Петър Георгиев — „Мизия, тук е и България“ (цяла книга)

Моята баба, която беше умна жена, често казваше: „Боже, колко съм глупава“. Тази книга е за хората, които познават безкрайните граници на своето незнание и имат своите въпроси; книгата не е за професионални историци, които имат своите отговори.

Увод от автора: Странна мания залива Европа от времето на Тит Ливий насам: римляните били потомци на Еней, а бегълците от Троя, троянски наследници, са жителите на Сицилия, Сегеста, Падуа, Венеция; франките, шведите (чрез Один), британците (чрез Брут, довел на Острова потомците на Еней), шотландците (чрез Geoffroy de Monmouth, син на Брут), Белгия (чрез братовчеда на Приам, Bavo); Приам бил глава и на фламандците; приамови потомци са и холандските херцози Брабант; бургундите чрез Филип Добрия, сравняван с Хектор; усърдни историографи откриват връзка между австрийските Хабсбурги и Истината в цялата история е, че троянците са победени и поемат тежкия път на бежанци от страната си.

Защо тогава европейците векове наред оприличават предците си с троянците, а не с победителите?

За Троя са воювали Дардания, Зелея, Адрастея, Перкота, Тракия, пеласги, кикони, пеони, хализони, Мизия, Фригия, Меония, Милет и Ликия… Народи от Балканите и Мала Азия. Във войната за гърци са определяни народите на градовете в Континентална Гърция, Пелопонес, Додеканезите, Крит и Итака. Хиляда години по-късно Келтика, Балканите и Мала Азия са принудени да воюват срещу Рим. И отново бежанци тръгват из Европа.

Петър Георгиев — „Мизия, тук е и България“ (цяла книга)

Безплатно изтегляне на книгата:

Петър Георгиев — „Мизия, тук е и България“
(PDF | 303 стр. | 15.5 MB)

Поръчка на печатно издание от „Български книжици“

Доминираща в настоящата книга е темата за бежанците по времето на римските завоевания на Балканите. За бежанците, които създадоха до голяма степен демографския образ на днешна Европа. Хаони, абари, курети, долопи, бриги, пеони, мизи, гети. Те бяха първите прогонени от Балканите. По-късно различни автори по различно време и по различни причини наричаха голяма част от тях българи.

Кои са българите, които векове преди 681 г. воюваха срещу Империята, а по-късно основаха България на юг от р. Дунав? Имаше ли я България и преди тях?

В „Убий Сабазий, убий българина“ беше развита тезата за произхода на българския етноним на базата на обща балканска религиозна принадлежност. Казаното е само едната страна на проблема, част от истината. Остана в сянка втората теза — за произхода на етнонима българин на базата на балканската топонимия. В този смисъл настоящият текст може да се разглежда като продължение, развитие и обобщение както на „Убий Сабазий, убий българина“, така и на „Траки, Готи, Славяни“.

Вероятно ще бъда обвинен, че съм променил становището си по някои въпроси в сравнение с цитираните по-горе две мои книги. От хора, способни да променят становището си, очаквам нещо. От хора, които не могат да го променят, не очаквам нищо.

С благодарности към Юлия Хаджи Димитрова, Любомир Цонев, Чавдар Бонев, Евгени Митев, Йордан Табов и Васил Мутафов за помощта и предоставените материали. — Петър Георгиев (авторът)

Споделете публикацията

Google1

За Сътрудници

В този раздел са поместени интересни преводни или авторски материали, писани или намерени от сътрудници и читатели на „От Извора“. Вие също можете да направите своя принос, като изпратите предложение за авторска публикация или собствен превод на is@otizvora.com.

Всички публикации

Вие какво мислите

Имейлът не се публикува.