Разни мисли — 11: Странното щастие в големите разочарования

„Световният ред е такъв — достатъчно е да видите рибите в морето, — че рибите снасят много, много яйца, но само няколко от тях се превръщат в риби. Така трябва да бъде. Като имате предвид тази особеност на природата, като лектори, пристъпвайте към решаване на задачите си. Дори от първите ви лекции да се заинтригуват само малцина, всъщност ще е постигнат максимумът...“ (Рудолф Щайнер, GA-339/3)

Разочарованието възниква тогава, когато напразно очакваме нещо повече от хора, които не са ни безразлични. А голямото разочарование настъпва, щом тези, които падат в очите ни, по-рано са спечелили с нещо уважението ни. Самата дума разочарование описва процеса, при който се разваля магията/очарованието — рухва илюзорната ни представа за някого, за събитие или за неодушевена вещ.

Ще дам примери за личните ми разочарования от последните дни. Започвам с дребните случаи — онези, от които никога не съм очаквал много, но не са ми били и съвсем безразлични. Ето едно изказване на особа от тъй наречените „братски среди“ по адрес на друг от тези среди:

„А по отношение на антропогенната структура на лицето, френологията, ушите му ясно показват първо прераждане от животно в човек. (Издължените остри уши.) Да е жив и здрав. Който има очи, вътрешен поглед и разбиране — то ясно се вижда, който няма — да си плува в мехурите, да си върви в преждепосятата нива. Всичко са нива, различни степени. Но тази лъжа, която това хлапе пося под думата „истина“, още повече на гърба на Словото на Учителя, ще му коства много горчивина.“

Това кратко изказване на Борислав Борисов, автор на „Портал 12“, потъпква поне в три отношения Словото на Учителя, макар да претендира, че го брани:

1. Животните не се прераждат в хора, нито хората — в животни. Така е според Словото на Учителя. Още по-изрично е разяснено в антропософията, с която господинът Борисов уж е запознат, ако се съди по собствената му визитка. Да се говори, че един или друг човек е първа, втора или N-та инкарнация на животно, цели само да уязвява и представлява същинската лъжа на гърба на Словото и антропософските истини.

2. Твърдението, че някой човек може да бъде първа или поредна инкарнация на животно се разпространява от лъжеучители като Елеазар Хараш, който иска в следващ живот да се прероди като куче. Защо? — За да си джавка, казва той. Това няма нищо общо с Истина и Слово, но авторът на горния цитат няма проблем да дава трибуна на Харашовите джавкания и да ги представя за Слово и Истина от, цитирам: „ученик-учител“.1

3. Какво би казал Учителя за подобно изказване, което уж се основава на френологията му? — Няма нужда да се чудим и да спекулираме:

„Днес физиогномията и френологията не се изучават като науки, които изследват произхода на всички линии по лицето на човека, а като изкуства, чрез които познават характера на човека. Понякога те изучават повече отрицателните черти на човешкия характер, отколкото положителните. […] Казвам: Да търсиш само отрицателните черти в човека, това не е наука.“2 Източник »

Ако изявлението на господина Борисов беше самотно изключение, може би нямаше да му обърна внимание. Но не беше. Скоро негова сподвижница — някоя си Мария София Костова, — добави:

„Точен си, огледала съм го френологично, там се вижда всичко, за който има знание.“

Аз пък очаквах в тъй наречените „братски среди“ да коригират взаимно дивотиите си, а не да ги допълват. И затова съм разочарован. Ама толкова съм разочарован, че едва се озаптявам да коментирам физиогномията и френологията на двамата „разбирачи“. Има какво да се каже и за ръбатите глави, изпъкналите очни ябълки и плътната маска от преизобилен грим, но…

Понякога трябва да прехапем устни. Защото наистина окултизмът е в положителното. Затова избирам да приключа разочарованието си от тях с народното „присмял се хърбел на щърбел“.

* * *

По-голямото разочарование

Ако никога не съм имал високо мнение за „братските среди“, заради което целенасочено и старателно страня от тях, имах големи очаквания за Арън и Мелиса Дайкс от TruthStream Media. Не съм изгубил симпатията си към тях — както като личности, така и към работата им. Но надеждите ми, че скоро ще се запознаят с Духовната наука, което би ги направило още по-полезни, както изглежда, са били напразни. 🙁

Един от новите им видеокастове — „Какво не ви казват в училище за най-известните учени“3 — ме разочарова. От сведенията, че някогашната Питагорова школа е била затворена за широките маси, а учениците са давали обет за мълчание, се извежда изводът, че е била „окултна“ или „езотерична“, а от това пък се вади следващият извод, че е била недобронамерена към човечеството. Впрочем, в същия „православен“ дух се разглеждат и сведенията за мистерийните центрове, в които се е обучавал самият Питагор. Слава Богу, спестиха ми поне обичайният ортодоксален „аргумент“, че тази школа е била средище и развъдник на хомосексуалисти.

Подборът на ученици в древните школи е бил строг точно заради такива филистерски размишления на широките маси и склонността им към прибързано скачане към заключения. Тези недостатъци пък произтичат от предразсъдъци, които спъват дори честно търсещите — към които причислявам двамата Дайкс — да се ориентират в обстановката. И да направят еволюционна стъпка напред.

Никоя окултна школа не е давала знание на незрели хора, иначе това щеше да бъде равносилно на връчване на пистолет в ръцете на деца. Така е редно, защото е отговорно. Така е било сред мъдреците.

Вече не е така. Хората са достатъчно зрели да разберат старите основания за учения зад затворени врати. Но, за да ги разберат, трябва да се освободят от стари предразсъдъци.

Надявам се, че Арън и Мелиса ще се справят с обременяващото наследство от дългогодишното им срастване с философията на Алекс Джоунс. Надявам се, но умерено — за да си спестя следващите разочарования.

* * *

Най-голямото разочарование

Както писах преди време, все по-трудно ми е да намирам свестни материали в англоезичните алтернативни медии. Напоследък избирателно четях и превеждах The Waking Times, като игнорирах залитанията им към предхристиянски шаманизъм и възхвалите на определени опиати като универсални лечебни средства и трамплини към издигане на съзнанието.

Една от последните статии обаче ме втрещи. Тя се казва „Богът на свободното масонство — изобличен“.4 В нея са изписани такива невъобразими глупости, поне от гледна точка на истинския окултизъм, че тук ще цитирам само това, което определям като извънредно заблуждаващи и опасни твърдения:

„Масонството, същото като всички религии, всички мистерии, херметизма и алхимията, заключва тайните си за всички, освен адептите и маговете, или избраните, и използва лъжливи обяснения и заблуждаващи интерпретации на символите си, за да подвежда онези, които заслужавали само да бъдат заблуждавани; за да скрива Истината, което то (масонството) нарича Светлина, от хората и да ги отдалечава от нея.“

Всичко, което написах по-горе за отношението на семейство Дайкс към Питагоровата школа, важи в пълна сила за отношението на този автор към теченията, които е изброил. Самото отъждествяване на свободното масонство с религии говори за пълното неразбиране на фундаменталните разлики между двете. А като добавим и сравнението на масонството5 с Мистериите, които предшестват масонството с хилядолетия, това неправомерно слагане на всичко „окултно“ под общ знаменател, е типична проява на луциферизъм.6

Да видим как и какво предлага авторът като алтернатива на „лъжливите обяснения“:

„Светлината е началото на Матрицата. „Да бъде Светлина…“ може да се тълкува като историята за създаването на изопачения, антиутопичен свят, в който живеем и който е замислен и създаден от същата отрицателна сила с много имена, която изобличавам навсякъде в тази статия.“

Излиза, че е по-добре да живеем в утопичен и подреден свят, съвършено лишен от Светлина. Харесва му да живее в мрак и ни кани да се присъединим към него. Благодаря за поканата, но любезно отказвам!

„Независимо дали наричате тази тъмна сила Великия Архитект на Вселената, Демиург, Ялдаваот, Сатана, Яхве, Йехова, Сатурн, Абадон, Баал, Нимрод или Луцифер, става дума за една основна сила.“

Нерде Бог-Отец, нерде Сатана (Ариман), нерде Сатурн (Асурас, а в определен контекст и Орифиил), нерде Йехова/Яхве (един от Елохимите), нерде Абадон (Сорат), нерде Нимрод (смъртен човек), нерде Луцифер. Именно Луцифер е направил това абсурдно обединение на всички под общ знаменател. Ариман е добавил презрението към мистерийните духовни познания. А от Абадон е ненавистта към всяко истинско и дълбоко знание за тези неща и остатъчното чувство на безпомощност у непросветените читатели, на които не се предлага каквато и да било реална, смислена алтернатива за духовно познание.

* * *

И щастието от всичко това

Познавам Духовната наука. Все повече се убеждавам, че на този етап само антропософията хвърля достатъчно изобилна Светлина върху разгледаните въпроси. Ако не беше тя, нямаше шанс да се ориентираме в обстановка, изпълнена с толкова различни и изключващи се мирогледи.

Е, да, при пряко сравнение между Словото на Учителя със „словото на Елеазар“ и други самозвани гурута можем да разграничим зърното от плявата. Но само на местно, българско равнище. Разглеждаме ли световните тенденции, Духовната наука става все по-задължителна — ако искаме да разсеем мрака. Само че трябва да се примирим с факта, че работим за малцина. Блоговете ни може да се посещават от няколко хиляди човека дневно, но честно търсещите и дълбоко разбиращите са… единици?!

„Много разочарования — преди всичко разочарования и нищо друго — това очаква всички усилия да се насочат нещата, които трябва да станат, в правилните пътища. Разбира се, това никога не трябва да бъде пречка за нас. Ние трябва да сме толкова пропити с необходимите импулси за настоящата епоха, че да правим това, което трябва да бъде направено, независимо от резултатите — дори когато усилията ни пропадат по един или друг начин.“7

Работим и ще работим в това направление. Правим го в „От Извора“. А единственият извън нашето общество, който досега ме оставя с впечатление, че е готов да се разделя с „братлета“, но да остане верен на истините, е именно Теодор Николов, набеден за „преродено животно“.

Извод: По-добре да сме преродени животни, които стават хора, отколкото хора, които смело вървят към човеко-животинската раса в епохата на Орифиил. Стадното поведение,8 съчетано с мотото „вече имам мнение, не ме занимавай с факти“, ще ги заведе точно там.

„Дори от първите ви лекции да се заинтригуват само малцина, всъщност ще е постигнат максимумът по отношение на това, което може да се постигне.“9

Утешаващо изречение. Утешава ме дори във времена, когато невежеството се шири надлъж и нашир, човечеството блажено спи и категорично отказва да направи скок в познанието и развитието си. А това вече позволява да се случват и събития, които умът ми отказва да приеме, въпреки че ги е очаквал. Например — канибализмът се завръща в особена форма, като несъмнено ще последват и по-преки форми.

Нека заспалото човечество нехае за това. Нека негодува срещу Светлината — такава, каквато е описана от самозванци и профани. Будните обаче черпим сведенията си от изворите.

И препоръчваме същото на останалите.

Иван Стаменов
13.2.2018 г.Бележки:

 1. Въпросният автор на „Портал 12“ не крие, че неприязнеността му към „прероденото животно“ Теодор Николов се дължи на предполагаемите лъжи от последния по адрес на „словото на Елеазар Хараш“. Господинът Борисов очевидно не се смущава, че „словото на Елеазар Хараш“ включва и самомнителни окачествявания на антропософията по начин, който дори Учителя никога не си е позволявал. Но и защо да се притеснява, след като в „Портал 12“ се разпространяват даже крипторелигиозните небивалици на Спас Мавров? Странни и разочароващи са възмущенията срещу „лъжите на гърба на Словото“ при „духовния“ тюрлюгювеч, предлаган от Борисов и другите автори в този портал. [^]
 2. В същия дух говори и Щайнер: „Истинският окултизъм е в положителното.“ [^]
 3. Ориг. заглавие: What They Don’t Teach You About the Most Famous Scientists [^]
 4. Ориг. заглавие: The God of Freemasonry Exposed [^]
 5. При съвременното свободно масонство действително има ретроградни течения, които в общи линии го превръщат в безплоден остатък от стари епохи. Но четирите течения на злото в съвременния свят, а именно — (1) окултно-политическите черни ложи от Запада, (2) йезуитският орден, (3) болшевиките на Изток и (4) черните факири от Индия — по никакъв начин не могат да се свържат исторически и дори идеологически със свободното масонство. Доколкото това се прави от злонамерените среди, цели да представи масоните като олицетворение на всичко „окултно“ и „зло“. По този начин четирите течения на злото извършват „атаки под чужд флаг“. Враговете им обират негативите, а те остават незабелязани в сенките. [^]
 6. Едно от влиянията на Луцифер, общо понятие за тъмните същества от йерархията на Ангелите, са стереотипите — безразборното обединяване под общ знаменател на хора и общности; също — представянето на частните случаи като общи случаи. [^]
 7. Из Рудолф Щайнер, GA-178: Зад кулисите на външните събития. [^]
 8. Освен двамата цитирани в атаката срещу Теодор Николов участваха още неколцина „бели братя“. Всъщност хулителската кампания започна с поредица публикации на Юлия Радойкова, която беше отстранена от нашия блог и форум заради по-стара хулителска кампания спрямо „алкохолизма“ на съборите ни. По тази причина, макар и между редовете, бях периодично загатван или поименно споменаван в кампанията срещу Теодор, получавах известия и имах възможност да архивирам и някои междувременно изтрити изказвания. [^]
 9. Рудолф Щайнер: ТСО и ораторското изкуство, GA-339/3 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

2 коментара за "Разни мисли — 11: Странното щастие в големите разочарования"

 1. Дорина Василева  16.02.2018 г. | 10:30 ч.

  Благодаря за материала! Постоянната будност е важно качество на духовния ученик.

  Когато се коментираше Теодор Николов от неговите „братя и сестри“ он лайн четях всички коментари.
  И бях шокирана!!! Изпитах срам, заради подобни коментари от хора, които със сигурност четат не само Учителя, но и Щайнер, и се идентифицират като „духовни“. Изпитах болка за самия Теодор, че в момента четеше и преживяваше това.
  Тези „братя и сестри“ всъщност се обръщат с цялото си поведение срещу истинността на самите духовни учения. Те стават анти-лица на тези истини. Личностите им заливат с помия самите им Учители, независимо дали става въпрос за Петър Дънов или за Рудолф Щайнер. Разбирам, че всички ние естествено сме тук на Земята, за да продължаваме да се усъвършенстваме. Дали?! Или за да потъваме още по-надълбоко в бездната на неизчистената ни душевност?
  И вместо да се благодари, поощри, намери един човешки проникновен и добронамерен път към душата на един млад човек /нека не забравяме, че никога не можем да знаем каква душа на възраст носи младият в земни години човек!!!/, се изсипва не градивна, а унищожаваща самите духовни ценности лавина, а за многократно увеличена морална отговорност на такива „духовни хора“ изобщо да не говорим!
  Искам да кажа нещо на Теодор, макар че мога лично да му го напиша. Със сигурност в човешката ни карма стоят предпоставки да ни се случи това или онова в сегашния ни живот. И със сигурност в нас стои силата и свободния избор в този живот да се справим с тази карма. И колкото по-силен отпор среща човек и спънки в пътя си, толкова по-силен става. Личен опит е от доста преживени и циклично завръщащи се кармични срещи.
  Пожелавам му постепенно и ползотворно разгръщане на земните, душевните и духовните му сили!

 2. Вал  18.02.2018 г. | 17:39 ч.

  Разочарованието не дава възможност на някого да се поправи.
  И горчилката си остава за теб без нещо да спечелиш от това.
  Мнението на всеки човек си е за него самия, мислите му са за него самия.
  Ако някой мисли лошо за тебе, това не те променя. Но него го променя.
  Всяко нещо което допуснем в сърцето, то ни променя.
  Остави разочарованието.
  А всеки за думите си и мислите си сам отговаря.
  Можеш да се радваш, че си се освободил от три илюзии.

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.