Учителя за отношенията в Братството (2)

Тематично подбрани извадки от Словото. Първа част

Продължава от първа част »

Ние тук не сме Бели братя. Един член на Бялото братство има огромна сила, грамадна енергия, с която може да хвърли Земята като топка. Ние сме още ученици в забавачницата на Бялото братство.1

* * *

През тази година Бялото братство ще има своята среща на 19 август. Не си правете илюзия, че вие сте от Бялото братство. То всяка година си има своята среща. Искам да не сте невежи: Бялото братство се състои от човешки души, които са завършили своята еволюция преди хиляди години. Те се събират всяка година и определят съдбините на всички народи. С тяхната среща сега ние правим и нашата среща на Земята. И те са на Земята. Ако вървите правилно по този път, и вие някога ще бъдете членове на това братство, а сега сте само служители. В Посланието към евреите апостол Павел засяга нещо по този въпрос. […]Вие имате сега задължения спрямо Белите братя, спрямо Школата, към която принадлежите, и нищо не може да ви извини — не можете да се освободите от задълженията си към тях; никъде не можете да се скриете, даже и в дъното на ада. Това да разберете добре!

От Белите Братя няма укриване, те са носители на светлина, на всяка нова култура, на всяко добро. И човек, когато има тяхното съдействие, във всичко успява, а когато се лиши от това съдействие, за него всичко е свършено. Вашите отношения към мен са отношения към Бялото братство, а отношенията ви към Бялото братство са отношения към Бога. Ще кажете: «Ние познаваме само един Господ.» — Вие имате грешка — Слънцето се познава чрез светлината, но и за нея има един посредник. Това е етерът  иначе то ще бъде невидимо.2 Също така и Бялото братство е посредник между вас и Бога.3

* * *

Даже и досега още няма жени в Бялото братство. Докато вие сте жени,4 никога няма да влезете като членове, като души в Бялото братство.5

* * *

Вие още не сте Бели братя, а сте само оглашени. Много време има, докато станете Бели братя — сега вие сте само сенките на Белите братя. Някой казва: «Аз искам да видя един Бял брат.» — Знаете ли какво ще произведе във вас срещата ви с един Бял брат? Представете си, че вашият стомах е малко слаб, нежен, не е пригоден за силна храна. Вие обаче виждате някъде хубава, добре приготвена баница с орехи, масло, захар, и силно желаете да си хапнете от нея. Най-после вие не можете да устоите на това силно желание и хапвате от тази баница. Не минава много време и стомахът ви силно се разстройва — появява се хлопане, чукане, преобръщане вътре, и докато не не изхвърлите баницата навън, нямате никакво спокойствие. Казвам: Каквото разстройство причинява ореховата баница на слабия стомах, също такава дезорганизация представлява срещата на обикновения човек с един Бял брат. Белите братя не искат да причиняват на никого страдания, но често в желанието си да направят някое добро, получават обратни резултати. Това се дължи на обстоятелството, че хората още не са готови за такива срещи. За готовите хора срещата с един Бял брат е голямо щастие.6

* * *

Аз прекрасно бих отишъл в пустинята и там бих си прекарал живота, но съм ви събрал тук, за да имам главоболие с вас, защото такава е Волята Божия.7

* * *

Казвате, че сте в Бялото братство — това е невъзможно: Бялото братство може да бъде в човека, но човек не може да бъде в Бялото братство.8

* * *

Където има добри хора, там посред тях са и най-лошите. Където има един светия, има и един дявол. Единият е бял светия, а другият е чер светия.9

* * *

Казват, че тук не е Царството Божие. Едно трябва да знаете: Царството Божие е само там, където хората са дали път на Бога в себе си. Ако не дават път на Бога в себе си, адът е между тях, както и във външния свят.10

* * *

Аз бих ви говорил много откровено, но сега тук има ненапреднали духове, така че е възможно да изтече маслото, което ще се постави в кандилото им.11

* * *

Ако вие идвате да слушате от мене туй, което светът ще ви каже, няма защо да идвате.

За ония, които ме слушат днес, аз имам един чук и всяко сърце, което не се отвори за Господа, ще го смажа, няма да си поплюя. Под думата „чук“ разбирам онзи велик кармически закон: Ако вие не отворите сърцето си за Господа, онзи чук, кармата, т.е. съдбата, тъй ще ви удари, че сърцето ви ще стане на пестил. Тъй някои страдания, които сполитат домовете ви, са страдания, защото, когато Господ е похлопал, вие не сте му отворили. И всеки, който не отвори сърцето си за Господа, него го очаква една лоша участ.

Аз съм една добре написана книга. Нека всеки чете в мене това, което Бог е написал и да го прилага. Това, което е благо за мене, е благо за всички.

Вие целувате ръката ми. Защо я целувате?  Това е договор, че ще служите на Бога.

Ако вие не приемете моето учение и не го приложите, не можете да придобиете вечния живот. Туй учение трябва да се приложи. Там е силата и спасението в бъдещето.

Не говоря какви трябва да бъдат моите отношения към вас. Всякога гледам какви трябва да бъдат отношенията ми към Бога, към Любовта, сиреч към онова, което се изисква да сторя спрямо своите братя.

Сега и вие сте пред една дилема — не знаете кой път да хванете. Доверете се на мене. Бъдете сигурни, че ще ви изведа на брега. «Как да се доверим?» — Ще ме питате.

Има три вида закони: на братството, на приятелството и на познанството. Вие още не сте братя. За да бъдеш брат в Бялото братство, ти трябва да пожертваш живота си за другите — това е Законът на братството: ти си длъжен да дадеш всичко; не го ли изпълниш, ще държат тебе отговорен. Сега изпълнявам за вас Закона за приятелството, а не Закона на братството.12

Към трета част »


Бележки:

 1. П. Дънов, УЧИТЕЛЯ ЗА СЕБЕ СИ, съст. Л. Кръстева, София 1997, с. 111 [^]
 2. Според мен тук Учителя загатва и за необходимостта от Етерния Христос като Път към Бога — бел. И.С. [^]
 3. АЗ ВИ ИЗБРАХ, извънредни беседи (1920), София 1995, с. 118 сл.; вж също ГОДИШНА СРЕЩА НА УЧЕНИЦИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО, Търново 19-24 август  1920 г., Берлин 1996, с. 115 сл. [^]
 4. Тук несъмнено не се говори за физическите форми и биологичните полове, защото духовните същества от Бялото братство са безполови. Най-вероятно Учителя има предвид архетипните качества на жената — бел. И.С. [^]
 5. СИЛА И ЖИВОТ, Неделни беседи IV серия (1921-22), София 1922, с. 283 [^]
 6. КРАДЕЦЪТ И ПАСТИРЪТ, Неделни беседи ХIII серия (1929-30), том 1, София 1937, с. 84 [^]
 7. ПРОТОКОЛ от Годишната среща на Веригата в Търново — 24 VIII 1914 [^]
 8. БЪДЕЩЕТО ВЕРУЮ НА ЧОВЕЧЕСТВОТО, Съборни беседи (1933), София 1934, с. 58 [^]
 9. МИСЛИ ЗА ВСЕКИ ДЕН 1983-1984, 1 V 1984 [^]
 10. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 305 [^]
 11. Протокол от Годишната среща на Веригата в Търново  24 VIII 1914 [^]
 12. ГОДИШНА СРЕЩА НА УЧЕНИЦИТЕ НА БЯЛОТО БРАТСТВО, Търново 19-24 август  1920 г., Берлин 1996, с. 117 сл. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.