Учителя за отношенията в Братството (20)

„Човек е стипчав и кисел плод, а туй, което е добро в човека, то е Слънчевата и Божествена Любов“

Предходни части: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 , 8, 9, 10, 11 , 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 и 19 »

Казвал съм ви много пъти: Не искам да се занимавам с вашите глупости, нито да ги нося. Не искам да нося и вашите престъпления, нито вашите лоши мисли и чувства. Вие трябва да се определите или ще сте мои ученици, или не. Сега сте на лъжлив път и това няма до никъде да ви заведе. Не говорете за мене нито добро, нито лошо, докато не сте го проверили. Вие сте допуснали на „Изгрева“ същества, които са от ниска степен на развитие, а аз не искам да се занимавам с тях. Те само ще ви ограбят, без да постигнете нещо. Те всичко ще развалят.

Мнозина от вас боледуват, защото постъпките ви са неестествени. Вие си мислите, че като сте си направили по една малка къщичка, заградили сте я с тел, че сте се наредили. Уредили сте се толкова, колкото едно животно. Аз бих желал да има тук, на „Изгрева“, няколко души между вас, които да дадат пример на Любовта — пример на хора, които живеят без лъжа, в абсолютна истина и чистота. Тук, на „Изгрева“, Любовта между стари и млади не е както трябва — младите, като обичат, се крият, а старите гледат какво правят младите, критикуват и разнасят навред неща, които я са така, я не.

Досега съм търпял толкова неща, че се чудя на себе си. Не е въпросът, че аз трябва и мога да търпя, а вие пък да си живеете както сте свикнали и да се криете, но това не е добре за бъдещото ви развитие. Вие сами се спъвате, а втори път няма да се създадат такива условия за учение. Без да знаете, вие ставате проводници на един съвършено чужд на вашите стремежи свят. Трябва да затворите крана на тези влияния. Ако продължавате да вървите по този начин, след десет години ще се намерите в голяма сиромашия — на всички полета сиромашия! И друг път сте вървели по този път, показан ви от мене, но сте го напускали. Низшите същества искат и сега да ви отклонят, но вие трябва да държите връзка с Онзи, Който ви е пратил на земята, и с онези, които сега ви кредитират със своите мисли и чувства. Низшите влияния трябва да се пресекат.1

* * *

Как да ви обичам, като не пеете, като не чувате, като не виждате, като не сте се очистили, като не сте се умили, като не сте облечени чисто и хубаво, а ходите неглиже? Искате да ви обичам? В Любовта има нещо велико. Забелязал съм, че аз говоря, а някои казват: «Говори си ти колкото щеш, ние ще си живеем както си знаем.»2

* * *

Някои искат да ме лъжат. Има едно нещо, което мразя — на всичко се поддавам, но никога не на лъжата. В историята на моя живот не е имало момент, в който някой е могъл да ме излъже. Нито съм лъгал, нито някой може да ме излъже. Лъжата — това е едно отрицание на Божията Любов, лъжата е отрицание на Божията Истина, лъжата е отрицание на Правдата, лъжата е отрицание на Божията Добродетел. Лъжата е отрицание на всичко онова, което е положително, велико, благородно, възвишено — лъжата е тази, която ни е докарала до туй положение.3

* * *

Света вие не можете да оправите. Вие себе си не можете да измените, та ще измените света!4

* * *

Аз още като ви гледам и слушам, в ума си зная какво мислите. Толкова е силен слухът ми, че, като мислите — чувам, и като чувствате — чувам, и като постъпвате — още повече чувам.5

* * *

Аз познавам вашия живот от миналото, но не се ровя в него, а заравям нещата отгоре. Знанието не всякога ползва, но каквото вие вършите, аз от него се ползвам. Ако искате да получите Божието Благословение, а туй ми е казано и аз заради това дойдох, трябва да слушате Господа.6

* * *

Това, което съм ви дал, ще го проучвате! Щом не се проучва, аз зная, че ще дойде Законът на лицемерието — щом човек не върши това, което би трябвало да върши, той ще бъде лицемер, ще дойде до вътрешно раздвояване.7

* * *

Както виждам, някои от вас не пишат върху зададените теми. Всеки, който три пъти не напише зададената тема, да напусне Школата! Или ще бъдете ученици, или не. Щом сте ученици, трябва да бъдете верни на себе си. Два реда да напишете, но напишете нещо. И глупаво да е, напишете нещо! Темите, които се дават в Школата, вървят по един особен закон. Вие може да не кажете нещо умно и аз не искам това от вас, а искам да размишлявате върху зададената тема. Самият предмет, върху който ще разсъждавате, ще внесе малко светлина, а тя гради нещо у вас.8

* * *

Разбирам вашите нужди и всички ви извинявам, защото винаги поставям себе си във вашето положение, та затуй не ви си сърдя. А пък, ако искате да знаете, вашите съмнения ми принасят полза, защото те са тор и аз се ползвам от този тор. И когато някои приятели ми изневеряват, това е в моя полза и казвам: „Господи, прости им!“ Това е силата, в която се държа. Аз много добре зная, че човек е стипчав и кисел плод, а туй, което е добро в човека, то е Слънчевата и Божествена Любов, която работи върху вашата душа, и докато тя действа, всичко върви добре.9

* * *

Знам, че всичко, което съм ви говорил, ще потъне дълбоко в съзнанието ви и че нищо не е изгубено. И доброто, което правите, не е изгубено. Бог е навсякъде, Той пази Своите Неща. Това, което съм ви говорил, не е мое — то е на Бога. Бог ще запази Своите хубави Неща. След време всичко, което сте приели в съзнанието си, ще израсте. Нови пътища ще се открият пред вас и вие ще благодарите за тях. В Бога всичко е хубаво.10

* * *

Когато аз говоря, мнозина спят — пренесени са в друг свят. Наредени сте на столовете по един неестествен начин до някои хора, с които не можете да работите, и заспивате, за да излезете от неестественото положение. Когато мисълта е тежка, напрежението е голямо, двойникът излиза навън — това е заспиването. Някой път двойникът се разширява повече от допустимото и тогава пак идва заспиването. Едно ще ви кажа: Не се занимавайте с това кой спи и кой не, кой слуша и кой не — гледайте себе си. Някои са в будно състояние — нищо, че спят. А има хора, които не спят, но съзнанието им е спящо. Съзнанието трябва да бъде будно!11

* * *

Помнете, че бъдещето е за умните, за добрите и за силните хора. Ако не вярвате в това, което сега ви казвам, един ден ще повярвате и ще видите, че това, което ви говоря, е сто и едно на сто верно. Всички хора, семейства, общества, народи, които са умни, добри и силни, ще имат Божието Благословение. Това започва от тази година. Дали думите ми са верни, това ще видят онези, които служат на Бога, но и онези, които не Му служат. В продължение най-много на десет години от днес всички ще проверят истинността на моите думи. Бог вече е турил в действие Закона на Любовта и които не се подчиняват на този закон, ще изпитат последствията на своето непослушание. Дойдете ли до този закон, няма два пътя.12


Бележки:

 1. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 64 сл. [^]
 2. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 138 [^]
 3. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи V серия (1922), София 1922, с. 318 [^]
 4. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН, 1993-1994, 9 I 1994 [^]
 5. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 94 [^]
 6. ГОДИШНА СРЕЩА НА УЧЕНИЦИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО, Търново 19-24 август 1920 г., Берлин 1996, с. 115 [^]
 7. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 133 [^]
 8. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 262 сл. [^]
 9. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 151 [^]
 10. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 263 [^]
 11. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1992-1993, 31 III 1993 [^]
 12. ЕЗИКЪТ НА ЛЮБОВТА, Съборни беседи (1939), София 1939, с. 261 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.