Учителя Беинса Дуно: Свидетелствата на Веригата

Из Протоколи от годишните срещи на Веригата, 1906-1915, Берлин 1994, 16 (29) август 1909 г.

Така говори Господ:

Изпълнете Моите Заповеди и Повеления. Ето, Моето Слово пристига. Заповед ви носи, да заверите Свидетелството на Духа Ми. Заверете Истината на Завета Ми чрез живота си.

Дайте свидетелство на Духа, което ще се пази пред Лицето Божие като залог за вашата верност към Него.

Засвидетелствувайте Истината на Бога чрез изповед, явно, пред Неговия Свидетел.

Отговорете с пълнотата на сърцето и ума си, без всяко стеснение, и Бог, Който вижда и знае всичко, ще ви даде според Своята Неизмерима Благост и Вечна Милост.

Изповядайте пред Бога и Неговото Лице Истината, засвидетелствувайте я пред Небето.

Учителя Беинса Дуно: Свидетелствата на Веригата

Първо Свидетелство: Вярваш ли от сърце и душа в Единствения, Вечния, Истинския и Благия Бог на Живота, Който е говорил?

Отговор: Вярвам.

Второ Свидетелство: Вярваш ли в Мене, Твоя Господ и Спасител, Който ти говори сега?

Отговор: Вярвам.

Трето Свидетелство: Вярваш ли в Моя Вечен и Благ Дух, Който извършва твоето спасение?

Отговор: Вярвам.

Четвърто Свидетелство: Вярваш ли в твоя Покровител и във всички твои братя и сестри?

Отговор: Вярвам.

Пето Свидетелство: Ще изпълниш ли Волята на Единствения, Истинския и Справедлив Бог без колебание?

Отговор: Ще изпълня.

Шесто Свидетелство: Ще се отречеш ли от всичко в света заради Неговата Любов?

Отговор: Ще се отрека.

Седмо Свидетелство: Ще посветиш ли живота, здравето и всичко друго за Неговата Слава и за напредъка на Неговото Дело?

Отговор: Ще посветя.

Осмо Свидетелство: Ще слушаш ли Моя Глас и Моите Съвети, които ти давам?

Отговор: Ще слушам.

Девето Свидетелство: Готов ли си да изпълниш Моите Заповеди без всяко колебание?

Отговор:  Готов съм.

Десето Свидетелство: Ще ходиш ли винаги пред моето паство с всичкото незлобие на сърцето си, без никога да ме огорчаваш?

Отговор: Ще ходя.

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.