Съновиденията: антропософски сведения 2

Подбрани изказвания на д-р Рудолф Щайнер. Втора част

(Продължава от първа част)

Човекът на Старата Луна е бил сънуващ ясновидец. Той е възприемал действителността във вид на съновидения. Но това, което сме били на Луната, днес все още го носим в себе си, то е скрито в нас. Лунният човек е това в нас, което наричаме сънуващ, който мисли, чувства и желае, бих казал, действително не толкова плътно, а по-фино, но всъщност е по-мъдър, отколкото сме ние сега като земен човек.1

* * *

Съвсем същата субстанция, от която е изтъкан сънят или халюцинацията, ни обгръща навсякъде в света. Това е етерната субстанция. И нашето собствено етерно тяло е изрязано сякаш като парче от етерната субстанция, която ни обгръща.2

* * *

Съновиденията: антропософски сведения 2Етерът, който се разпростира в целия свят с всичките му вътрешни процеси — с всичко, което живее в него, — е същевременно субстанцията, в която възприемаме, когато сънуваме. Когато сънуваме, пред нас се появява само онази част от етерния свят, която е нашето собствено етерно тяло. Всъщност процесите на нашето етерно тяло са тези, които на дадено място свалят булото си и ни се явяват като сън.3

* * *

Когато душевно-духовното проникне етерното тяло по такъв начин, че отпечатаното в него не се разпадне веднага в съприкосновение с физическото тяло, а се запази в етерното така, че да стигне границите на физическото тяло, но все да се долавя в етерното, тогава възниква сънят. И животът на сънищата, когато бива изследван, наистина ще стане доказателство за най-нисшата форма на свръхсетивното изживяване на човека.4

* * *

Ако поради някаква неизправност — въпреки че, те (физическото и етерното тяло) се припокриват пространствено, се случи така, че най-напред етерното тяло се обхване (от астралното тяло и аза) преди физическото тяло, тогава човекът не навлиза веднага изцяло в тялото си. Той се потапя само в етерното тяло. Но тогава етерното тяло се възползва от течните съставки на физическото тяло, при което душевното остава извън твърдите съставки. Тогава възниква сънуването.5

* * *

В сънищата живее много от духовния свят, но човешката душевност в сегашното ѝ състояние в известен смисъл не е способна да прозре сънищата, да прозре това, което се изживява в тях. Сънищата са заблуждаващи образи, които се изтъкават от булото на майя. Ако можеха да се тълкуват правилно във всеки отделен случай, от сънищата бихме получили преживявания от минали времена или пророчески предсказания за бъдещето. В сънищата се проявяват и отражения на взаимоотношенията между живите и мъртвите в спящото състояние на човека. Но в настоящото си състояние на развитие човекът не разбира своеобразния език на сънищата, те остават неразбираеми образи за него и това е съвсем естествено.6

* * *

Съновиденията: антропософски сведения 2

Когато сънувате, всъщност винаги сънувате бъдещето, само че не можете да си създадете представи за бъдещето и поради това потопявате това, което всъщност сънувате за бъдещето, в представите на миналото. Вие ги обличате като облекло върху това, което всъщност изживявате в душата си. Понеже бъдещето стои във връзка с миналото, понеже там действа кармата, има дълбока връзка между това, което сънувате за бъдещето и облеклото, което надявате, когато осъзнавате съня. Това, което човек знае, го облича в образите на миналото, в образите, които са ни познати.7

* * *

Когато се появят сънища в нормалния живот, тези сънища не са истинската дейност по време на спането, а всъщност отразяват дейността в образи, чрез спомените на обикновения живот. Образите на съня се пораждат от това, че животът разпростира своя килим над същинската вътрешна дейност, и чрез това някои неща се възприемат в сънуването. Сънят използва физическите спомени, като ги извлича от етерното тяло, за да направи видима невидимата дейност на аза и астралното тяло. Сънищата трябва да се тълкуват по правилен начин, трябва да се приложи правилното изкуство за тълкуването им. Тогава те ще насочат към тази важна дейност, която в съня се извършва от аза и астралното тяло.

В какво се състои тази дейност от заспиването до събуждането? Тя се състои в това, че дневните събития се изживяват вътрешно още веднъж по много по-интензивен начин, като човекът в известен смисъл сам произнася преценката си относно преживяванията от изминалия ден. Човек се занимава с това да разбере значението във връзката им със света. Те се преценяват според мировата им ценност.8

* * *

Сънят не иска да каже това, което изразява, ако физически се интерпретира неговото съдържание. Той иска да покаже докъде се стига, когато съдържанието му се интерпретира морално-духовно.9

* * *

Така сънят по многообразен начин може да предупреждава, да указва. Ако правилно го отнесем не към долния, а към висшия свят, той може наистина да укаже посоката на човешкия живот и тогава може да се види как човекът действително узнава чрез съзнателна имагинация как сънят, който естествено също и в имагинативното познание първоначално се показва със своите сетивни образи, метаморфозира, превръща се в морално-духовен процес.10

(Следва)


Бележки:

  1. Събр. съч. 157 Съдбите на хората и съдбите на народите, Берлин (1914-1915,) стр. 272, немско издание 1981 г. [^]
  2. Събр. съч. 154 Как се постига разбиране за духовния свят? Влияние на духовните импулси от света на мъртвите (1914), стр. 12, немско издание 1973 г. [^]
  3. Събр. съч. 154 Как се постига разбиране за духовния свят? Влияние на духовните импулси от света на мъртвите (1914), стр. 10, немско издание 1973 г. [^]
  4. Събр. съч. 66 Дух и материя, живот и смърт, Берлин (1917), стр. 177, немско издание 1961 г. [^]
  5. Събр. съч. 82 За да стане човекът изцяло човек. Значението на антропософията в съвременния духовен живот (1922), стр. 103, немско издание 1994 г. [^]
  6. Събр. съч. 174 Съвременно-исторически обзор, Дорнах (1917), стр. 186, немско издание 1966 г. [^]
  7. Събр. съч. 176 Истините за развитието на човека и човечеството. Кармата на материализма, Берлин (1917), стр. 141, немско издание 1982 г. [^]
  8. Събр. съч. 174b, Скритите духовни основи на Първата световна война, Щутгарт (1914-1921), стр. 107, немско издание 1974 г. [^]
  9. Събр. съч. 227 Познание за посвещението. Духовното и физическо развитие на света и човечеството в миналото, настоящето и бъдещето от гледна точка на антропософията (1923), стр. 118, немско издание 1982 г. [^]
  10. Пак там., стр. 121. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Нели Хорински

nelih@otizvora.com | Нели Хорински е преводач на свободна практика и осигурява за „От Извора“ чудесни антропософски материали и тематични цитати. „Ние поемаме заедно наистина един труден път нагоре срещу течението, но пък към една велика цел, към духовната светлина, която трябва не само да ни се разкрие в мисли, но и да се превърне в реално изживяване.“

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.