Учителя Беинса Дуно за молитвата (4)

Тематично подбрани извадки от Словото. Четвърта част

Мнозина говорят за молитвата, очакват да ги науча да се молят. Аз мога да ви науча, но ще съжалявате. […] Казвам: Всички страдания на хората се дължат на нежеланието им да се молят. Няма да се мине много време и те ще се научат да се молят. Как? Бедни ще станат, болни ще бъдат, гладни ще останат, богатството си ще изгубят, жената и децата им ще забягнат някъде, и когато са сами и нещастни, ще започнат да се молят на този, на онзи да им помогнат. Сега аз не искам да ви убеждавам да се молите. Вие мислите, че много се молите. Молите се, но само при тоягата. Трябва да ви чукне горният праг, за да видите долния. И това не е лошо, но по-добре е да не ви чукне горният праг. По-добре е, без да ви чукне горният праг, да имате вътрешно разположение на духа.1

* * *

Вярата има смисъл само в разумния свят. В свят, лишен от разумност, вярата няма никакъв смисъл. Ако не се отговаря на молитвата ви, вие сте в неразумния свят.2

* * *

Учителя Беинса Дуно за молитвата (4)

Питам: Защо, като не получавате отговор на молитвата си, вие се усъмнявате в Бога? Вие искате Бог да задоволи едно от желанията ви, което засега не ви е потребно. Например искате да бъдете учени — засега това не ви е нужно. Искате да станете писатели и това не ви е нужно; сегашният свят не се нуждае от много писатели. Искате да станете поет — сегашният свят няма нужда и от много поети. Той се нуждае от офицери, инженери, от изобретатели на взривни вещества, на задушливи газове и т.н. Сега не е време за поезия. Сегашният свят няма нужда и от молитва. Той се нуждае от работници, копачи, орачи.3

* * *

Всичко, което днес е определено за човека, му е дадено. Днешният билет е изваден вече. Определено е колко въздух да поглъща всеки ден и какво да яде. Въпросът за днес е разрешен. Следователно, като се моля, аз имам предвид днешния ден, понеже днес искам неща, които вдругиден не могат да станат. Днес искам да постигна нещо в умствения свят. Трябва да бъда доволен и от най-малкото, което днес мога да постигна. Казано е в Писанието: Денят ще се погрижи за себе си. […] [Повечето от съвременните хора] отиват при Господа, искат нещо. Той им дава едно — те искат друго. Искат неща, които не са в тяхна полза. Не искайте неща, които ще ви причинят зло.4

* * *

Питате: «Защо Бог не отговаря на молитвите ни?» — Защото искате това, което ви е дадено. Искаш да станеш учен. Дадени са ти способности — нищо не ти остава, освен да учиш. Учи и ще станеш философ, професор, какъвто искаш. «Аз се моля!» — Знанието с молитва не се придобива. Ако се молиш и същевременно учиш, това е друг въпрос. Казваш: «Аз знаех само два-три въпроса от целия материал, и като се помолих, падна ми се това, което знаех.» — Не се заблуждавай! Не се уповавай на това. Утре ще ти се падне един от най-трудните въпроси, какво ще правиш тогава?5

* * *

Молитвата е велико нещо. Моли се, но така, че молитвата ти да се придружава с песен, музика, учене и работа. Само така ще разрешиш задачите си. В широк смисъл на думата, молитвата подразбира работа. Като учиш и работиш, ти се молиш.6

* * *

Някой ви донесе нещо и вие казвате, че Господ е послушал молитвата ви. Вие получавате отговор на молитвата, но не защото се молите. Въпросът е съвсем друг — направили сте добро на някого, този човек вижда, че се нуждаете от нещо, и за благодарност ви отговаря пак с добро. Някои си мислят, че Бог е горе някъде, на Небето. Те се молят и Той оттам отговаря на молитвата им. Това е заблуждение, невежество. Молиш се за пари — невежество е това; молиш се за дрехи, за обувки — невежество е това.7

* * *

Защо молитвата на хората не дава всякога резултат? Защото не е силна, не е искрена. Някой се моли, но вътре в него нещо кряска, не му дава покой. Такава молитва не е на място. Докато нещо кряска и вика в тебе, мисълта ти не може да се предаде.8

* * *

Казвате: «Толкова години вече се молим за България — какво е излязло от нашата молитва?» — Трябва да ви се плати ли, че сте се молили за България? Аз няма защо да се моля за България. Аз се моля за ония българи, които обичат Бога с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум и с всичката си сила. За тия българи сe моля и на тях съдействам. Как постъпиха евреите с Христа, който дойде между тях? Освен че не го приеха, те го разпнаха.9

* * *

Като говоря за молитвата, може да се яви спор между молещите. Всички казват, че се молят. Какво е допринесла молитвата им? Ще кажете, че праведните се молят и осигуряват бъдещия си живот. Доброто отваря пътя на човека за другия свят. Някой казва, че ще се хване за крака на праведния и на добрия човек и с него заедно ще влезе в другия свят. Краката са символ на доброто. Следователно, прав е човек, като мисли да се хване за крака на праведния — значи той се хваща за доброто. Важно е да се задържи за доброто, да не го изпусне.10


Бележки:

  1. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947, с. 323 [^]
  2. РАБОТА НА ПРИРОДАТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 2, София 1948, с. 12 [^]
  3. РАБОТА НА ПРИРОДАТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 2, София 1948, с. 12-13 [^]
  4. РАБОТА НА ПРИРОДАТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 2, София 1948, с. 13 [^]
  5. РАБОТА НА ПРИРОДАТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 2, София 1948, с. 54 [^]
  6. РАБОТА НА ПРИРОДАТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 2, София 1948, с. 93 [^]
  7. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 8 [^]
  8. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 84 [^]
  9. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 190 [^]
  10. НОВОТО НАЧАЛО, Утринни слова, год. ХIII (1943-44), София 1944, с. 191-192 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.