Как фондация „Въздигане“ ни закопава в земята, като продава илюзии

Мисия невъзможна: откриването на логика и аргументи сред „патриотите“

Пътят към преизподнята бил осеян с добри намерения. Бих добавил: добри намерения, почиващи на невежество. Баш от този калибър са идеите на фондация „Въздигане“, която влезе в новините през изминалата седмица с това, че дава по 200 лева на родителите, които кръщават бебетата, родени през текущата година, с имената Тервел, Кубрат, Аспарух и такива на други „прабългарски ханове“.

Заниманията на тази фондация бяха възвеличени от няколко телевизии, включително национални. От друга страна, бяха осмени от „Дневник“ и някои групи в социалните мрежи. И при двете диаметрално противоположни отношения към инициативата на „Въздигане“ обаче открих само частни мнения относно „родолюбието“ и „комерсиалния патриотизъм“.

Основанията зад „добрите намерения“ (и има ли ги изобщо)

Така и не попаднах на становища, които обсъждат делата на фондацията от гледна точка на логиката в официалната ѝ мотивация. А също и от позицията на историческия факт, че изброените „хански“ имена са всякакви други, но не и български.

Тъй като не мога да си затварям очите пред действия, които несъмнено ще окажат дългосрочни последствия1 за клетите бебета, се заемам да запълня пропуските.

Следват много забележки и за да балансирам статията, ще посоча нещо, което ми допада: логото (на горната илюстрация). Разпознавам смърф с фригийска (тракийска) шапка. 😉

Тъй наречените патриоти от „Въздигане“ описват „логично“ мотивацията си:

„Когато човек се загуби в живота, трябва да се върне към своите корени!“

Когато човек се връща към своите корени, той се отказва от целия си досегашен напредък и от целите на пътуването. И се озовава на два метра под земята, защото именно там се намират корените.

Когато човек се връща обратно в миналото си, се предава пред страха, че не може да се справи с настоящето и бъдещето.

Когато благоразумният човек се изгуби в живота, просто трябва да си отваря по-добре очите и да се оглежда, докато намери верния път. Могат да му помогнат книги, от които така да се просвети, че пътят му напред да блесне като на карта от прегледен пътеводител.

„Едва тогава ще си спомни кой е и ще осъзнае своя път.“

Там, където са корените, е тъмно и не прониква светлина. Без светлина не може да има никакво осъзнаване. За да се върне в светлината, човек трябва да поеме път от корените, ама нагоре и все по-нагоре. А това е същият път нагоре, от който „въздигащите“ се се отричат, за да се върнат в мъртвия застой на коренищата!

Просветеният човек не се нуждае от едно такова времегубещо разкарване в НИЗходяща посока, за да си отвори очите и види, че дърветата дават плодовете си високо над земята. Само низшите растения дават плод в земята. Това са така наречените кореноплодни: репи, зелки, картофи… И те имат своята роля в света, но се консумират от хората само след внимателно почистване. А понякога се налага за начало да им свалим и няколко слоя от грубите обвивки.

„Фондация „Въздигане“ обединява хора, които имат за цел да припомнят кои сме ние българите и къде трябва да бъдем.“

Фондация „Въздигане“ си е объркала името и създава нелеп оксиморон.

Самото име „Въздигане“ указва ВЪЗходяща посока на движение. А основната цел на въпросните ентусиасти е да ни пращат ПОД земята.

„Ние сме пазители на България и българския дух.“

Пропуснато е уточнението, че става дума за Първото българско царство, в което, както изглежда, продължават да живеят „възродителите“. А както ще стане дума и по-долу, е съмнително дали „българският дух“ се нуждае от опазване, ако това е дух на ретроградните анахронизми, играещ съвместна игра с другия дух — този на комерсиалните столевки.

Дотолкова с „логиката“ на фондацията, издържаща се с дарения на себеподобни „интелектуалци“ и „пазители“.

А сега да видим фактите за „ханските“ имена

Излишно е да разглеждаме всичките от списъка. Достатъчно е да кажем две-три думи за трите, котиращи се по 200 лева.

В азбучен ред те са:

» Аспарух

Под тази форма името е достигнало до нас от гръцки източник. В арменски източник то е предадено като Аспар-хрук, което в свободен превод означава Аспар-цар. Среща се и като Исперих.

А как звучи то в домашните (българските) средновековни и възрожденски източници? Например, в Анонимната хроника от 11 век то е Испор-цар. На друго място (т. нар. Именник) е Есперерих.2

Извод: Когато някой родител кръщава детето си Аспарух, всъщност му дава изопачено, погърчено име и не опазва никакъв „български дух“.

» Кубрат

Отново в тази си форма името е от гръкоезичен източник. В други исторически извори се среща като Кроват, Курт, Орбат и др.

Изводът е същият като горния за „името Аспарух“.

» Тервел

Същото положение като предишните две:

Така наречената „българска историография“ не търси истината, а проповядва (и натрапва) гръцките опити за записване на „варварски имена“. Ромейските автори са прословути с неумението си да препредават специфични звуци, които не присъстват във фонетично бедния гръцки език.

В латински исторически извори името звучи Требелио и Требел.

В домашните български извори е записано като Тривелий. В църковната литература го намираме и като Тривелий Теоктист (Богосъзидателен). На старобългарски Тривелий означава Триждевелик или Тройно велик.

Извод: И в този случай „Въздигане“ ни продава изопачено гръцко име, което е по-отдалечено дори от латинските интерпретации на истинското име.3 Остава отворен въпросът, дали тази фондация го прави заради фаворизиране на гръцките исторически източници спрямо българските4 или заради непознаване на българските извори.5

Моето предизвикателство към „патриотите“

Други инициативи на „Въздигане“ (в двойни и тройни кавички) включват:

събиране на средства за издаване на „най-добрата историческа литература“;6

поставянето на хански „паметници във всяко българско училище“,7

И така, ще им дам възможност да спечелят нещо от срамната ситуация, в която ги поставям. Могат да заработят общо 500 лева,8 които ще им връча с почести,

ако докажат по безспорен начин, че:

Старите български владетели са се титулували ханове. Възнаграждение: 200 лв.9

Имената на владетелите са звучали точно Аспарỳх, Кубрàт и Тèрвел, като се изключва всяка възможност чуждоезичните хронисти да са пообъркали някои (или повечето) от звуците. Награда: по 100 лв. за всяко от тези имена.

Фондацията разчитала на дарения. Лошо няма.

Всеки, който дари 20 лв., получавал „Монета на Благодарността“. По принцип дори само от изложеното по-горе се разбира, че „Въздигане“ няма как да получи 500-те лева. Просто защото търгуват с въздух под налягане от „най-добрата историческа литература“. Занимават ни и с антилогика, каквато не се ражда дори от кореноплодните.

И да приемем, че в някакъв фантастичен сценарий успеят да докажат поне името Тервел, което единствено от споменатите по-горе има ле-е-ека допирна точка с действителността, ще получат обещаната стотачка. Срещу нея би трябвало да получа 5 „монети на благодарността“, но отсега декларирам, че не ги желая.

Стига ми и едно немонетизирано „благодаря“, ако с тази статия съм успял да въздигна главите им от корените и да ги запозная със слънцето.

Иван Стаменов
29.5.2017 г.


Бележки:

 1. Едва ли има по-голямо орисване за един човек от момента, в който родители или други са дали името му. Името и дори само части от него — отделните звуци — имат формиращо въздействие върху съдбата за целия живот. Не е трудно да се досетим, що за орисници са родителите, които кръщават бебета с имена, нямащи никакво отношение към хармоничните имена от реалния свят. Особено ако го правят от сребролюбие. []
 2. Възможно е истинското име на „Аспарух“ да е звучало IѪСПѪР. Добре известен факт е, че баща му е бил християнин. Ето защо можем да допуснем, че той е кръстил сина си с името на един от трите влъхви, поднесли дарове на Младенеца. Същото име се разпростира и до най-западните части на Европа, където е локализирано от тамошните народи като Каспар, Яспар, Джаспар и др. Използвам графемата Ѫ (от глаголицата, не от кирилицата), за да подчертая как звукът на съответното място в IѪСПѪР преминава или в „Е“, или в „А“, или в дори I („И“), при по-късните преписи на източниците. Затова срещаме и двете форми: АспАр и ЕспЕр. Титлата цар, прикачвана след името, не се нуждае от коментар. Тя е същата като хрук и ри(г)х. Но нито една от тях не се превежда като хан. []
 3. Ако следваме „логиката“ на тази фондация, може би е време да забравим името Владимир. За двеста лева може да го преиначим на Лаодомур, понеже се среща в такава форма при латинските хронисти. Аналогично, дали трябва да заменим и името Асен с вариантите Алсанус и Оксано, често срещани в историческите извори? Това дали въздига „българския дух“, ако изобщо приемем, че Духа позволява да му лепят етнически етикети? Със сигурност знам, че дори в не по-малко корумпирана Русия няма фондации, които продават несвойствени имена срещу 200 рубли. Там Светополк си остава Светополк, а не се подменя с чуждоезичните му интерпретации: Зуентибалдус, Зватаплуг и Сватоплук… []
 4. Заради гъркомания — да си го кажем без заобикалки под черта. []
 5. Заради невежество, казано с други думи. В подкрепа на формата Тервел не може да се използва дори т. нар. Именник, където част от това име, особено втората гласна, не се разчита. []
 6. Подразбира се, че тази литература тепърва ще се съчинява от „компетентните“ ентусиасти и спомосъществуватели на фондацията. []
 7. Естествено, тук отново ще се развихрят фантазиите на художниците, които ще си изсмукват от пръстите всеки детайл от облика, облеклото и (задължително!) въоръжението на „хановете“. Може да сложат по едни халогенки на мястото на очите, защото LED осветлението, използвано за слепите очи на увековечения Самуил, не е достатъчно забележимо и функционално. []
 8. Ако приемем, че възникне sci-fi сценарий, при който се налага изплащане на тази сума, тя ще бъде изцяло покрита от лични средства на Стопанина и няма нищо общо с дарителските инициативи по линия на „От Извора“ []
 9. От много години Емил Костадинов – Зиези предлага дори по-голяма сума за същото предизвикателство и досега никой не се е възползвал от случая да прибере „лесните пари“. []

Споделяне на публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми.
От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите.
Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

17 коментара за "Как фондация „Въздигане“ ни закопава в земята, като продава илюзии"

 1. Николай Петков  29.05.2017 г. | 21:46 ч.

  Здравей Стопанино,
  извинявам се предварително за нетактичния въпрос, но къде изчезна статията на проф. Чилингиров относно изворите за нашата история? Силно се надявах за читателски коментари и препоръки за други смислени източници!
  А относно гореизложената позиция – напълно Ви подкрепям! Мисля, че е крайно наложително да се пренапишат учебниците и промени съвременната позиция за българската история, в частност имена и българското им звучене, а и особено евентуално връщане към нашия правоговор с пренебрегнатата от официалния книжовен език – мътна гласна. Румънците, с които съм общувал, се гордеят, че имат седем вида Ъ и ми беше много трудно да обясня как, само с един знак Ъ , всъщност имаме, също поне толкова варианта за този звук, но само като произнасяне в различните думи.
  Поздрави!
  Николай Петков

 2. Стопанина  29.05.2017 г. | 21:52 ч.

  Здравей, Николай Петков,

  Наложи се да сваля публикацията. Оказа се, че проф. Чилингиров не е имал право да предоставя материала на „От Извора“, тъй като по-рано е имал сключен договор за издаване на доклада в сборник с останалите текстове от „Български исторически четения 2017“.

  Това със спорните авторски права го научих днес.

 3. Gergana  29.05.2017 г. | 23:08 ч.

  Викайте на детето си „чедо“, „дете“, „момченце“, „момиченце“. Боже, така биха сме обърнали и към животинчетата наоколо.

  Нашата история си е в нас. Ъ е по-добро, когато е премислено. Какво искате от топлите чувства?

 4. House M.D.  31.05.2017 г. | 23:30 ч.

  Според Георги Ифандиев „Аспарух“ се превежда на български като „бял конник“ – прозвище, дадено му от други народи. Истинското му име е друго /Ифандиев го каза веднъж, но не успях да го запомня/.

 5. Петкo  01.06.2017 г. | 19:13 ч.

  Не съм съгласен единствено за зелето, а и Щайнер е споменал, че е чудесен зеленчук 🙂

 6. len  02.06.2017 г. | 10:37 ч.

  Верно, че имената на повечето ни царе са минали през гръцката баданарка.

 7. Тодор  02.06.2017 г. | 23:00 ч.

  Аспарух няма нужда от превод на български 😉 Две съставки има в думата, втората значи цар, владетел (рух, рих).

 8. Стопанина  02.06.2017 г. | 23:14 ч.

  Нерде яспис, нерде кон.

  Като почнат да „превеждат“ всякакви имена от коне, стрели и глигани, нямат равни.

 9. Тодор  02.06.2017 г. | 23:22 ч.

  Спомена се името на Ифандиев и това ме подсети, отново, за нещо което отдавна не ми дава мира. Зиези, Спароток, Стопанина…. може би има нужда от някаква форма на единение. Ако чукундурите дето ги хрантутим в сградата с този текст на лицето не могат да го направят, то може би е дошло време други да го сторят. Започнах с Ифандиев не заради него самия, а защото някак мнозина станаха списващите и произнасящи „алтернативна“ история, а истината никога не е алтернативна, макар и да не е абсолютна …. мисълта ме тормози, Стопанин, споделих.

 10. Стопанина  02.06.2017 г. | 23:49 ч.

  Коментарът ми беше за написаното от Хаус М.Д. относно „белия конник“.

  Това с единението не съм убеден, че го разбирам. Познавам се лично със Зиези, а със Спароток – задочно. Моят интерес към историята вече не е толкова силен, колкото техния. Когато ми се доработи в това направление, има работа за всички.

 11. бате Бино  13.06.2017 г. | 09:49 ч.

  Когато прочел едно стихотворение на Тенисън, математикът Вебедж изпратил на автора следното писмо:

  “Във вашите строфи:

  Всеки миг един човек се ражда;
  всеки миг един човек умира,

  Има неточност. Установено е, че населението на Земята се увеличава. По мое мнение горните стихове трябва да се уточнят така:

  “Всеки миг един човек умира;
  всеки миг един и 1/6 човек се ражда.”

  Всъщност би трябвало да се напише много по-сложна дроб, но в поезията и тази цифра може да мине”.

 12. Петьо  14.06.2017 г. | 12:11 ч.

  може би има нужда от някаква форма на единение

  Наскоро споделих някои размисли с подобна насоченост във форума:

  http://www.otizvora.com/forum/index.php?topic=1619.msg37489#new

 13. Подразнен  18.07.2017 г. | 13:31 ч.

  Ванкааа ванка… Аман от псевдонаучни престорени и високомерни учени като теб. С две думи какво казваш – завист, злобно отношение и високомерие. На човек не му трябват Бележки и цитати, за да прозре през дребнавите писаници какъв човек стои зад тях и какво носи и към какво води. Аман от такива като теб дето казват само кое НЕ било еди как си. Абе я се заемете с живота си по-сериозно (че явно имате проблеми) и не се бъркайте в на човека главата че вашата е пълна с глупости и не вярвам много да помогне това дето си го мислиш. Даже напротив.

 14. Стопанина  18.07.2017 г. | 15:33 ч.

  Подразнен,

  Винаги много се радвам, когато подразня някого с истината. А понеже той не може да я понесе и не му изнася, пише безсмислени коментари като твоя, без да адресира и едно конкретно изречение от материала ми.

  Прозирай каквото си искаш зад статията ми. Да не мислиш, че не прозира нищо от твоя коментар?

 15. Траян  28.10.2017 г. | 12:02 ч.

  По големи безродници и помияри не съм вийждал от вас! Без значение с какво окончание е името, важно е какво символизира. И да Аспар рих или рекс, означава Аспар цар. Но в стремежа си да оплюете всичко дори разкривате нови неща на хората с които ще се гордеят още повече! Аспар е тракийско име, означава жребец. Аспар се е казвал най-големият пълководец на Готите! Тука потъва още веднъж тюркско монголската теория за произхода ни и подкрепя автохонната! А РИКС са титолувани и владетелите на Рим. Тука потунаха и теориите за канове ханове и всякви такива глупости.

 16. Стопанина  28.10.2017 г. | 20:11 ч.

  Безродниците пишем на чист български, за разлика от теб. И отново за разлика от теб, умеем да осмисляме текстове, така че да не се излагаме, като оспорваме и охулваме хора, които говорят СЪЩОТО като нас. Чувстваш ли се глупаво сега? Трябва!

 17. Войвода  17.11.2017 г. | 18:14 ч.

  Статията е в десятката! Похвала за труда!

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.