Странните предсказания на Елена Блаватска

Три пророчества, приписвани на основателката на Теософското общество

От Стопанина: Ще се въздържа от подробно биографично представяне на Елена Петровна Блаватска. Ако сте чували за тази личност, вероятно вече сте си съставили мнение за нея. Ако за пръв път попадате на това име, няма да го опознаете от пет-шест изречения, които със сигурност ще са крайно повърхностни. Затова за нуждите на тази публикация ще се спрем само на основните и съществени по темата факти.

През 19 век Мадам Блаватска разтърсва света с книгата си „Разбулената Изида“. Този неин труд разкрива окултни тайни, които дотогава са били известни само на тайни общества и единици посветени хора. Книгата влиза в остра полемика и с течението на крайния материализъм, което по същото време бележи своя апогей. По-късно Блаватска става една от основателките на Теософското общество, а от германския клон на това общество се отделят Рудолф Щайнер и неговите съмишленици, които полагат основите на това, което става известно и до днес като Антропософия или Духовна наука.

Оттогава, та чак до наши дни, теософите и антропософите, макар да споделят донякъде общ мироглед, не са в особено добри отношения. За разлика от теософите, Рудолф Щайнер по пътя на собствени духовно-научни изследвания открива изключителната роля на Христос в земната и общочовешката еволюция, като от време на време, по конкретни поводи и винаги аргументирано, критикува Елена Блаватска и Ани Безант за повърхностното им отношение към доктрината и недостатъчното осъзнаване на задачите, които човечеството има в текущата епоха. От друга страна, много теософи гледат на Щайнер като на предател и/или еретик.

Симпатизирам на антропософията по идеологически причини, които ще станат ясни от коментарите ми към пророчествата по-долу. Но това не означава, че съм противник на теософията — поне що се отнася до някои от основните разбирания. Отказвам да участвам или да бъда увличан от други в междуособни и сектантски войни.

Ще оборвам предсказанията, приписвани на Елена Блаватска изцяло по лични и принципни съображения, като това не трябва да се приема за неуважение към нейния принос за човечеството. Даже напротив, имам основания да вярвам, че някои от твърденията, които ще разгледаме, всъщност не са нейни, а измислица на американски „теософи“. Имаме ли това предвид, статията ми може да се смята за своеобразна защита на Блаватска от опитите на определени среди да прокарват собствените си идеи, като употребяват чужд авторитет.

Странните предсказания на Елена Блаватска

Предполагаеми предсказания на Мадам Блаватска

Намираме се пред края на цикъл от 5,000 години в сегашната арийска Кали Юга или Тъмна епоха. Тя ще бъде последвана от Епоха на светлината. Дори сега пред очите ни се подготвя образуването на новата Раса или Раси, а това преобразуване ще стане в Америка, като вече тихомълком е започнало. Тази Раса ще бъде различна по разум и ще върви към по-съвършено духовно съществуване.

Източник на „пророчеството“ не е посочен. Добре запознат съм с „Разбулената Изида“ и съм сигурен, че текстът не е от тази книга. Не съм срещал подобно твърдение и в „Тайната доктрина“, другия основен труд на Блаватска, но съм длъжен да уточня, че съм чел само отделни части от него. От всичко изчетено обаче съм добил впечатление, че авторката е чудесно запозната както с текущата голяма Следатлантска епоха, така и с нейните седем по-малки културни епохи. Ето защо имам основателни съмнения в автентичността на цитата — тоест Блаватска не може да се е „объркала“, че новата коренна раса ще възникне в американска среда, тъй като това влиза в ярко противоречие с теософски (и антропософски) факти.

Още от времето на Щайнер известни общности, сред които черни ложи, нюейджърите и американските теософи, усилено разпространяват твърдението, че следващите две културни епохи ще са американски — южноамериканска (?!) и северноамериканска. Европейските мистици, в това число и антропософите, настояват, че въпросните две епохи ще са източноевропейска (славянска) и северноамериканска, като новата коренна раса ще възникне в славянска среда, а не в американска. Щайнер дори категорично е отричал правото на онези, твърдящи нещо различно, да се наричат теософи.

Тази категоричност е обяснима. Според антропософията, съществуват окултно-политически ложи (братства) в англо-американския свят, чиято цел е да „консервират“ текущата материалистична епоха. За целта спъват всеки опит за духовно сближаване на Изтока и Запада, като успоредно с това изцяло пренебрегват медиаторската, тоест посредническата роля на Централна Европа и германските народи. Нещо повече, именно англо-американските противоборстващи ложи поставят Елена Блаватска в окултно пленничество, тъй като нейната дейност и склонността ѝ да ги изобличава обърква намеренията им за неправомерна намеса в човешката и земната еволюция.

Обобщено, единственото вярно твърдение в цитата е, че по времето, когато е живяла и писала Блаватска, приключва Кали Юга (Тъмната епоха). Това официално става през 1899 г., въпреки че годината е условна и не може да се очаква преждевременен разцвет на Епохата на светлината.

Щайнер се изказвал неведнъж и по този въпрос:

„Мнозина от вас още си спомнят за моите протести срещу това благородно умиление, което се разрасна тъкмо в средите на Теософското общество. С една съмнителна интернационално-либерална патетичност започнаха да се прокламират благородни и възвишени идеали. Всеобщо братство, всеобща любов – така се говореше навсякъде. Обаче ние не можем да се присъединим към този тон. Ние търсим реалното и конкретно знание върху световните процеси и събития. И за да окачествя атмосферата на „всеобщото теософско братство“, аз отново ще си послужа с едно сравнение, до помощта на което съм прибягвал и друг път.

Представете си един човек, застанал сам насред студената стая. Представете си, че той коленичи пред празната печка и повтаря: „Мила печко, твой велик дълг е да стоплиш стаята, и така, моля те, стопли моята стая.“ Ето, точно това правят и благородните дами в средите на Теософското общество. А работата е съвсем проста – печката трябва да се напълни с дърва и въглища, след което да се запали. Така че щом сме влезли в едно духовно движение, ние трябва да внасяме в него конкретни и реални понятия, иначе години наред ще си пълним главите с приказки за всеобща човешка любов. Това прави лидерът на Теософското движение, мисис Безант.“ Източник.

* * *

Второто пророчество „от Блаватска“ гласи:

Това, че периодичното потъване и изплуване на велики континенти, сега известни сред съвременните автори като Атландида и Лемурия, не е измислица, ще се докаже. Още през 20 век отделни части, ако не и всичко, което съм написала, ще се потвърди.

Двадесети век вече е в историята…

Изплуването на Атлантида или Лемурия продължава да е мираж. След като имаме едно такова предсказание, което е отказало да се сбъдне, имаме всяко основание да се запитаме — ако Блаватска е сгрешила за новото появяване на тези стари континенти, дали не трябва да се съмняваме и във всичко останало, което е писала и говорила?

Работата е там, че подобно предсказание не се среща в капиталните трудове на видната теософка. Отново нямаме указан източник, за да проверим дали тя наистина е говорила такива неща. В „Разбулената Изида“ и „Тайната доктрина“ няма и намек, че континентите „периодично изплуват и потъват“.

Блаватска е била наясно, както ще се разбере и от следващия цитат, че Лемурия и Атлантида не са „континенти“ в тесния смисъл на думата, а общо название за големи отрязъци от време (епохи), при които земната твърд е била в различни от днешните конфигурации. Например, Атлантида е била цялата планета в един период, завършил преди около 11,000 години, а водеща роля тогава е имало човечеството, което е обитавало суша, намирала се между днешна Европа и Америките. Тази суша днес е наричана условно Атлантида (или по-точно остров Посейдон), но всъщност тя е била малка част от цялата земна конфигурация по онова време, която също спада към общия термин Атлантида.

Важното в случая е, че миналото няма да се повтори. Не и по профанския начин, който си представят нюейджърите и както изглежда — американските „теософи“. А те си представят лемурийската и атлантската цивилизация изцяло материалистично — като днешната, само че по-духовна, и донякъде като приказно царство. За разлика от Елена Блаватска, която е била наясно, че в предисторическите епохи не може да става и дума за материя в съвременния ѝ вид. Материята е била значително по-разредена, не толкова плътна, както днес, поради което тогава и физичните закони са били по-различни. С други думи, съмнявам се, че това „пророчество“ е излязло от устата на Елена Блаватска.

Друго важно разяснение е, че действително предстои издигане на суша в областта на Тихия океан. Това обаче няма да е „повторна поява на Лемурия“ и няма да се случи от днес за утре, а ще е факт чак за Втората следатлантска епоха, започваща в далечното бъдеще. Междувременно ще се случат безчет важни събития, обхващащи над 5000 години!

* * *

Предстои световно унищожение, каквото се случи с Атлантида преди 11,000 години. Вместо Атлантида, цяла Англия и части от северозападното европейско крайбрежие ще потънат в морето, докато потъналият азорски регион, остров Посейдон, отново ще се издигне над морето.

Единственият ми коментар тук ще е, че отново ме дразни липсата на задължителната библиографска препратка. Съответно сме лишени от възможността да направим справка, не само за истинността на цитата, но и за неговия контекст.

Що се отнася до съдържанието на цитираните изречения, ще се въздържа от категорично мнение — може да има нещо вярно в тях, може да са украсени от по-късен преписвач, но може и да са изцяло съчинени; може да са казани от Блаватска, но може и да търсим друго авторство…

Източник на цитираните „пророчества“: Crystalinks.com

Превод и коментари: Иван Стаменов

Споделете публикацията

Google1

За Стопанина

is@otizvora.com | Иван Стаменов — Стопанина пише статии на политически, здравни, развлекателни, исторически и духовни теми. От 2016 г. поддържа „От Извора“, като се издържа от дарения на читателите. Превежда статии, книги и непубликувани досега антропософски лекции. Подкастър и издател на други автори.

Всички публикации

28 коментара за "Странните предсказания на Елена Блаватска"

 1. Тео  21.07.2016 г. | 17:34 ч.

  следващите две културни епохи ще са американски — южноамериканска (?!) и северноамериканска.

  Имам подозрения, че настоящият папа ще изиграе важна роля, при тази заблуда.

 2. Антиантихрист  21.07.2016 г. | 17:40 ч.

  Да, Стопанино, първото „пророчество“ е от Тайната доктрина, Антропогенезис. Там се говори за Америка като за шестата ПОДраса, а НЕ за шеста КОРЕННА раса. Не можах да го намеря на български, така че ще трябва да се задоволите с руски.

  http://www.e-reading.club/chapter.php/6573/64/Blavatskaya_-_Taiinaya_doktrina._Tom_II.html

  (пусни в търсачката „Многие века протекли от начала расы атлантов“ и чети от там до края на главата)

 3. Стопанина  21.07.2016 г. | 17:41 ч.

  Имам подозрения, че настоящият папа ще изиграе важна роля, при тази заблуда.

  По-напред трябва да стане теософ. 🙂 А още по-напред ще трябва да изостави миенето на краката на мюслитата.

 4. Стопанина  21.07.2016 г. | 17:52 ч.

  Антиантихрист, благодаря за насоката. В руския текст обаче се казва нещо различно от разпространяваното в англоезичните сайтове:

  We are at the close of the cycle of 5,000 years of the present Aryan Kali Yuga or Dark Age. This will be succeeded by an age of light. Even now under our very eyes, the new Race or Races are preparing to be formed, and that is in America that the transformation will take place, and has already silently commenced. This Race will be altered in mentality and will move toward a more perfect spiritual existence.

  А ето какво се казва в руския текст, където липсва изречението за „духовното съвършенство“:

  Так Оккультная Философия учит, что даже сейчас, на наших глазах, новая раса и расы находятся в образовании и что именно в Америке трансформация эта будет совершаться, и она уже тихо началась.

  Според този текст става дума, че именно в Америка всички досегашни раси са така смесени, че реално се образува нещо като нова под-раса. Това най-ясно се разбира от текста, който следва:

  Из чистых англо-саксонцев, едва триста лет тому назад, американцы Соединенных Штатов уже стали отдельной народностью, и, благодаря сильной примеси различных национальностей и бракам между ними, они являются расой почти sui generis, не только умственно, но также и физически.

  А когато прочетем и какво се казва по нататък…

  Таким образом, американцы лишь на протяжении трех столетий стали временно «первичной расой», прежде чем стать отдельной расой и четко обособленной от всех других, ныне существующих рас. Короче говоря, они являются зародышами шестой под-расы и еще через несколько лет, несомненно, станут пионерами той расы, которая должна последовать за настоящей европейской или Пятой под-расой со всеми своими новыми особенностями. После этого, через приблизительно 25 000 лет, они начнут подготовления для седьмой под-расы; до тех пор, пока Шестая Раса не появится на сцене нашего Круга после катаклизм, первая серия которых должна уничтожить Европу и позднее всю арийскую расу (затронув таким образом и обе Америки), так же как и большинство земель, непосредственно связанных с границами нашего материка и островами. Когда произойдет это? Кто знает это, исключая великих Учителей Мудрости, но они хранят молчание по этому вопросу, подобно снежным вершинам, высящимся над ними.

  …разбираме колко манипулативно е поднесено „пророчеството“ в американския сайт. Като изключим намека за Войната на всеки срещу всеки, останалото не ми се връзва с антропософските данни.

 5. Антиантихрист  21.07.2016 г. | 18:20 ч.

  Прочее, в същата глава е и втората част, предполагам, от „пророчеството“.

  „Также нет необходимости, чтобы кто-либо поверил в Оккультные Науки и Древние Учения, прежде чем он узнает что-либо о своей Душе и уверует в нее. Ни одна великая истина никогда не была принята a priori, и обычно проходило столетие или два, прежде чем проблески ее начинали вспыхивать в человеческом сознании, как возможная правда, исключая те случаи, когда утверждение какого-либо факта подтверждалось его достоверным открытием. Истины наших дней являются ложью и заблуждениями дней вчерашних и vice versa. И настоящий труд будет оправдан частично или целиком лишь в двадцатом столетии.“

 6. Стопанина  21.07.2016 г. | 18:25 ч.

  Определено това…

  И настоящий труд будет оправдан частично или целиком лишь в двадцатом столетии.

  съответства на това…

  It is only in the 20th century that portions, if not the whole, of the present work will be vindicated.

  Само дето на въпросното място Блаватска не говори за изплуването на Атлантида и Лемурия. Така и предполагах. Някой взима едно изречение от едно място и го прикачва към изречения от съвсем друго място или към собствените си измислици, като създава „пророчества“.

  Абсолютно същият „метод“ впрочем се използва и от Вергилий Кръстев в поредицата „Изгревът“:

  http://www.otizvora.com/2012/02/3990

 7. Gergana  22.07.2016 г. | 05:05 ч.

  Американците са самовлюбени и тази самовлюбеност я носят и от англичаните, и от русите. Нарцисизъм или шар/чар.
  Там (!?) нещо са се смесвали и варяги, и германи, и скити.

  Важното е, че и до днес са останали отворени за промяна. Щайнер казва в (202 ГА), че американците са потомци на души, родени преди Мистерията на Голгота и затова не са в състояние да преживеят моралните полследици на това събитие, но понеже са души от Азия, имат много развито абстрактно мислене и трудно се въплъщават в конкретното си битие, което означава, че гледат на битието си отстрани.

  Затова там, в Америка, са възможни сектантски движения, които са напълно обясними абстрактно (една черта пред буквалистичните обяснения на Европа, но нито черта по-малко безумни). Затворете очи и си представете, че това е рапорт пред някого. Бихте ли го осъдили, като последваща конструкция?

  https://www.youtube.com/watch?v=muyB_b15sWM&index=1&list=RDmuyB_b15sWM

  “I took you out to dinner to warn you of charm. I warned you expressly and in great details of the Flyte family. Charm is the great English blight. It does not exist outside these damp islands. It spots and kills anything it touches. It kills love; it kills art; I greatly fear, Charles, it has killed you.”

  Anthony Blanche to Charles
  ― Evelyn Waugh, Brideshead Revisited

 8. Ели  22.07.2016 г. | 06:16 ч.

  Браво, Гери – тъкмо и аз това щях да кажа. А Щайнер според мен е бил принуден да внася поне до колкото му е било възможно баланс в цялата тази какафония, която е започнала сигурно по онова време. Тъй като съм донякъде като него, но не го чета с настървение, мога да кажа просто това което аз самата знам…
  За Щатите и Расите – просто е, защото там и сега материализма е така избуял, та чак разцъфтял и то така, че там много по-остро се усеща нуждата от промяна, от внасянето на светлинка от някъде, няма да казвам от къде за сега.
  Аз поне с очите си виждам, просто защото не гледам телевизия, а общувам с българи които живеят там, виждам че това пренапрягане в материализма води хората за носа. И тук се усеща вече същото до някъде – хората изкрейзват пред мен на улицата или направо се опитват да ми го причинят на мен и такива като мен. Защото всичко, което се случва толкова ги напряга и стресира, че те масово започват да се счетат за луди или се питат дали всички са луди, освен тях. А в Щатите това мисля, че може да стигне до някакви още по-сложни точки на кипене и изригване, които направо ще издухат народа. Нещо като своеобразен BigBang, ако следите Стивън Хокинг.
  Та така, де да знам – не съм Ванга, Щайнер, Блавадска или Дънов – говоря само от опит, от това което виждам по улиците всеки ден и от това, което хората си споделят с мен 🙂
  Тц, тц, тц – ееех, как не ми понасят такива крайни изказвания и пресказания, че всичко е пълен шит. Споко бе, всичко е за добро 🙂 🙂 🙂

 9. Тео  22.07.2016 г. | 08:53 ч.

  „По-напред трябва да стане теософ.“

  Според мен не е необходимо да става теософ, а да премести центъра на католическото Християнство от Европа в Южна Америка. Добпълнително той работи усилено за сближаване на останалите две деноминации и изграждането на една обща Христова църква (до колко ще е Христова това е друг въпрос). Не случайно според мен беше избран аржентинец да заеме този пост. Преди време бях слушал тълкование за второто (не третото) пророчество от Фатима и там мисля, че ставаше навъпрос точно за последния папа и поне на мен ми изглежда, това да е последният, поне във Ватикана в Рим.
  Тогава според мен наистина много теософи и ню-ейджъри ще са подведени, че ето на настъпва шеста културна епоха, както е описана от Блаватска.

 10. Антиантихрист  22.07.2016 г. | 09:15 ч.

  Тео, ако прочетеш горе какво е писала Блаватска, ще разбереш че „шестата културна епоха“ ще настъпи поне след 25 000 години. И въобще, тя оперира с огромни срокове по нашите мерки. На друго място тя твърди че са изтекли едва първите 5000 от Кали Юга (черната епоха, железния век, зимата) на Петата раса, която юга продължава 432 000 години.

 11. Стопанина  22.07.2016 г. | 09:38 ч.

  И въобще, тя оперира с огромни срокове по нашите мерки.

  А от „Разбулената Изида“ бях останал с погрешното впечатление, че теософията и антропософията имат повече допирни точки, отколкото разлики. Явно впечатлението ми е било прибързано.

 12. Антиантихрист  22.07.2016 г. | 13:02 ч.

  Доколкото си спомням, на друго място Блаватска пише, че това са еКзотерични цифри и истинските срокове никога няма да бъдат публукувани. Във всеки случай и науката смята изчезването на динозаврите за събитие от преди няколко милиона години. 🙂
  Ето още едно пророчество от Тайната доктрина, мисля че го има тук на сайта при другите пророчества:

  „Так как Сатья Юга всегда первая в серии Четырех Веков или Юг, то Кали Юга всегда последняя. Сейчас Кали Юга верховно властвует в Индии и видимо совпадает с Кали Югой Западного Века. Во всяком случае, любопытно отметить, каким пророком, почти во всем, оказался писавший Вишну Пурану, когда он предсказывал Майтрейе некоторые темные влияния и преступления этой Кали Юги. Ибо, сказав, что «варвары» будут властвовать на берегах Инда, Чандрабхага и в Кашмире, он добавляет:

  «Будут современные монархи, царствующие на Земле, царями грубого духа, нрава жестокого и преданные лжи и злу. Они будут умерщвлять женщин, и детей, и коров; они будут захватывать имущества своих подданных [или, по другому переводу, будут захватывать чужих жен]; власть их будет ограничена… жизнь кратка, желания ненасытны… Люди разных стран, смешиваясь с ними, последуют их примеру; и варвары будут сильны [в Индии], покровительствуемые принцами, тогда как чистые племена будут заброшены; народ будет погибать [или, как говорит комментатор: «Mlechchha будут посередине, а арийцы на конце»]. Богатство и благочестие будут уменьшаться день за днем, пока весь мир не будет развращен… Лишь имущество будет давать положение; богатство будет единственным источником почитания и преданности; страсть будет единственною связью между полами; ложь будет единственным средством успеха в тяжбе; женщины будут лишь предметом чувственного наслаждения… [Внешний облик будет единственным отличием разных ступеней жизни]; нечестность (anyâya) будет [общим] средством существования; слабость – поводом к зависимости; угроза и самомнение заменят знание; щедрость будет называться [благочестием]; богач будет считаться чистым; обоюдное согласие заменит брак; тонкие одежды будут достоинством… сильнейший будет властвовать… народ, не будучи в состоянии выносить тяжести налогов [кхарабхара], будет спасаться в долины… Так, в Кали Юге разложение будет неукоснительно протекать, пока человеческая раса не приблизится к своему уничтожению [Пралайи]. Когда… конец Кали Юги будет совсем близок, часть того божественного Существа, который существует в силу своей собственной духовной природы [Калки Аватара]… сойдет на Землю… одаренный восемью сверх-человеческими способностями… Он восстановит справедливость (праведность) на Земле, и умы тех, кто будут жить в конце Кали Юги, пробудятся и станут так же прозрачны, как хрусталь. Люди, которые будут так преображены… явятся семенами человеческих существ и дадут рождение расе, которая будет следовать законам Века Крита [или Века Чистоты]. Как сказано: «Когда Солнце и Луна, и [лунный астеризм] Тишья и планета Юпитер будут в одном доме, тогда Крита [или Сатья] Век вернется…»

  Тайната доктрина, том 1, част 2, отдел 7

 13. Стопанина  22.07.2016 г. | 17:33 ч.

  Доколкото си спомням, на друго място Блаватска пише, че това са еКзотерични цифри и истинските срокове никога няма да бъдат публукувани.

  Дънов и Щайнер дават годините. И сами можем да си ги сметнем, ако знаем, че една културна епоха продължава 2160 години.

  Шестата раса ще е факт в периода 3573-5733 г. сл. Хр. Ще се изяви още през това хилядолетие, но чрез вселяване.

  Войната на всеки против всеки, която ще сложи край на арийската (пък и всяка досегашна наследствено обременена) раса, ще е в периода 5733-7893 г. сл. Хр., вероятно в края на американската културна епоха.

  След това Шестата коренна раса ще се пренесе на новия континент в Тихия океан. Знае се и че в 15-то хилядолетие сл. Хр. от сегашния материален свят няма да остане и помен. Той отново ще добие „водниста“ форма, както е било в Атлантида, когато Слънцето отново изгрява във Везни. Повече тук:

  http://www.otizvora.com/2016/01/7443

  Във всеки случай и науката смята изчезването на динозаврите за събитие от преди няколко милиона години.

  Науката греши за всичко, в което се споменават „няколко милиона години“. 🙂

 14. петко  23.07.2016 г. | 22:24 ч.

  Около 6 то хилядолетие Земя и Луна ще се съединят отново. С настоящия ни набор от представи не можем да схванем, какво след това ще бъде една година…..поне аз не мога, а вие?

 15. егодразнител  16.10.2016 г. | 17:02 ч.

  понеже някой хора не могат да си преглътнат егото…..да пуснем тука едно пророчество казано от бай Тошо в Правец за Правец…..той от кой го е чул не се знае но се знае че е имал доста информация…та на среща с правчани казал – помнете ми думата Българите ще останат по ей тия високите махали наоколосамо те ще бъдат български …а кой ще е тука долу в правец нямам идея….

 16. boris cherpanski  26.11.2016 г. | 20:52 ч.

  predskazva se za da se vazdeistva.22031914 nova epoha se zadava samo ot Uchitel.na nego zvezdite vazdeistvat priyako a drugite praviyat predpologeniya..Kosmicheski epoha Vodolei veche e 100 god v 1 dom na Horoskopa.

 17. inran  13.12.2016 г. | 15:02 ч.

  Хасан Ефраимов**

  Мир на праха на загиналите. И на пустия Делиорман.

  Знаете ли? Не аз, баща ми е пророк. Винаги е казвал: – Гледай… Ако гръмне една цистерна тука, знаеш ли какво ще стане? Аз тогава само се усмихвах. Почти бяхме купили една от къщите до гарата на Хитрино. Отказахме се заради неговите цистерни. Сега тази къща излетя, заедно със собствениците си. Просто нямам думи.

  И други пророчества има: – Много нашироко живеете, но някой ден ще тръгнете отново с окъсани дрехи. Пак се усмихвах. Но вече не се усмихвам. Много често казва: – Някой ден, тази земя в Делиормана със злато няма да можеш да я купиш.

  Послушайте го. Той никога не бърка. http://e-vestnik.bg/25895/sheytanite-ot-tavana-na-gara-hitrino/

 18. INRAN  23.12.2016 г. | 02:08 ч.

  http://isi-2012.blogspot.bg/2013/07/blog-post_8.html – НЕПУБЛИКУВАНИ ТУК ПРОРОЧЕСТВА на руски ЗАРАДИ ЕГОЦЕНТРИКА ВАНКАТА – СТОПАНИНА

 19. Стопанина  23.12.2016 г. | 03:35 ч.

  И аз те обичам, Инра. 😳

 20. Светльо  23.12.2016 г. | 09:00 ч.

  В този блог има и препечатка от нашия сайт – тук

 21. inran  23.12.2016 г. | 12:30 ч.

  Знам Ванка 🙂 а светльо какво като има препечатка…важното е qче това дето съм дал го няма в нашия

 22. inran  23.12.2016 г. | 12:56 ч.

  ето още едно липсващо http://isi-2012.blogspot.bg/search/label/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9%20%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9 Русский пророк Василий Монако родился в Москве в 1660 году. В период правления Петра I Великого жил в православном монастыре у города Клин. Предсказывал события будущего во время «божественного экстаза», которые записывались в прозе. Умер в 1722 году. Возможно, рукопись русского монаха была вывезена за границу после его смерти. Обнаружил копии пророчеств итальянский писатель Ренцо Башера и опубликовал в книге «Тайны Санкт-Петербурга – будущее России и мира в пророчествах Василия Монако», 1992 г.

  «Орел в небе России Божьей Матери. Появится ужасная звезда. От ее зловещего света будут гореть леса. Многие поклонятся звезде в это время. Золотые идолы будут брошены в пыль с кровью богатых. Будут мыть лестницы кровью нищих. Стая волков будет управляться тремя шакалами из земли за пределами рек. Бедная, бедная Церковь. Звезда крови будет не менее жестокой, чем Орел. Рабство останется. Изменится только имя…
  Конец войне и начало войны сердец. На этот раз, в России Божьей Матери, начнется время страданий и ненависти, рабства и проклятий…

  Когда шакалы будут приняты, звезда крови начнет (удаляться) тускнеть. Будет замечена в последний раз. Пройдет много времени до звезд, падающих на землю (метеориты?). Вы будете жить во время дней ужаса, потому что вы увидите, что звезда была чудовищным зверем с шестью головами и двенадцатью рогами. Свет ее не будет сияньем. Большая кровь, зловонный запах трупов».

  «Звезда исчезнет, и луна появится, полумесяц будет опираться на Кремль. Это будет время, когда земля большой реки большой реки будет носить одежду войны. Нигде в мире не будут порядка. Земля загниет, чтобы очиститься от человека и людских ошибок. Мир будет разделен на пять частей…, тогда благодать зародится на Урале, откуда начнется шествие любви».

  «Придет день, когда вы найдете Черное море у Урала, а Каспийское море на высоте Волги, потому что все изменится…. Будут новые горы и реки. Новые растения и камни. Ангел Господень вселит дыхание жизни. Земля будет как очищенный фрукт. Многие реки и моря исчезнут, новые реки и моря поднимутся из земли. Мощи Святой Матери найдете на песке Черного моря и в горах Киева.

  Когда все народы на Земле изменятся, то будет истинное братство, немногие выжившие сойдут с гор и обнимутся, потому что новое дыхание жизни придет не с моря, а с гор. Когда три эпохи завершится, человек вернется в пещеры, чтобы учиться жить».

 23. inran  23.12.2016 г. | 13:02 ч.

  eто още едно http://isi-2012.blogspot.bg/search/label/%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4 Видение Вальдеса (младшего).
  Видение Господа Бога американским ясновидящим Вальдесом (младшим): «Однажды вечером, когда я медитировал, Дух Господень сошел на меня… Потом я услышал голос Господа: «Сын мой, я собираюсь показать тебе большую трагедию, которая вскоре придет на лицо земли».

  Я посмотрел и увидел темное небо… услышал рев грома, увидел вспышки молнии, когда природа вспыхнула с ее наибольшей яростью. Потом я услышал звук набегавших вод на землю. Страшный, торжественный звук, когда она накатилась на землю. Это был звук приливной волны, даже воды потопа. Я увидел, приливные волны заливающие землю, а на волне были разорванные человеческие тела, тела животных и зверей. Потом я увидел обрушение больших зданий и сотрясения земли. Уничтожение было страшное – ужасное зрелище…

  Я услышал голос Господа, который говорил со мной еще раз. Он сказал: «О, сын мой, смотри. Приливные волны придут, наводнение затопит большую часть Земли. Умрут многие…».
  Еще одна картина появилась передо мной. На этот раз я увидел, что темные облака накренились, и я услышал рев грома, увидел вспышки молний через все небо. Небеса стали рваться с величайшей яростью. На этот раз я почувствовал сильный ветер. Да, друзья мои, я услышал звук великого урагана, звук торнадо, страшного ветра, шторма. Когда небо стало рваться, я посмотрел и увидел разрушения от этого ужасного ветра-шторма.

  Я видел огромные здания поваленными на землю, могучие и огромные деревья вырваны с корнем и подняты в воздух. Я видел большие бетонные и стальные конструкции зданий, которые были закручены и разорваны как крошечные игрушки. Я видел человеческих существ поднятых в воздух, а также зверей и птиц в воздухе. Я видел их, как они были разбиты от ударов по зданиям, а их тела расплющены. Я видел человеческие торсы, рук и ног нет, голов нет. Они были ужасно распотрошены. Ужасное зрелище, которое я когда-либо видел в моей жизни. Дай бог, чтобы я не увидел это зрелище еще раз…

  На этот раз я видел себя идущим по улице большого современного города с огромными небоскребами. Это был большой город. Когда я шел по улицам этого города, странное чувство охватило меня. Я заметил, что начинает шататься земля и здания, началось колоссальное землетрясение. Я видел, огромные здания закручивались как штопор. Я видел большие здания из бетона и стали тряслись и падали на землю. Я видел разрушения и кровопролитие повсюду.

  Потом я услышал голос Господа: «Сын мой, посмотри, что придет на лицо Земли. Я пошлю землетрясение в разных местах. Большие города должны быть уничтожены. Тысячи должны умереть, унижение должно быть большим, потому что мужчины и женщины не послушались Господа Бога своего…

  Тогда я был перемещен в большой город, напоминающий морг. И это был город смерти, потому что люди умирали из-за большого всемирного голода, который охватил всю страну. Люди ходили по улицам как человеческие скелеты: пустые глаза ввалились в щеки. Они были ужасно бледны и молча бродили по улицам этого огромного города, города голодной смерти. Я никогда не забуду женщину, которая выглядела как скелет. Маленький ребенок прижимался к ее груди. Она костлявыми пальцами сжимала ребенка. Малыш был похож на скелет. Этот ребенок посмотрел в мои глаза, и я никогда в моей жизни не видел такого взгляда. Он умирал от голода – ужасное зрелище.

  Потом я услышал голос Господа: «Сын мой, слушай, ибо сие истинно сбудется…».

 24. inran  29.12.2016 г. | 10:52 ч.

  Неграмотный провидец

  О Барнашке я беседовала с Валентином Хагдаевым, известным ольхонским шаманом и историком, немало изучавшим историю провидца. Как говорит Валентин, именно Барнашке приписывают предсказания о падении Российской империи и Советского Союза, появлении электричества, радио, автомобилей, переселении бурят с берегов Байкала, великой «огненной войне» и последующих мировых катаклизмах.

  Родом этот удивительный человек был из улуса Шулута, что располагался рядом с посёлком Еланцы (ныне – районный центр Ольхона. – Авт.). Происходил из крестьян. Барнашхэ Балтаханов жил в ХIХ – первой трети ХХ века, а называли его просто Барнашка. Родился он приблизительно в 1830 году, умер в 1924 году в 94-летнем возрасте, безошибочно отмерив столь же долгий век своей внучке. О жизни Барнашки известно очень мало. Не сохранилось ни одной его фотографии, личной вещи, документа или записи. Исследователи расходятся даже в правильном написании фамилии предсказателя. Пишут также, что фамилия его была Бартагаев, Арганов.

  В школу он не ходил и был абсолютно неграмотным. Росту он был среднего. Скорее щуплый, чем упитанный, более светловолосый, чем основное бурятское население. Жена его происходила из среднезажиточной семьи, в браке родились дети — дочь и сын. На Ольхоне рассказывали, что предсказывать он начал после двадцати лет. Просто ходил по домам и рассказывал о будущем.

  Изъяснялся Барнашка по-бурятски и достаточно образно, поэтому односельчане понимали его довольно плохо и не всегда разумели, что он им говорил. А говорил он много, временами без остановки. Обычно начинал предсказывать с закрытыми глазами, прислонившись спиной к печке. На многих он производил впечатление не совсем нормального человека, как тогда говорили, юродивого. Ему часто не верили, бывало, что даже били и забрасывали камнями. Будущее, о котором рассказывал этот человек, пугало людей, воспринималось как нечто странное.

  Еще век назад он провидел электрификацию всей страны, а также повсеместное распространение радио и автомобилей. Вот некоторые его предсказания: «Придет время, когда люди не будут разводить огонь, не нужны будут печи и котлы. Люди будут брать огонь с потолка, со стен… Люди перестанут ездить на лошадях, телегах. Появятся железные кони, которые не будут нуждаться в траве и сене. Будут ездить на одних колесах… В домах появятся люди без рта, глаз и ушей, невидимые, но говорящие и поющие…».

  Все сбылось

  После смерти Барнашки пророчества стали сбываться одно за другим. О нем заговорили, стали вспоминать, передавая из уст в уста то, что он рассказывал. Мой отец помнит, как ему – тогда еще ребенку – о Барнашке рассказал его отец. Дед мой был родом с Ольхона, жил недалеко от тех мест, где ходил бурятский Нострадамус. Быть может, он застал, а может быть, и лично общался с предсказателем.

  Никаких записей, подобных знаменитым письменам Нострадамуса, бурятский провидец не вёл. Он попросту не умел писать. Содержание его предсказаний передавалось от поколения к поколению устно и, конечно, при этом зачастую обогащалось и обновлялось.

  То, что дошло до сегодняшних дней, вероятно, не раз изменялось в словоформах, но суть была одна: «Царская власть падёт, законом будет вершить человек-каторжанин. Царскую семью убьют. Погибнут высокопоставленные деятели. К власти придёт человек с чёрными волосами…». Про раскулачивание и репрессии он говорил так: «Богачи разводят хозяйство, строят и накапливают деньги. Все их богатство пропадет, сами они попадут в трудные места, где будут мерзнуть и голодать, от их усадеб ничего не останется, кроме двух-трех столбов». По словам Барнашки, «новая власть удержится 70 лет. Четырёхлетняя война начнётся на западе, а закончится на юго-востоке. Из десяти человек домой вернутся пятеро человек. После этой войны надолго установится мир…».

  Сейчас многими обсуждается пророчество бурятского предсказателя, о том, что его народ вытеснят с берегов Байкала люди, пришедшие из-за океана. Согласно предсказанию, приют буряты найдут в тайной долине, вход в которую отмечен белым писаным камнем в теснине между гор где-то в Монголии. Если учитывать то, что буряты уже не раз переселялись, а в конце прошлого года глава Монголии даже призвал всех своих «братьев», в том числе и бурят, возвращаться в Монголию, то в это можно поверить.

  Как утверждал Барнашка, «первым переселенцам помогут, вторые уедут без проблем, третьи уедут, с трудом опираясь на трости и держась за коровьи хвосты». К этому времени, по предсказанию провидца, территория Прибайкалья должна была преобразиться до неузнаваемости: «Землю опутают железные змеи, со дна Байкала будут добывать чёрное золото, а всю воду из озера перекачают в искусственную котловину».

  – Можно по-разному трактовать последнее предсказание, но оно практически наполовину сбылось. Возможно, под этим следует понимать строительства каскада водохранилищ на Ангаре, а также научные исследования глубин озера с последующей разработкой найденных в нем газогидратов, – говорит Валентин.

  Верным признаком того, что пора сворачиваться с насиженных родовых мест, по прогнозу ясновидца, станет начало строительства железного моста через реку Сарму. Если исход не состоится, то местные жители увидят на берегах Священного озера военных людей в голубых касках.

  Случится ли война

  Согласно предсказанию Барнашки, в будущем может случиться страшная сорокадневная огненная война, когда «на земле возникнут катастрофические огненные смерчи, после неё люди станут меньше ростом и разбредутся по всему свету. Их останется так мало, что они будут вынуждены искать себе подобных». Это предсказание как раз и сродни тем разговорам об апокалипсисе, который будоражит людей последние несколько лет.

  – Впрочем, толкование пророчеств – это как средневековое врачевание с диагностикой больного по звёздам и дате его рождения. Любой может свободно дополнять дошедшие до наших дней предсказания. К тому же свой самый пугающий прогноз Барнашка давал с оговоркой: «Лучше, если сорокадневной войны не будет». Значит, он сам не был уверен в её неизбежности, – считает Валентин Хагдаев.

  Умирая, Барнашка просил родных не предавать его тело земле, а оставить на помосте, так как через сотню лет на его костях должны были проявиться очень важные предсказания, которые он не сказал при жизни. Этот факт настолько заинтересовал ученых, что в 1950-е годы учёные во главе с академиком Окладниковым искали на Ольхоне могилу прорицателя. Тогда местные жители наотрез отказались им помогать. От улуса Шулута, где жил Барнашка, долгое время оставался только дом провидца. Он, возможно, сохранился бы и до наших дней, если бы родственники не вывезли его по брёвнам в местность Анга, где он и сгорел. Рассказывали, что одна из родственниц после неожиданно ослепла, и люди сочли это расплатой за нарушение предсмертного завета Барнашки – не переносить его обители и не предавать его тело земле.

  Религия Барнашки

  Валентин Хагдаев за всеми предсказаниями Барнашки обращает внимание на одну из частей учения провидца, где он говорит об отношении к шаманизму и религии вообще. Говорят, Барнашка верил в Бога не так, как большинство бурят, у него была своя вера. Он считал, что со временем люди просто забудут Бога.

  – Для Барнашки Богом был сам человек, его предки, натура и Вселенная. Он очень любил людей, был необычайно вежлив и тактичен. Даже жестоко обижавших его никогда не осуждал. Чтобы жить на Земле, человек должен быть честным, добрым и боготворить природу, человека и человечество, а Бог – это человек, природа и человечество, Вселенная. Барнашка говорил, что нет необходимости задабривать Бога, он ничего не просит от человека, тем более жертвоприношений. Все зависит от самого человека, его духовной чистоты. Человек должен питать доверие к Богу и носить его в душе, – заключает Валентин Хагдаев.

  По рассказам, у деда Барнашки были две внучки. За дедом ухаживала младшая Айхэ. Он говорил о том, что придет другое время, и тогда Айхэ проживет ровно столько же, сколько прожил сам дед Барнашка – 94 года. В начале ХХ века он уже был глубокий старик, вернувшийся на родину после скитаний. Балтаханов обошел всю Бурятию, подолгу жил в буддийских дацанах. Прямых потомков у него не осталось, но потомки его рода
  есть, живут они ныне в селе Анга. Правнучка деда Барнашки, 70-летняя Галина Протасовна, жена пожилого шамана Игната Францевича Хоргоева, рассказывала, что отца Барнашки звали Бутухан, а мать Хабаля. Они были простые крестьяне. Прадед в семье был единственным сыном. В школе он не учился. Говорил в основном по-бурятски. Он много ездил по Бурятии, жил при дацанах. И все, о чем там говорили, он слушал и запоминал… Прадед умер еще до ее рождения, а сама она помнит лишь немногое из того, что мать Айхэ рассказывала ей в детстве.

 25. inran  29.12.2016 г. | 11:12 ч.

  http://earth-chronicles.ru/news/2016-08-28-95497 Все началось с найденной в 1956 г. в деревенской школе каменной стелы с иероглифами, содержащими точное указание, где нужно искать спрятанные под землей ценности: «Под пагодой, один шаг в сторону, спрятаны в подземном тайнике 4500 камней с сутрами…» Так люди XX века впервые узнали об огромной каменной библиотеке. ===========Апокалиптические пророчества давно усопшего китайского мудреца удивительно точны и ужасающе актуальны: в лесах будут бушевать беспощадные пожары, бурные потоки зальют плодородные поля и города — стихийные бедствия опустошат Землю, и в конце концов она станет непригодной для жизни.Падеж скота, неизвестные хвори, голод и смуты погубят человечество. Спасутся только избранные, они удалятся от мира в недоступные горы и будут жить в глубоких пещерах по заповедям Будды. Профессор Леддерозе расшифровал 30 текстов, в которых подробно рассказывается, как это должно произойти.

  Оттого буддийские монахи в преддверии гибели человечества запечатлели ценнейшие знания о мире на нетленном и вечном материале. Они спрятали «каменные книги» в необитаемых горах, где им предстояло уцелеть во время катастрофы. Они думали, что туда не доберутся ни наводнения, ни лесные пожары. Толща горы защитит пещеры от ураганов и «небесного камнепада» — метеоритов.

 26. inran  30.12.2016 г. | 14:21 ч.

  Ефраин Родригес, пуэрто-риканский протестантский священник получил послание от Бога об астероидом ударе по острову Мона (недалеко от Пуэрто-Рико). В результате удара возникнет огромное цунами, которое вызовет миллионы смертей и невиданное уничтожение всего Карибского бассейна и территории США.

  Родригес знает время воздействия, но не дату. Он сказал, что это неизбежно. Это может произойти сегодня вечером, завтра, в следующем месяце, в следующем году, но это произойдет. Родригес уведомил NASA и президента Обаму. Есть неподтвержденные сообщения о том, что в Пуэрто-Рико делаются государственные запасы продовольствия, медикаментов, мешков и других материалов на случай стихийного бедствия.

  Родригес говорит, что астероид ударит в 02.00 по местному времени и вызовет цунами, которое будет двигаться со скоростью 400 миль в час, а также мощные землетрясения. В Пуэрто-Рико, цунами достигнет 1000 футов в высоту. Все Восточное побережье будет затоплено в результате цунами, который будет распространится на территорию от 50 до 100 км в глубь страны. Сила удара составит около 10 баллов по шкале Рихтера.

  В результате удара и землетрясения Земля перестанет вращаться вокруг своей оси в течение трех дней. Большая часть континентальной части США будет находиться в темноте, когда астероид ударит в остров Мона.

  По оценкам экспертов эта катастрофа может вызвать от 35 до 40 миллионов смерте в США. Событие станет причиной для введения военного положения. Начнутся гражданские беспорядки, из-за того что мертвых не смогут захоронить, вспыхнут болезни. Повсюду будут нехватка продовольствия и беспорядки. Родригес сказал, что после цунами и землетрясения FEMA (Федеральное агентство по чрезвычайным ситуациям) возьмет население под стражу в специальные лагеря.

  К Родригесу обратилось огромное количество других людей из США, у которых были вещие сны и видения об этой катастрофе. На своем сайте он называет этих людей и говорит, что их информацию блокируют местные СМИ.

  «Наш мир изменился за время моей жизни, и не к лучшему, говорит священник. Даже если вы не ходили в церковь, вы слышали о Боге в школе. Я помню, как в общественных школах слушали отрывки из Ветхого Завета в один день и Нового Завета на следующий день. В школах не было никаких драк. Наши футбольные и баскетбольные команды возносили молитвы Господу до начала игры. Теперь в школах стоят металлоискатели и полицейские и пропускают школьников через экран, потому что ищут оружие и наркотики».

  Родригес сказал, что он получил сообщение от Господа, чтобы предупредить людей. Они должны изменить свою греховную жизнь, вернуться к божественным заповедям, проявить любовь к Богу и ближним, простить тех, кто причинил вред до цунами и землетрясения. http://earth-chronicles.ru/news/2015-02-24-76802

 27. inran  30.12.2016 г. | 17:18 ч.

  Мария Джулия Джаханет (1850-1900) родилась в небольшой деревушке поблизости от города Блейн (в южной части Бретани, Франция). В марте 1891 года Мария предсказала «три дня темноты» и другие бедствия, которые предстоит пережить всему человечеству: «Три дня тьмы будет в четверг, пятницу и субботу. В день Святейшего Таинства, креста и Богородицы… Три дня меньше одной ночи».

  «Будут три дня темноты во всем мире. За три дня света не будет и наступит непрерывная ночь. Всем следует зажечь свечи. Одна свеча будет гореть три дня. Молнии попадут в эти дома, но они не погасят свет свечей. Ни ветер, ни буря, ни землетрясение не уничтожит зажженных свечей. Но в домах безбожных, и тех, кто не нашел Бога, через все это будут страдания… Красные облака, как кровь, будут плыть по небу. Небо расколется и гром сотрясет Землю. Невероятные молнии, которых еще никто никогда не видел, поразят города. Земля потрясется до основания. Пенистая вода океанов накатится на берега. И вся Земля станет кладбищем. Затем начнется большой голод. Вся растительность будет уничтожена и умрет три четверти человечества».

 28. barin  16.08.2017 г. | 22:34 ч.

  Странни изглеждат предсказанията на Елена Блаватска, но може да се сбъднат. Повечето не може да си ги обясним как и кога ще станат, защото са свързани с природни бедствия и катаклизми

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.