Учителя за отношенията в Братството (8)

Тематично подбрани извадки от Словото. Осма част

Продължава от първа, втора, трета, четвърта, пета, шеста и седма част »

Тук имаме сестри, които ходиха в странство, в Италия, да обърнат хората — мислеха си, че като кажат няколко думи, ще ги обърнат. Не се обръщат така тия хора! Пише един брат от Америка, казва: „Да напишем една история на Учителя — откъде е роден, на колко години е, къде се е учил, че да разпространим Учението.“ — Няма нужда! Ако е за историята на един Учител, вземете историята на Христа.

По-хубава история няма — историята на Христа, на Исуса, как идват мъдреци от Индия да му се покланят. Каква друга история ще пишете? Ще кажете сега за тщеславие, че някой Учител се родил в България. В България никой Учител не се е родил. Учителите не се раждат! Тъй си говорят хората. Къщите им се правят тук, но Той не се ражда в България.

Там, в Америка, се заинтересували. Казва: «Даже една американка държала лекция, в която казала, че обиколила света и намерила само двама Учители — единият бил в Индия, а другият — в Сърбия.»1

* * *

Често се обезсърчавате. Защо? — Защото ви заблуждава вашето тщеславие. Няма нищо по-страшно от човешкото тщеславие.2

* * *

Сливенци си живееха по братски, пееха си по Бога, хранеха се заедно, но духовете започнаха да ги разделят на два лагера — едните, че уж служат на Бога, а другите — на дявола. Разделиха ги на два лагера, всеки със своите идеи. И тогава духовете си пуснаха пипалцата — едните с едната партия, другите с другата, докато изсмукаха всичко.

Дойдеш на себе си и виждаш, че всичко е изчезнало. Та и едните, и другите, ще се пазите от ония, които ви казват, че сте прави или криви — всички сте от един чешит!

[…]

Някой ден ще създам на всички ви нарочно белѝ, ще ви туря на една тъй голяма напаст, каквато никога не сте виждали, и тогава ще ви кажа: Разплатете се според законите, които сте научили, обърнете тези енергии във ваша полза! Ще чакам 30 дни и след това ще ви освободя.

Или пък ще скарам двама от вас и ще им кажа: Примирете се според окултните закони. Нарочно ще ви създам такива белѝ. Ами че това, което става сега по градовете, това аз го правя — това със сливенци аз го направих. Знаете ли как го правя? Като мина някой път през някой град, виждам духовете без работа. Аз си правя с тях шега, а както аз се шегувам с тях, така и те с вас, тъй ви се отплащат.

Вие може да ме разберете погрешно и аз ще изясня мисълта си как създавам белите. Минавам в града, вие сте беден човек, от дълги години сте се молили на Господа да ви даде пари, да ви даде това-онова. Донеса ви една торба с десет кила злато и обявявам, казвам пред всички, че съм ви оставил пари. И ето, апашите почват да ви обикалят, насочват револвери срещу вас.

Казвате: «Откъде ми дойде тази беля, щяха де ме изпотрепят!»

Пари искахте! Когато аз ви оставям торбата, казвам на апашите: Идете при тези хора да видите могат ли да имат пари, могат ли да ги опазят. А тия апаши са пак мои хора. Оставям торбата и казвам на апашите: Вижте дали можете да вземете торбата с насилие.3

* * *

Преди няколко дни дойдоха при мене две-три сестри, казаха ми, че искат да се занимават с духовна работа — да свършат по-скоро работата си на Земята. Когато се занимава с такава работа, човек се натъква на различни духове, с които мъчно се справя. Те му говорят на различни езици – хиляди години да живееш, няма да научиш техните езици. Тези духове се опитват да лъжат и мене, но аз ги оставям свободни — да се проявяват както искат. Тези сестри вече се намират под тяхното влияние. Те ги карат да идват при мене по три пъти на ден да ми целуват ръка. Чрез сестрите, духовете искат да покажат колко много ме уважават. Това е ласкателство.

Като ги гледат, братята и сестрите се чудят защо тези няколко сестри се изреждат една след друга да ми целуват ръка. Между тези духовни сестри имаше и двама братя. Аз зная какви духове ги ръководеха, на какъв уровен са. Докато те караха сестрите и братята да ми целуват ръка по три пъти на ден, после започнаха да ги изпращат на работа в града, за да не посещават беседите в неделя и сряда. Аз нямам нищо против това, но казвам: Ако те идват в клас и нищо не научават, или слизат в града и пак нищо не придобиват, нито едното, нито другото има смисъл за тях.

Има смисъл да ходиш там, където можеш да вършиш Божията Воля. Майката изпраща детето на училище да учи, но то слуша съветите на лошите момчета и отива да играе с тях в гората. Вечерта се връща у дома си и лъже майка си, че било на училище. Всъщност то бяга от училището и отива в гората. Това дете има много учители, затуй нищо не може да научи.

Най-после, като не научи нищо, човек казва, че Духът му говорил. Едно трябва да се знае: Възвишеният Дух, т. е. Божият Дух, говори само чрез съвършения човек. Ако обтегна четири струни на една дъска, и най-голям музикант да съм, нищо не мога да изкарам. Дъската трябва да се превърне в съвършен инструмент, а който свири, трябва да бъде първокласен маг.

Мислите ли, че ако нямате условия и вътрешно разположение, Духът може да изкара нещо от вас? След това ще ме питат какви са тези духове, които ги занимават. Аз ги познавам добре. Едни от тях да завършили училището едва с тройка; други са изключени от училището. Тези духове ще говорят за възпитание на хората! Те ще минават за ръководители на човечеството! Те ще заемат мястото на Христа, на св. Богородица и ще се произнасят за мене, че съм бил първокласен Учител!

Аз не съм буквоед, но казвам: Изпитайте духовете и разберете от Бога ли идват или не. И вие сте медиуми, през които духовете влизат и излизат, всеки ден ви разиграват и ви правят смешни.4

* * *

Казвам: Щом ви лъжат в Името Божие, вие трябва да разбирате тези лъжи.5

Към девета част »


Бележки:

  1. НЕ ОГРАНИЧАВАЙ БОЖЕСТВЕНОТО, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVI (1936-37), т. 2, Берлин 1995, с. 151 [^]
  2. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1983-1984, 1 V 1984 [^]
  3. НОВИЯТ ЖИВОТ, Съборни беседи от Учителя, дадени на учениците от Всемирното Бяло Братство на Събора през 1922 г. в Търново, Берлин 1997, с. 71, 75 сл. [^]
  4. РАБОТА НА ПРИРОДАТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 2, София 1948, с. 105-106 [^]
  5. РАБОТА НА ПРИРОДАТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 2, София 1948, с. 107 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.