Звездата на влъхвите

Какъв е големият възвестяващ импулс на 2020 г.?

Природата на Звездата от Витлеем, Звездата на влъхвите, е обсъждана от много перспективи и е правилно, че тя трябва да остане мистерия. От многото години изследвания на Вили Зухер може да бъде намерена нова гледна точка за природата на тази „звезда“. Звездата на влъхвите има специално значение и за нашите настоящи времена.

Днес, 6-ти януари, е празничният ден на тримата крале, посещението на влъхвите, водени от „звездата“ да намерят превъплъщението на техния велик учител-посветен Заратустра.1 Също така е и Богоявление, празничният ден на кръщението на Исус в реката Йордан от Йоан, когато азът на Исус/Заратустра се жертва, отделяйки се от тялото на Исус, така че Христос да навлезе в него, за да може Словото да стане плът.

Да се разгледа напълно природата на тази звезда, изисква обширна статия извън обхвата на днешната публикация. Въпреки това допълнителни източници могат да бъдат намерени в работите на Вили Зухер, особено в „Променящото се лице на Космологията“, осма глава, Повратни точки в историята II, и повече развито в контекста на човешкото въплъщение в статията „Констелация на космическата мисъл“.

Планетите Юпитер и Сатурн се срещат на всеки двадесет години в това, което се нарича голям съвпад. Тези срещи формират голям равностранен триъгълник в небето, който се нарича Златната звезда или Златният триъгълник и е бил известен от най-ранната звездна мъдрост от времената на Халдея. Съвпадът се връща на същата позиция от триъгълника на всеки 60 години, а самият триъгълник остава цял, но се придвижва бавно по констелациите на Зодиака, правещ пълна обиколка през дванадесетте съзвездия за около 2400 години. Приближаването на големия съвпад през 2020 г., към който препращахме през последните месеци, докато в подготовка Сатурн и Юпитер се движат в различни аспекти един с друг, е свързано с големия съвпад през 1961 г. и преди това през 1901г. – основаването на Антропософията – и може да бъде проследен назад до „оригиналния“ ъгъл на триъгълника в Христовата ера, който се е появил през 7-мата година преди Христос (астрономично 6 години преди Христос).

Вили Зухер свързва този голям съвпад със Звездата на влъхвите във взаимовръзка с духовното раждане на детето Исус, за което те са знаели от тяхното мистерийно познание. Този голям съвпад след това пренася през историята импулса на това първично голямо възвестяване… възвестяването на новата епоха, повратната точка, новият рождествен импулс в света. Така можем да гледаме напред към големия съвпад през 2020 г. и връзката с тази тема, която ще бъде допълнително дискутирана, докато се подготвяме сега за срещата на Сатурн и Юпитер… и към която секстилният аспект, описан през Светите нощи, е възможност за подготовка.

Какъв е големият възвестяващ импулс на 2020 г.? Подготвящите аспекти могат да ни дадат указание, ако се научим да живеем във времето с космичните ритми. (В този смисъл само споменавам като допълнение, че на днешния ден, на Богоявление, Слънцето влиза в съвпад с Плутон: зов за човешкия аз да задълбочи работата си по овладяване на силите на волята. Този съвпад може също да ни посочи освобождаването на мощни непокорни/революционни сили от най-дълбоките области на волевите сили в Земята.)

Следният цитат от Вили Зухер,2 заедно с допълнително четене, може да хвърли светлина върху тази дълбока и сложна тема за духовното раждане и големия съвпад през 7-та година преди Христос:

«Стигаме до седмата година преди Христос и в тази година се е случило „духовното раждане“ на Исус, за когото говори Евангелието на Лука. Доколкото можем да видим, е възможно тогава да е било и духовното раждане на Исус от Евангелието на Матей…

Сега стигнахме до напълно ново понятие: духовното раждане. Това изглежда много сложно и объркващо; но светът и неговите обитатели не са толкова прости, колкото някои хора биха искали. Свикнали сме да гледаме на раждането като на момента, в който човешкото същество навлиза във физическия свят. Със сигурност това е важен момент, но не е изключено, че други събития около инкарнацията може да са еднакво важни, ако не и по-важни, особено ако човек осъзнае действителността на прераждането и съществуването на душата преди раждането. В този смисъл духовното раждане е, така да се каже, раждането на човешкото същество в Космичния свят, въпреки че то може да е отдалечено с години от инкарнацията. Следователно това духовно раждане може да се извърши години преди раждането или години след раждането. Тъй като е „духовно“ раждане, свързано с нашето висше същество, което само проблясва от космичните висини във физическото въплъщение, то не е ограничено от законите на физическото време и пространство. Все пак съществуват начини и средства да се намери това събитие като математическо-астрономически факт, свързан с физическото раждане. За тази цел взимаме Луната в момента на раждането на Исус. Ние приемаме тази Луна като последния етап от слизането към въплъщение.

Луната е най-близо до Земята и поради тази причина тя представлява последната стъпка надолу към Земята. След това взимаме Лунния възел и изчисляваме времето, когато възелът е стоял на мястото на Луната при раждането. Така намираме духовното раждане, което Рудолф Щайнер описва в „Човешката и космическата мисъл“, цикъл от лекции, изнесени през януари 1914 г. Изчисляването на духовното раждане на Исус ни довежда до 7-та година пр. Хр. и ние имаме добро основание да приемем тази дата като подходяща.

Този момент от историята ни дава много интересни и значими перспективи. Явно той е бил един от сигналите за Влъхвите – тримата крале, – които дошли да посетят детето Исус (Матей II). Стигнахме до заключението, че Звездата на влъхвите не е била една от тези малки мигащи нещица в небето. Влъхвите са били посветени и астролози в благородния смисъл. Традициите на мистерийните школи са ги научили да следят за такова събитие като голям съвпад, като този, който е станал през 6-та година преди Христос и др. п. Това е бил първият сигнал и чрез тяхното знание за по-малките космични цикли, те биха могли да узнаят кога ще се случи раждането на Исус. Големият съвпад от 6-та година преди Христос се е случил в съзвездието Риби, което в определен смисъл е, като че ли се казва „Времето се изпълни“.»

Пожелавам на всички приятели ново пробуждане на този ден на Богоявление.

Автор: Джонатан Хилтън

Превод от английски език: Светослав Йорданов


Бележки:

  1. За задълбочено разглеждане на Заратустра и Матеевия Исус виж „Евангелието на Матей“ на Рудолф Щайнер. [^]
  2. Всички публикации на Вили Зухер са достъпни безплатно онлайн или могат да бъдат изпратени като хартиени копия до всички, които харесат книгите. Дарения за покриване на разходите по изпращането и публикуването са добре дошли. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

Един коментар за "Звездата на влъхвите"

  1. Сава  18.06.2017 г. | 16:07 ч.

    Като пишат за тримата влъхви ( крале ) да напишат и, че всъщност не са били само трима ! Защо всяка истина се преиначава, маскира, облича в смешни одежди, че и парфюмирани. Цялата бъчва библейска „боза“ ако се филтрира от ненужното,фалшивото и вредното, ще остане една чаша годна и полезна за пиене !

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.