в периода 1986-2046 и при едно внимателно вглеждане ще видим, че индусите са точни.

 7. Varna Mapper  28.02.2018 г. | 23:20 ч.

  Браво – това си е чист късмет да намериш толкова ценна информация! Съгласен съм с Йордан Петков, че днешно време се раждат много по-осъзнати деца, както и че живеем в границата на нова епоха. Между другото, когато Стопанинът беше оповестил в подкаст, че работи по нова книга, той спомена за преломната за България 2018(за която говори и Слава Севрюкова).

 8. Gergana  01.03.2018 г. | 00:02 ч.

  Йордане, извинявай, не разбрах това ти изречение.
  Целият ти коментар звучи като решение да не се запознаваш с Щайнер, но какво общо има сайта с това? 😉

  От гледна точка на еволюцията няма проблем да се повтарят текстове от стари Майстори, защото вече се раждат много по-осъзнати деца.

 9. Йордан Петков  01.03.2018 г. | 08:16 ч.

  Гери, от Щайнер чета извадки, които публикуват негови последователи. Когато преди 30 години имах въпроси, в наличната литература не открих отговорите. Днес Щайнер го чета за удоволствие, както и нанализите на Стопанина.
  Пиша в този сайт само поради една причина-Стопанина на сайта.На него пиша.
  А колкото до изречението…След 2012 се раждат нов модел деца, все по-често срещам деца с ясно изразена 12 степенна аура. Затова казвам,че моето поколение и на моите деца, които са трийсет годишни са от последните с ясно развити седем тела. Идват деца с пълния си човешки потенциал, за които старите Майстори няма да носят онзи смисъл, който имаха за нас. Децата са много по осъзнати по рождение.
  Ще се върна на Щайнер. За времето си той е дал много.Днес също има какво да се научи от Щайнер, но от 1986 година има едно ново учение, няма да го споменавам, но то е много ,много по-подробно за вътрешното устройство на човека и много по лесно разбираемо. Дава карта на вътрешното устройство. Чета и Дъновисти и Розенкройцери и Даоисти и …няма да давам оценки, но се ядосвам . Живеем във времето на „Страшния съд“ ,което означава,че всеки сам съди себе си. Всеки сам за себе си избира върху какво да е вниманието му. И т.н.

 10. Gergana  01.03.2018 г. | 10:40 ч.

  Пиша в този сайт само поради една причина-Стопанина на сайта.На него пиша.

  Благодаря, че ми отговори тогава.

 11. Стопанина  01.03.2018 г. | 11:17 ч.

  Пиша в този сайт само поради една причина-Стопанина на сайта.На него пиша.

  Защо? Какво искаш да ми кажеш?

  Ще се върна на Щайнер. За времето си той е дал много.Днес също има какво да се научи от Щайнер, но от 1986 година има едно ново учение, няма да го споменавам, но то е много ,много по-подробно за вътрешното устройство на човека и много по лесно разбираемо.

  Нямам какво да си кажа с човек, който сравнява Щайнер с… Ошо. Бих искал да не коментираш Щайнер по този начин, особено в този блог и най-вече под сериозна публикация като горната.

  Най- интересното при Путин е, че има голямо сърце. Неговата индивидуална сърдечна чакра работи толкова добре, че той е в състояние да събере в едно, да обхване цялата болка и радост на хората, които зависят от него. Това ниво при него е осъзнато, той чувства болките, той чувства проблемите на хората като свои.

  Не мога да отговоря на това с нещо повече от кисела усмивка.

  Следя натиска върху Русия и в частност върху Путин. Новият момент е, че закрилата и подкрепата за Путин от светли същества е много по-голяма днес сравнена с преди няколко месеца. […] Путин е човекът, който ще преобрази света, а Русия ще е първата държава, която ще навлезе в новото време.

  Пич…

  Усещам Нибиру много близо и много силно. Продължавам да не мога да спя. През декември ще е максимално близо. За да не и давам да ме контролира издигам собствената си енергия до 13 ниво и земната до седмо.Тази светлина държи влиянието на Нибиру вън от мен. […] От три дни много силно усещам магнетизма на Нибиру. Енергията е толкова силна, че не мога да спя. Буден съм и наблюдавам.

  И да ми пишеш, и да не ми пишеш, не мога ти помогна – много тежък товар носиш. Това, което наричаш „осъзнаване“, за мен е влизане в девета глуха. Не говорим общ език, така че е излишно да ми пишеш. Тук опитите за вкарване на читателите ми в задънена улица на духовността, се посичат на място и без право на обжалване.

 12. Йордан Петков  01.03.2018 г. | 12:18 ч.

  Отговорих на Гери, въпросът и изискваше отговор.

 13. дана  14.04.2018 г. | 22:39 ч.

  Преводачът е превел сетива като чувства, защото на руски – сетива е чувств. Със сигурност разграничава понятията щом превежда Уроците. А и мисля, че Нели ги беше превела на български, може и да бъркам…

 14. Стопанина  15.04.2018 г. | 06:36 ч.

  Нели, вярно ли е, че имаш превод на тези лекции?

 15. дана  16.04.2018 г. | 11:35 ч.

  Аз имам от нея 1 и 2 том до 19 урок

 16. дана  16.04.2018 г. | 11:37 ч.

  Така че, можете да я попитате- ако тя и Вие искате да поемете тази отговорност пред Духовния свят да ги качите тук 0 няма да има проблем. Въпреки, че личната работа върху един превод дава нещо, наистина съществено…

 17. дана  16.04.2018 г. | 11:43 ч.

  Извинявам се много, току-що погледнах, че всъщност за 104 том, т.е цялото ГА

 18. дана  16.04.2018 г. | 11:44 ч.

  1-4 том, на мястото на „тире“ е излязла „О“, т.е. цялото ГА 270

 19. Стопанина  16.04.2018 г. | 14:40 ч.

  От три часа не мога да сортирам чувствата си. Много са смесени, но разочарованието определено преобладава. Споделям го, в случай че Нели се интересува.

 20. Дорина Василева  16.04.2018 г. | 22:01 ч.

  Е, мен Нели не ме изненада, когато преди да поръчам на приятелка в Русия ГА 270, я попитах дали я има преведена, за да работим в Работната група по Антропософска медицина.
  Аз разбрах, че я има, но понеже „по времето на Щайнер така и така…“ и само „тези и тези могат да я притежават и ползват…“, дори имаше условие „най-малко две години да са се занимавали хората с Антропософия“…, в крайна сметка Нели прецени според индивидуалните си разбирания, че не само хората в тази вече дългоработеща моя група, ами то и аз… :), сме явно неблагонадеждни.
  Както и да е, не й се сърдя, даже и не се чувствам ни най-малко засегната. Подобно отношение мен лично винаги ме амбицира и скоро й написах, че книгата ще я имам, въпреки „възбраните“, защото както е казано: „Почукай, и ще ти се отвори…“… Времето е настъпило за това! И за да я потърся, това е една съзнателно възникнала вътрешна и дълбока потребност, не само за мен, но и за хората, с които заедно работим! Аз не съм дете!
  А и тук, в това ваше пространство, от години има търсещи, сериозни и задълбочени хора… Не от две години, а от много години по две, четящи и осмислящи Духовната наука.
  Тъй че нека подобен отпор, който според мен е кармично обусловен, да ни направи по-силни, по-търсещи, по-прощаващи и по-зрели. Това е истинската антропософия! Другото е нейна сянка… ВЕЧЕ!

 21. дана  17.04.2018 г. | 12:08 ч.

  Съжалявам, че не прецених по-добре преди да публикувам коментара си за българския превод…Личните чувства са проблем на всеки от нас…Нели Хорински е един прекрасен човек, задълбочен изследовател на Духовната наука, отговорен в същия смисъл и всички знаем какво и дължим! Въпросът за мен не е -защо някой,който си е привел уроците е избрал да не им дава публичност / това си е лично право на всеки един от нас/, а защо и кому е нужен тук ГА 270, Това е духовна работа,която иска доста посветено време и чувства.Лична работа, която е предшествана от предаването на уроците от душа на душа/от личен опит/, тогава има дори лечителска стойност.Четенето на уроците и мантрите си остават до голяма степен неразбираеми без това условие.Те не се предават от учител на ученик, а от душа,която ги е преживяла към други души в група. Защото, все пак, „където са двама в мое име-там съм и Аз“.
  Моите дълбоки душевни извинения към Нели! И благодарности към Стопанина за неговата така важна и съществена работа!

 22. Gergana  17.04.2018 г. | 19:38 ч.

  Дана, нищо не разбрах от твоето обяснение 🙁

 23. Дорина Василева  18.04.2018 г. | 09:56 ч.

  Защо отстояването на позиция, твърдост и целенасоченост в един случай се тълкуват като задълбоченост…лична духовна работа… предавана от душа на душа“, а в друг случай като проява (не толкоз възвишена явно!) на „проблемни лични чувства“?! Защо е този двоен стандарт за едни и същи обективни прояви?! На каква база, кое е мерилото за този двоен стандарт!?
  Второто не го намирам в последните постове. Има обаче твърдост и цели в името на другите. И в такъв случай са абсолютно правомерни.

 24. Дорина Василева  24.04.2018 г. | 19:13 ч.

  След кратка почивка и концентриране на съществото ми във всекидневните обичайни неща, от които се нуждая, след организацията на семинара по Антропософско ритмическо втриване, с радост бих се включила в превода на тези лекции. Тъкмо съм на рускоезична вълнА. Разбира се, ако имате нужда от това! 🙂

 25. Нели  25.04.2018 г. | 21:19 ч.

  Дори, Дори! Чак сега прочетох „любовното“ ти писмо към мен, както и останалите коментари.
  Как си подреждаш откъси от казаното и си ги комбинираш! И колко много зачиташ човешката свобода! Чак е главозамайващо!
  Но и аз не ти се сърдя.
  Не амбицията е правилният подход към тази книга, а нещо много, много дълбоко. И това много, много дълбоко нещо се е опитал Р. Щ. да го обясни в нея и оттам са и строгите му изисквания, които днес повече не се спазват, защото вече са били нарушени, а сега те дори и не се познават. И понеже са нарушени и понеже тази книга е вече на пазара като стока, тя няма вече въздействие сама по себе си, както е щяла да има. И точно поради тази причина, който иска да проникне в нейната дълбочина, трябва да ѝ поднесе най-висшето благоговение, почит и дълбоко уважение. Досега аз не почувствах, че нещо такова съществува.
  Нейното публикуване на немски се е осъществило след дълбоки душевни борби в хората, които в края на краищата са взели решението. По-късно е поместена на немски дори и в интернет от свободното управление на наследството на Р. Щ, така че сега е на разположение на всеки човек. А ето сега я има и на руски.

  Превеждането на уроците преди години беше свързано от моя страна с невероятни душевни борби, разговори с различни лектори и др., безсънни нощи и поемане на отговорност пред духовния свят, без уверение в правилността на действията ми. Имаше специални обстоятелства, за да го направя.

  А сега дори не бях запитана директно от Дори, а само ми се поиска сведение къде са скрити тези уроци и цитирането от мен на малка част от свързаните с уроците изисквания на Р. Щ. се представят за мое мнение.

  Но събитията, породени от волята и амбициите на Дори, ме доведоха до решението отново да сравня дума по дума стария си превод с немския текст и след като се получи необходимото качество, да действам за неговото публикуване.

  Вероятно е до края на годината уроците да бъдат публикувани, но е необходима още много работа, а и преодоляване на външни и вътрешни обстоятелства, за да стане преводът достоен за съдържанието и изобщо да стане възможно тяхното издаване.

  Дали публикуването ще се осъществи, още не знам. Не мислете, че нещата са така прости и еднозначни, както изглеждат на пръв поглед.
  Не мога и да обещая, че след като работата е завършена, ще предоставя уроците да се поставят тук. Дали от моя страна това някога ще стане, ще покаже съдбата.

  Иначе всеки друг е свободен да действа както смята за правилно.

 26. Нели  25.04.2018 г. | 22:54 ч.

  Старият ми превод е от преди 7 години. В него има неточности и не е добре да се разпространява.

 27. Дорина Василева  25.04.2018 г. | 23:23 ч.

  Нели, въздържах се и се въздържам да публикувам личната ни кореспонденция по въпроса.
  Преразказах това, което беше есенцията.
  Всичко, което съм преразказала точно с няколко изречения в кавички в горния ми „любовен“ (разбирам, че го казваш с обратно значение, което ме натъжава много!) пост, мога да го докажа дума по дума. Но ще го направя само след твоето съгласие.
  Не съм скрила нищо, не съм премълчала нищо нито пред приятелите тук, нито пред теб.
  Извън обясненията ти какво е казал Щайнер, какво е мислел Щайнер, какво е направил Щайнер…, които за мен са важни и винаги са били важни, макар и често да ми звучат някак отдалечено от съвсем земното, съвсем реалното и случващото се, прозираше всъщност именно отказ, и това го има в кореспонденцията ни, това е факт. Много тъжен факт, защото аз усетих дълбоко втвърдеността на този отказ.
  Моите „амбиции“, Нели, са амбиции на едно поколение, към което принадлежа. И може би става дума именно за това поколение, което е нужно да застане СРЕЩУ догмите, които последователите на Рудолф Щайнер внесоха и наложиха в света. Самият Щайнер е правил редица изключения, като напр.езотеричните уроци са предоставени на ядро от валдорфски учители. Друго изключение – допуска и психолог в обучението за антропософски лекари… Неща, които напр. догматично се спазват и налагат вече век.
  Аз получих преди броени дни ГА 270 на руски и тази книга дойде при мен именно чрез една голяма руска душа – антропософски лекар. За мен това е наистина много, много символично! Бих казала дори определящо посоката…
  Просто съм била винаги твой добър четец, но това никога не е значело че съм била съгласна с всичко. С теб се научих да премълчавам дори и несъгласията си. И това е наистина ЛЮБОВ!
  Аз лично ще се радвам да я има преведена – това ще е нашият български принос. И благодаря на Иван и Петър, че поеха инициативата. Но дори и да не се преведе или довърши, изпитвам едно особено удоволствие да я чета на руски! Обичам този език и ми доставя огромно удоволствие.

 28. Нели  26.04.2018 г. | 19:46 ч.

  Не ми се иска да изпадам в дребнавщина и да разисквам кой крив, кой прав и ми е все едно дали личната кореспонденция ще се постави на всечетене.

  Само искам да изясня две неща:

  Нели прецени според индивидуалните си разбирания, че не само хората в тази вече дългоработеща моя група, ами то и аз… :), сме явно неблагонадеждни.

  Нели изобщо не можеше да преценява, защото изобщо нямаше понятие кои са хората в тази група.

  …прозираше всъщност именно отказ, и това го има в кореспонденцията ни…

  Ако бях запитана конкретно дали имам превода и дали бих го дала, щях недвусмислено да откажа и нямаше нужда нещо да прозира.

  А сега искам да споделя много накратко няколко мисли относно школата.
  Първо трябва да се прави разлика между езотеричните уроци от съществуващата езотерична школа преди Коледната конференция 1923 година и школата след това.
  С новата езотерична школа Р.Щ. е искал да създаде един организъм, който да представлява земното тяло за езотеричното съдържание и изискванията му се дължат на духовните закономерности за един такъв организъм.
  Докато …от членовете на Антропософското общество всъщност не се очаква повече от това да се чувстват като слушатели на антропософската мъдрост. Очаква се само това, което в живота може да се очаква от всеки така наречен почтен човек… надебелените думи са от Р.Щ.,

  то……принадлежността към школата изисква членът на школата да признае преди всичко условията, сериозните правила в тази школа….

  Въпреки различните мнения и конфликти извън школата и в нея, тя съществува, има своите членове и текстовете са нейно съдържание, нейно притежание. Всеки, който има честен интерес към тези съдържания има и правото и свободата да стане част от този организъм.
  Тук не става въпрос за права на отделния човек, той може да членува в нея и да не членува, но и школата има своите права.

  Темата е много обширна и аз не искам да я разисквам тук. Всеки е свободен да постъпва както реши, че е правилно, но е добре да съблюдава и свободата на другите и е добре първо да се запознае със същността на изискванията на Рудолф Щайнер, а после да ги отрича, да ги смята за остарели и т.н. и т.н. Но дори затова всеки има своята свобода.

  Моят превод беше направен за членове на школата.

 29. Дорина Василева  26.04.2018 г. | 20:23 ч.

  Нели, изключително много ме изненадваш.
  Със сигурност изненадваш и други хора.
  Давайки уж свобода, всъщност ти изискваш пълно подчинение!
  Не знам дали осъзнаваш колко си оксиморонна в начина си на мислене и изказване!
  Нели, след като ти е все едно дали ще се публикува лична кореспонденция,
  за съжаление, ми даваш право да го направя.
  Тук става дума да се защитят принципи, а не да се напада личност. Мисля, че е ясно.
  Тъй като ти ми твърдиш, че не си била запитана, ами беше запитана.
  Много ми е неприятно, но пък е важна истината:

  19- те урокa зa Висшaтa духовнa школa
  от:
  Dorina Vassileva (dorina69@abv.bg)
  дата:
  02.02.2018 21:15
  до:
  nellih@gmx.net

  Нели, a бе тези тъй скришни 19 урокa имaш ли ги, някой имa ли ги, превеждaни ли сa изобщо? Кaк дa ги нaмерим?

  Отговорът беше:… Кои сте вие, които ги искате?

  След което аз подробно ти разказах „кои сме…“….
  Последва кореспонденция за една изключително интересна статия за съвременното състояние на антропософската медицина на Игор Фишман, която теб явно те раздразни, та чак ми прати в червено твоите „забележки“, които всъщност аз не уважих, но го направих безмълвно – защото е важен точният пулс на статията, а не дребните щрихи, които зоркият ти поглед беше отбелязал.
  В крайна сметка ни „предписа“ да четем ГА 316, което скоро щяло да излезе, със снизходителен жест, и да не се надяваме на ГА 270. И след няколко дни ти отговорих, че е казано: Почукай и ще ти се отвори… така или иначе аз ще получа тази книга, въпреки отказа ти.

  Та… Нели, ще ти задам няколко въпроса:
  1. В ролята си и от позицията на кой ти можеш да прецениш дали отделни личности, та дори цяла група е готова да се запознае с тези уроци? Как е възможно изобщо да зададеш въпросът „кои сте вие“!
  2. Каква е ролята на Първи окултен клас в последните 20 год. в България?

  Чувството на последна инстанция прозвучава с пълна сила, Нели, дори и в последния ти пост, не само от кореспонденцията ни. Вярно е, че сме различни поколения. Но се замислям дали винаги е трябвало да премълчавам несъгласията си, заради огромното ми уважение към теб…

 30. Стопанина  26.04.2018 г. | 20:33 ч.

  Тук не става въпрос за права на отделния човек, той може да членува в нея и да не членува, но и школата има своите права.

  Съжалявам, но това е нелепо. Школата не може да има права, ако не броим това да съществува, щом е допусната свише, но тук правото не подлежи на земни интерпретации. Тя обаче може да има правИЛа на земен план. („Право“ и „правило“ са две различни думи на български език.) А ако има правила, те трябва да бъдат точно регламентирани, за да не водим тези неприятни разговори.

  Нели, самата ти си цитирала Щайнер, който говори за правила, а не за права:

  членът на школата да признае преди всичко условията, сериозните правила в тази школа….

  Искам да знам по силата на какви ясно регламентирани правила, установени от Рудолф Щайнер, шепа хора ограничават достъпа до превода на езотеричните курсове. Защото от всичко, което се изписа, оставам с натрапчивото и все по-затвърждаващо се впечатление, че „правилата“ всъщност са нечии лични мнения, а за жалост – открояват се и двойни стандарти.

  Лично мнение.

Коментарите са заключени.