Учителя Беинса Дуно: Трите закона на Веригата

Из Протоколи от годишните срещи на Веригата, 1906-1915, Берлин 1994, стр. 72 сл, 16 (29) август 1909 г.

Първо: Люби Господа, твоя Бог, с всичкото си сърце, с всичката си душа, с всичкия си ум, с всичката си сила. В Него ще намериш своето здраве, своето щастие, своето блаженство.

Второ: Люби ближния си, както себе си. В него ще намериш основите за твоето повдигане.

Трето: Бъди съвършен, както е съвършен твоят Отец. В Него ще намериш връзките на Вечния Живот, извора на всички блага.

Първият закон има връзка със сътворението на света. На него се дължи произходът на живота. Когато кажем ЛЮБОВ, това ни насочва към всички светли духове, които са излезли да търсят своите братя в материята, това е техният глас. Те казват: „Ние, които любим Господа, ви казваме, да Го любите и вие с всичката си душа, с всичката си сила, с всичкия си ум и с всичката си воля, защото само в Него ще намерите блаженството на своята душа и на своя дух.“

Каквото са слънчевите лъчи за живота на физическия свят, това е Божията Любов за духовния свят. Със своята любов тия духовни братя дохождат в сърцата на себеподобните и намират това, което човечеството търси. Както във физическия свят ние не можем да живеем без здраве, така в духовния свят не можем да живеем без Бога. Можем да живеем между духовете и Бога само когато сме с Господа.

Във Втория закон ще намерите условията за вашето повдигане. Двата закона имат отношение към духовете, които са слезли отгоре и знаят Волята Божия. Като ги любим, ние ще знаем основите, върху които те са съградили своя живот. И вие, когато любите една душа, с това ѝ помагате, като едновременно тази помощ ще съдейства и за вашето повдигане. Единият закон показва слизането надолу, другият показва работата на физическото поле. Първият закон показва излизането от небесните жилища, а вторият — задачата ни на Земята: да любим.

Третият закон е ЗАКОНЪТ ЗА ВЪЗХОДА. Този закон има отношение само към живота, който ще прекараме, след като напуснем физическия свят. Този закон е за духовния свят и без него никой не може да влезе в духовния свят. В този закон ще намерите извора на всички блага.

Учителя Беинса Дуно: Трите закона на Веригата

Следователно първият закон представлява бащата, вторият — майката, а третият — синът, който един ден ще се яви в дома на Вечния Баща, за да предаде резултатите от целокупното си служене на земята.

Изпълнилият първите два закона се подготвя да изпълни третия закон, който е най-силният и който е накарал да станат всички преобразувания. Този закон е смъкнал ангелите на земята. Той не щади никого и затова, понеже светът и всички ангели ще бъдат съдени по него, който иска да се спаси, трябва да изпълни тези три закона.

Съвършенството е потребно, защото без него не можем да намерим връзките, посредством които да се съединим с Бога. Това трябва да се почувства в душата, когато ние вникнем в тези закони и ги усетим в нас. Тогава ще разберем, какво е Вечният Живот и къде е изворът на всички блага.

Споделете публикацията

Google1

За Асен Чилингиров

tschilingirov@mail.bg | Проф. д-р Асен Чилингиров е роден през 1932 г. в София. Завършва история, музика и история на изкуствата в България. От 1964 г. живее и работи в Берлин, Германия. Там завършва история на изкуствата. Автор е на над 400 научни труда. Между тях са „Голяма история на християнското изкуство в България“ и „Културна история на България“, издадени на немски език във ФРГ и ГДР. Преподава в Берлинския, Лайпцигския и Хумболтовия университет. Главен консултант е за Балканското изкуство в „Енциклопедията за средновековно изкуство“ в Рим за периода 1984 – 1995 г. Вижте книгите на проф. Чилингиров в архива на „От Извора“ »

Всички публикации

Един коментар за "Учителя Беинса Дуно: Трите закона на Веригата"

  1. Антиантихрист  21.03.2016 г. | 18:23 ч.

    „Съвършен“ значи „свършен“ или „завършен“.
    Само казвам. 😉

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.