Учителя Беинса Дуно за молитвата (3)

Тематично подбрани извадки от Словото. Трета част

Молитвата е най-приятното нещо, което човек може да направи. Няма нищо по-красиво за човека от молитвата, от разговора му с Бога.1

* * *

Молиш се по 2-3 пъти на ден, произнасяш Името Божие, но не получаваш отговор на молитвата си. Защо? Защото Бог отговаря само един път.2

* * *

Как се моли мъдрецът? Като забравя себе си. Истинската молитва е оная, в която човек забравя себе си и окръжаващите.3

* * *

Друг метод за усилване на волята и оформяне на брадата, е молитвата. «Не зная как да се моля.»Знаеш, не знаеш, ще се молиш. — «Какво да искам от Господа?» — Ще се молиш и без да искаш нещо. Като се молиш десетина години наред, ще се оформят и челото, и брадата, и устните ти. Това ще се отрази не само върху волята, но и върху ума ти. Умственият и сърдечният ти живот ще се подобрят. — «За кого да се моля?» — За себе си — молитвата не е за Господа, а за самия теб. Като се молиш, ти придобиваш нещо, а не Господ. Ще се молиш в тайно — никой да не те вижда.4

* * *

Учителя Беинса Дуно за молитвата (3)

Молитвата е непреривен процес — молитва, която се прекъсва, не е истинска. Щ

е се молиш и като спиш, и като ставаш от сън; ще се молиш и като работиш, и като почиваш. Целият ти живот трябва да бъде молитва. Тя е закон на Любовта.5

* * *

Защо хората не успяват в живота? Защото не са научени да се молят. Когато искат да постигнат нещо, те трябва да се обърнат към Бога и да кажат: «Господи, научи ни как да постъпваме — как да изпълняваме Твоята воля, за да изправим живота си.»Сам човек не може да се изправи, нито да постигне нещо. И хората отвън не могат да го изправят. Но щом Бог влезе в него, Той отвътре ще го изправи.6

* * *

Почесваш се отзад по главата и казваш: «Ще отида да се помоля на Господа». — Който се чеше отзад по главата и застава на молитва, няма да бъде приет от Господа. Ще се явиш пред Господа, както студентът се явява пред своя професор. Ако студентът знае урока си, професорът ще го слуша. Ако нищо не знае, професорът му казва: «Не искам да те слушам.»7

* * *

Питате: «Как трябва да се молим — да правим ли поклони, както църквата ни съветва?» — Поклоните, колениченето показва, че човек влиза в противоречие с Господа. — «Тогава да вдигаме ръцете си нагоре?» — Трябва да знаеш как да вдигаш ръцете си. Трябва да знаеш как да изправиш тялото си.8

* * *

Казвате, че се молите на Бога да ви помогне. Да се молиш, това е дълг, поет доброволно; да учиш, това е необходимост. Молитвата ти може да се приеме, но ако не учиш, ще останеш невежа — баща ти може да ти достави всичко необходимо, но ако не учиш, ще останеш невежа. Молитвата не прави човека учен; добротата не прави човека учен. Българинът казва: «Лозето не ще молитва, а мотика.»9

* * *

Как се молят хората? Ако вдигнеш ръцете си нагоре, лявата означава Любовта, а дясната — Мъдростта.10

* * *

Болен си, лекарите намират, че болестта ти е неизлечима. Обърнеш ли се към Бога с молба да ти помогне, след 24 часа състоянието ти ще се подобри. Гони те неприятел — помоли се на Бога и Той ще ти помогне.11

* * *

Постоянно трябва да се молим! Молитвата е нужна за нас, а не за Бога — нужна е, за да раздаваме от благата, които носим: ще се молиш и ще раздаваш от своето благо. Ще се молиш и ще търсиш Господа в душата си и ще разговаряш с Него. Ако мислиш, че Бог е вън от тебе, ти си на крив път. Докато си свързан с Бога, всичко можеш да направиш — ако си болен, веднага ще оздравееш; ако си обезсърчен, веднага ще се насърчиш. […] Ако си беден, гладен, пак се обърни към Бога. Ще дойде някаква помощ отвън.12


Бележки:

 1. НАШЕТО МЯСТО, Съборни беседи (1931), София 1932, с. 9 [^]
 2. УСЛОВИЯ ЗА РАСТЕНЕ, Неделни беседи ХIV серия (1930), София 1949, с. 175 [^]
 3. ЗАКОНЪТ И ЛЮБОВТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 2, София 1936, с. 106 [^]
 4. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 28 [^]
 5. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 64 [^]
 6. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 324 [^]
 7. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 336 [^]
 8. НАЧАЛО НА МЪДРОСТТА, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), том 3, София 1947, с. 186 [^]
 9. СЪБУЖДАНЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), т. 1, София 1944, с. 184-185 [^]
 10. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947,  с. 37 [^]
 11. НОВАТА МИСЪЛ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХII (1932-33), том 1, София 1947,  с. 149 [^]
 12. СЪБУЖДАНЕ, Лекции на Учителя пред Общия окултен клас, год. ХI (1931-32), т. 1, София 1944, с. 256-257 [^]

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.