Шестата раса: Хармония, мир и правда

Продължение от първа, втора и трета част

Из сп. „Житно зърно“: Тази книга е писана във високите планини при изворите на Колорадо. Поводът е наближаването на времето за туряне основите на новата раса — шестата. В тая книга един от Учителите описва качествата, които трябва да има един човек, за да може да влезе в тази раса. Книгата е зов към човечеството, към всички души, да развият тези качества в себе си, за да влизат в новата раса, която ще бъде раса на хармонията, на разумния живот, на радостта, на щастието.

Хармония

Вие искате да помагате на всички за въдворяване на хармонията; ще можете да постигнете все повече и повече това, ако самите вие сте хармонични.

Очистете чрез трептенията на мира и хармонията вашата околност; така ще правят и другите.

Не поставяйте никакво ново разногласие върху везните на доброто и злото, които и така доста трудно поддържат равновесието си.

Докажете истински духа на братството във вашия собствен живот.

Реализирайте силата на единодушната колективна дейност. Живейте с тая сила навред и с всички хора.

Любов и хармония са необходимите потребности; само чрез тяхното могъщество може една група да изпълни своята задача, като наш проводник.

Шестата расаЩе дойде славното време, когато всички, които работят за Него, ще се сплотят като един човек в света и ще работят съединени чрез любов и отдаване Нему и на всичко, що живее.

Истинската симпатия намира израз, когато с нашето съзнание се пренесем в другите и в тях мислим с нашата опитност .

Мисли, както те мислят, и се старай в твоето собствено съзнание да отстраниш техните мъчнотии.

И само когато съедините съзнанието си с това на другите, ще можете да показвате истинско съчувствие. Помагайте доколкото можете за премахването на всека дисхармония.

 

Мир

Един продължителен мир ще бъде крайният резултат на тая война. Аз искам да използвам нейните неизказуеми страдания, за да може светът да научи моята любов, защото само чрез страдания може да се развият любовта и братството. И колко са по-големи страданията, толкова е по голям резултатът.

Световният мир трябва скоро да бъде постигнат. Всеки, който помага и работи за неговото осъществяване, има помощта ми. Но усилията на самото човечество са, които трябва да доведат промяната. Затова работете за мира; в тия дни на напрежение трябва всеки десеторно повече да работи. Могъществото, с което хората на мира разполагат, е голямо.

Всеки час мислете, че мирът е над цялата земя. Това е от голямо значение, за да приготвите Новия път и да направите Неговото дохождане възможно между хората.

Осъществете вечния мир в себе си, изпращайте трептенията на единството, миролюбието и спокойствието.

С подобни мисли, трябва да бъде изпълнена всяка празна минута. Вложете повече сила във вашата медитация, повече твърда воля във вашите мисли за мир. Това е великата нужда на днешното време.

Шестата раса: Хармония, мир и правда

Правда

Милосърдни да бъдете, това е вашата работа — да съдим е нашата.

Забравете справедливостта заради милостта — проявявайте я (справедливостта) заради любовта. Това включва всичко в себе си; не само вашите приятели и тия, на които желаете доброто. Съчувствието, любовта и добродушието принадлежат на една по-висока област, отколкото правото. Едва когато интуицията и разсъдъкът станат израз на божествената сила, ще можете да разберете справедливостта, тъй както ние.

Фактът, че вие надраснахте Моисеевите заповеди: „око за око и зъб за зъб“, а сега искате да следвате Бога на състраданието и милостта, не е още ясно осъзнат от вас.

Душата трябва първом да научи да бъде справедлива; след това трябва да е готова да пожертва правото заради любовта, преди да бъде в състояние да даде израз на божествената справедливост, която е синоним на любовта.

Божественият закон е любовта. Божествената правда е любов — те двете са едно.

Любете винаги; оставете правдата на нас.

(Край)

От Стопанина: Публикацията е свързана с предишни, публикувани в „От Извора“. Вижте още „Събудете се, деца на Светлината“, части първа, втора, трета, четвърта и пета.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

Един коментар за "Шестата раса: Хармония, мир и правда"

  1. Сава  18.06.2017 г. | 23:28 ч.

    Извинете ме, но за 2017 години човеците се усъвършенствахме от лошо към по лошо . По моите груби изчисления ще ни бъдат необходими доста повече от 2017 години да обърнем „палачинката“, като се има в предвид, че още сме в ерата на дегенератите и то далеч от нейният край .

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.