Шестата раса: Служене, даване и себераздаване

Продължение от първа част

Из сп. „Житно зърно“: Тази книга е писана във високите планини при изворите на Колорадо. Поводът е наближаването на времето за туряне основите на новата раса — шестата. В тая книга един от Учителите описва качествата, които трябва да има един човек, за да може да влезе в тази раса. Книгата е зов към човечеството, към всички души, да развият тези качества в себе си, за да влизат в новата раса, която ще бъде раса на хармонията, на разумния живот, на радостта, на щастието.

Служене

Служенето е лозинката по пътя към мен; веселите и любещи сърца са готови да служат.

Само една мисъл трябва да имате: как по добре да служите през всека минута на деня.

Бъдете готови да бъдете най-малкия между служителите.
Бъдете скромни като най-малкия между хората.

Мерете стъпалата на вашето усъвършенствуване според нашите.

Само когато доведете служенето си в малки работи до съвършенство, ще бъдете готови за по-голяма дейност. Докато срещате тия малки неща в пътя си, трябва да ги вършите според нашето желание.

Всеки ден трябва да растете в любов и преданост на идващия Учител и неговото дело.

Оставете всичко настрана. Посветете целия си живот Нему, Благословения, живейте заради Него, без когото бремето на живота би било непоносимо.

Всяка добра, безкористна работа е Негово дело и като помагате, ще бъдете едно с Него.

Не мислете нито за миг, че бихте могли да Му служите по-добре освен като помагате на всекиго, когото срещнете по вашия път.

Помагайте на тоя, който дойде при вас за помощ, но внимавайте да се не намесвате сами в работите на другите.

Докато не знаете, по-добре е да помагате даже където това изглежда безполезно, отколкото да пропуснете една възможност, гдето вашата помощ би се очаквала.

Бъдете готови винаги да помагате.

Шестата раса: Служене, даване и себераздаване

Давайте

Любете и давайте. Давайте винаги. Мнозина се нуждаят от вашата помощ.

Давайте на всички от това, що притежавате. Всяка минута от вашия живот трябва да бъде дадена в услуга на света.

Всичко, което правите, трябва да се ръководи от мисълта, преди всичко да искате да споделите това, що имате и притежавате, за да можете да ускорите великото дело на човешкото развитие.

Давайте, където се нуждаят от вас, не за собствено задоволяване.

Давайте на другите това, що сами най-вече желаете.

Бъдете готови всичко да пожертвате, дори и всеки напредък, за да помогнете на другите

Направете целия си живот едно дело на безкористно себеотдаване и така ние ще ви помогнем да встъпите скоро в пътя. Чрез даване никога не ще загубите.

От Стопанина: Публикацията е свързана с предишни, публикувани в „От Извора“. Вижте още „Събудете се, деца на Светлината“, части първа, втора, трета, четвърта и пета.

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.