Учителя за отношенията в Братството (5)

Тематично подбрани извадки от Словото. Пета част

Продължава от първа, втора, трета и четвърта част »

Аз гледам на вас като на мои по-малки братя, на успехите ви се радвам, а когато грешите, ще ви поопъвам ушите. Защо? — Защото искам да станете по-умни, та още повече да успявате. Когато искате нещо от Небето, ще знаете, че първото, което ви е потребно, е да знаете къде искате да бъдете, къде именно иска вашата майка да ви тури. Искам да се освободите от всички ваши лоши привички, и като узнаете къде сте, да напредвате в пътя си, защото времената са усилни и работата е спасителна.1

* * *

Как аз изправям грешките? — Аз лесно ги изправям. Имам един барабан, по който има много прах; моите грешки са като праха, паднал върху барабана — и да ги гоня, и да ги хокам, те се вдигат и после пак се полепват по него. Взема барабана, окача го на врата си, заудрям го и всички почват да играят; след това го оставя, прашинките си играят във въздуха, вятърът ги издуха и след време те отиват високо нагоре, образуват дъждовните капки и поливат света. Казвам: Направете си и вие по един барабан, за да се възпитавате. Беден си, удряй по барабана, и бедността ще започне да играе. Невежа си — ще хванеш барабана. Сега вие си казвате: «Наука ли е това?» Питам: Ами това, в което сегашните хора вярват, то наука ли е? — Не е наука. Това е неорганизирана наука.2

* * *

Ще кажете: «Ама че ни калайдисаха днес!» — Не, това не е калайдисване. Аз не обичам да калайдисвам, а приготовлявам една пещ — пещ, разбирате ли? И като ви туря вътре, отгоре един пласт въглища, един пласт руда, че като туря огън, златото ще падне долу, а димът ще излезе отгоре и вие ще излезете навън чисти. Огън, и то какъв огън! И като се намерите в тази пещ, ще има плач, рев, но аз ще кажа: Чакайте — като излезете отдолу, ще бъдете тъй чисти, както не сте били.3

* * *

Вие искате да знаете защо си служа с примери от вашия живот. Това правя с цел да ви предам по-отблизо своето учение. Не ми е приятно да си служа с тези примери, не ми е приятно да повиша гласа си, но въпреки това го правя. Искам, като приемате учението да останете верни на него, да не го изопачавате. И способните и неспособните могат да го изопачат.

Като ученици вие често се запитвате каква е крайната цел на моята работа с вас. Много просто: аз искам да ви помогна да оздравеете. После? — Да кажа на лекарите и на милосърдните сестри да ви дадат едно угощение и да ви изпратят вън от болницата. После? — Ще влезете в живота да работите. Да оздравее човек, това значи да се освободи от вътрешното недоволство в себе си — той е недоволен първо от себе си, от окръжаващите, от живота; после той е недоволен от природата: от вятъра, от Слънцето, от дъжда — от всички явления. Вътрешното недоволство причинява вкисване в човека, а вкисването е причина на много болести.4

* * *

Има случаи, когато аз пращам да ви говори някой от Невидимия свят, а вие мислите, че съм аз — хем не приличам на себе си, повишавам тон.5

* * *

Някога, като говоря, повишавам гласа си. С това нарушавам Закона на Любовта. Неприятно ми е, че понякога си служа с горчиви думи. Това е неизбежно. Нужно е да бъда към вас внимателен, учтив, както към себе си, за да не ви обидя с нещо. Това изисква човешкото благородство. Най-малкото ми навъсване ви огорчава. Това е човешко. Аз тегля думите и постъпките си на везни, за да не ви обидя. Като говоря за братя или сестри, спирам се и проверявам думите си как им се отразяват. Зная, че Бог живее във всяка душа и не искам в съзнанието им да остане нито една крива мисъл. Аз искам да бъда искрен към себе си и към вас — да ви обичам, както обичам Божественото в себе си. Не е въпросът да ви направя щастливи. Земята е училище, а не място за щастие.6

* * *

Сега като говоря, аз повишавам малко гласа си. Силата на думите обаче не е във високото им изговаряне — те са силни дотолкова, доколкото са в съгласие с Божественото в човека.7

* * *

Противоречия съществуват само за онези, които не могат да мислят, а онези, които мислят, могат да примирят тези противоречия.8

* * *

С един от учениците употребих такъв метод, че той влезе в противоречие. Аз направих езика си тъй остър, с който остър език му говорих, каквото той никога не е слушал. Като му говорих тъй, той каза: «Учителю, дай ми малко почивка, че не мога да издържа.» В делата си бях много добър. Той ми каза: «В езика си си много строг, а делата ти са тъй изправни. Аз не мога да разбера как е възможно това, да постъпваш тъй добре, а да говориш по такъв начин. Ти ще ми направиш една голяма операция, ще ми разрежеш корема, после ще ми зашиеш корема, ще духнеш в раната, ще изчезне. Никога не мога да разбера защо го вършиш туй.»

Казвам му: Искам да бъдеш чист, ще разпоря и корема ти, и ума ти, и сърцето ти. Няма да оставя място в тебе, което да не разтворя. Всичко ще очистя. Щом си очистен няма да ти правя никаква операция. На мене ми е приятно ученикът да бъде чист. Тъй прави и Небето. И ми кажете, кой е оня пророк, кой е оня светия, кой е оня Син Божи, който като е дошъл на Земята, да не е бит? Христос, който е бил толкова свят и чист, знаете ли колко удари му нанесоха, колко плесници на лицето Му туриха! И Той научи нещо.

Аз имам едно намерение — хайде да не ви го казвам, че ще ви изплаша. Аз съм турил коритото отдолу, турил съм и малко житце и държа една малка сиджимка, но вие не ме виждате. Отивате към коритото и щом речете да влезете, вие сте захлупени. Първо вие се радвате, а аз казвам: Дали ще дойдат — дали няма да дойдат? И като дойдете до дупката, хвана ви със сиджимката, и ха в коритото.

Виждате колко съм искрен! Аз ви плаша сега, казвам: Не влизайте под коритото, ще дръпна сиджимката. Вие казвате: «Ами, ще я дръпнеш!» — Ще я дръпна! Само че между моето корито и онова, с което малките деца ловят птичките, има грамадна разлика. Ако се хванете в моето корито, ще преминете океана; ако се хванете в това на децата, ще опитате горещата тенджера.9

* * *

Ризата на някого е кирлива, оцапана. Взема я в коритото да я пера. Тя казва:
— Чакай, чакай, защо в топла вода ме переш?»
— После ще ти докажа лекцията си.
Взема малко сапун.
— Чакай, чакай, защо със сапун? Защо ме мачкаш така?
— После ще видиш.
Туря я на въжето, изсъхне. Питам го сега:
— Видя ли се по-рано в огледалото какво беше?
— Видях се.
— Ела сега да се видиш какъв си. Какъв си сега?
— Бял съм.
— Забелязваш ли разлика между първото и второто си състояние?
— Забелязвам.
— Каква е?
— В първото имаше една голяма натегнатост, а сега се чувствам по-лек.10

Към шеста част »


Бележки:

  1. ПРОТОКОЛИ ОТ ГОДИШНИТЕ СРЕЩИ НА ВЕРИГАТА 1906-1915, Берлин 1994, с. 308  11 (24) VIII 1914 г. [^]
  2. СЪЗВУЧИЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. XVII (1937-38), т. II, Берлин 1994, с. 156 [^]
  3. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи V серия (1922), София 1922, с. 45 [^]
  4. СЪБУЖДАНЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), т. 1, София 1944, с. 169-170 [^]
  5. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 222 [^]
  6. ЖИВИЯТ ГОСПОД, Неделни беседи (1922), София 1948, с. 227 [^]
  7. ИЗНОВО, Неделни беседи ХV серия (1931-1932), том 1, Бургас 1992, с. 108 [^]
  8. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи V серия (1922), София 1922, с. 419 [^]
  9. ДВАТА ПРИРОДНИ МЕТОДА, Неделни беседи VI серия (1923-24), София 1924, с. 331 [^]
  10. ТИХИЯТ ГЛАС, извънредни беседи (1924-30), София 1997, с. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.