Рудолф Щайнер за Съзнателната душа — извадки (4 част)

Подбрани тематични цитати

Съзнателната душа и англо-американското население
За разлика от останалото човечество, само хората от английско-говорящото население са устроени така в нашата епоха, че съзнателната душа се внася в тях чрез кръвта, заложбите от раждането и наследствените качества. Човечеството е диференцирано. Хората от английско-говорящото население днес са особено предразположени да изградят съзнателната душа, така че в известен смисъл те са представители на тази пета следатлантска епоха; те са подготвени за нея.1

* * *

Съзнателната душа и антисоциални инстинкти
Ако в развитието си човекът не беше подложен на импулсите, в които участват луциферическите и ариманическите сили, той не би могъл да използва изцяло съзнанието си, т.е. не би стигнал до изграждането на съзнателната си душа. Но в навлизането на съзнателната душа в човешката природа имаме изключително антисоциален инстинкт. Така че своеобразното в нашата епоха е, че появата на социалните идеали се оказва реакция на това, което се надига именно от най-вътрешната същност на човешката природа, т.е. от развитието на индивидуалното съзнание. Бих искал да кажа, че в нашата епоха се говори толкова много за социализъм, понеже най-вътрешната същност на човека се противопоставя най-много на този социализъм.2

* * *

Съзнателната душа и записите в астралната светлина
Новото посвещение се насочва към обективното. Това е голямата разлика. Защото субективното е изцяло записано във външния свят, боговете са го внесли в човека като негова тайна. Това, което са внесли в астралното му тяло, се е проявило по време на древноперсийската епоха. Това, което са внесли в сетивната му душа, се е проявило по времето на египетско-халдейската културна епоха, а това, което са внесли в чувстващата или разсъдъчната му душа, се е проявило по време на гръцката епоха. Но съзнателната душа, която следва да развием ние, е самостоятелна, тя не проявява нищо повече извън себе си. Тя застава насреща на това, което вече е тук. Така че днес може да се каже: Не е необходимо онова друго полусъзнателно състояние, но е необходимо по-висше съзнание.

Рудолф Щайнер за Съзнателната душа — извадки (4 част)

И тогава е възможно човек да навлезе в по-висшия свят например с природните знания, които си извоюва, и постигнатото природознание застава насреща му от висшия свят, като човек отново го разчита записано в астралната светлина; то се появява насреща му в духовната си реалност.3

* * *

Съзнателната душа и мисленето
В нашия душевен живот различваме три същности: съзнателната, разсъдъчната и сетивната душа. Тези три същности не бива да се приравняват изцяло със силите на мисленето, чувстването и волята, понеже мислене, чувстване и воля са присъщи на всяка от тези три душевни същности.4

* * *

Съзнателната душа и историята
Между 9 и 12 век виждаме как селските общини постепенно се оформят като градове. Започва да се развива градската култура и като че ли човекът се изтръгва от външната природа, като хората се събират в градовете. Тази градска култура, която можем да проследим като един забележителен стремеж към образуване на градове, се разпространява от Бретан до дълбоко навътре в руското царство, чак до Новгород и надолу до Испания и Италия. И в това време се извършва световноисторическата сватба между това, което идва от латинския език и това, което се издига на повърхността от народните езици, от доста изостаналите народни езици. От тези два елемента трябва да произлезе това, което да се развива по-нататък. Старата култура е трябвало напълно да изчезне, ако не е било внесено това ново явление, което, от своя страна, носи южно влияние. Нещо изостанало и нещо напреднало се приравняват и на мястото само на интелектуалната култура пристъпва културата на съзнанието.5

* * *

Съзнателната душа и жестовете
Когато човек, който стои дълбоко в съзнателната душа, дълбоко се замисля, се хваща за носа или пък се чеше зад ушите.6

* * *

Епохата на съзнателната душа
Духовното развитие на човека в настоящето трябва да се развие под знака на съзнателната душа. Оттам това, което представлява насока на духовния живот, също трябва изцяло да се измести в сферата на съзнанието.7


Бележки:

  1. СС 186, Основното социално изискване на нашата епоха, Берн, Дорнах (1918), стр. 177, немско издание 1979 г. [^]
  2. СС 186 Основното социално изискване на нашата епоха, Берн, Дорнах (1918), стр. 112, немско издание 1979 г. [^]
  3. СС 233a Мистерийните центрове на Средновековието. Розенкройцерството и новият принцип на посвещение. Великденът като част от мистерийната история на човечеството, Дорнах (1924), стр. 92сл., немско издание 1980 г. [^]
  4. СС 266/3 От съдържанията на езотеричните уроци, том III (1913-1923), стр. 253, немско издание 1998 г. [^]
  5. СС 325 Естествените науки и световно–историческото развитие на човечеството, Дорнах, Щутгарт (1921), стр. 149, немско издание 1969 г. [^]
  6. СС 108 Отговорът на въпросите на живота и света чрез антропософията (1908–1909), стр. 106сл., немско издание 1986 г. [^]
  7. СС 346 Лекции и курсове за християнско-религиозна дейност. V. Апокалипс и свещеническа дейност (1924), стр. 72, немско издание 1995 г. [^]

Споделете публикацията

Google1

За Нели Хорински

nelih@otizvora.com | Нели Хорински е преводач на свободна практика и осигурява за „От Извора“ чудесни антропософски материали и тематични цитати. „Ние поемаме заедно наистина един труден път нагоре срещу течението, но пък към една велика цел, към духовната светлина, която трябва не само да ни се разкрие в мисли, но и да се превърне в реално изживяване.“

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.