Учителя за отношенията в Братството (6)

Тематично подбрани извадки от Словото. Шеста част

Продължава от първа, втора, трета, четвърта и пета част »

Аз искам да оставя в ума ви мисълта да бъдете свободни по ум, сърце и душа. Ако има нещо, което не обичам, това е измамата. Ето защо, когато дойдете у дома, ще ви предложа най-чистото ядене, което може да ви освежи и облагороди. Всяко нещо, което ви давам, трябва да отговаря на думите ми. Това изисква Законът на Любовта, в това е приложението на Новото учение. Всички трябва да работим с усърдие, с Любов — и можем да работим! Това изискват Великите Братя, това изисква Христос от вас.1

* * *

Моята длъжност е да осветлявам пътя на хората. Имам само едно заблуждение, а то е, че съм мислил, че от вас може да станат светии.2

* * *

Трябва да знаете, че не служите на мене, а на Бога. Аз не мога да уча вместо вас. Когато намеря някого, че не учи, като му помогна 99 пъти, на стотния път го оставям и му казвам „сбогом“.3

* * *

Ако мислите, че днес имам желание да ви направя адепти и последователи на моето учение, вие се на крив път. Аз имам желание след хиляди години и след милиони години да кажете, че учението, което ви проповядвам, е право. Право верую е само Божественото.

Ако сега ви говоря, не искам да ви направя адепти, а искам да ви видя какви сте като хора. Приятно ми е да разговарям с вас и да ви кажа: Не бойте се, един ден и вие ще живеете с Бога. Това казва и Христос. Дошло е времето, когато Господ ще влезе в човека и ще му проговори. Сега е това време. Който казва, че времето още не е дошло, той не казва истината.4

* * *

Аз не искам да ви направя религиозни фанатици.5 Със знанието, което ви давам, искам само да ви предпазя да не се спънете, понеже като тръгне човек в Пътя, има много да се спъва. Когато нямате достатъчно светлина, ще се спъвате на много места.6

* * *

Вие често казвате: «Учителят говори точно това, което аз мисля.» Вие обаче се заблуждавате — не той мисли като вас, а вие сте мислили, както Учителят е мислил по-рано, и възприемате неговата мисъл. И като чуете мисълта му, вие казвате: «И аз така мислех.» И както вие сега пеете, той е пял по същия начин хиляди години преди вас.7

* * *

Като изнасям различни примери, има опасност да ги разберете криво. Така някой казва: «Учителят говори, както аз мисля.» — Това е криво разбиране. Аз не мисля като тебе. «Допадат ми твоите мисли.» Не е важно да ти допадат моите мисли — важно е доколко те са Божествени. Какво мислиш ти или какво друг мисли, това е второстепенна работа. Като държа беседа, за мене е важно какво мислят разумните същества и какво мисли Невидимият свят, а не какво вие мислите. […] За мене е важно доколко аз мога да възприема мисълта на живата разумна природа и да бъда в съгласие с нея. За мене е важно доколко ти си възприел тези мисли и можем взаимно да си помагаме. Че си възприел мисълта на някой човек, това не е важно за мене — човешките мисли са преходни.8

* * *

Като говоря върху известен въпрос, някои казват, че и те са мислили точно така.  Не са мислили като мене — допускам да са мислили, но не като мене. Допускам да са мислили, но не са си дали отговор на въпросите.9

* * *

Като влезете в религиозния живот, вие се излагате на известни опасности — именно при религиозните хора възникват най-опасните скандали. Между напредналите ангели се появиха най-лошите постъпки и грешките, които те направиха, Господ не им прости, върза ги и ги изпрати в изгнание. А понякога аз гледам тук някои приятели, които си играят с огъня, и съм дошъл до едно място да кажа, че трябва да затворя Школата. Не намирам за нужно да ви говоря по-нататък и трябва да ви оставя сами да научите Божествения Закон.

Онази вечер тук стана цял скандал. Тук има братя и сестри, които вече толкова време следват този път! Има някои неща, които могат да се търпят, но аз не искам вие да престъпвате Божия Закон. Защото тъй, както вие постъпвате, не си мислете, че Небето е място, където могат да ви пуснат както тук. В Райската градина не може да стъпи кракът на човек, който не мисли, не чувства и не постъпва правилно. След като Адам престъпи Божия Закон, Бог го изкара от Райската градина — направи дрехи на Адам и Ева и ги изпъди навън.

И сега Законът си е все същият. Днес може да имаш хубаво настроение, но щом съгрешиш, ще излезеш извън рая. Ще ти струва скъпо. Ти казваш: «Учителят каза така и така.» Нали и Христос е казал хубави неща? — Всички проповядват това, което Христос не е казал. Често и вие говорите това, което Христос не е казал. И често говорите това, което аз не съм казвал.10

* * *

Гледам как използувате моето име за щяло и нещяло — казвате: «Учителят тъй каза». Казвам: Не говорете в мое име лъжи! Но вие казвате и доказвате кога съм го казал. Колко хора са ме питали: «Учителю, каза ли това?» — Не съм казал! — «Те казват, че ти си го казал.» — Техният учител го е казал! Светът е пълен с учители.

Наскоро едни правят сеанс, казват: «Учителят тъй казва». — Това е безобразие, не си играйте, не се подигравайте с Името Божие! Ако влезете в света, научавайте духовното, но не си играйте! Никой, който е лъгал, не е прокопсал. Каквато и да е лъжата, бяла или черна, дръжте я настрана! Не казвам да се освободите от всички тези духове, но дръжте ги настрана. Не се самозаблуждавайте, защото и между „учителите“ има тщеславие. Трябва да се пазите — има учители, които искат хората да говорят за тях. Аз казвам тъй: Защо да говорят хората за мене? Бог е направил света и светът принадлежи на Бога — какво да говорят хората за мене. Да говорят за мене дотолкова, доколкото аз изпълнявам Волята Божия.

Христос казва: Аз дойдох да изпълня Волята Божия. Казват: «Ние, Учителю, вярваме в тебе». — Няма защо да вярвате в мене. В Писанието е казано: Това е живот вечен, да познаят Тебе, Единствения, Истинския Бог и Христа, Когото Си изпратил. Тъй стои въпросът — а не да повярват в Исуса Христа. Не първо в Христа, а после в Бога.11

Към седма част »


Бележки:

 1. ЖИВИЯТ ГОСПОД, Неделни беседи (1922), София 1948, с. 227 [^]
 2. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1983-1984  28 ХII 1983 [^]
 3. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 13 [^]
 4. ДА ВЪЗЛЮБИШ ГОСПОДА, Неделни беседи от Учителя (1916-1920), София 1946, с. 171 [^]
 5. При стенографката Лалка: „Аз не искам да ви направя религиозни фанатици, затова искам да ви предупредя със знанието, което ви давам, за да не се спъвате, понеже като тръгне човек в Пътя, има много да се спъва. Когато нямате достатъчно светлина, на много места ще се спъване.“ — П. Дънов, Учителя за себе си, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 122 [^]
 6. ЦЕННОСТИТЕ В ЖИВОТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. I, Берлин 1995, с. 155 [^]
 7. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. II, Берлин 1994, с. 234 [^]
 8. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947,  с. 89 [^]
 9. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947,  с. 310 [^]
 10. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. 2, Берлин 1995, с. 244 [^]
 11. ЦЕННОСТИТЕ В ЖИВОТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. I, Берлин 1995, с. 151 сл. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.