Учителя за социалните въпроси (8)

„Затова казвам, че и без партии хората ще се спасят и ще се развиват“

Предходни части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 »

Аз говоря за мир и любов, за Божествения Принцип, който ще спаси човечеството. Ние трябва да се молим да дадем път на Божествения Принцип в себе си. Откажем ли на този принцип, ще дойде омразата. Нека направят опит в малък размер. Нека ми дадат едно село от сто къщи, да приложа Закона на Любовта — да видим какъв ще бъде резултатът след 10-20 години. Нека видят българите как се управлява.

Законите, с които ще управлявам, ще извлека от човешкото тяло. Като приложа Божествената Конституция, всичко ще тръгне по мед и по масло. На сто случая ще има едва едно изключение. Може ли това да стане при сегашните условия, при сегашния ред и порядък? — Не може.

Човек, който не се храни, не диша, не мисли и не чувства — умира. Можеш ли да възкресиш човека? — На оня, който не се храни, не диша, не мисли, не чувства и не действа, никой не може да му помогне.1

* * *

Хората се делят на леви и десни — така се делят и философите, и учените. И в Камарата има леви и десни. Понякога левите са десни, а десните — леви. Често управляващите са криви хора, а понякога е обратно — управляващите са прави, а управляемите — криви.

При сегашните условия не можете да кажете коя партия да дойде на власт. В България трябва да дойде партията на живите хора, а партията на умрелите Господ да я помете. Колкото по-скоро стане това, толкова по-добре. Не взимайте това в лош смисъл — както жената мете къщата и я чисти, така ще се измете и партията на умрелите, т.е. партията на смъртта.

Мнозина ме питат да се записват ли в партии и в коя именно. Това не е моя работа. — «Коя партия е най-добра?» — Всички партии са добри за себе си. Нали се жените — ето една партия. Всеки се жени и прави такъв избор, какъвто е създал в ума си. Жената носи някакъв образ на своя възлюблен в ума си и такъв търси. И мъжът си създава образ за своята възлюблена и такава търси. Като намери своя образ, веднага се жени. Щом се оженва, всичко се свършва. Ще кажеш, че не излязло тъй, както си очаквал. — Нищо от това, ще се учиш! Женитбата е отношение между разумни души.

Следователно, щом се ожениш, ще изучаваш отношенията между душите. Вие нямате правилни отношения помежду си и се чудите защо животът ви не върви както трябва. В отношенията между хората ще различавате човешките прояви от Божественото. Човешкото ще търпите, а Божественото ще почитате и уважавате.2

* * *

Питате: «Трябва ли човек да се жертва за една жена или за един мъж?» — Като ви поставят на изпит, сами ще видите трябва ли да се жертвате и можете ли да се жертвате. Човек трябва да се жертва само за онзи, Който му е дал живота и Който всеки ден го кредитира — към Бога човек трябва да бъде верен. — «А към партиите?»Всички партии крият нещо користно в себе си. Те първо уреждат своите работи, а после работите на народа. Една партия има в света, която има предвид благото на всички живи същества. В нея няма никаква корист. Тя е Партията на Бога. Всички останали партии са човешки.3

* * *

Днес човечеството живее в безлюбие. Любовта ще го спаси. Затова казвам, че и без партии хората ще се спасят и ще се развиват. Засега партиите са на мястото си. И те ще донесат някакви идеи. Изобщо левите партии са по-демократични. Според мене съществуват женски и мъжки партии. Демократическите партии са женски, защото жените говорят много. Следователно, дето много се говори, там жените управляват.4

* * *

Когато Господ иска да повдигне света, Той праща праведни хора, а когато иска да накаже света, Той праща грешници.5

* * *

Вие искате да знаете Истината върху политическия живот. Този живот е израз на вътрешния духовен живот на хората. Политическите партии идват в света по силата на специален закон. Искате или не искате, те ще дойдат, както расте троскотът по нивите. Партиите са израз на човешкия дух. Те са канал, чрез който се изявява човешката дейност.

Има светски и религиозни партии. И едните, и другите са естествено последствие на човешкия живот. Преди години религиозните партии се деляха: всяка партия, всяка секта държеше за своята черква. Днес те си подават ръка и казват: «Важно е Христос да се прослави.»

Същото става и между светските партии. Днес те си подават ръка, обединяват се. Всяка партия носи известни идеи, които могат да се обединят. — «Коя партия е най-добра?» — Според мене добра партия е тази, която носи високо човешки идеи и която включва в себе си добри, умни, справедливи и честни хора. Всяка партия, всеки човек трябва да бъде носител на Новото.6

* * *

Една партия съществува в света — партията на Бога. Запишете се членове на тази партия. В тази партия няма болни и страдащи — всички хора са радостни и бодри; в тази партия няма невежи — всички си помагат взаимно, всички се просвещават; в тази партия няма бедни и богати, прости и учени. В тази партия няма генерали и редници — там всеки заема мястото си според своята интелигентност и според работата, която върши. Който работи най-много, той е генерал; който работи малко, той е редник.

Тези хора живеят на Земята между вас. Като минават покрай вас, те се усмихват, поглеждат ви и си казват: «Няма нищо — всичко ще се оправи!» Те са спокойни, от нищо не се смущават, защото в техни ръце е бъдещият план на човешкото развитие. — «Какви са те по народност?» — От всички нации: и българи, и руснаци, и французи, и германци, и англичани.

Те знаят как ще се оправят работите. Преди Европейската война те начертаха карта на бъдеща Европа. Обяви се войната, народите се биха, помириха се и картата се изпълни точно така, както беше предвидена. Днес се чертае друга карта. […] И тъй, нова карта се чертае на човечеството. Аз зная каква е последната карта. Тя ще освободи хората от страданията им.

За това време се казва в Писанието: И ще бъде една държава, едно царство и един пастир. Тогава ще има само един народ.

Аз не искам повече да се спирам върху въпроса за партиите, защото някои имат разположение към известна партия и ще се засегнат. Някои са демократи, други — земеделци, радикали, трети — социалисти, комунисти. Каквито имена и да носят партиите, вие сами сте ги нарекли така. Всеки е свободен да има каквито ще възгледи.

Политическият живот е външен, временен, преходен. Той не е нещо неизменно. […] Първото нещо, което се иска от човека, е да има правилни отношения към Бога.7

Към девета част »


Бележки:

  1. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 132 сл. [^]
  2. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947, с. 92-93 [^]
  3. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947, с. 94 [^]
  4. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947, с. 95 [^]
  5. ЗАВЕДОХА ИСУСА, Неделни беседи VIII серия (1925-26), 31. СТАНА ПЛЪТ, Русе 1926, с. 21 [^]
  6. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947, с. 95-96 [^]
  7. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947, с. 96-98 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.