Учителя Беинса Дуно: Божието обещание

Из Протоколи на годишните срещи на Веригата, 1906-1915, Берлин 1994, с. 75-77 16 (29) август 1909 г

Учителя Беинса Дуно: Божието обещание

И тъй, във всичко, което обещаваш пред Мене, гледай да не изречеш някоя лъжа, защото ще понесеш смъртна вина. Знай, че стоиш пред Мене, Твоя Господ, Който знае твоето лукаво и непостоянно сърце, пълно с всички пороци. Ето защо то трябва да се обърне към Мене и да се обнови чрез Моя Дух, да се обработи и възпита чрез Моето Слово.

Ти, който отсега ставаш Мой и поверяваш всичко в Моите Ръце, отсега нататък Аз сам ще ръководя, ще промислям и ще отреждам всичко за тебе.

Аз ще те уча на всичко, което трябва да вършиш. Ще лягаш и ще ставаш под моите криле. Аз ще бъда страж над тебе и Окото Ми ще бди за съдбините на твоето сърце.

Ще ме призоваваш рано и Аз ще ти отговарям в утрините зари на зората. Преди да повикаш, ще ти отговарям и преди да пожелаеш, ще ти давам Моите Божествени Дарове.

Ще бодърствувам за всичките ти нужди. Но гледай, да не оскверниш Името Ми и да не опетниш Благодатта Ми.

Знай, че от злото се отвращавам, към неправдата негодувам, а от жестокосърдечието се огорчавам.

След всичко това бъди винаги готов да изпълниш всяка Моя Заповед, която ще ти дам.

Когато лягаш, когато ставаш, когато се храниш, когато пиеш, каквото и да вършиш за всичко трябва да благодариш на Бога в сърцето си.

Аз съм Господ, Който ще те утвърди във всичко и мирът ти ще изгрее, както утринното слънце на живота.

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.